Most Wickets - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
6201 Nick Seenath 44 3.0 0 10 0 0.00
6202 Suraj Chetnani 1 1.0 0 12 0 0.00
6203 Tahseen (u25) shah 1 0.0 0 0 0 0.00
6204 Asad Afzal 1 0.0 0 0 0 0.00
6205 Alishan Janmohammed 1 0.0 0 0 0 0.00
6206 Saunil Desai 1 3.0 0 27 0 0.00
6207 Nisarg (u25) patel 1 0.0 0 0 0 0.00
6208 Arslan (y c a ) Mohammad 1 1.0 0 7 0 0.00
6209 Shivam (u25) saini 1 0.0 0 0 0 0.00
6210 Naveed (u25) rahman 1 0.0 0 0 0 0.00
6211 Rafael (u25) nasir 1 0.0 0 0 0 0.00
6212 Mukul (u25) gupta 1 0.0 0 0 0 0.00
6213 Ravinder Saini 5 0.0 0 0 0 0.00
6214 Thurshan(shan) Anantharaj 2 3.0 1 12 0 0.00
6215 Raza Jamal 16 4.0 0 16 0 0.00
6216 Anandkumar Gandhi 2 10.0 0 51 0 0.00
6217 Ceeil ricardo Forde 1 0.0 0 0 0 0.00
6218 Ahsen h Rizvi 8 0.0 0 0 0 0.00
6219 Brandon Kalsi 10 3.3 0 31 0 0.00
6220 Usman ahmed Qazi 7 2.0 0 10 0 0.00
6221 Ankur d. Patel 26 0.0 0 0 0 0.00
6222 Iftekhar Kabir 14 0.0 0 0 0 0.00
6223 Hiren k. Patel 4 0.0 0 0 0 0.00
6224 Pratik p. Shah 2 0.0 0 0 0 0.00
6225 Sachin Sardana 2 0.0 0 0 0 0.00
6226 Taimur Bukhari 7 1.0 0 1 0 0.00
6227 Altamash Khan 9 0.0 0 0 0 0.00
6228 Salman Malik(eastern) 9 0.0 0 0 0 0.00
6229 Saad Farooqi 1 0.0 0 0 0 0.00
6230 Krishnakumar Swaminathan 4 0.0 0 0 0 0.00
6231 Yogesh Parekh 1 1.0 0 5 0 0.00
6232 Mohamed Azmathulla 3 0.0 0 0 0 0.00
6233 Luqman Guaffar 4 0.0 0 0 0 0.00
6234 Asad Moghal 1 5.0 1 18 0 0.00
6235 Syed asim Hasan 2 1.0 0 8 0 0.00
6236 Rakesh b Patel 2 0.0 0 0 0 0.00
6237 Ali Asjad 3 0.0 0 0 0 0.00
6238 Aniq Zahid 1 1.0 0 15 0 0.00
6239 Saquib Sohail 10 0.0 0 0 0 0.00
6240 Mahir Ameen 4 1.0 0 6 0 0.00
6241 Mohammed Shaheer 1 5.0 0 30 0 0.00
6242 Khalid Malik 9 0.0 0 0 0 0.00
6243 Jagdeep (b-town) Smagh 1 5.0 0 15 0 0.00
6244 Punjwani Noorali 2 0.0 0 0 0 0.00
6245 Irfan Karedia 1 0.0 0 0 0 0.00
6246 Abdul Karedia 1 0.0 0 0 0 0.00
6247 Jawad Neazi 3 2.0 0 14 0 0.00
6248 Arsalan Malik 1 0 0.00
6249 Saad Rehman 1 0.0 0 0 0 0.00
6250 Mihir (mcgrath) Patel 23 5.1 0 39 0 0.00
6251 Kaushik dhansukhbhai Mansuria 14 2.0 0 12 0 0.00
6252 Nimish navinchandra Raval 1 0.0 0 0 0 0.00
6253 Prafulbhai jerambhai Patel 2 1.0 0 6 0 0.00
6254 Arsalan Ghani 5 5.0 0 16 0 0.00
6255 Sandip Adhvaryu 1 2.3 14 0 0.00
6256 Zulfiqar Ahmed 16 2.2 0 48 0 0.00
6257 Saqib Khwaja 31 10.0 0 75 0 0.00
6258 Shahrukh Syed 1 0.0 0 0 0 0.00
6259 Gaurav Sathe 3 0.0 0 0 0 0.00
6260 Killol Joshi 6 0.0 0 0 0 0.00
6261 Abhinav Dadarkar 3 5.0 0 16 0 0.00
6262 Anis Mohammad 10 0.0 0 0 0 0.00
6263 Dwijen Bharad 6 0.1 0 4 0 0.00
6264 Usama Shakil 3 0.0 0 0 0 0.00
6265 Daxit Chotara 6 0.0 0 0 0 0.00
6266 Gunit Kang 1 0.0 0 0 0 0.00
6267 Nirav (usrc) Dave 1 0.3 0 0 0 0.00
