Most Runs - 25 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Rank
Player Name
Matches
Innings
Not Outs
Total Runs
Highest
Avg.
100s
50s
4s
6s
4201 Gaurav Kapoor 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4202 Gurtej Randhawa 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4203 Denny Eapen 4 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4204 Khushwinder Kular 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4205 Sai Prakash bc 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4206 Zaki Khan 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4207 Syed wafa Abbas 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4208 Mubashir Ali 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4209 Saad Ansari 2 2 2 0 0 0.00 0 0 0 0
4210 Sarmad Rafi 2 2 2 0 0 0.00 0 0 0 0
4211 Nalaka Abayawardana 9 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4212 Harish Kakar 2 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4213 Humza Sheikh 2 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4214 Prashant Sharma 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4215 Shoaib Zaheeruddin 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4216 Atharva Karandikar 2 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4217 Kanwar Bajwa 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4218 Mohammed Sadek 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4219 Imran Sarwar 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4220 Amit Giri 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4221 Vinod Kumar 2 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4222 Satish Vala 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4223 Sameer Fazal 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4224 Shayan Arif 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4225 Parmod Farmay 3 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4226 Jeet Singh 2 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4227 Idris Kolia 9 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4228 Faisal Jawed 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4229 Hamza Khattak 4 3 3 0 0 0.00 0 0 0 0
4230 Suresh Sookraj 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4231 Kunal Bhatt 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4232 Srinivasa Venkat 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4233 Sandeep Sembhi 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4234 Gagan Grewal 3 3 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4235 Nitish Hejmadi 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4236 Baldeep Sidhu 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4237 Harrienarine Chattergoon 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4238 Rafay Shamim 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4239 Jayesh Patel 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4240 Nav Singh 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4241 Navkiran Dhillon 3 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4242 Shaan Preet 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4243 Gursher Atwal 8 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4244 Darshan Patel 4 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4245 Farzaan Jessani 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4246 Mateen Syed 3 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4247 Abhijit Shah 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4248 Vivek Kallankara 2 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4249 Tahir Mangat 3 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4250 Wajahat Faizan 2 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4251 Shoaib Ansari 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4252 Saad Syed 2 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4253 Abdul Nahid 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4254 Farhan Haider 3 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4255 Hamdan Ali 3 3 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4256 Sarosh Adnan 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4257 Wasil Munir 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4258 Pugazh Narasimhan 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4259 Malav Naik 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4260 Harikrishna Addepalli 3 3 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4261 Arzish Khawaja 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4262 Tauseef Ahmed 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4263 Najmus Syed 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4264 Arunthan Balasubramanian 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4265 Ammar Wasim 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4266 Atif Majeed 4 3 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4267 Sachin Mohan 3 2 2 0 0 0.00 0 0 0 0
4268 Shamsher Malik 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4269 Bhaskar Maddipatla 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4270 Rajesh Kumar 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4271 Ankush Bali 7 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4272 Divinder Atwal 3 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4273 Gunjan Desai 3 1 0 0 0 0.00 0 0
4274 Simranpal Mann 3 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4275 Rajbir Chuchan 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4276 Farhan Naeem 7 3 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4277 Waqais Ahmed 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4278 Amandeep Bhullar 2 0 0 0 0 0.00 0 0
4279 Ali Guaffar 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4280 Arindam Bose 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4281 Mohtashim Abbasi 3 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4282 Mandeep Jawanda 4 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4283 Gurtej Tiwana 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4284 Hishant Dheer 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4285 Rishi Desai 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4286 Saad Hanan 4 2 2 0 0 0.00 0 0 0 0
4287 Muhammed Khan 2 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4288 Jaivin Patel 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4289 Jitu Zaveri 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4290 Sm Rahman 2 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4291 Noel D'souza 5 4 4 0 0 0.00 0 0 0 0
4292 Abhilove Singh 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4293 Junaid Usman 2 0 0 0 0 0.00 0 0
