Bowling Stats - T25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
3201 Gaganpreet Grewal 12 9.0 0 82 4 20.50 9.53 0 0 0
3202 Hitesh Kumar 8 10.0 64 4 16.00 6.40 0 0 0
3203 Osman Ali 4 7.0 50 4 12.50 7.14 1 0 0
3204 Ajay partap Singh 8 7.5 0 65 4 16.25 8.67 0 0 0
3205 Kuldeep Kuldeep 12 24.0 0 171 4 42.75 7.13 1 0 0
3206 Dharam Katyal 1 5.0 0 21 4 5.25 4.20 1 1 0
3207 Amandeep Singh 10 16.0 129 4 32.25 8.06 1 1 0
3208 Virender Punia 3 7.0 0 36 4 9.00 5.14 1 0 0
3209 Soham Patel 5 7.4 0 36 4 9.00 4.86 1 1 0
3210 Manjinder Johal 5 14.4 90 4 22.50 6.25 0 0 0
3211 Nadir Momin 6 15.0 0 117 4 29.25 7.80 0 0 0
3212 Aarohan Singh 4 13.4 0 68 4 17.00 5.07 1 0 0
3213 Harpreet Singh 5 21.1 0 166 4 41.50 7.87 0 0 0
3214 Amjad Mehmood 6 24.0 173 4 43.25 7.21 0 0 0
3215 Bilal Mahir 6 18.0 0 122 4 30.50 6.78 0 0 0
3216 Rohan Kataria 5 15.0 0 145 4 36.25 9.67 0 0 0
3217 Ravi Patil 7 13.2 0 109 4 27.25 8.52 1 0 0
3218 Karanjodh Singh 3 2.0 0 10 4 2.50 5.00 0 0 0
3219 Vineet Kapil 4 10.0 70 4 17.50 7.00 0 0 0
3220 Musawwir Ahmad 12 12.4 103 4 25.75 8.31 0 0 0
3221 Kamal Chaudhari 4 10.4 0 33 4 8.25 3.17 1 0 0
3222 Nim Bala 4 11.0 0 99 4 24.75 9.00 0 0 0
3223 Manjit Sandhu 5 14.0 0 84 4 21.00 6.00 0 0 0
3224 Aimal Khan 4 17.0 124 4 31.00 7.29 0 0 0
3225 Abhishek Mangalam 5 8.0 0 66 4 16.50 8.25 0 0 0
3226 Lucky Choudhary 2 9.0 4 30 4 7.50 3.33 1 0 0
3227 Harpreet Sidhu 5 14.5 0 97 4 24.25 6.69 0 0 0
3228 Ali Abbasi 2 10.0 73 4 18.25 7.30 1 1 0
3229 Assad Malik 5 10.2 0 57 4 14.25 5.59 0 0 0
3230 Farrukh Nawaz 1 5.0 0 29 4 7.25 5.80 1 1 0
3231 Amyn Batliwalla 39 15.0 0 106 4 26.50 7.07 0 0 0
3232 Sriram Sampath 5 5.0 0 20 4 5.00 4.00 1 1 0
3233 Gurjeet Gill 6 17.0 1 108 4 27.00 6.35 1 0 0
3234 Vivek Chandwani 8 13.0 0 130 4 32.50 10.00 0 0 0
3235 Mukul Chandwani 7 14.0 0 122 4 30.50 8.71 0 0 0
3236 Talwan Sodhi 12 7.1 0 44 4 11.00 6.20 0 0 0
3237 Dipen Purohit 23 30.0 0 233 4 58.25 7.77 0 0 0
3238 Dhaval Ghedia 138 17.3 0 181 4 45.25 10.71 0 0 0
3239 Ernest Solomon 5 11.0 0 51 4 12.75 4.64 1 1 0
3240 Jatinder Sandu 10 27.0 0 163 4 40.75 6.04 0 0 0
3241 Akash Ramsahai 7 10.0 0 68 4 17.00 6.80 1 0 0