6268 Sujeewa Cooray 1 0.0 0 0 0 0.00
6269 Fawad Nissari 16 1.0 0 15 0 0.00
6270 Arun Spolia 3 0.0 0 0 0 0.00
6271 Mohammed saleem Padinharkkara 5 0.0 0 0 0 0.00
6272 Mitesh Patel 40 1.0 0 7 0 0.00
6273 Ahmed Mahmood 2 0.0 0 0 0 0.00
6274 Chetan Munshi 36 0.0 0 0 0 0.00
6275 Snehal Patel 2 0.0 0 0 0 0.00
6276 Mohammed Sadek 16 0.0 0 0 0 0.00
6277 Kenil Upadhyay 10 0.0 0 0 0 0.00
6278 Obaid Siddique 8 19.0 0 79 0 0.00
6279 Muhammad Soofi 2 2.0 0 25 0 0.00
6280 Jatan hiten Patel 1 0.0 0 0 0 0.00
6281 Pratik Naik 40 0.0 0 0 0 0.00
6282 Michael Ramjit 1 0.0 0 0 0 0.00
6283 Hussan Ayubi 1 6.0 0 16 0 0.00
6284 Riyaz Momin 2 0.0 0 0 0 0.00
6285 Neil Rampersad 1 0.0 0 0 0 0.00
6286 Ramsaroop Narie 1 0.0 0 0 0 0.00
6287 Mahesh Krishna 16 1.0 0 12 0 0.00
6288 Sagar Vakil 1 0.0 0 0 0 0.00
6289 Mohib Alam 1 2.0 0 26 0 0.00
6290 Avninder Singh 2 2.0 0 12 0 0.00
6291 Syed hassan Abbas 3 0.0 0 0 0 0.00
6292 Aizaz Ahmad 12 3.0 0 19 0 0.00
6293 Adrian Sinanan 82 0.0 0 0 0 0.00
6294 Rahim Amrally 10 0.0 0 0 0 0.00
6295 Sheikh Nahyaan 2 0.0 0 0 0 0.00
6296 Abhinav Jaiswal 6 1.0 0 6 0 0.00
6297 Basit Shakeel 1 0.0 0 0 0 0.00
6298 Kishawn Bowen 1 0.0 0 0 0 0.00
6299 Mansoor Bajwa 2 0.0 0 0 0 0.00
6300 Muhamad asghar Sadiq 5 0.0 0 0 0 0.00
6301 Syed aoun Hamdani. 1 0.0 0 0 0 0.00
6302 Kenneth Guard 1 0.0 0 0 0 0.00
6303 Kasun Gunathilaka 2 0.0 0 0 0 0.00
6304 Waqas Mehmood 5 11.0 0 78 0 0.00
6305 Kamran Nazir 6 0.0 0 0 0 0.00
6306 Tejeshwar Rupram 17 0.0 0 0 0 0.00
6307 Hari lal j Purushoth 17 0.0 0 0 0 0.00
6308 Faiq Qadri 4 3.0 0 17 0 0.00
6309 Rahul Dheena 14 0.0 0 0 0 0.00
6310 Gurmeet Jaggi 2 2.0 0 23 0 0.00
6311 Mohit Sandhir 2 0.0 0 0 0 0.00
6312 Gurvinder Singh 10 0.0 0 0 0 0.00
6313 Surinderpal Hundal 1 0.0 0 0 0 0.00
6314 Amanvir Matharoo 1 0.0 0 0 0 0.00
6315 Satinder Goswami 11 0.0 0 0 0 0.00
6316 Rajinder Dhaliwal 2 0.0 0 0 0 0.00
6317 Zoheb Shah 4 4.0 0 40 0 0.00
6318 Nadim Ahamad 7 5.0 0 37 0 0.00
6319 Rohan Shah 6 0.0 0 0 0 0.00
6320 Ajmal Ahmed 1 0.0 0 0 0 0.00
6321 Sulaiman Arab 3 5.0 0 33 0 0.00
6322 Ummar Hakim 1 0.0 0 0 0 0.00
6323 Inder Chawla 2 0.0 0 0 0 0.00
6324 Sunny Lal 13 0.0 0 0 0 0.00
6325 Timothy Feller 5 0.0 0 0 0 0.00
6326 Sampan Bhatia 1 0.0 0 0 0 0.00
6327 Peck Horne 9 8.0 0 40 0 0.00
6328 Ozni Billingy 1 0.0 0 0 0 0.00
6329 Omkar Paladkal 3 2.0 0 7 0 0.00
6330 Sarosh Yousuf 1 0.0 0 0 0 0.00
6331 Pankil m Shah 12 0.0 0 0 0 0.00
6332 Kushal Shah 9 0.0 0 0 0 0.00
6333 Harsimran Singh virk 1 1.0 0 9 0 0.00
6334 Yogesh nagin Patel 16 1.0 0 7 0 0.00
6335 Ali Shakeel 1 0.0 0 0 0 0.00
6336 Aftad Zaman 2 0.0 0 0 0 0.00
6337 Bhavesh m Patel 6 0.0 0 0 0 0.00
6338 Amit Soni 1 0.0 0 0 0 0.00
6339 Saurav Datta 3 7.0 0 27 0 0.00
