Bowling Stats - T25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
5801 Bala Pattabiraman 56 5.0 0 53 0 0.00 11.52 0 0 0
5802 Zohaib Danish 2 1.0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
5803 Kapil Prakash 9 0.1 0 1 0 0.00 10.00 0 0 0
5804 Kamran Mirza 55 0.4 0 8 0 0.00 20.00 0 0 0
5805 Swapnil Khopkar 19 4.0 0 41 0 0.00 10.25 0 0 0
5806 Vipin Mahesan 6 4.0 0 32 0 0.00 8.00 0 0 0
5807 Chetan Brahmbhatt 2 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
5808 Faisal Jamil 29 8.0 0 37 0 0.00 4.63 0 0 0
5809 Pushpak Sidhu 11 1.0 0 19 0 0.00 19.00 0 0 0
5810 Lennox Mullings 2 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
5811 Adeel Armughan 2 8.0 0 63 0 0.00 7.88 0 0 0
5812 Sunil Hasrajani 2 2.0 0 14 0 0.00 7.00 0 0 0
5813 Syed Masood 13 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
5814 Tanveer Ahmad 2 8.0 1 68 0 0.00 8.50 0 0 0
5815 Dwight Ramenaden 2 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
5816 Farooq Ahmed 3 3.0 0 21 0 0.00 7.00 0 0 0
5817 Rizwan Shabbir 12 6.0 1 30 0 0.00 5.00 0 0 0
5818 Sunil Alapati 62 2.3 0 36 0 0.00 15.65 0 0 0
5819 Kindvir Singh 2 2.0 0 37 0 0.00 18.50 0 0 0
5820 Danny Gosain 6 9.0 0 96 0 0.00 10.67 0 0 0
5821 Harshu Patel 16 5.0 0 49 0 0.00 10.65 0 0 0
5822 Mandeep Bhangu 3 4.0 0 17 0 0.00 4.25 0 0 0
5823 Parampal Jandu 5 5.0 0 39 0 0.00 7.80 0 0 0
5824 Kanwalpreet Sandhu 31 9.4 0 82 0 0.00 8.72 0 0 0
5825 Naveed Tariq 3 10.0 0 74 0 0.00 7.40 0 0 0
5826 Qudratullah Sheikh 2 6.0 0 64 0 0.00 10.67 0 0 0
5827 Vinod Kumar 2 3.4 0 30 0 0.00 8.82 0 0 0
5828 Jasbir Dhindsa 17 12.2 0 99 0 0.00 8.11 0 0 0
5829 Umer Farooq 3 0.1 0 2 0 0.00 20.00 0 0 0
5830 Kapil Bapat 27 0.1 0 6 0 0.00 60.00 0 0 0
5831 Satish Vala 3 2.0 0 21 0 0.00 10.50 0 0 0
5832 Kumail Meghani 1 5.0 1 19 0 0.00 3.80 0 0 0
5833 Neeraj Sharma 2 3.0 0 36 0 0.00 12.00 0 0 0
5834 Shayan Arif 1 3.0 0 18 0 0.00 6.00 0 0 0
5835 Nasir Siddique 17 5.0 0 33 0 0.00 6.60 0 0 0
5836 Parmod Farmay 3 3.5 0 32 0 0.00 9.14 0 0 0
5837 Navdeep Sidhu 1 5.0 0 20 0 0.00 4.00 0 0 0
5838 Shahzad Ali 3 6.0 0 59 0 0.00 9.83 0 0 0
5839 Yogesh Divekar 29 0.2 0 3 0 0.00 15.00 0 0 0
5840 Akshay Suthar 1 3.0 0 28 0 0.00 9.33 0 0 0
5841 Tahir Sheikh 1 0.2 0 12 0 0.00 60.00 0 0 0
5842 Sanjiv Bharadwaj 2 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
5843 Amarjeet Bal 7 1.2 0 15 0 0.00 12.50 0 0 0
5844 Bikramjit Kang 56 5.3 0 51 0 0.00 9.62 0 0 0
5845 Suresh Sookraj 1 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
5846 Prashant Kathotia 19 3.0 0 23 0 0.00 7.67 0 0 0
5847 Qadeer Hussain 1 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
5848 Akshay Ghai 74 1.0 0 13 0 0.00 13.00 0 0 0
5849 Hamza Chaudry 7 5.0 0 55 0 0.00 11.00 0 0 0
5850 Muhammad Amir shaikh 36 3.0 0 29 0 0.00 9.67 0 0 0
5851 Abhishek Salian 4 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
5852 Arsh Singh 8 1.2 0 17 0 0.00 14.17 0 0 0