4294 Zuman Khan 3 3 2 0 0 0.00 0 0 0 0
4295 Akila Hettiyahandi 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4296 Roshan Ali 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4297 Saqib Rehan 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4298 Sai Bharat 2 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4299 Usman Dogar 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4300 Param Singh 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4301 Amer Rehman 2 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4302 Faizan Azhar 3 2 2 0 0 0.00 0 0 0 0
4303 Tariq Sumro 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4304 Davryn Raymond 4 2 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4305 Hassan Kazmi 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4306 Zafar Iqbal 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4307 Sumanta Roy 3 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4308 Arun Dharane 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4309 Marlon Evans 2 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4310 Rajvinder Sandhu 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4311 Parmveer Kharoud 5 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4312 Geetinder Sandhu 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4313 Babar Ali 1 1 1 0 0 0.00 0 0 0 0
4314 Asad Jan 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4315 Ahsen Rizvi 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4316 Gunjan Joshi 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4317 Zeeshan Jafri 2 0 0 0 0 0.00 0 0
4318 Kunal Gautam 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4319 Shehrazad Saeed 1 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4320 Saisagar Thiparani 6 1 0 0 0 0.00 0 0
4321 Mohammed Chaudhry 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4322 Harinder Minhas 4 0 0 0 0 0.00 0 0
4323 Zeeshan Abbas 2 1 1 0 0 0.00 0 0
4324 Mubashir Zaman 2 1 0 0 0 0.00 0 0
4325 Satpal Singh 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4326 Riddhish Parmar 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4327 Farooq Syed 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4328 Pawandeep Singh 2 1 0 0 0 0.00 0 0
4329 Samantha Arachchi 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4330 Kanwalpreet Dhillon 5 1 0 0 0 0.00 0 0
4331 Rajinder pal Walia 4 0 0 0 0 0.00 0 0
4332 Abdul Qasmi 3 0 0 0 0 0.00 0 0
4333 Biju Mathews 3 1 0 0 0 0.00 0 0
4334 Gurvinder Sulakh 2 0 0 0 0 0.00 0 0
4335 Gurwinder Singh 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4336 Akhil Reddy 2 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4337 Sreeram Dokala 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4338 Harith Porawakara 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4339 Altamash Khan 4 0 0 0 0 0.00 0 0
4340 Gaurav Mehta 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4341 Rajbir Deol 11 2 0 0 0 0.00 0 0
4342 John Mendis 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4343 Umed Gill 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4344 Ajaybir Singh 2 0 0 0 0 0.00 0 0
4345 Achuthan Sivapatham 2 1 0 0 0 0.00 0 0
4346 Sahil Patel 3 0 0 0 0 0.00 0 0
4347 Kaleem Ashraf 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4348 Kartik Makhija 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4349 Anmol Garg 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4350 Sanjeev Shaw 2 0 0 0 0 0.00 0 0
4351 Harman Dhillon 3 1 0 0 0 0.00 0 0
4352 Raviteja Nagireddi 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4353 Jaskaran Rai 2 1 0 0 0 0.00 0 0
4354 Ranjot Gill 2 1 0 0 0 0.00 0 0
4355 Sami Syed 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4356 Parminder Dhiman 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4357 Muhammad faraz Qadeer 1 1 1 0 0 0.00 0 0
4358 Vikrant Thakur 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4359 Pran Nayyar 2 0 0 0 0 0.00 0 0
4360 Manu Sebastian 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4361 Sahil Khan 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4362 Nehal Khan 2 0 0 0 0 0.00 0 0
4363 Julian De mel 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4364 Hafiz Atta 2 0 0 0 0 0.00 0 0
4365 Vikash Patel 2 1 0 0 0 0.00 0 0
4366 Hamza Tanveer 2 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4367 Basil Raja 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4368 Anuj Kumar 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4369 Nittan Aneja 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4370 Midhun Kachappilly 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4371 Vijay Patel 3 1 0 0 0 0.00 0 0
4372 Ryiad Sattaur 2 2 1 0 0 0.00 0 0
4373 Muhammad Nadeem 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4374 Manmeet Soni 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4375 Gagandeep Kandhola 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4376 Faisal Dar 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4377 Shayan Amin 2 1 0 0 0 0.00 0 0
4378 Fareed Mohamed 1 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4379 Simranjit Grewal 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4380 Muhammad usman Ahmed 6 0 0 0 0 0.00 0 0
4381 Suresh Kp 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4382 Darpan Joshi 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4383 Karan Walia 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4384 Amit Chabra 4 1 1 0 0 0.00 0 0
4385 Osama Khalid 2 1 0 0 0 0.00 0 0
4386 Hardik Gadani 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4387 Nirav Patel 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4388 Shridev Raval 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4389 Ranjit Dhillon 8 4 1 0 0 0.00 0 0
4390 Gursharn Singh 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4391 Mohamed Basheer 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4392 Kashyap Hajariwala 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4393 Mohsin Shaikh 1 0 0 0 0 0.00 0 0
4394 Omer Siddiqui 3 1 1 0 0 0.00 0 0
4395 Kashif Syed 3 2 2 0 0 0.00 0 0
4396 Parminderjit Kahlon 2 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0
4397 Aman Siddiqui 1 1 0 0 0 0.00 0 0
4398 Parmeet Singh 3 0 0 0 0 0.00 0 0
4399 Ammar Saeed 4 2 1 0 0 0.00 0 0
4400 Tejinder Singh 1 0 0 0 0 0.00 0 0

Top Performers - Batting

Most Runs
Simon Pervez
3800 Runs
Best Average
Raza Rehman
84.47 AverageMost 100s
Harkamal Sandhu
9 Hundreds
Most 50s
Gurpreet Dhillon
28 FiftiesMost Fours
Simon Pervez
364 Fours
Most Sixes
Gurpreet Dhillon
177 Sixes