Bowling Stats - T25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
3801 Nasirali Syed 17 13.0 1 123 2 61.50 9.46 0 0 0
3802 Mohinder Singh 3 5.0 23 2 11.50 4.60 0 0 0
3803 Jade Darrell 31 5.0 0 47 2 23.50 9.40 0 0 0
3804 Sushant Thakur 2 1.0 3 2 1.50 3.00 0 0 0
3805 Naveed Sehrai 6 5.0 43 2 21.50 8.60 0 0 0
3806 Faraz Ali 2 3.0 10 2 5.00 3.33 0 0 0
3807 Shaylen Jayasekara 1 2.0 22 2 11.00 11.00 0 0 0
3808 Shantha Jayasekara 1 5.0 19 2 9.50 3.80 0 0 0
3809 KARANVEER KABULI 9 12.2 101 2 50.50 8.56 0 0 0
3810 BALRAJ HEER 4 5.0 42 2 21.00 8.40 0 0 0
3811 Manmohan Jassal 66 10.0 1 48 2 24.00 4.80 0 0 0
3812 Bhalaji Sadagopa Ramanujam 8 16.0 0 102 2 51.00 6.38 0 0 0
3813 Taral Shah 4 6.0 61 2 30.50 10.17 0 0 0
3814 Jatin Girotra 5 10.0 85 2 42.50 8.50 0 0 0
3815 Prabhjot Singh 20 4.3 0 41 2 20.50 9.53 0 0 0
3816 Abijith Sudhaker 41 11.4 0 109 2 54.50 9.56 0 0 0
3817 Khushwinder Singh 20 9.0 83 2 41.50 9.22 0 0 0
3818 Saqib Khan 11 7.0 52 2 26.00 7.43 0 0 0
3819 Nikhil Chaudhary 9 18.0 170 2 85.00 9.44 0 0 0
3820 Pratik Mehta 8 22.0 149 2 74.50 6.77 0 0 0
3821 Sahil Bains 3 12.0 68 2 34.00 5.67 0 0 0
3822 Kamaljeet Dhaliwal 2 4.0 24 2 12.00 6.00 0 0 0
3823 Manoj Hariharan 2 6.1 75 2 37.50 12.30 0 0 0
3824 Davinder Singh 16 7.0 49 2 24.50 7.00 0 0 0
3825 Vishal Gautam 2 8.0 0 48 2 24.00 6.00 0 0 0
3826 Parminderjit Badesha 5 4.0 1 13 2 6.50 3.25 0 0 0
3827 Nasakath Shaikkumthodi 4 12.0 88 2 44.00 7.33 0 0 0
3828 Lakhbeer Singh 2 4.0 15 2 7.50 3.75 0 0 0
3829 Gagandeep Sangha 4 3.0 27 2 13.50 9.00 0 0 0
3830 Majid Qayyum 10 10.0 0 97 2 48.50 9.70 0 0 0
3831 Syed Ahmed 52 7.0 57 2 28.50 8.14 0 0 0
3832 Sukhwinder Madaan 2 5.0 26 2 13.00 5.20 0 0 0
3833 Waleed Fahad 3 7.0 49 2 24.50 7.00 0 0 0
3834 Narinderjeet Badwal 11 12.1 98 2 49.00 8.10 0 0 0
3835 Ajeesh Sasi 8 17.0 0 133 2 66.50 7.82 0 0 0
3836 Abdul Hai 7 9.0 83 2 41.50 9.22 0 0 0
3837 Jamil Nasir 2 5.0 23 2 11.50 4.60 0 0 0
3838 Attique Rehman 8 15.3 153 2 76.50 10.00 0 0 0
3839 Jean paul Rocke 1 3.0 21 2 10.50 7.00 0 0 0
3840 Yasir Abbasi 7 11.0 102 2 51.00 9.27 0 0 0
3841 Vikas Mahajan 55 5.0 0 44 2 22.00 8.80 0 0 0
3842 Sohaib Maqsood 2 10.0 54 2 27.00 5.40 0 0 0
3843 Nayan Patel 14 8.0 47 2 23.50 5.88 0 0 0
3844 Badar-e-munir Atique 1 2.0 21 2 10.50 10.50 0 0 0
3845 Prince Robinson 15 31.0 0 257 2 128.50 8.29 0 0 0
3846 Harmanbir Takhar 3 5.0 29 2 14.50 5.80 0 0 0
3847 Narayan Anandula 14 1.0 2 2 1.00 2.00 0 0 0
3848 Inderdeep Singh 3 3.0 39 2 19.50 13.00 0 0 0
3849 Abdul Mohammed 3 8.0 64 2 32.00 8.00 0 0 0
3850 Ishan Dogra 29 21.4 0 186 2 93.00 8.69 0 0 0
3851 Nikhil Kumar 7 12.0 128 2 64.00 10.67 0 0 0
3852 Manpreet singh Bhatia 14 7.5 73 2 36.50 9.73 0 0 0
3853 Shanikumar Patel 21 22.1 0 217 2 108.50 9.82 0 0 0
3854 Ankit Bhatt 7 15.1 1 103 2 51.50 6.82 0 0 0
3855 Mahmood Ahmed 5 20.0 0 108 2 54.00 5.40 0 0 0
3856 Hatim Sayanwala 7 5.3 0 36 2 18.00 6.79 0 0 0
3857 Sohaib Abbasi 8 19.0 120 2 60.00 6.32 0 0 0
3858 Mayur Panwala 10 7.2 1 62 2 31.00 8.61 0 0 0
3859 Furqan Ali 34 11.0 0 79 2 39.50 7.18 0 0 0
3860 Syed Raza 2 8.0 0 64 2 32.00 8.00 0 0 0
3861 Tahir Khan 1 5.0 0 53 2 26.50 10.60 0 0 0
3862 Hasnain Ismali 2 7.0 0 54 2 27.00 7.71 0 0 0
3863 Rehan Rashid 12 8.0 92 2 46.00 11.50 0 0 0
3864 Shivraman Balakrishnan 2 4.0 32 2 16.00 8.00 0 0 0
3865 Yogin Patel 28 2.3 21 2 10.50 9.13 0 0 0
3866 Daniyal Khan 6 8.0 46 2 23.00 5.75 0 0 0
3867 Adlakha Vishal 2 3.0 25 2 12.50 8.33 0 0 0
3868 Jaspreet Singh 3 6.0 46 2 23.00 7.67 0 0 0
3869 Parminder Brar 3 2.0 9 2 4.50 4.50 0 0 0
3870 Derone Davis 3 10.0 44 2 22.00 4.40 0 0 0
3871 Andrew Boda 3 10.0 55 2 27.50 5.50 0 0 0
3872 Muhammad Khan 18 11.0 69 2 34.50 6.27 0 0 0
3873 Ali Zain 3 8.0 49 2 24.50 6.13 0 0 0
3874 Bhavyadeep Swarpal 14 6.5 0 56 2 28.00 8.62 0 0 0
3875 Ali Akbar 1 3.0 11 2 5.50 3.67 0 0 0
3876 Harinder Sharma 11 30.0 1 256 2 128.00 8.53 0 0 0
3877 Ahmad Raza 10 7.4 1 40 2 20.00 5.41 0 0 0
3878 Piyush Rana 6 5.1 31 2 15.50 6.08 0 0 0
3879 Navjot Singh 5 9.0 58 2 29.00 6.44 0 0 0
3880 Shivam Chumber 4 10.0 72 2 36.00 7.20 0 0 0
3881 Allen Saju 3 7.0 1 27 2 13.50 3.86 0 0 0
3882 Joseph Xavier 1 5.0 0 40 2 20.00 8.00 0 0 0
3883 Sandeep Purushothoman 15 4.0 0 31 2 15.50 7.75 0 0 0
3884 Bohar Singh 3 8.0 69 2 34.50 8.63 0 0 0
3885 Arth Darji 15 5.0 29 2 14.50 5.80 0 0 0
3886 Ankush Taku 8 4.0 52 2 26.00 13.00 0 0 0
3887 Ghyour Ali 2 5.0 39 2 19.50 7.80 0 0 0
3888 Karanjit Sandhu 7 5.5 0 50 2 25.00 9.09 0 0 0
3889 Akram Chaudhary 8 4.0 28 2 14.00 7.00 0 0 0
3890 Srikanth Addanki 6 20.3 185 2 92.50 9.11 0 0 0
3891 Harpreet Virk 3 5.0 55 2 27.50 11.00 0 0 0
3892 Sandeep Kumar 4 15.0 102 2 51.00 6.80 0 0 0
3893 Amandeep Singh 3 10.0 103 2 51.50 10.30 0 0 0
3894 Jugraj Mangat 27 4.2 23 2 11.50 5.48 0 0 0
3895 Raheel Qureshi 16 4.0 49 2 24.50 12.25 0 0 0
3896 Rohit Thakur 3 1.0 0 2 0.00 0.00 0 0 0
3897 Jasjot Singh 29 8.0 0 63 2 31.50 7.88 0 0 0
3898 Gaurav Anand 35 10.0 48 2 24.00 4.80 0 0 0
3899 Jiteshkumar Patel 13 5.4 72 2 36.00 13.33 0 0 0
3900 Muhammad Sherwani 2 8.0 52 2 26.00 6.50 0 0 0
3901 Chiranjeev Singh 3 7.3 62 2 31.00 8.49 0 0 0
3902 Satvinderpal Singh 1 5.0 27 2 13.50 5.40 0 0 0
3903 Ranveer Dhindsa 4 14.0 95 2 47.50 6.79 0 0 0
3904 Abhishek Sharma 3 3.0 29 2 14.50 9.67 0 0 0
3905 Yatin Patel 12 5.0 31 2 15.50 6.20 0 0 0
3906 Simarjot Singh 5 5.0 38 2 19.00 7.60 0 0 0
3907 Santpreet Singh 7 14.0 91 2 45.50 6.50 0 0 0
3908 Harpreet Gill 6 2.0 41 2 20.50 20.50 0 0 0
3909 Rushabh Patel 24 8.3 0 80 2 40.00 9.64 0 0 0
3910 Satpreet Singh 13 14.2 3 100 2 50.00 7.04 0 0 0
3911 Jaipal Randhawa 1 3.0 14 2 7.00 4.67 0 0 0
3912 Gyles Dias 1 4.0 18 2 9.00 4.50 0 0 0
3913 Jamel Nash 2 10.0 87 2 43.50 8.70 0 0 0
3914 Shah Ahmad 5 9.0 75 2 37.50 8.33 0 0 0
3915 Parth Upadhyay 6 10.0 89 2 44.50 8.90 0 0 0
3916 Gurkaran Rattol 3 7.0 0 58 2 29.00 8.29 0 0 0
3917 Parmveer Singh 2 7.0 39 2 19.50 5.57 0 0 0
3918 Yasir Khan 4 13.0 83 2 41.50 6.38 0 0 0
3919 Yashwanth Maddireddy 3 6.0 58 2 29.00 9.67 0 0 0
3920 Pawanpal Brar 1 3.0 24 2 12.00 8.00 0 0 0
3921 Ankush Sharma 18 9.2 0 103 2 51.50 11.20 0 0 0
3922 Rooshi Ghoghari 22 9.1 0 76 2 38.00 8.35 0 0 0
3923 Raj Patel 4 13.0 36 65 2 32.50 5.00 0 0 0
3924 Simratjot Singh 4 8.0 0 62 2 31.00 7.75 0 0 0
3925 Krish Patel 3 2.0 0 15 2 7.50 7.50 0 0 0
3926 Raghav Mahajan 7 23.4 0 188 2 94.00 8.03 0 0 0
3927 Maneet Kochar 7 10.0 0 85 2 42.50 8.50 0 0 0
3928 Dushant Manhas 2 9.0 61 2 30.50 6.78 0 0 0
3929 Abhishek Bharadwaj 2 2.0 1 5 2 2.50 2.50 0 0 0
3930 Muhammad haroon Khan 6 22.0 2 157 2 78.50 7.14 0 0 0
3931 Gagan Singh 2 5.0 35 2 17.50 7.00 0 0 0
3932 Kamaljit Maan 9 11.0 0 99 2 49.50 9.00 0 0 0
3933 Christopher Madan 14 10.0 0 70 2 35.00 7.00 0 0 0
3934 Gavin Sequeira 4 7.0 0 82 2 41.00 11.71 0 0 0
3935 Rakshit Mehta 5 6.3 0 37 2 18.50 5.87 0 0 0
3936 Karanvir Basra 11 10.2 0 94 2 47.00 9.22 0 0 0
3937 Abhay Singh 17 10.5 0 87 2 43.50 8.29 0 0 0
3938 Steven Kumar 5 7.0 0 57 2 28.50 8.14 0 0 0
3939 Javid Mahida 3 10.0 0 49 2 24.50 4.90 0 0 0
3940 Mihir Mehta 2 9.0 0 50 2 25.00 5.56 0 0 0
3941 Shubham Parmar 6 11.0 0 104 2 52.00 9.45 0 0 0
3942 Tanveer Adeel 24 5.2 0 47 2 23.50 9.04 0 0 0
3943 Amaan Raza 3 15.0 112 2 56.00 7.47 0 0 0
3944 Rahul Adav 11 11.3 0 64 2 32.00 5.66 0 0 0
3945 Ankit Kumar 10 8.0 0 53 2 26.50 6.63 0 0 0
3946 Himanshu Sharma 2 6.0 0 51 2 25.50 8.50 0 0 0
3947 Ramneek Singh 4 13.0 0 119 2 59.50 9.15 0 0 0
3948 Vishal Gohri 11 11.0 0 109 2 54.50 9.91 0 0 0
3949 Ajith Francis 4 12.0 0 78 2 39.00 6.50 0 0 0
3950 Ajit Sibia 3 6.0 0 39 2 19.50 6.50 0 0 0
3951 Sachin Ashokan 2 9.0 1 58 2 29.00 6.44 0 0 0
3952 Sukhvinder Singh 5 4.0 0 26 2 13.00 6.50 0 0 0
3953 Lokesh Loganathan 23 5.5 0 51 2 25.50 9.27 0 0 0
3954 Mohsin Mulla 1 2.0 0 18 2 9.00 9.00 0 0 0
3955 Akhil Kumar 12 18.0 0 154 2 77.00 8.56 0 0 0
3956 Vivek Chopra 1 5.0 16 2 8.00 3.20 0 0 0
3957 Harmeet Singh 17 5.0 0 45 2 22.50 9.00 0 0 0
3958 Gurpinder Sidhu 4 9.0 0 51 2 25.50 5.67 0 0 0
3959 Tejas Patel 1 5.0 0 33 2 16.50 6.60 0 0 0
3960 Ghulam Somani 7 10.0 131 2 65.50 13.10 0 0 0
3961 Aamir Wadiwala 3 12.0 103 2 51.50 8.58 0 0 0
3962 Simranjeet Singh 2 7.0 40 2 20.00 5.71 0 0 0
3963 Viral Shukla 2 3.0 29 2 14.50 9.67 0 0 0
3964 Ishan Patel 2 3.0 35 2 17.50 11.67 0 0 0
3965 Raheel Ahmed 9 12.5 0 89 2 44.50 7.12 0 0 0
3966 Umar Farooq 9 9.0 49 2 24.50 5.44 0 0 0
3967 Nihal Shahir 6 5.0 0 41 2 20.50 8.20 0 0 0
3968 Simranpreet Singh 8 5.0 46 2 23.00 10.00 0 0 0
3969 Tirlok Singh 3 5.0 43 2 21.50 8.60 0 0 0
3970 Jaskaran Singh 2 9.0 0 48 2 24.00 5.33 0 0 0
3971 Gangaswamy Kota 3 6.0 0 50 2 25.00 8.33 0 0 0
3972 Yash Patel 11 6.0 0 48 2 24.00 8.00 0 0 0
3973 Dhruvil Patel 1 4.0 48 2 24.00 12.00 0 0 0
3974 Bhavinkumar Patel 12 12.0 115 2 57.50 9.58 0 0 0
3975 Vikas Tiwari 10 18.3 0 170 2 85.00 9.29 0 0 0
3976 Amritpal Singh 5 12.0 0 105 2 52.50 8.75 0 0 0
3977 Himanshu Patel 10 11.0 0 120 2 60.00 11.32 0 0 0
3978 Gurpreet Singh 5 8.0 0 41 2 20.50 5.13 0 0 0
3979 Gurlaljeet Singh 7 5.0 11 2 5.50 2.20 0 0 0
3980 Karan Sukhija 5 10.0 0 58 2 29.00 5.80 0 0 0
3981 Prabhdeep Singh 4 6.0 51 2 25.50 8.50 0 0 0
3982 Dhyey Patel 8 9.0 0 71 2 35.50 7.89 0 0 0
3983 Adhitya Rajesh 4 12.0 0 103 2 51.50 8.58 0 0 0
3984 Taranveer Singh 7 2.0 23 2 11.50 11.50 0 0 0
3985 Akhil Patel 3 12.0 0 111 2 55.50 9.25 0 0 0
3986 Bilal Shahzad 7 7.0 47 2 23.50 6.71 0 0 0
3987 Rajandeep Singh 3 9.0 0 93 2 46.50 10.33 0 0 0
3988 Karamjeet Singh 3 8.0 77 2 38.50 9.63 0 0 0
3989 Yash Patel 9 14.4 140 2 70.00 9.72 0 0 0
3990 Jermylee Barnett 1 4.0 26 2 13.00 6.50 0 0 0
3991 Yash Shah 5 5.0 0 59 2 29.50 11.80 0 0 0
3992 Dev Patel 9 13.0 0 118 2 59.00 9.08 0 0 0
3993 Akhil Shah 3 4.0 0 33 2 16.50 8.25 0 0 0
3994 Kapil Kumar 9 11.0 88 2 44.00 8.00 0 0 0
3995 Rinku Dhania 5 2.0 9 2 4.50 4.50 0 0 0
3996 Navjot Turke 5 7.0 64 2 32.00 9.14 0 0 0
3997 Dhruvish Halari 4 4.0 0 9 2 4.50 2.25 0 0 0
3998 Babar Siddiqui 3 14.0 0 114 2 57.00 8.14 0 0 0
3999 Sunny Moudgill 4 6.0 33 2 16.50 5.50 0 0 0
4000 Vatsal pradip Shah 7 20.0 0 156 2 78.00 7.80 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Manish Tomer
275 Wickets
Best Average
Saleem Mohammad
11.25 AverageMost 5+ Wickets
Cecil Pervez
5 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Manish Tomer
21 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Manish Tomer
39 3+ Wickets
Most Maidens
Bhautikkumar Patel
63 MaidensMost Overs
Sarbjit Ghotra
830.2 Overs