Bowling Stats - T25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
4801 Raninder Singh 12 8.0 0 76 1 76.00 9.50 0 0 0
4802 Manpreet Singh 13 2.0 22 1 22.00 11.00 0 0 0
4803 Inderjeet Angar 3 5.0 0 39 1 39.00 7.80 0 0 0
4804 Gurpreet Singh 2 5.0 32 1 32.00 6.40 0 0 0
4805 Rohan Fernando 7 13.0 0 89 1 89.00 6.85 0 0 0
4806 Komail Zaidi 2 2.0 18 1 18.00 9.00 0 0 0
4807 Vishal Fumtiwala 5 8.0 78 1 78.00 9.75 0 0 0
4808 Kandasammy Surujnarine 8 6.2 42 1 42.00 7.24 0 0 0
4809 Jinit Kansara 3 7.0 86 1 86.00 12.29 0 0 0
4810 Devesh Shankar 3 2.0 21 1 21.00 10.50 0 0 0
4811 Zeeshan Safdar 1 3.0 18 1 18.00 6.00 0 0 0
4812 Jameel Maniram 20 7.0 52 1 52.00 7.43 0 0 0
4813 Sasmit Chakraborty 1 5.0 45 1 45.00 9.00 0 0 0
4814 Shemroy Barrington 2 5.0 23 1 23.00 4.60 0 0 0
4815 Harkamal Aujla 2 1.0 9 1 9.00 9.00 0 0 0
4816 Jay Patel 1 3.0 13 1 13.00 4.33 0 0 0
4817 Mainul Haque 2 6.0 0 69 1 69.00 11.50 0 0 0
4818 Emanuel Khokhar 8 4.0 46 1 46.00 11.50 0 0 0
4819 Ahmed Khan 1 3.0 23 1 23.00 7.67 0 0 0
4820 Anup Joshi 1 2.0 0 22 1 22.00 11.00 0 0 0
4821 Charanpreet Singh 17 6.1 1 47 1 47.00 7.70 0 0 0
4822 Shivam Mahajan 3 9.0 74 1 74.00 8.22 0 0 0
4823 Yuvraj Shirole 5 10.0 59 1 59.00 5.90 0 0 0
4824 Paramvir Gill 22 7.0 0 61 1 61.00 8.71 0 0 0
4825 Praveen Kayitha 4 4.2 35 1 35.00 8.33 0 0 0
4826 Arshjot Singh 17 2.5 0 42 1 42.00 16.80 0 0 0
4827 Naveed Alcozay 2 2.0 25 1 25.00 12.50 0 0 0
4828 Rahul Sharma 8 8.2 0 58 1 58.00 7.07 0 0 0
4829 Piyush Lad 7 1.0 6 1 6.00 6.00 0 0 0
4830 Talal Iqbal 5 2.0 11 1 11.00 5.50 0 0 0
4831 Manjot Singh 33 5.0 35 1 35.00 7.00 0 0 0
4832 Gaurav Verma 9 8.4 72 1 72.00 8.57 0 0 0
4833 Goras Desai 13 10.0 68 1 68.00 6.80 0 0 0
4834 Gourav Dara 3 2.0 17 1 17.00 8.50 0 0 0
4835 Manider Singh 16 0.4 0 11 1 11.00 27.50 0 0 0
4836 Gauravdeep singh Rataul 8 1.1 1 2 1 2.00 1.82 0 0 0
4837 Syed salman Amjad 10 8.0 0 51 1 51.00 6.38 0 0 0
4838 Amandeep Singh saini 5 6.0 47 1 47.00 7.83 0 0 0
4839 Gurjant Singh 2 8.0 53 1 53.00 6.63 0 0 0
4840 Gaurav Vaid 38 2.5 24 1 24.00 9.60 0 0 0
4841 Basharat Rehman 3 10.0 0 79 1 79.00 7.90 0 0 0
4842 Harikrishnan K k 20 3.4 0 13 1 13.00 3.82 0 0 0
4843 Kanwar Sandhu 2 2.0 18 1 18.00 9.00 0 0 0
4844 Harnam Badwal 6 9.0 0 75 1 75.00 8.33 0 0 0
4845 Hakam Singh 1 1.0 0 9 1 9.00 9.00 0 0 0
4846 Simranjot Bhatia 4 3.0 1 13 1 13.00 4.33 0 0 0
4847 Aziz ur rahman Mahmood 18 8.0 1 47 1 47.00 5.88 0 0 0
4848 Navraj Singh 16 5.0 47 1 47.00 9.40 0 0 0
4849 Sumit Kumar 35 6.0 66 1 66.00 11.00 0 0 0
4850 Mandeep Singh 6 9.0 38 1 38.00 4.22 0 0 0
4851 Numan Aslam 3 3.0 36 1 36.00 12.00 0 0 0
4852 Karan Malik 1 3.0 19 1 19.00 6.33 0 0 0
4853 Arpit Chawla 2 9.0 65 1 65.00 7.22 0 0 0
4854 Nabill Iqbal 5 3.0 31 1 31.00 10.33 0 0 0
4855 Aakash Christian 4 3.0 9 1 9.00 3.00 0 0 0
4856 Jishnu Ravi 4 14.0 1 92 1 92.00 6.57 0 0 0
4857 Anil kumar Singh 1 5.0 23 1 23.00 4.60 0 0 0
4858 Danish Tanweer 2 5.0 43 1 43.00 8.60 0 0 0
4859 Shoaib Yasin 1 1.0 3 1 3.00 3.00 0 0 0
4860 Gurbir Singh 1 1.0 0 9 1 9.00 9.00 0 0 0
4861 Kuljeet Singh 2 7.0 40 1 40.00 5.71 0 0 0
4862 Ahmed Hussain 1 3.0 21 1 21.00 7.00 0 0 0
4863 Nayeem Chowdhury 2 5.0 0 25 1 25.00 5.00 0 0 0
4864 Nowroz Ahmed 6 13.0 0 78 1 78.00 6.00 0 0 0
4865 Mujakkir Ahmed 7 13.4 0 116 1 116.00 8.66 0 0 0
4866 Mohammad zobaer al Zoha 5 17.0 0 109 1 109.00 6.41 0 0 0
4867 Angel Banwait 4 2.0 0 15 1 15.00 7.50 0 0 0
4868 Mohamed Shaikh 1 3.0 20 1 20.00 6.67 0 0 0
4869 Hassan Zafar 4 14.0 0 76 1 76.00 5.43 0 0 0
4870 Jaimin Shah 5 9.0 0 61 1 61.00 6.78 0 0 0
4871 Kavit Patel 11 8.0 0 58 1 58.00 7.25 0 0 0
4872 Tasbir Singh 13 2.0 1 20 1 20.00 10.00 0 0 0
4873 Gurpreet Singh 7 4.0 29 1 29.00 7.25 0 0 0
4874 Ramandeep Singh 14 5.0 0 52 1 52.00 10.40 0 0 0
4875 Harpreet Sandhu 3 3.0 0 35 1 35.00 11.67 0 0 0
4876 Jaydeep Desai 2 10.0 1 44 1 44.00 4.40 0 0 0
4877 Ashmit Chouhan 6 1.0 0 14 1 14.00 14.00 0 0 0
4878 Ashish Manocha 4 3.0 0 5 1 5.00 1.67 0 0 0
4879 Ishan Maheshwari 7 5.3 24 1 24.00 4.53 0 0 0
4880 Vijay Bhardwaj 9 10.0 0 91 1 91.00 9.10 0 0 0
4881 Tej Patel 5 3.0 1 20 1 20.00 6.67 0 0 0
4882 Parth Patel 12 4.0 0 24 1 24.00 6.00 0 0 0
4883 Mahil Singh 9 2.0 0 6 1 6.00 3.00 0 0 0
4884 Gurdip Singh 1 5.0 37 1 37.00 7.40 0 0 0
4885 Gurwinder Bhangu 2 4.0 41 1 41.00 10.25 0 0 0
4886 Amandeep Singh 13 2.0 0 19 1 19.00 9.50 0 0 0
4887 Paramdeep Saini 26 6.1 0 76 1 76.00 13.33 0 0 0
4888 Zahid Masood 11 0.5 8 1 8.00 16.00 0 0 0
4889 Shahnawaz Hussain 1 3.0 0 14 1 14.00 4.67 0 0 0
4890 Hussain Ansari 1 3.0 20 1 20.00 6.67 0 0 0
4891 Himanshu Arora 8 5.0 0 43 1 43.00 8.60 0 0 0
4892 Saood Ali 6 15.0 115 1 115.00 7.67 0 0 0
4893 Trushar Bhavsar 17 9.0 0 74 1 74.00 8.22 0 0 0
4894 Shahid Ahmad 8 7.0 56 1 56.00 8.00 0 0 0
4895 Shahbaz Singh 2 6.0 0 47 1 47.00 7.83 0 0 0
4896 Heshan Thuduwage 2 3.0 0 5 1 5.00 1.67 0 0 0
4897 Raymond Bynoe 3 9.0 0 39 1 39.00 4.33 0 0 0
4898 Vyom himanshu Bhavsar 8 6.0 71 1 71.00 11.83 0 0 0
4899 Shubham Kavthekar 1 1.0 15 1 15.00 15.00 0 0 0
4900 Gurpreet Singh 3 4.0 0 40 1 40.00 10.00 0 0 0
4901 Yash Gajjar 4 6.0 51 1 51.00 8.50 0 0 0
4902 Praveen Chauhan 19 10.0 73 1 73.00 7.30 0 0 0
4903 Sahib Malhotra 11 11.0 1 77 1 77.00 7.00 0 0 0
4904 Nikhl Mn 3 5.0 34 1 34.00 6.80 0 0 0
4905 Deepinderjit Singh 1 2.0 12 1 12.00 6.00 0 0 0
4906 Pavan kumar Chilakalapudi 1 3.0 25 1 25.00 8.33 0 0 0
4907 Dhairya Patel 2 5.0 32 1 32.00 6.40 0 0 0
4908 Mohammed Reza 2 5.0 0 21 1 21.00 4.20 0 0 0
4909 Harpreet Singh 13 3.2 35 1 35.00 10.94 0 0 0
4910 Rajbir Dhillon 5 18.0 0 132 1 132.00 7.33 0 0 0
4911 Palwinder Singh 1 3.0 0 27 1 27.00 9.00 0 0 0
4912 Prashant Thiruvaskur 5 4.0 55 1 55.00 13.75 0 0 0
4913 Saurav Kaundal 1 3.0 0 18 1 18.00 6.00 0 0 0
4914 Rahul Chordekar 2 6.0 0 39 1 39.00 6.50 0 0 0
4915 Gurpreet Singh 4 3.0 12 1 12.00 4.00 0 0 0
4916 Arshdeep Singh 28 2.2 0 16 1 16.00 7.27 0 0 0
4917 Kaleel Ragoonath 4 3.0 0 28 1 28.00 9.33 0 0 0
4918 Visual Sharma 8 5.0 0 39 1 39.00 7.80 0 0 0
4919 Krishan Sharda 10 12.0 0 91 1 91.00 7.58 0 0 0
4920 Gurvinder Singh 1 3.0 0 40 1 40.00 13.33 0 0 0
4921 Sarfaraz Kara 1 5.0 45 1 45.00 9.00 0 0 0
4922 Tahir Khan 2 8.0 0 61 1 61.00 7.63 0 0 0
4923 Amrinder Singh 4 4.0 16 1 16.00 4.00 0 0 0
4924 Arjun Jolly 2 1.0 4 1 4.00 4.00 0 0 0
4925 Gagandeep Singh 1 4.0 42 1 42.00 10.50 0 0 0
4926 David Sahota 1 4.0 1 31 1 31.00 7.75 0 0 0
4927 Jobanpreet Singh 2 1.0 6 1 6.00 6.00 0 0 0
4928 Gurbinderjit Singh 3 2.0 26 1 26.00 13.00 0 0 0
4929 Adarsh Chib 8 11.0 74 1 74.00 6.73 0 0 0
4930 Amal Nalonnil 4 4.3 0 38 1 38.00 8.84 0 0 0
4931 Nabeel Ahmad 10 7.0 44 1 44.00 6.29 0 0 0
4932 Harmandeep Batta 20 13.0 0 113 1 113.00 8.69 0 0 0
4933 Mohit Saini 2 8.0 0 73 1 73.00 9.13 0 0 0
4934 Prashant Solanki 1 3.0 19 1 19.00 6.33 0 0 0
4935 Jesan Badarpura 3 10.0 0 60 1 60.00 6.00 0 0 0
4936 Vasu Ukani 4 15.0 0 106 1 106.00 7.07 0 0 0
4937 Shardul Ghuge 2 7.0 0 57 1 57.00 8.14 0 0 0
4938 Inzimam Patel 3 4.0 0 34 1 34.00 8.50 0 0 0
4939 Mohammed raza Belim 8 6.5 0 51 1 51.00 7.85 0 0 0
4940 Sreevatsan Sreenivasan 5 3.0 38 1 38.00 12.67 0 0 0
4941 Amanjot Singh 4 9.4 90 1 90.00 9.57 0 0 0
4942 Dhruvil Gajjar 2 4.0 0 24 1 24.00 6.00 0 0 0
4943 Harsimran Singh 12 2.0 0 6 1 6.00 3.00 0 0 0
4944 Mandeep Mann 11 5.0 0 35 1 35.00 7.00 0 0 0
4945 Rakesh Mallu 5 10.0 0 65 1 65.00 6.50 0 0 0
4946 Mani Josan 10 1.0 10 1 10.00 10.00 0 0 0
4947 Yash Shah 4 3.0 0 39 1 39.00 13.00 0 0 0
4948 Fahad Bokhari 8 7.0 67 1 67.00 9.57 0 0 0
4949 Dhiren Patel 12 9.0 0 128 1 128.00 14.22 0 0 0
4950 Imran Ashraf 7 12.0 0 99 1 99.00 8.25 0 0 0
4951 Summer Nadeem 7 7.1 58 1 58.00 8.66 0 0 0
4952 Pushkar Pethe 1 3.0 18 1 18.00 6.00 0 0 0
4953 Abhishek Singh 3 3.0 0 22 1 22.00 7.33 0 0 0
4954 Srini Chandru 7 8.4 0 81 1 81.00 9.64 0 0 0
4955 Kumail Syed 8 2.0 14 1 14.00 8.75 0 0 0
4956 Damandeep Gill 1 3.0 0 21 1 21.00 7.00 0 0 0
4957 Gurkeerat Singh 10 4.1 0 52 1 52.00 12.68 0 0 0
4958 Lekhraj Nimraj 5 11.5 0 132 1 132.00 11.48 0 0 0
4959 David Moonilal 5 5.0 51 1 51.00 10.20 0 0 0
4960 Safa Siddiqi 3 7.0 89 1 89.00 12.71 0 0 0
4961 Srikanth Medarametla 1 5.0 0 40 1 40.00 8.00 0 0 0
4962 Kishan Patel 1 2.0 23 1 23.00 11.50 0 0 0
4963 Abhishek Singh 1 2.0 22 1 22.00 11.00 0 0 0
4964 Sidharth Dua 5 4.0 43 1 43.00 10.75 0 0 0
4965 Jasbir Singh 2 2.0 17 1 17.00 8.50 0 0 0
4966 Navjot Singh 3 4.0 31 1 31.00 7.75 0 0 0
4967 Sneh Patel 7 2.0 0 10 1 10.00 5.00 0 0 0
4968 Bhavik Bhavsar 7 9.0 0 56 1 56.00 6.22 0 0 0
4969 Viral Patel 8 3.0 0 15 1 15.00 5.00 0 0 0
4970 Amanpreet Sahota 1 3.0 0 21 1 21.00 7.00 0 0 0
4971 Mahad rabi Sarfraz 2 4.0 30 1 30.00 7.50 0 0 0
4972 Harminderjit Bolina 11 10.0 0 113 1 113.00 11.30 0 0 0
4973 Shyam Patel 4 6.0 64 1 64.00 10.67 0 0 0
4974 Shrenik Patel 2 2.0 30 1 30.00 15.00 0 0 0
4975 Vrushikesh Mangle 6 5.0 41 1 41.00 8.20 0 0 0
4976 Lockinder Singh 3 8.0 0 68 1 68.00 8.50 0 0 0
4977 Nkosi Ross 2 4.0 10 1 10.00 2.50 0 0 0
4978 Himanshu Singh 7 3.0 0 22 1 22.00 7.33 0 0 0
4979 Vamshi Santolla 2 7.1 70 1 70.00 9.86 0 0 0
4980 Milankumar Patel 2 5.0 47 1 47.00 9.40 0 0 0
4981 Preet Kahlon 14 7.2 51 1 51.00 7.08 0 0 0
4982 Ajay Gautam 2 4.0 55 1 55.00 13.75 0 0 0
4983 Sandeep Kumar 5 1.0 7 1 7.00 7.00 0 0 0
4984 Sap Das 9 7.4 0 41 1 41.00 5.54 0 0 0
4985 Aniket Chauhan 10 7.1 61 1 61.00 8.59 0 0 0
4986 Shivam Thakur 1 2.0 22 1 22.00 11.00 0 0 0
4987 Gaurav Patel 4 8.0 1 55 1 55.00 6.88 0 0 0
4988 Mandeep Kumar 10 7.0 1 42 1 42.00 6.00 0 0 0
4989 Jatin Nagpal 4 4.0 0 40 1 40.00 10.00 0 0 0
4990 Chinthaka Wijesundara 7 11.0 0 94 1 94.00 8.55 0 0 0
4991 Steevan Serrao 1 4.0 0 20 1 20.00 5.00 0 0 0
4992 Sagar Babber 23 3.0 0 27 1 27.00 9.00 0 0 0
4993 Yusuf Daood 7 11.0 0 72 1 72.00 6.55 0 0 0
4994 Siddhartha Vasireddy 2 6.0 0 41 1 41.00 6.83 0 0 0
4995 Arun kumar Gopi 6 1.3 27 1 27.00 20.77 0 0 0
4996 Arshdeep Singh 5 2.0 0 10 1 10.00 5.00 0 0 0
4997 Rahul Reddy 1 5.0 14 1 14.00 2.80 0 0 0
4998 Satyen Malhotra 2 8.0 1 41 1 41.00 5.13 0 0 0
4999 Bikramjeet Toor 1 3.0 25 1 25.00 8.33 0 0 0
5000 Chaitanya Valliveti 2 2.0 0 13 1 13.00 6.50 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Manish Tomer
275 Wickets
Best Average
Saleem Mohammad
11.25 AverageMost 5+ Wickets
Cecil Pervez
5 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Manish Tomer
21 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Manish Tomer
39 3+ Wickets
Most Maidens
Bhautikkumar Patel
63 MaidensMost Overs
Sarbjit Ghotra
830.2 Overs