3242 Akshay Sampath 5 14.2 0 67 4 16.75 4.72 1 0 0
3243 Hussain Zahid 3 14.0 0 57 4 14.25 4.07 1 0 0
3244 Imran Ingar 2 9.0 1 40 4 10.00 4.44 1 0 0
3245 Mark Phagwa 10 6.0 0 40 4 10.00 6.67 0 0 0
3246 Nainesh Shah 12 15.0 0 93 4 23.25 6.20 0 0 0
3247 Ananda Gopasandra 15 32.2 0 240 4 60.00 7.45 0 0 0
3248 Gowri Karunamurthy 83 15.0 0 138 4 34.50 9.72 0 0 0
3249 Balaji Subramanian 165 10.0 0 54 4 13.50 5.40 1 0 0
3250 Amin Khan 6 10.0 0 57 4 14.25 5.70 0 0 0
3251 Tahseen Shah 5 19.0 1 97 4 24.25 5.11 0 0 0
3252 Mohammad Daredia 10 18.1 0 137 4 34.25 7.57 1 0 0
3253 Kashif Yusaf 27 14.0 0 109 4 27.25 7.79 0 0 0
3254 Vijay Mathew 11 21.1 0 176 4 44.00 8.34 0 0 0
3255 Rajiv Kaushal 10 6.0 0 46 4 11.50 8.21 1 0 0
3256 Akhlaq Rao 37 20.0 0 170 4 42.50 8.50 0 0 0
3257 Kanwar Gill. 7 7.0 0 35 4 8.75 5.00 1 0 0
3258 Preet Singh 6 12.0 0 59 4 14.75 4.92 0 0 0
3259 Anurag Bhatnagar 2 10.0 1 52 4 13.00 5.20 0 0 0
3260 Brahmjot Singh 6 17.0 0 106 4 26.50 6.24 0 0 0
3261 Divyeshbhai c Patel 5 9.4 0 84 4 21.00 8.94 1 1 0
3262 Majid ak Mohammed 5 10.0 0 50 4 12.50 5.00 0 0 0
3263 Alok Thakar 61 20.4 1 164 4 41.00 8.04 0 0 0
3264 Baldeo (roy) Singh 3 8.0 1 31 4 7.75 3.88 0 0 0
3265 Shoib Farooqi 4 9.0 0 45 4 11.25 5.00 1 0 0
3266 Nimod Narayanan 10 18.0 1 95 4 23.75 5.28 0 0 0
3267 Sultan Shahzada 11 37.5 2 208 4 52.00 5.55 0 0 0
3268 Tushar Pradhan 22 21.0 1 143 4 35.75 6.81 0 0 0
3269 Raju Konnur 8 23.0 0 133 4 33.25 5.78 0 0 0
3270 Asif Rahman 12 11.0 0 80 4 20.00 7.27 0 0 0
3271 Raza Ali 44 26.0 1 212 4 53.00 8.15 0 0 0
3272 Bhadresh Patel 13 6.2 0 41 4 10.25 7.07 0 0 0
3273 Shahmir Khan 9 7.0 0 65 4 16.25 9.29 0 0 0
3274 Ali Asrani 10 14.0 0 103 4 25.75 7.36 0 0 0
3275 Sahil Sud 38 13.3 0 105 4 26.25 7.89 0 0 0
3276 Nirav (usrc) Dave 14 6.0 0 32 4 8.00 5.33 1 0 0
3277 Mukesh Narula 5 17.0 1 72 4 18.00 4.24 0 0 0
3278 Ranjith Bandulahewa 7 14.0 0 125 4 31.25 8.93 1 0 0
3279 Sadun Ubayasirinarayana 3 13.0 0 122 4 30.50 9.38 0 0 0
3280 Hardeek Patel 3 11.0 0 61 4 15.25 5.55 0 0 0
3281 Sarpreet singh Chahal 25 9.2 0 104 4 26.00 11.30 1 0 0
3282 Jatinder Baraitch 138 7.0 0 86 4 21.50 12.29 0 0 0
3283 Pratik Konnur 15 26.0 0 192 4 48.00 7.38 0 0 0
3284 Srikanth Sankaranarayana 35 18.2 0 173 4 43.25 9.51 0 0 0
3285 Gopinath Thamilselvan 9 29.3 0 187 4 46.75 6.38 0 0 0
3286 Rahim r Virani 30 22.3 0 190 4 47.50 8.52 0 0 0
3287 Harshil Kaushal 11 23.3 0 202 4 50.50 8.67 0 0 0
3288 Nawaf fouzan Ali 9 21.2 0 157 4 39.25 7.55 0 0 0
3289 Nazim Dhanani 14 28.0 0 167 4 41.75 5.96 0 0 0
3290 Amritpal Matharoo 82 10.0 0 89 4 22.25 9.27 0 0 0
3291 Raza Ali 9 10.0 0 132 4 33.00 13.20 1 0 0
3292 Parminder Khaira 10 15.0 0 106 4 26.50 7.07 0 0 0
3293 Satyen Malhotra 14 13.0 0 122 4 30.50 9.38 0 0 0
3294 Mahmood Sial 5 15.0 0 83 4 20.75 5.53 1 0 0
3295 Saurabhkumar Kadakia 13 8.2 1 61 4 15.25 7.44 0 0 0
3296 Gazenfar (ghazi) Syed 6 11.0 1 105 4 26.25 9.55 0 0 0
3297 Vimalkumar Patel 1 4.0 0 34 4 8.50 8.50 1 1 0
3298 Jasdeep Raina 3 5.0 0 22 4 5.50 4.40 1 1 0
3299 Denny Eapen 4 8.0 0 54 4 13.50 6.75 0 0 0
3300 Rahul Hamid 2 4.2 1 19 4 4.75 4.52 1 1 0
3301 Ahsen Iqbal 5 13.0 0 84 4 21.00 6.46 1 0 0
3302 Fayaz Jamkhandi 12 21.0 0 149 4 37.25 7.10 0 0 0
3303 Taha Kazmi 39 16.4 0 109 4 27.25 6.65 0 0 0
3304 Muhammad waqas Abbas 12 15.0 0 112 4 28.00 7.47 0 0 0
3305 Srikkanth Danthala 31 8.5 1 73 4 18.25 8.59 1 0 0
3306 Imad Hussain 9 21.2 1 173 4 43.25 8.16 1 0 0
3307 Kashif Qureshi 8 13.1 0 95 4 23.75 7.25 0 0 0
3308 Mandeep Singh 57 6.0 0 24 4 6.00 4.00 1 0 0
3309 Samir Ajmal 5 21.0 2 101 4 25.25 4.81 0 0 0
3310 Sarim Ali 16 13.4 0 123 4 30.75 9.18 0 0 0
3311 Sukhjeet Thiara 3 11.0 1 52 4 13.00 4.73 0 0 0
3312 Muhammad Soofian 11 23.0 0 158 4 39.50 6.87 0 0 0
3313 Ibrahim (bs) Khan 2 4.2 0 27 4 6.75 6.43 1 1 0
3314 Imad Baig 17 25.4 0 170 4 42.50 6.69 0 0 0
3315 Abhishek Sharma 10 20.1 2 136 4 34.00 6.77 0 0 0
3316 Avkash Sharma 29 14.0 0 95 4 23.75 6.79 0 0 0
3317 Hassan Khawar 8 27.0 0 174 4 43.50 6.44 0 0 0
3318 Idris Kolia 10 13.0 1 89 4 22.25 6.85 0 0 0
3319 Kunal Bhatt 5 16.0 1 102 4 25.50 6.38 0 0 0
3320 Vijay Balakrishnan 78 20.1 0 166 4 41.50 8.26 0 0 0
3321 Asim Sher 10 18.0 0 106 4 26.50 5.89 0 0 0
3322 Rubal Ajrawat 53 12.1 1 111 4 27.75 9.17 0 0 0
3323 Akif Ahmed 8 11.0 0 72 4 18.00 6.55 1 0 0
3324 Faizan Khan 21 10.0 0 80 4 20.00 8.00 0 0 0
3325 Fahad Choudhry 93 3.0 0 13 4 3.25 4.33 1 0 0
3326 Umair Wasim 10 18.0 0 117 4 29.25 6.50 0 0 0
3327 Pavit Paul 53 14.2 18 60 4 15.00 4.23 0 0 0
3328 Ali Irfan 4 13.0 1 115 4 28.75 8.85 0 0 0
3329 Shahid Iqbal 4 7.0 0 51 4 12.75 7.29 1 0 0
3330 Swapnil Bhalerao 9 10.0 0 70 4 17.50 7.00 0 0 0
3331 Dhaval Patel 72 10.0 0 81 4 20.25 8.10 0 0 0
3332 Shoaib Mushtaq 3 11.0 1 66 4 16.50 6.00 0 0 0
3333 Mohibullah Habibullah 4 16.0 0 113 4 28.25 7.06 0 0 0
3334 Tanay Shah 21 11.0 0 79 4 19.75 7.18 0 0 0
3335 Sanjot Dindsa 15 23.0 0 180 4 45.00 7.83 0 0 0
3336 Nabeel Khan 32 14.0 0 110 4 27.50 7.86 0 0 0
3337 Waqar Abid 6 21.0 0 174 4 43.50 8.29 1 1 0
3338 Asif Khan 8 32.0 1 177 4 44.25 5.60 0 0 0
3339 Mohsin Khan 6 10.0 0 53 4 13.25 5.30 0 0 0
3340 Anhum Shafiq 5 17.0 0 93 4 23.25 5.47 0 0 0
3341 deepak anand 9 9.0 0 53 4 13.25 5.89 0 0 0
3342 Mohammad Waryam 9 16.0 0 115 4 28.75 7.19 0 0 0
3343 Adnan Javed 7 4.0 0 73 4 18.25 18.25 0 0 0
3344 Gunjan Desai 7 16.5 0 94 4 23.50 5.70 0 0 0
3345 Varinder Kumar 13 18.4 0 139 4 34.75 7.55 0 0 0
3346 Ali Muhammad 7 35.0 1 239 4 59.75 6.83 0 0 0
3347 Milinda Ranaweera 4 14.0 0 57 4 14.25 4.07 0 0 0
3348 Shrey Bheda 11 22.0 0 118 4 29.50 5.36 0 0 0
3349 Manpreet Warriach 5 16.4 0 110 4 27.50 6.71 1 0 0
3350 Ranga Kachchadura 13 15.0 0 124 4 31.00 8.27 0 0 0
3351 Bilal Baig 8 10.0 0 88 4 22.00 8.80 1 1 0
3352 Usama Khan 8 17.0 0 126 4 31.50 7.41 0 0 0
3353 Feroz Imtiaz 15 15.0 0 119 4 29.75 7.93 0 0 0
3354 Irfan. Younus 4 17.0 0 106 4 26.50 6.24 1 0 0
3355 Arslan Pervaz 6 20.0 116 4 29.00 5.80 0 0 0
3356 Vinayak Savant 6 15.1 0 134 4 33.50 8.87 0 0 0
3357 Mallikarjun Kasturi 16 16.0 0 163 4 40.75 10.45 0 0 0
3358 Abhishek Arya 13 18.0 0 140 4 35.00 7.78 0 0 0
3359 Emran Khwaja 7 6.0 0 52 4 13.00 8.67 0 0 0
3360 Davryn Raymond 4 10.0 0 91 4 22.75 9.10 0 0 0
3361 Samir Patel 14 27.0 0 164 4 41.00 6.07 0 0 0
3362 Faisal Khan 79 14.5 0 116 4 29.00 8.00 0 0 0
3363 Khushwinder Singh 7 11.0 73 4 18.25 6.64 1 0 0
3364 Soofi Safiuddin 26 11.3 117 4 29.25 10.35 0 0 0
3365 Saad Junaid 6 14.0 71 4 17.75 5.07 1 0 0
3366 Waqas Ashraf 8 22.4 0 206 4 51.50 9.20 0 0 0
3367 Chaitanya Thiparani 11 6.0 62 4 15.50 10.33 1 1 0
3368 Saisagar Thiparani 9 12.5 0 88 4 22.00 7.04 0 0 0
3369 Waqar Ahmed 10 9.0 91 4 22.75 10.11 1 0 0
3370 Gagandeep Sharma 2 6.5 1 34 4 8.50 5.23 1 1 0
3371 Talha Rana 14 23.0 0 181 4 45.25 8.01 0 0 0
3372 Sarmad Munawar 22 24.5 0 207 4 51.75 8.45 0 0 0
3373 Prasad Ghatti 19 27.3 205 4 51.25 7.51 0 0 0
3374 Farooq Syed 5 9.2 85 4 21.25 9.24 0 0 0
3375 Amritpal Bains 13 11.1 107 4 26.75 9.64 0 0 0
3376 Taha Durrani 47 15.1 0 128 4 32.00 8.48 0 0 0
3377 Asim Khan 4 11.0 86 4 21.50 7.82 1 1 0
3378 Himanshu Singh 5 12.0 1 68 4 17.00 5.67 1 1 0
3379 Sultan Khan 17 18.1 169 4 42.25 9.55 0 0 0
3380 Varuna (M) 5 20.0 1 124 4 31.00 6.20 0 0 0
3381 Sawarn Khosa 3 15.0 3 81 4 20.25 5.40 0 0 0
3382 Luqman Ahmad 5 16.0 2 119 4 29.75 7.44 1 0 0
3383 Vijay Patel 11 37.0 0 263 4 65.75 7.11 0 0 0
3384 Avaz Feroze 20 18.4 0 148 4 37.00 8.04 0 0 0
3385 Yasir Mahmood 30 16.0 1 135 4 33.75 8.44 0 0 0
3386 Pranay kumar Sahu 11 20.5 0 220 4 55.00 10.73 1 1 0
3387 Anmol Chawla 15 5.1 26 4 6.50 5.10 1 0 0
3388 Rohan Patel 4 8.0 58 4 14.50 7.25 1 0 0
3389 Ritesh Malik 12 10.0 94 4 23.50 9.40 0 0 0
3390 Raman Dua 24 14.0 168 4 42.00 12.00 0 0 0
3391 Abhi Patel 16 46.0 2 278 4 69.50 6.04 0 0 0
3392 Mohamed Basheer 5 18.0 99 4 24.75 5.50 1 0 0
3393 Amar Balagan 12 9.0 49 4 12.25 5.44 1 0 0
3394 Ojas Desai 4 14.0 2 87 3 29.00 6.21 0 0 0
3395 Andrew Kerrison 6 17.0 0 126 3 42.00 7.41 0 0 0
3396 Ankush Vohra 9 19.0 1 98 3 32.67 5.16 0 0 0
3397 Babloo Chaudhary 41 18.2 0 194 3 64.67 10.66 0 0 0
3398 Arjun Gosain 9 14.0 0 107 3 35.67 7.64 0 0 0
3399 Arsalan Baig 8 11.5 0 125 3 41.67 10.87 0 0 0
3400 Narinder Sandhu 77 6.0 0 40 3 13.33 6.67 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Manish Tomer
275 Wickets
Best Average
Saleem Mohammad
11.25 AverageMost 5+ Wickets
Cecil Pervez
5 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Manish Tomer
21 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Manish Tomer
39 3+ Wickets
Most Maidens
Bhautikkumar Patel
63 MaidensMost Overs
Sarbjit Ghotra
830.2 Overs