Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
6201 Bharat bhushan Kaushal 1 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6202 Satinderdeep Bhullar 5 3.0 0 10 0 0.00 3.33 0 0 0
6203 Bipin a. Patel 4 3.0 0 14 0 0.00 4.67 0 0 0
6204 Priyank Patel 35 28.0 0 169 0 0.00 6.04 0 0 0
6205 Bobby Sankar 21 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6206 Prative Patel 3 2.0 0 17 0 0.00 8.50 0 0 0
6207 Tejveer singh Randhawa 158 9.0 1 45 0 0.00 5.00 0 0 0
6208 Inderjit Dhaliwal 5 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6209 Jawad Iqbal 1 1.0 0 16 0 0.00 16.00 0 0 0
6210 Suhel Limbada 16 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6211 Kunal Shah 24 0.2 0 4 0 0.00 20.00 0 0 0
6212 Shankar Gandhi 11 3.2 0 19 0 0.00 5.94 0 0 0
6213 Ashish kumar Patel 3 2.0 0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
6214 Milan Ramanayake 3 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
6215 Aniruddh Patel 2 2.0 0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
6216 Brandon Persaud 1 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
6217 John Peellegoda 15 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
6218 Paul Kowlessar 3 4.0 0 23 0 0.00 5.75 0 0 0
6219 Parbhulal Singh 6 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
6220 Lackram Harridyal 4 4.0 1 10 0 0.00 2.50 0 0 0
6221 Manu Mehra 29 5.0 0 45 0 0.00 9.00 0 0 0
6222 Kamal Gill 11 6.0 1 15 0 0.00 2.50 0 0 0
6223 Hamid Faran 66 22.0 0 147 0 0.00 6.68 0 0 0
6224 Ahsan Anwar 5 9.0 0 65 0 0.00 7.22 0 0 0
6225 Atif Sabir 2 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
6226 Kenny Morgam 1 4.0 1 16 0 0.00 4.00 0 0 0
6227 Richard Kirsch 2 3.0 0 32 0 0.00 10.67 0 0 0
6228 Bhavin (universal) Patel 8 5.0 0 29 0 0.00 5.80 0 0 0
6229 Adam Decosta 2 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6230 Amyn Batliwalla 25 10.0 0 66 0 0.00 6.60 0 0 0
6231 Sajid Pir 7 3.0 0 16 0 0.00 5.33 0 0 0
6232 Ismail Kazi 1 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6233 Harris Shakeel 2 7.0 0 42 0 0.00 6.00 0 0 0
6234 Farrukh Siddique 27 8.0 0 48 0 0.00 6.00 0 0 0
6235 Tahseen Nasir 11 4.0 0 36 0 0.00 9.00 0 0 0
6236 Vaibhav Kakkar 11 3.0 0 41 0 0.00 13.67 0 0 0
6237 Jagjit singh Dusanjh 6 5.0 1 10 0 0.00 2.00 0 0 0
6238 Chirag Panchal 19 8.1 0 25 0 0.00 3.09 0 0 0
6239 Humanyun Abbasi 2 4.0 0 30 0 0.00 7.50 0 0 0
6240 Preetmohinder singh Ahuja 2 10.0 0 49 0 0.00 4.90 0 0 0
6241 Anser Butt 5 16.0 1 97 0 0.00 6.06 0 0 0
6242 Qasim Butt 3 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6243 Andy James 8 1.0 0 2 0 0.00 2.00 0 0 0
6244 Zafar Kayani 4 1.0 0 20 0 0.00 20.00 0 0 0
6245 Imran Haq 2 4.0 0 24 0 0.00 6.00 0 0 0
6246 Nishit Patel 10 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6247 Khurram Mirza ali 2 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6248 Satinder p. Khakharu 15 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6249 Jasvir Singh (sacc) 11 3.0 0 8 0 0.00 2.67 0 0 0