6340 Sabik Haque 2 3.0 0 12 0 0.00
6341 Shafiuddin Khan 2 0.0 0 0 0 0.00
6342 Sarajit das Deb 3 1.0 0 2 0 0.00
6343 Cheddi Julien 6 0.0 0 0 0 0.00
6344 Riaz Jalal 3 0.0 0 0 0 0.00
6345 Amit Bole 2 0.0 0 0 0 0.00
6346 Salman Mohammad 9 0.1 0 1 0 0.00
6347 Jamroz Khan 2 3.0 0 6 0 0.00
6348 Nadeem Ghous 1 0.0 0 0 0 0.00
6349 Rajaprabhu Pandiarajan 1 0.0 0 0 0 0.00
6350 Moshin Muhammad 2 0.0 0 0 0 0.00
6351 Fazal Shakoor 7 0.0 0 0 0 0.00
6352 Anil Chawla 2 1.0 0 8 0 0.00
6353 Ryan rakesh Ramdass 46 6.0 1 32 0 0.00
6354 Prithvi Patel 12 0.0 0 0 0 0.00
6355 Muhammad Afzal 14 1.0 0 11 0 0.00
6356 Sunilkumar Patel 1 1.3 0 10 0 0.00
6357 Gulbir singh Sekhon 3 0.0 0 0 0 0.00
6358 Chris lionel Dookie 1 0.0 0 0 0 0.00
6359 Mohammad zafar Qadri 1 0.0 0 0 0 0.00
6360 Gurpreet (diam) Singh 2 0.0 0 0 0 0.00
6361 Amin Rashid 1 3.0 0 20 0 0.00
6362 Mark o Williams 1 0.0 0 0 0 0.00
6363 Rehan Shahid 4 5.0 0 32 0 0.00
6364 Rishabh Sharma 2 1.0 0 13 0 0.00
6365 Malik Ali raza 2 0.0 0 0 0 0.00
6366 Gurvinder Singh (rcc) 2 0.0 0 0 0 0.00
6367 Samaoon (surat) Parekh 1 1.0 0 5 0 0.00
6368 Trevin Yussef 15 0.0 0 0 0 0.00
6369 Evan Cooper 6 4.0 0 28 0 0.00
6370 Steve Ramcharitar 19 0.0 0 0 0 0.00
6371 Shrey Vazir 5 0.0 0 0 0 0.00
6372 Pramod Lakhiani 8 2.0 0 15 0 0.00
6373 Toyan Gabbidon 2 0.0 0 0 0 0.00
6374 Thilras Abdul kayoom 1 0.0 0 0 0 0.00
6375 Sherwin Mapp 1 0.0 0 0 0 0.00
6376 Junior Robinson 5 10.0 0 63 0 0.00
6377 Renold Richards 5 0.0 0 0 0 0.00
6378 James Brocklehurst 2 0.0 0 0 0 0.00
6379 Kamran Mirza 1 0.0 0 0 0 0.00
6380 Nida Haque 13 2.0 0 8 0 0.00
6381 Sukhpreet singh Walia 1 2.0 0 8 0 0.00
6382 Kamaljeet Grewal 9 0.0 0 0 0 0.00
6383 Sarmad Rafi 8 0.0 0 0 0 0.00
6384 Sabeeh Mazhar 1 0.0 0 0 0 0.00
6385 Amit Sharma 1 0.0 0 0 0 0.00
6386 Mubasher Ayub 2 0.0 0 0 0 0.00
6387 Omar ahmad Khan 2 4.0 0 17 0 0.00
6388 Nevon Phillip 1 0.0 0 0 0 0.00
6389 Sundip Dhaliwal 1 0.0 0 0 0 0.00
6390 Fahad Qazi 1 0.0 0 0 0 0.00
6391 Ekanayake Tharuka 1 0.0 0 0 0 0.00
6392 Lakshan Wimalsooriya 1 0.0 0 0 0 0.00
6393 Ziyauddin Bhopal 2 0.0 0 0 0 0.00
6394 Mudassar Cheema 1 0.0 0 0 0 0.00
6395 Mirza Baig 1 1.0 0 9 0 0.00
6396 Mairaj (titans) Alam 1 0.0 0 0 0 0.00
6397 Harjit singh Punia 1 6.0 0 22 0 0.00
6398 Ali Chaudhary 2 0.0 0 0 0 0.00
6399 Chaminda Thotasinghe 2 0.0 0 0 0 0.00
6400 Usman ali Akbar 2 0.0 0 0 0 0.00

Top Performers - Bowling

50 Overs

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
386 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageT25

Most Wickets
Manish Tomer
212 Wickets
Best Average
Saleem Mohammad
11.35 AverageT20

Most Runs
Nandit (3269) (U25) Beri
31 Wickets
Best Average
Nandit (3269) (U25) Beri
9.90 Average