5853 Karim Amanali 11 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
5854 Avinav Verma 93 3.0 0 68 0 0.00 22.67 0 0 0
5855 Osama Qureshi 5 9.4 0 116 0 0.00 12.34 0 0 0
5856 Senthilvelan Jayachandran 87 2.0 0 31 0 0.00 15.50 0 0 0
5857 Baldeep Sidhu 1 4.0 1 15 0 0.00 3.75 0 0 0
5858 Ahmed Habib 3 1.0 0 17 0 0.00 17.00 0 0 0
5859 Harry Singh 45 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
5860 Naeem Ahmed 25 1.5 0 18 0 0.00 12.00 0 0 0
5861 Farhan Ayub 10 4.0 0 33 0 0.00 8.25 0 0 0
5862 Fayez Al-aziz 11 2.0 0 17 0 0.00 8.50 0 0 0
5863 Huzaifa Shahid 8 3.0 0 14 0 0.00 4.67 0 0 0
5864 Ali Arsalan 4 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
5865 Umesh Gorantla 50 4.0 0 60 0 0.00 15.00 0 0 0
5866 Shiamak Katrak 78 0.3 0 8 0 0.00 26.67 0 0 0
5867 Jawad Khan 4 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
5868 Jibran Shaukat 53 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
5869 Rameez Siddiqi 3 2.0 0 38 0 0.00 19.00 0 0 0
5870 Adeel Ahmed 43 5.1 0 32 0 0.00 6.27 0 0 0
5871 Saleem Yousuf 11 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
5872 Salman Khalid 1 5.0 0 24 0 0.00 4.80 0 0 0
5873 Zaki Ullah 8 3.2 0 11 0 0.00 3.44 0 0 0
5874 Sarthak Nayyar 28 1.0 0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
5875 Dhruv Pramod 1 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
5876 Shaan Preet 1 1.0 0 16 0 0.00 16.00 0 0 0
5877 Nasser Khan 30 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
5878 Mubashar Ahmad 38 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
5879 Fraz Waraich 3 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
5880 Sagar Trivedi 16 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
5881 Muhammad Arslan 2 5.0 0 36 0 0.00 7.20 0 0 0
5882 Parth Patel 11 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
5883 Parth Daru 3 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
5884 Darshan Patel 4 1.0 0 21 0 0.00 21.00 0 0 0
5885 Vyom Savla 5 0.3 0 9 0 0.00 30.00 0 0 0
5886 Hammad Kharal 5 1.3 0 27 0 0.00 20.77 0 0 0
5887 Nakul Patel 18 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
5888 Ahsan Khan 1 5.0 0 36 0 0.00 7.20 0 0 0
5889 Jignesh Patel 44 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
5890 Abhijit Shah 2 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
5891 Shamenav Khan 2 3.0 0 21 0 0.00 7.00 0 0 0
5892 Ali Hassan 67 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
5893 Sufyan Amin 5 5.0 0 42 0 0.00 8.40 0 0 0
5894 Mohsin Mahmood 2 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
5895 Sanjay Dua 6 5.0 0 55 0 0.00 11.00 0 0 0
5896 Shahnawaz Malik 7 2.0 0 26 0 0.00 13.00 0 0 0
5897 Ali Karim 3 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
5898 Amir Aziz 1 5.0 0 55 0 0.00 11.00 0 0 0
5899 Farukh Ali 2 1.0 0 16 0 0.00 16.00 0 0 0
5900 Murtaza Shah 6 2.0 0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
5901 Baljit Sandhu 12 11.0 0 64 0 0.00 5.82 0 0 0
5902 Harry Multani 70 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
5903 Abdul Nahid 1 3.0 1 28 0 0.00 9.33 0 0 0
5904 Tanzeem Ahmed 5 5.4 0 59 0 0.00 10.93 0 0 0
5905 Malkeet Matharu 13 3.0 0 32 0 0.00 10.67 0 0 0
5906 Farhan Haider 3 6.0 0 45 0 0.00 7.50 0 0 0
5907 Moeez Ahmad 11 3.1 0 17 0 0.00 5.48 0 0 0
5908 Parminder Virk 1 4.1 0 23 0 0.00 5.61 0 0 0
5909 Sukhdeep Behal 117 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
5910 Naveen Kothagandhi 4 3.0 0 20 0 0.00 6.67 0 0 0
5911 Leshan Kankannamge 5 2.4 0 23 0 0.00 9.58 0 0 0
5912 Gurkirpal Sangha 2 2.0 0 22 0 0.00 11.00 0 0 0
5913 Lankesh Shivanna 31 5.0 0 35 0 0.00 7.00 0 0 0
5914 Harikrishna Addepalli 3 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
5915 Arzish Khawaja 1 3.0 0 15 0 0.00 5.00 0 0 0
5916 Feroz Amlani 3 4.4 0 38 0 0.00 8.64 0 0 0
5917 Murad Hakani 2 3.0 0 27 0 0.00 9.00 0 0 0
5918 Kulwinder Dhillon 3 3.0 0 74 0 0.00 24.67 0 0 0
5919 Aditya Dhar 6 7.4 0 51 0 0.00 6.89 0 0 0
5920 Bilal Mustafa 2 5.0 0 20 0 0.00 4.00 0 0 0
5921 Arunthan Balasubramanian 1 0.1 0 1 0 0.00 10.00 0 0 0
5922 Ammar Wasim 1 2.0 0 17 0 0.00 8.50 0 0 0
5923 Prerak Patel 7 3.0 29 0 0.00 9.67 0 0 0
5924 Tarun Kumar 2 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
5925 Bhuvan Nataraj 1 1.0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
5926 Atif Majeed 4 2.0 0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
5927 Adnan Talib 1 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
5928 Sushil Kumar 5 2.0 0 33 0 0.00 16.50 0 0 0
5929 Rahul Solanki 2 4.0 0 40 0 0.00 10.00 0 0 0
5930 Rameez Moosa 2 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
5931 Manish Sharma 2 1.0 20 0 0.00 20.00 0 0 0
5932 Rachit Aggarwal 1 25.0 0 302 0 0.00 12.08 0 0 0
5933 Hiten Awasthi 5 1.2 0 25 0 0.00 20.83 0 0 0
5934 Gurkaran Singh 9 2.0 30 0 0.00 15.00 0 0 0
5935 Divinder Atwal 9 2.0 0 22 0 0.00 11.00 0 0 0
5936 Nabeel Balagamwala 3 1.0 0 18 0 0.00 18.00 0 0 0
5937 Anees Haq 4 5.0 0 44 0 0.00 8.80 0 0 0
5938 Hani Jamal 2 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
5939 Rajeev Fernandes 2 4.0 0 31 0 0.00 7.75 0 0 0
5940 Anoop Chima 4 4.0 34 0 0.00 8.50 0 0 0
5941 Saad Khan 2 2.0 0 16 0 0.00 8.00 0 0 0
5942 Jaya rama krishna ra Mudunuri 13 1.4 0 29 0 0.00 20.71 0 0 0
5943 Sanamjit Rayat 3 3.0 0 23 0 0.00 7.67 0 0 0
5944 Qasim Islam 17 6.0 1 38 0 0.00 6.33 0 0 0
5945 Manjeet Saini 3 4.0 0 41 0 0.00 10.25 0 0 0
5946 Gagandeep Saini 9 2.0 0 9 0 0.00 4.50 0 0 0
5947 Sukhchain Gill 6 11.2 0 137 0 0.00 12.23 0 0 0
5948 Gurwant Makkar 20 4.0 2 14 0 0.00 3.50 0 0 0
5949 Kareem Qureshi 1 0.2 0 1 0 0.00 5.00 0 0 0
5950 Ravijeet Singh 4 8.0 0 50 0 0.00 6.25 0 0 0
5951 Kishan Patel 7 4.0 0 26 0 0.00 6.50 0 0 0
5952 Hemant Patel 2 6.0 0 45 0 0.00 7.50 0 0 0
5953 Pratik Patel 3 0.2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
5954 Kittoo Sadana 53 7.0 0 75 0 0.00 10.71 0 0 0
5955 Jaideep Dhillon 11 2.4 0 30 0 0.00 12.50 0 0 0
5956 Jagdeep Brar 4 8.0 1 35 0 0.00 4.38 0 0 0
5957 Sheraz Zubair 75 11.1 0 100 0 0.00 9.01 0 0 0
5958 Faizan Ansari 14 1.0 0 16 0 0.00 16.00 0 0 0
5959 Ameer Fawad 6 10.0 0 93 0 0.00 9.30 0 0 0
5960 Amandeep Bhullar 2 1.0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
5961 Qasim Iftikhar 40 2.4 0 24 0 0.00 10.00 0 0 0
5962 Najam Riaz 2 5.0 0 28 0 0.00 5.60 0 0 0
5963 Uditha Ubayasirinarayan 1 1.0 0 18 0 0.00 18.00 0 0 0
5964 Champika Deshapriya 44 10.0 0 89 0 0.00 8.90 0 0 0
5965 Ketul Parmar 6 7.0 0 65 0 0.00 9.29 0 0 0
5966 Shafiq Khan 8 2.2 0 23 0 0.00 10.45 0 0 0
5967 Talib Khan 13 2.0 0 43 0 0.00 21.50 0 0 0
5968 Zeeshan Mukaddam 4 2.0 0 26 0 0.00 13.00 0 0 0
5969 Ankur (lps) Patel 5 4.0 0 39 0 0.00 9.75 0 0 0
5970 Vikas Jindal 10 7.4 0 60 0 0.00 8.11 0 0 0
5971 Mohamed Chaviwala 8 4.0 0 44 0 0.00 11.00 0 0 0
5972 Mansoor Mahmood 53 13.0 0 117 0 0.00 9.00 0 0 0
5973 Muhammed Musa 4 2.0 0 26 0 0.00 13.00 0 0 0
5974 Basit Chaudhary 2 2.0 0 26 0 0.00 13.00 0 0 0
5975 Arnab Maitra 11 0.2 0 7 0 0.00 35.00 0 0 0
5976 Hishant Dheer 1 4.0 0 9 0 0.00 2.25 0 0 0
5977 Vedant Dave 1 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
5978 Muhammad Umer waheed 2 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
5979 Purav Jariwala 6 6.0 0 61 0 0.00 10.17 0 0 0
5980 Manin Shah 22 4.0 0 40 0 0.00 10.00 0 0 0
5981 Yogesh (etob. eagle) Patel 2 5.0 0 25 0 0.00 5.00 0 0 0
5982 Kaivallya Kulkarni 10 1.0 0 33 0 0.00 33.00 0 0 0
5983 Fred Mehroin 1 2.0 0 17 0 0.00 8.50 0 0 0
5984 Vinay Sharma 6 3.4 0 28 0 0.00 8.24 0 0 0
5985 Salman Khatri 13 1.3 0 16 0 0.00 12.31 0 0 0
5986 Pavneet Singh 5 7.0 0 52 0 0.00 7.43 0 0 0
5987 Asghar Baig 4 8.0 0 47 0 0.00 5.88 0 0 0
5988 Nethu Amarasinghe 4 4.0 0 37 0 0.00 9.25 0 0 0
5989 Aditya Seth 8 5.0 0 38 0 0.00 7.60 0 0 0
5990 Dhruvansh Vyas 6 2.0 0 26 0 0.00 13.00 0 0 0
5991 Krishan Patel 39 2.0 0 31 0 0.00 15.50 0 0 0
5992 Parimal Patel 1 2.0 17 0 0.00 8.50 0 0 0
5993 Darshil Munshi 2 1.0 0 13 0 0.00 13.00 0 0 0
5994 Ankur Patel 10 1.0 21 0 0.00 21.00 0 0 0
5995 Akila Hettiyahandi 1 2.0 0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
5996 Roshan Ali 1 4.0 0 25 0 0.00 6.25 0 0 0
5997 Ahad Naseem 4 8.0 0 87 0 0.00 10.88 0 0 0
5998 Anas Naseem 5 10.1 0 97 0 0.00 9.60 0 0 0
5999 Murphy Singh 3 5.0 0 63 0 0.00 12.60 0 0 0
6000 Suchindra Gundavarapu 5 16.0 0 81 0 0.00 5.06 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Manish Tomer
275 Wickets
Best Average
Saleem Mohammad
11.25 AverageMost 5+ Wickets
Cecil Pervez
5 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Manish Tomer
21 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Manish Tomer
39 3+ Wickets
Most Maidens
Bhautikkumar Patel
63 MaidensMost Overs
Sarbjit Ghotra
830.2 Overs