6250 Alijawad Karim 2 0.4 0 4 0 0.00 10.00 0 0 0
6251 Rutvik Pandya 8 1.5 0 11 0 0.00 7.33 0 0 0
6252 Karim Amanali 5 4.0 0 25 0 0.00 6.25 0 0 0
6253 Rimzan Giffry 21 5.0 0 29 0 0.00 5.80 0 0 0
6254 Sachin Gupta 2 2.0 0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
6255 Ricky Mehra 1 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6256 Lallbeharry Drigpal 108 3.0 0 20 0 0.00 6.67 0 0 0
6257 Malvinder Tung 3 1.0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6258 Hemant Bhavsar 2 1.1 0 14 0 0.00 12.73 0 0 0
6259 Harsh Vakil 1 1.0 20 0 0.00 20.00 0 0 0
6260 Saurabh Baweja 12 1.2 0 21 0 0.00 17.50 0 0 0
6261 Hasan Idrees 3 2.0 0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6262 Ramn Oberoi 9 4.0 0 37 0 0.00 9.25 0 0 0
6263 Yusuf Patel 5 10.0 3 24 0 0.00 2.40 0 0 0
6264 Karan Kapoor 2 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6265 Fayyaz a Lalva 16 3.0 0 16 0 0.00 5.33 0 0 0
6266 Fahad Farooq 16 8.0 0 48 0 0.00 6.00 0 0 0
6267 Fahim Mohamed kara 18 0.2 0 5 0 0.00 25.00 0 0 0
6268 Samir Mistry 8 4.0 0 9 0 0.00 2.25 0 0 0
6269 Ashvinkumar Mistry 7 3.0 0 9 0 0.00 3.00 0 0 0
6270 Paresh Peshwa 1 4.0 1 7 0 0.00 1.75 0 0 0
6271 Simon Arif 2 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6272 Jason Cyprain 11 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6273 Muzamil Shah 1 7.0 0 37 0 0.00 5.29 0 0 0
6274 Jaya krishna Akkiraju 40 33.3 0 154 0 0.00 4.62 0 0 0
6275 Kunwardeep Sanjar 6 1.0 0 26 0 0.00 26.00 0 0 0
6276 Clifton Mc donald 2 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6277 Nicholas Balessar 5 2.0 0 14 0 0.00 7.00 0 0 0
6278 Keiron Charles 7 5.0 0 30 0 0.00 6.00 0 0 0
6279 Jonerit Sookdeo 6 9.0 1 30 0 0.00 3.33 0 0 0
6280 Rutesh Panchal 3 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6281 Asad. Zaidi 1 4.0 1 7 0 0.00 1.75 0 0 0
6282 Surajkumar ambelal Patel 8 4.0 0 24 0 0.00 6.00 0 0 0
6283 Marvin Hale 37 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
6284 Rahim Hasan 1 2.0 0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
6285 Kalpesh (hari om) Patel 1 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6286 Roy Decastro 2 8.0 1 22 0 0.00 2.75 0 0 0
6287 Varun Maryada 3 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6288 Roeen Rahmani 2 0.5 0 5 0 0.00 10.00 0 0 0
6289 Worrel Kinglock 8 2.0 0 20 0 0.00 10.00 0 0 0
6290 Mathew Abraham 1 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6291 Reyaz (2718) (u25) prahalad 9 12.0 0 57 0 0.00 4.75 0 0 0
6292 Lalit (492) (u25) summan 6 3.0 1 13 0 0.00 4.33 0 0 0
6293 Siddharth Maheshwari 13 5.0 0 60 0 0.00 12.00 0 0 0
6294 Samuel Thompson 9 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6295 Faisal Mirza 3 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
6296 Khaliq Ahmed 10 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
6297 Karan Bhatti 4 13.0 1 84 0 0.00 6.46 0 0 0
6298 Rajan Kumar 4 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6299 Harjot Dhillon 6 0.3 0 6 0 0.00 20.00 0 0 0
