Bowling Stats - T25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
3401 Satpal Gill 97 20.0 1 123 3 41.00 6.15 0 0 0
3402 Rajender Gupta 142 12.2 0 136 3 45.33 11.15 0 0 0
3403 Arnab Biswas 9 8.0 1 56 3 18.67 7.00 0 0 0
3404 Amarpreet Johal 21 14.0 0 42 3 14.00 3.00 0 0 0
3405 Rizwan haider Iqbal 8 13.0 0 62 3 20.67 4.77 0 0 0
3406 Tajinder (duplicate) Bhamra 5 6.0 0 16 3 5.33 2.67 1 0 0
3407 Bhavroop Chauhan 5 7.0 0 37 3 12.33 5.29 0 0 0
3408 Shoaib Rangrez 11 20.2 0 167 3 55.67 8.27 0 0 0
3409 Adnan Ahmed 8 7.3 0 54 3 18.00 7.40 1 0 0
3410 Harpreet Sandhu 31 19.1 0 135 3 45.00 7.07 0 0 0
3411 Badrinarayanan Sethuraman 78 14.3 0 125 3 41.67 8.74 0 0 0
3412 Mandeep Batth 9 25.0 0 161 3 53.67 6.44 0 0 0
3413 Jagprit singh Uppal 13 20.0 0 157 3 52.33 7.85 0 0 0
3414 Gurpreet. Dhillon 2 8.5 0 37 3 12.33 4.35 0 0 0
3415 Sadik Patel 4 18.0 0 124 3 41.33 6.89 0 0 0
3416 Gajan Balachandran 28 27.3 0 193 3 64.33 7.07 0 0 0
3417 Lalith Arambewela 22 32.0 0 172 3 57.33 5.38 0 0 0
3418 Ajith Chandratilaka 12 13.0 0 120 3 40.00 9.23 0 0 0
3419 Amir Shaikh 24 11.0 1 62 3 20.67 5.64 0 0 0
3420 Anand n Patel 9 13.0 0 117 3 39.00 9.00 0 0 0
3421 Arvind Ramanujam 18 22.0 0 175 3 58.33 7.95 0 0 0
3422 Amandeep Sidhu 18 14.0 0 100 3 33.33 7.14 0 0 0
3423 Chakshdeep Singh 6 11.0 0 86 3 28.67 7.82 0 0 0
3424 Hemant Panchal 4 8.0 0 28 3 9.33 3.50 0 0 0
3425 Harpreet Hothi 161 19.4 0 120 3 40.00 6.19 0 0 0
3426 Mohmmad Umair 6 13.0 0 104 3 34.67 8.00 0 0 0
3427 Anuranjana Gunasekera 7 37.0 0 202 3 67.33 5.46 1 0 0
3428 Moghees Mian 4 15.0 0 63 3 21.00 4.20 1 0 0
3429 Ravindu Silva 5 14.2 0 100 3 33.33 7.04 0 0 0
3430 Punit Sood 1 5.0 1 18 3 6.00 3.60 1 0 0
3431 Nimish Bhatnagar 10 12.0 0 65 3 21.67 5.42 0 0 0
3432 Harvinder Thind. 4 7.0 0 45 3 15.00 6.43 1 0 0
3433 Mirza atiq Baig 6 12.0 3 83 3 27.67 6.92 1 0 0
3434 Saad Opal (ml) 9 6.4 0 62 3 20.67 9.69 0 0 0
3435 Shaheryar Khan 14 3.1 0 29 3 9.67 9.35 0 0 0
3436 Zafar Latif 17 7.2 0 54 3 18.00 7.50 0 0 0
3437 Daxesh Shah 9 7.1 0 54 3 18.00 7.61 0 0 0
3438 Narayan Singh 3 10.0 0 50 3 16.67 5.00 0 0 0
3439 Akila Mahagamulla gamage 2 8.0 0 42 3 14.00 5.25 1 0 0
3440 Mahesh Kadir 7 21.0 1 139 3 46.33 6.62 0 0 0
3441 Dananjaya Perera 2 9.0 0 64 3 21.33 7.11 1 0 0
3442 Ahmed Tariq 59 14.3 0 94 3 31.33 6.57 0 0 0
3443 Timothy Feller 9 9.0 1 65 3 21.67 7.56 0 0 0
3444 Sarosh Yousuf 9 22.0 0 188 3 62.67 8.55 0 0 0
3445 Mehtab Khan 5 9.0 0 55 3 18.33 6.11 1 0 0
3446 Jamsheed Jaffery 2 10.0 0 66 3 22.00 6.60 0 0 0
3447 Khizar Hamid 15 14.0 0 83 3 27.67 5.93 0 0 0
3448 Mark Williams 2 10.0 0 65 3 21.67 6.50 0 0 0
3449 Abdullah Hammad 15 9.1 1 79 3 26.33 8.68 0 0 0
3450 Bobby Abraham 46 9.4 0 102 3 34.00 10.85 0 0 0
3451 Divya (u12) Thakkar 3 7.0 1 44 3 14.67 6.29 0 0 0
3452 Mohammad Soleman 6 10.0 0 79 3 26.33 7.90 1 0 0
3453 Yasir Majid 24 15.1 0 103 3 34.33 6.82 0 0 0
3454 Nirav Patel 103 18.0 0 132 3 44.00 7.50 0 0 0
3455 Naveed Rahman 39 7.0 0 86 3 28.67 12.29 0 0 0
3456 Noor Saleem 5 11.0 0 96 3 32.00 8.73 0 0 0
3457 Shahaan Azeez 7 7.0 0 86 3 28.67 12.29 0 0 0
3458 Ashar Hakim 4 17.0 0 144 3 48.00 8.47 0 0 0
3459 Raj Jaswal 6 9.0 0 67 3 22.33 7.44 0 0 0
3460 Usman Malik 13 20.0 0 152 3 50.67 7.60 0 0 0
3461 Maud Chaudhary 3 3.3 1 20 3 6.67 6.06 1 0 0
3462 Hiral Patel 84 17.6 0 160 3 53.33 9.30 0 0 0
3463 Luqman Ahmad 9 6.0 0 67 3 22.33 11.96 0 0 0
3464 Ambalavanar Nanthabalan 6 10.3 0 97 3 32.33 9.42 1 0 0
3465 Khalid Husein 7 6.4 0 58 3 19.33 9.06 0 0 0
3466 Sanjeev Jadhav 17 21.0 0 143 3 47.67 6.81 0 0 0
3467 Samir Shah 4 8.0 0 39 3 13.00 4.88 1 0 0
3468 Abhikesh Agnihotri 6 22.0 0 169 3 56.33 7.68 0 0 0
3469 Sanjay Dharmapuri 20 8.5 0 75 3 25.00 9.26 0 0 0
3470 Tufail Ahmed 4 5.0 1 23 3 7.67 4.60 0 0 0
3471 Ali Malik 1 2.4 0 15 3 5.00 6.25 1 0 0
3472 Rasid Ahmad 4 14.5 0 80 3 26.67 5.52 0 0 0
3473 Harminder Saini 17 12.0 0 90 3 30.00 7.50 0 0 0
3474 Sreenu Vakati 21 6.5 0 70 3 23.33 10.77 0 0 0
3475 Ali Tariq 41 14.1 0 131 3 43.67 9.29 0 0 0
3476 Jawad Hassan 131 10.0 0 53 3 17.67 5.30 0 0 0
3477 Waqar Ahmed 35 12.0 0 97 3 32.33 8.08 0 0 0
3478 Manish (hc11) Patel 7 11.0 0 83 3 27.67 7.55 0 0 0
3479 Sukhjinder Purewal 5 6.2 0 34 3 11.33 5.48 0 0 0
3480 Hassan Abbas 6 21.2 1 129 3 43.00 6.08 0 0 0
3481 Saravanakumar Sridhar 10 16.1 0 124 3 41.33 7.70 0 0 0
3482 Ali Rana 12 13.0 0 109 3 36.33 8.38 0 0 0
3483 Satish Ganakumar 38 37.0 1 221 3 73.67 5.97 0 0 0
3484 Kawser Ahmed 2 9.0 0 67 3 22.33 7.44 0 0 0
3485 Sarwar Rana 44 19.4 0 190 3 63.33 9.79 0 0 0
3486 Ali Anjum 3 12.0 0 99 3 33.00 8.25 0 0 0
3487 Arsalan Ghani 23 9.0 0 87 3 29.00 9.67 1 0 0
3488 Faaiq Durrani 93 16.1 0 125 3 41.67 7.96 0 0 0
3489 Ramshankar Annamalai 8 12.2 0 109 3 36.33 8.93 0 0 0
3490 Gagandeep Thaper 16 8.0 0 68 3 22.67 8.50 0 0 0
3491 Ahmed Gardezi 6 10.2 1 60 3 20.00 5.88 0 0 0
3492 Faseeh Qayyum 8 10.0 0 62 3 20.67 6.20 0 0 0
3493 Ashutosh Walia 74 8.4 0 54 3 18.00 6.43 0 0 0
3494 Hamza Khattak 4 6.2 0 61 3 20.33 9.84 1 0 0
3495 Deslond Johnson 3 3.0 0 24 3 8.00 8.00 0 0 0
3496 Abhinav Kundra 4 7.0 0 73 3 24.33 10.43 0 0 0
3497 Shramit Goyal 33 6.0 0 72 3 24.00 12.00 0 0 0
3498 Gopasandra Ananda 111 31.1 0 300 3 100.00 9.90 0 0 0
3499 Daniyal Fahim 4 11.3 27 88 3 29.33 7.79 0 0 0
3500 Tahir Aziz 1 5.0 0 35 3 11.67 7.00 1 0 0
3501 Ahsan Ali 10 14.1 0 130 3 43.33 9.22 1 0 0
3502 Jatinder Bains 53 7.0 0 28 3 9.33 4.00 0 0 0
3503 Azhar Sheikh 16 12.0 0 62 3 20.67 5.17 0 0 0
3504 rashid sheikh 13 13.3 0 74 3 24.67 5.56 0 0 0
3505 Rajesh Daggupati 15 27.5 0 209 3 69.67 7.60 0 0 0
3506 Vishal Patel 4 12.5 0 63 3 21.00 5.04 0 0 0
3507 Shahid Sharif 7 4.0 0 19 3 6.33 4.75 0 0 0
3508 Mateen Syed 3 10.0 0 58 3 19.33 5.80 0 0 0
3509 Luqman Shaikh 1 3.5 0 20 3 6.67 5.71 1 0 0
3510 Pradeep Moradiya 27 12.0 0 90 3 30.00 7.50 0 0 0
3511 Suraj Bahl 34 12.0 0 112 3 37.33 9.33 0 0 0
3512 Arshad Malik 5 5.0 0 45 3 15.00 9.00 1 0 0
3513 Malav Naik 1 2.0 0 2 3 0.67 1.00 1 0 0
3514 Devinder Jhajj 5 19.0 0 139 3 46.33 7.32 0 0 0
3515 Irfan Naeem 10 14.0 0 109 3 36.33 7.79 0 0 0
3516 Jignesh Patel 7 19.0 0 105 3 35.00 5.53 0 0 0
3517 Siraj Sheikhani 7 19.0 0 134 3 44.67 7.05 0 0 0
3518 Fahad Siddiqui 6 18.4 0 171 3 57.00 9.29 0 0 0
3519 Rajesh Kumar 1 5.0 0 28 3 9.33 5.60 1 0 0
3520 Fawad Khan 7 20.0 0 162 3 54.00 8.10 0 0 0
3521 Zeeshan Ali 5 8.0 0 67 3 22.33 8.38 0 0 0
3522 Muhammad Khan 26 9.0 0 97 3 32.33 10.78 0 0 0
3523 Simranpal Mann 3 8.0 0 26 3 8.67 3.25 0 0 0
3524 Robin Bajaj 13 24.0 0 212 3 70.67 8.83 1 0 0
3525 Vishal Patel 5 21.0 1 115 3 38.33 5.48 1 0 0
3526 Dilpbhai Patel 9 12.0 0 85 3 28.33 7.08 1 0 0
3527 Asim Rashid 4 6.0 45 3 15.00 7.50 0 0 0
3528 Muhammad Guaffar 10 30.1 0 174 3 58.00 5.78 0 0 0
3529 Devaansh Vohra 6 11.4 1 63 3 21.00 5.53 1 0 0
3530 Danish Lallany 1 4.0 0 16 3 5.33 4.00 1 0 0
3531 Dhruv Patel 51 22.5 0 167 3 55.67 7.42 0 0 0
3532 Pardeep Kharoud 23 8.0 0 77 3 25.67 9.63 0 0 0
3533 Narahari Gundappa 8 19.0 0 130 3 43.33 6.84 0 0 0
3534 Ranjit Chaudhri 14 7.5 0 58 3 19.33 7.73 0 0 0
3535 Noel D'souza 5 9.1 0 73 3 24.33 8.02 0 0 0
3536 Agam Joshi 6 22.0 0 125 3 41.67 5.68 0 0 0
3537 Muneeb Khalid 5 6.2 0 47 3 15.67 7.58 0 0 0
3538 Gagan Dhanda 10 29.0 1 185 3 61.67 6.38 0 0 0
3539 Anshul Nanda 53 2.4 0 22 3 7.33 9.17 0 0 0
3540 Jatin Sandhu 8 15.0 0 90 3 30.00 6.00 0 0 0
3541 Kanwaljit singh Nirman 81 7.0 0 60 3 20.00 8.57 1 0 0
3542 Akash Katyal 6 25.0 1 155 3 51.67 6.20 0 0 0
3543 Payam Chaudhry 10 25.0 0 195 3 65.00 7.80 0 0 0
3544 Jathurshan Thamilselvan 3 9.0 0 46 3 15.33 5.11 0 0 0
3545 Gurmeet Gahir 12 3.0 0 51 3 17.00 17.00 0 0 0
3546 Gagandeep Arora 12 6.0 41 3 13.67 6.83 0 0 0
3547 Talha Pervez 38 7.0 50 3 16.67 7.14 0 0 0
3548 Ashish Narang 8 18.0 1 114 3 38.00 6.33 0 0 0
3549 Gagandeep Jaswal 89 2.0 16 3 5.33 8.00 0 0 0
3550 Sanjay Sharma 14 9.4 72 3 24.00 7.66 1 0 0
3551 Manjinder Thandi 45 13.0 73 3 24.33 5.62 1 0 0
3552 George Thoppil 38 11.0 0 102 3 34.00 9.27 0 0 0
3553 Usman Akbar 17 9.0 77 3 25.67 8.56 0 0 0
3554 Sarim Cheema 6 11.0 96 3 32.00 8.73 0 0 0
3555 Chanjot Singh 37 22.0 0 164 3 54.67 7.45 0 0 0
3556 Muhammad Saleem 53 16.0 1 75 3 25.00 4.69 1 0 0
3557 Haseeb Farooqui 9 14.2 1 108 3 36.00 7.61 0 0 0
3558 Akitha Thotasinghe 12 24.1 1 176 3 58.67 7.30 0 0 0
3559 Nalaka Jayamaha 21 34.0 0 136 3 45.33 4.00 0 0 0
3560 Vicky Walia 26 7.1 36 3 12.00 5.07 1 0 0
3561 Akhil Reddy 3 11.0 0 91 3 30.33 8.27 0 0 0
3562 Bilal Khawar 8 19.0 157 3 52.33 8.26 0 0 0
3563 Altamash Khan 8 8.0 76 3 25.33 9.50 0 0 0
3564 Muhammad Raza 1 5.0 12 3 4.00 2.40 1 0 0
3565 Pawandeep Singh 2 6.0 1 32 3 10.67 5.33 1 0 0
3566 Vaibhav Makkar 5 11.1 148 3 49.33 13.33 1 0 0
3567 Chirag Patel 3 6.0 1 32 3 10.67 5.33 1 0 0
3568 Mayank Bhasin 4 11.0 78 3 26.00 7.09 0 0 0
3569 Syed Shah 3 12.0 0 73 3 24.33 6.08 0 0 0
3570 Daniyal Khan 2 8.0 60 3 20.00 7.50 0 0 0
3571 Josmy Manuel 19 35.0 207 3 69.00 5.91 0 0 0
3572 Punkush Sharma 4 14.4 85 3 28.33 5.90 0 0 0
3573 Jerome Maniram 13 13.0 0 78 3 26.00 6.00 0 0 0
3574 Suresh Kp 7 6.0 35 3 11.67 5.83 0 0 0
3575 Wasiullah Muhammad 7 26.0 0 219 3 73.00 8.42 0 0 0
3576 Abhay Pruthi 25 18.0 0 109 3 36.33 6.06 0 0 0
3577 Deepak Sharma 50 12.0 0 101 3 33.67 8.42 0 0 0
3578 Anuj Amin 10 10.0 114 3 38.00 11.40 0 0 0
3579 Dinesh Chauhan 8 13.3 1 76 3 25.33 5.71 1 0 0
3580 Suraj Panchal 17 14.4 0 165 3 55.00 11.46 0 0 0
3581 Ankush Joshi 16 16.4 0 164 3 54.67 10.00 0 0 0
3582 Sukhpreet Singh basra 54 13.3 103 3 34.33 7.74 0 0 0
3583 Sandeep(M) Singh 44 5.1 52 3 17.33 10.20 0 0 0
3584 Palwinder Chandel 10 6.0 47 3 15.67 7.83 0 0 0
3585 Kashif Butt 22 29.4 0 266 3 88.67 9.17 0 0 0
3586 Abdul Sheikh 48 13.0 120 3 40.00 9.23 0 0 0
3587 Faisal Ijaz 8 23.5 1 149 3 49.67 6.34 0 0 0
3588 Jaison Kuriakose 3 6.0 0 50 3 16.67 8.33 1 0 0
3589 Krishan Balram 2 5.0 19 3 6.33 3.80 1 0 0
3590 Manohar Gopasandra 36 20.2 0 161 3 53.67 8.13 0 0 0
3591 Manpreet Singh 30 10.0 0 69 3 23.00 6.90 0 0 0
3592 Tanvir Jandoria 6 1.3 8 3 2.67 6.15 1 0 0
3593 Ahmad Khan 8 6.2 33 3 11.00 5.32 0 0 0
3594 Abhishek Sinha 7 11.0 119 3 39.67 10.82 0 0 0
3595 Jaikirat Virk 61 21.0 132 3 44.00 6.29 0 0 0
3596 Niraj Patel 34 13.4 106 3 35.33 7.91 0 0 0
3597 AMOLAKPAL SINGH 2 8.0 1 45 3 15.00 5.63 0 0 0
3598 Mayur Kapuria 2 9.0 0 55 3 18.33 6.11 0 0 0
3599 Gauravjeet Singh 8 11.0 76 3 25.33 6.91 0 0 0
3600 Chintan Patel 20 15.0 0 114 3 38.00 7.60 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Manish Tomer
275 Wickets
Best Average
Saleem Mohammad
11.25 AverageMost 5+ Wickets
Cecil Pervez
5 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Manish Tomer
21 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Manish Tomer
39 3+ Wickets
Most Maidens
Bhautikkumar Patel
63 MaidensMost Overs
Sarbjit Ghotra
830.2 Overs