6300 Adnan Ahmed 39 10.1 0 64 0 0.00 6.34 0 0 0
6301 Aman Khan 105 2.2 0 22 0 0.00 10.00 0 0 0
6302 Bilal Amar 6 7.0 0 37 0 0.00 5.29 0 0 0
6303 S. junaid Ali 8 2.0 0 14 0 0.00 7.00 0 0 0
6304 Hemant Barot 37 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6305 Karan Sequeiri 5 1.0 0 33 0 0.00 33.00 0 0 0
6306 Sarthak Nanavaty 4 1.4 0 15 0 0.00 10.71 0 0 0
6307 Naveed Ahmad 1 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6308 Kristopher Mohammed 52 2.0 0 27 0 0.00 13.50 0 0 0
6309 Prashantbhai Patel 8 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6310 Mark Stephen 2 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6311 Harpal singh Beniwal 10 1.0 0 2 0 0.00 2.00 0 0 0
6312 Avinav Verma 48 7.0 0 40 0 0.00 5.71 0 0 0
6313 Daniyal Fahim 1 5.0 0 25 0 0.00 5.00 0 0 0
6314 Thomas benson Yogarajah 8 5.0 0 31 0 0.00 6.20 0 0 0
6315 Jagjot Singh 24 2.0 0 25 0 0.00 12.50 0 0 0
6316 Saadi Farooq 11 23.2 0 92 0 0.00 3.97 0 0 0
6317 Shafiullah Baig 46 7.0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6318 Jaspal Singh virdee 5 5.5 0 36 0 0.00 6.55 0 0 0
6319 Jayesh b. Mistry 3 5.0 0 42 0 0.00 8.40 0 0 0
6320 Zameer Mahmood 3 4.0 0 19 0 0.00 4.75 0 0 0
6321 Nishant Sharma 2 5.0 0 49 0 0.00 9.80 0 0 0
6322 Gautham Radhakrishna 14 10.0 0 45 0 0.00 4.50 0 0 0
6323 Rahim Ramal 5 3.0 0 22 0 0.00 7.33 0 0 0
6324 Asif Bhatti 1 1.0 0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
6325 Abdul Hameed 3 3.0 0 28 0 0.00 9.33 0 0 0
6326 Sada Ram 18 12.0 2 48 0 0.00 4.00 0 0 0
6327 Syed Shah 2 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
6328 Dinyar Buhariwalla 8 4.0 0 38 0 0.00 9.50 0 0 0
6329 Navinbhai Parmar 2 3.0 0 24 0 0.00 8.00 0 0 0
6330 Abdul Manjra 5 7.0 0 45 0 0.00 6.43 0 0 0
6331 Kamalpreet singh Uppal 9 6.0 1 45 0 0.00 7.50 0 0 0
6332 Gopasandra Ananda 11 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6333 Ahmed Faizan 10 7.1 0 47 0 0.00 6.62 0 0 0
6334 Sundeep Kanda 2 8.0 0 24 0 0.00 3.00 0 0 0
6335 Adeel (3902) (u25) siddiqi 6 4.0 0 42 0 0.00 10.50 0 0 0
6336 Sagar Satish 2 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6337 Asif k Patel 2 6.0 1 7 0 0.00 1.17 0 0 0
6338 Anthony Josephs 3 6.0 0 25 0 0.00 4.17 0 0 0
6339 Dhairye Kiri 2 1.0 0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
6340 Aditya Sheth 4 6.0 0 64 0 0.00 10.67 0 0 0
6341 Nabil Khan 4 3.0 0 24 0 0.00 8.00 0 0 0
6342 Kasun Pererra 4 5.0 0 19 0 0.00 3.80 0 0 0
6343 Emad Khan 5 7.0 0 43 0 0.00 6.14 0 0 0
6344 Bhavesh p Patel 9 3.0 0 33 0 0.00 11.00 0 0 0
6345 Rafee Muhammad 2 5.0 0 20 0 0.00 4.00 0 0 0
6346 Haramritpal singh Gill 3 4.0 1 9 0 0.00 2.25 0 0 0
6347 Pratik (2389) (u25) patel 4 7.0 0 43 0 0.00 6.14 0 0 0
6348 Navin Stewart 3 10.0 3 34 0 0.00 3.40 0 0 0
6349 Abidool Ahmad 1 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
6350 Zeeshan Arshaad 1 5.0 0 18 0 0.00 3.60 0 0 0
6351 Sohaib Asif 1 4.0 0 16 0 0.00 4.00 0 0 0
6352 Munaf M. notta 5 3.0 0 20 0 0.00 6.67 0 0 0
6353 Tahir Razzak 7 12.0 0 79 0 0.00 6.58 0 0 0
6354 Soraine Durand 1 10.0 0 35 0 0.00 3.50 0 0 0
6355 Navi Sandhu 1 5.0 0 23 0 0.00 4.60 0 0 0
6356 Vishal Sandhu 7 4.0 0 26 0 0.00 6.50 0 0 0
6357 Balvinder s. Gill 4 5.0 0 41 0 0.00 8.20 0 0 0
6358 Sachintha Fernando 1 6.0 0 55 0 0.00 9.17 0 0 0
6359 Janaka Hewage 1 2.0 0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
6360 Charanjeev singh Randhawa 2 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
6361 Danny Harriram 2 2.0 1 16 0 0.00 8.00 0 0 0
6362 Ejaz Muhammad 1 5.0 0 16 0 0.00 3.20 0 0 0
6363 Ahilesan (4827) (u25) pancharajah 1 5.0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6364 Dharmik (1137) (u25) patel 1 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6365 Hirenkumar Patel 12 3.0 1 4 0 0.00 1.33 0 0 0
6366 Parampreet Bedi 4 8.0 0 53 0 0.00 6.63 0 0 0
6367 Riptesh a. Dave 5 3.0 0 18 0 0.00 6.00 0 0 0
6368 Kunal Shah (k.s) 5 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6369 Muhammad asim Mirza 9 3.0 0 29 0 0.00 9.67 0 0 0
6370 Hamad Naqi 2 5.0 0 22 0 0.00 4.40 0 0 0
6371 Usman Anwar 1 4.0 0 19 0 0.00 4.75 0 0 0
6372 Ramsammy Permaul 8 0.4 0 9 0 0.00 22.50 0 0 0
6373 Anthony Harrilall 12 4.0 0 17 0 0.00 4.25 0 0 0
6374 Manpreet Aulakh 14 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6375 Gurjinderpal singh Dhalla 8 23.0 0 102 0 0.00 4.43 0 0 0
6376 Prasant Dasadia 5 3.0 0 17 0 0.00 5.67 0 0 0
6377 Koon Siew 5 10.0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6378 Salman Mansoor 7 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
6379 Azhar Patel 4 12.0 1 37 0 0.00 3.08 0 0 0
6380 Mohammad ahsan Zubair 14 1.0 0 17 0 0.00 17.00 0 0 0
6381 Priteshkumar Panchal 9 6.2 0 52 0 0.00 8.39 0 0 0
6382 Anik Shah 3 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6383 Vivek d Patel 1 3.0 0 5 0 0.00 1.67 0 0 0
6384 Naserdin Jaipersaud 1 3.0 0 29 0 0.00 9.67 0 0 0
6385 Adil Anwar 2 3.0 0 26 0 0.00 8.67 0 0 0
6386 Ruwan Senevirathne 3 3.0 0 24 0 0.00 8.00 0 0 0
6387 Zeeshan Nazakat 1 2.0 0 9 0 0.00 4.50 0 0 0
6388 Amul Gandhi 28 3.0 0 14 0 0.00 4.67 0 0 0
6389 Khan Zaib 4 1.3 0 7 0 0.00 5.38 0 0 0
6390 Anupkumar Ahir 7 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6391 Vatsal Tailor 39 4.0 0 35 0 0.00 8.75 0 0 0
6392 Vishal Mahadeo 5 5.0 0 34 0 0.00 6.80 0 0 0
6393 Nelroy Quadros 1 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
6394 Azmal Patel 8 3.0 0 16 0 0.00 5.33 0 0 0
6395 Shoaib Mushtaq 1 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6396 Atif Naeem 4 2.0 0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6397 Preet Singh 1 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
6398 Amandeep singh Sandhu 3 2.0 0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
6399 Rabindra v. Diaram 2 12.1 0 37 0 0.00 3.06 0 0 0
6400 Gopalprasad Arumugam 125 4.1 0 45 0 0.00 12.16 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs