Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
2001 Ali Asrani 40 73.5 1 412 14 29.43 5.61 2 1 0
2002 Jonathan Perkins 10 53.4 0 287 14 20.50 5.42 2 1 0
2003 Oniel Simpson 29 82.0 5 279 14 19.93 3.40 3 1 0
2004 Bharatsinh Rathod 11 41.2 0 206 14 14.71 5.00 3 0 0
2005 Alk clint Grandson 9 41.0 5 103 14 7.36 2.54 3 0 0
2006 Yunus Anwar 14 61.2 4 314 14 22.43 5.13 2 1 0
2007 Nagendra kumar Hamsala 26 68.2 6 280 14 20.00 4.13 1 0 0
2008 Bilal Arif 23 80.0 6 329 14 23.50 4.11 1 0 0
2009 Lahiru Gallage 13 78.3 7 304 14 21.71 3.88 0 0 0
2010 Ajmal Afzal 7 45.0 4 191 14 13.64 4.24 3 1 1
2011 Lukman Ahmad 10 50.4 3 185 14 13.21 3.67 2 2 1
2012 Manthan Vashi 17 55.5 3 271 13 20.85 4.88 1 1 0
2013 Sharmo Ramkisoon 15 48.0 4 152 13 11.69 3.17 3 0 0
2014 Manish Patel 182 79.0 1 472 13 36.31 6.01 2 0 0
2015 Jitendra Patel 28 95.4 1 561 13 43.15 5.88 0 0 0
2016 Paplow Boodram 15 51.4 5 193 13 14.85 3.75 1 1 0
2017 Yussef Trevin 48 52.3 2 251 13 19.31 4.80 2 0 0
2018 Nabeel Hussain 24 97.3 4 477 13 36.69 4.90 1 0 0
2019 Ayub Matadar 8 37.5 3 79 13 6.08 2.11 2 2 1
2020 Leroy Anderson 10 41.1 3 127 13 9.77 3.12 3 1 0
2021 Traddie Simpson 5 44.3 10 95 13 7.31 2.14 2 1 1
2022 Dipak n Patel 10 51.0 8 166 13 12.77 3.25 3 0 0
2023 Rajesh(raja) Patel 50 107.3 2 445 13 34.23 4.16 1 1 1
2024 Faruk Manjra 11 46.2 8 142 13 10.92 3.07 2 2 1
2025 Joga Singh 78 59.0 5 231 13 17.77 3.94 0 0 0
2026 Sukhmeet Hehar 17 75.0 6 311 13 23.92 4.17 2 1 1
2027 Bilal Qazi 12 60.2 7 204 13 15.69 3.39 2 0 0
2028 Sukhchain Singh 160 44.5 3 228 13 17.54 5.17 2 1 0
2029 Troy Gobin 7 26.0 0 86 13 6.62 3.31 2 2 2
2030 Ali Zaidi 12 66.5 11 189 13 14.54 2.84 2 1 0
2031 Adeel Abed 13 45.2 6 141 13 10.85 3.12 3 1 1
2032 Ankurbhai Patel 123 65.3 2 350 13 26.92 5.36 1 1 0
2033 Asif Salehji 98 60.5 2 283 13 21.77 4.71 2 0 0
2034 Abdul Khan 16 46.0 0 216 13 16.62 4.70 2 1 0
2035 Waqar Mughal 24 69.3 2 322 13 24.77 4.65 1 0 0
2036 Hardik Kholwadwala 198 52.2 0 304 13 23.38 6.06 1 0 0
2037 Nabil Beg-mohamed 18 63.5 3 288 13 22.15 4.54 1 0 0
2038 Farhan s Arif 27 43.1 0 286 13 22.00 6.64 2 2 0
2039 Ali Hemraj 9 58.4 7 216 13 16.62 3.70 1 1 1
2040 Shivam Yakhmi 13 59.0 4 214 13 16.46 3.63 2 1 0
2041 Dharmesh n. Patel 12 53.3 4 212 13 16.31 3.98 2 0 0
2042 Umer Yousuf 45 69.0 2 365 13 28.08 5.29 1 1 0
2043 Shahid Hussain 23 49.0 3 226 13 17.38 4.61 3 1 0
2044 Abhishek Umesh 8 29.0 4 111 13 8.54 3.83 1 1 0
2045 Ibrahim a. Darsot 69 71.2 3 239 13 18.38 3.38 1 1 0
2046 Nadir ahmed Ebrar 6 47.0 5 174 13 13.38 3.70 2 1 0
2047 Basit Khurshid 10 50.4 3 222 13 17.08 4.40 2 0 0
2048 Vivek (2043) (u25) patel 9 57.0 5 244 13 18.77 4.28 1 0 0
2049 Krishnakant (1428) (u25) patel 15 71.2 2 282 13 21.69 3.98 2 1 1
2050 Nandit (3269) (u25) beri 7 38.0 1 153 13 11.77 4.03 3 1 0
2051 Zaheer (1959) (u25) allard 9 57.3 4 231 13 17.77 4.06 3 0 0
2052 Yasir Hussain 14 69.0 3 298 13 22.92 4.32 0 0 0
2053 Owais Arif 33 74.0 1 343 13 26.38 4.64 1 1 0
2054 Abdil Parsram 28 98.0 6 375 13 28.85 3.83 1 0 0
2055 Haris Ahmed 15 67.3 3 286 13 22.00 4.25 1 1 0
2056 Arpit Master 11 43.3 8 179 13 13.77 4.13 2 2 1
2057 Ashish Sharma 16 53.0 3 271 13 20.85 5.11 2 1 0
2058 Kameel Rahim 10 51.4 1 209 13 16.08 4.07 3 0 0
2059 Temporary Player-1 7 34.0 0 150 13 11.54 4.41 3 0 0
2060 Pawan Guwalani 31 117.3 1 697 13 53.62 5.98 0 0 0
2061 Asad Zaidi 5 39.0 1 179 13 13.77 4.59 2 2 1
2062 Muhammad ali Khan 9 58.0 2 346 13 26.62 5.97 2 1 0
2063 Navraj Brar 22 64.4 2 339 13 26.08 5.30 0 0 0
2064 Hamza Sajjad 8 59.0 7 171 13 13.15 2.90 2 1 1
2065 Ahmad Mubarik 7 55.0 1 232 13 17.85 4.22 1 1 0
2066 Parth Jani 34 74.0 2 374 13 28.77 5.05 1 0 0
2067 Vipul (springdale) Patel 13 56.3 7 164 13 12.62 2.93 1 0 0
2068 Aayush Patel 31 95.0 21 408 13 31.38 4.29 2 1 0
2069 Mohiv Dharamsey 10 64.0 12 200 13 15.38 3.13 2 1 0
2070 Balram Teejai 13 85.0 10 235 13 18.08 2.76 3 0 0
2071 Paramjeet Singh 13 57.0 0 343 13 26.38 6.02 2 2 1
2072 Jaspreet Dhaliwal 10 53.0 3 194 13 14.92 3.66 2 0 0
2073 Kevin Patel 22 76.3 3 353 13 27.15 4.63 2 1 0
2074 Hamza Masud 29 86.0 2 526 13 40.46 6.12 2 0 0
2075 Kevin Persaud 12 81.0 7 217 13 16.69 2.68 1 0 0
2076 Gurpreet Hothi 21 80.0 9 411 13 31.62 5.14 1 0 0
2077 Davinder Bajwa 14 55.4 4 237 13 18.23 4.28 2 0 0
2078 Murtaza Popalzai 9 45.0 3 188 13 14.46 4.18 3 1 0
2079 Sultan Khan 25 63.0 1 444 13 34.15 7.05 2 1 0
2080 Sandeep Thind 41 68.1 0 410 13 31.54 6.02 1 0 0
2081 Saurabh Pawar 34 50.3 3 248 13 19.08 4.93 1 1 0
2082 Harmandeep Toor 11 39.1 2 169 13 13.00 4.32 3 2 0
2083 Chirag Rathod 14 67.3 8 329 13 25.31 4.89 1 0 0
2084 Revanth Kashyap vishnudas 22 69.4 1 336 13 25.85 4.84 1 0 0
2085 Vinay Hariharan 14 73.0 3 323 13 24.85 4.42 1 0 0
2086 Navjot Singh 15 77.0 5 389 13 29.92 5.05 2 1 0
2087 Bhupinder Sekhon 22 83.0 3 378 13 29.08 4.55 0 0 0
2088 Pranav Thirumalai 19 88.2 1 537 13 41.31 6.12 2 0 0
2089 Vignesh Gopalakrishnan 27 82.1 10 428 13 32.92 5.21 1 0 0
2090 Arvinder Singh 20 76.5 6 404 13 31.08 5.28 2 1 0
2091 Owais Asghar 11 68.0 7 331 13 25.46 4.87 2 2 0
2092 Rohin Kapur 23 76.4 8 428 13 32.92 5.60 1 1 0
2093 Charanpreet Singh 38 41.2 2 236 13 18.15 5.84 2 1 1
2094 Gurpyar Kahlon 23 61.0 1 304 13 23.38 5.02 1 0 0
2095 Amarjit Kandola 14 58.4 3 291 13 22.38 4.98 1 0 0
2096 Sahil Verma 5 44.3 1 196 13 15.08 4.42 2 2 0
2097 Ripjeet Brar 15 53.3 1 249 13 19.15 4.67 2 0 0
2098 Jasjot Singh 13 46.0 5 231 13 17.77 5.02 1 0 0
2099 Jayraj Chaudhari 15 55.2 8 212 13 16.31 3.84 2 1 0
2100 Pavan kumar Pulimamidi 14 99.0 8 515 13 39.62 5.20 0 0 0
2101 Himanshu Sharma 11 56.3 2 328 13 25.23 5.83 2 1 1
2102 Pujan Dave 7 37.3 1 254 13 19.54 6.81 2 1 0
2103 Bhumeshwar Ramkissoon 12 57.0 4 257 13 19.77 4.54 3 1 0
2104 Karan Sukhija 15 47.0 3 211 13 16.23 4.49 2 0 0
2105 Lokesh Loganathan 9 47.3 238 13 18.31 5.03 3 1 0
2106 Jathurshan(y c a ) Thamilselvan 11 36.2 0 208 12 17.33 5.75 2 1 1
2107 Satsimranjit Dhindsa 17 55.0 1 238 12 19.83 4.33 1 0 0
2108 Mohammad walla Ikram 12 53.0 2 200 12 16.67 3.77 1 1 1
2109 Pranav k. Patel 6 40.0 0 229 12 19.08 5.73 2 1 1
2110 Temporary Player-2 7 49.0 0 257 12 21.42 5.24 3 0 0
2111 Trevor Henry 16 92.0 14 266 12 22.17 2.89 2 0 0
2112 Jibran Zahidy 16 25.2 1 132 12 11.00 5.32 2 1 0
2113 Mughees Altaf 42 116.0 4 634 12 52.83 5.47 0 0 0
2114 Hamza Talal 23 75.3 4 379 12 31.58 5.11 3 0 0
2115 Umair Khalid 18 95.0 7 442 12 36.83 4.65 1 0 0
2116 Saeed Sheikhani 8 26.0 2 90 12 7.50 3.46 2 2 0
2117 Ashutosh Walia 62 69.0 2 415 12 34.58 6.01 1 0 0
2118 Ram Sookdeo 18 87.4 7 380 12 31.67 4.35 1 0 0
2119 Rajesh Kumar 11 35.5 1 146 12 12.17 4.11 3 2 0
2120 Kulveer Bhatti 15 72.1 4 340 12 28.33 4.72 1 1 1
2121 Abdul Kazi 7 47.0 7 194 12 16.17 4.13 2 1 1
2122 Osama Hamid 9 44.4 1 168 12 14.00 3.78 0 0 0
2123 Mihir Pathak 49 53.5 1 305 12 25.42 5.70 2 1 0
2124 Randy Baliram 16 42.0 5 139 12 11.58 3.31 2 0 0
2125 Ajay Chacko 22 51.5 3 263 12 21.92 5.11 1 0 0
2126 Amandeep Bhullar 22 95.0 6 402 12 33.50 4.23 1 1 0
2127 Dilan Jayasooriya 9 42.0 4 173 12 14.42 4.12 2 0 0
2128 Ayush Verma 17 82.0 1 417 12 34.75 5.09 0 0 0
2129 Aminesh Jayani 12 60.0 3 336 12 28.00 5.60 2 1 0
2130 Pavanshesh Narayan 16 97.4 7 487 12 40.58 5.00 2 1 1
2131 Sarib Qureshi 9 49.4 1 242 12 20.17 4.90 2 1 0
2132 Opinder Buttar 8 34.0 158 12 13.17 4.65 2 1 0
2133 Parakh Shah 18 71.2 3 365 12 30.42 5.13 1 0 0
2134 Arunkumar Mohankumar 14 40.0 4 214 12 17.83 5.35 2 0 0
2135 Mandeep Singh 33 83.4 1 491 12 40.92 5.89 1 0 0
2136 Sandeep Singh 51 76.2 0 518 12 43.17 6.83 2 0 0
2137 Tej Bhuptani 14 56.0 1 269 12 22.42 4.80 1 0 0
2138 Bhagwan Gill 13 58.0 2 251 12 20.92 4.33 1 0 0
2139 Amit Thakur 53 40.0 2 182 12 15.17 4.55 2 2 1
2140 Servesh Bothra 4 31.0 165 12 13.75 5.32 3 2 0
2141 Asadullah Qureshi 21 79.5 3 399 12 33.25 5.02 2 1 0
2142 Taha Shahzad 8 55.0 2 219 12 18.25 3.98 2 1 0
2143 Ameer Hamza 21 76.0 7 375 12 31.25 4.93 0 0 0
2144 Suhail Uppal 7 29.5 2 104 12 8.67 3.53 2 2 1
2145 Kapil Bajaj 10 67.2 6 276 12 23.00 4.13 0 0 0
2146 Hardikkumar Patel 18 59.3 2 354 12 29.50 5.97 1 0 0
2147 Ashish Kumar 11 39.1 4 227 12 18.92 5.81 2 1 0
2148 Muhammad Rafique 4 40.0 6 102 12 8.50 2.55 3 1 0
2149 Satyesh Chaudhary 21 37.0 0 243 12 20.25 6.57 2 1 0
2150 Haresh Chaudhari 20 70.3 5 377 12 31.42 5.39 1 0 0
2151 Navtej Brar 8 36.0 1 176 12 14.67 4.89 1 0 0
2152 Harsh Minhas 16 56.5 4 269 12 22.42 4.76 0 0 0
2153 Mohit Mathew 6 40.0 3 171 12 14.25 4.28 3 1 0
2154 Soham Patel 17 58.1 3 237 12 19.75 4.11 0 0 0
2155 Simerjeet Dhillon 12 57.4 0 337 12 28.08 5.87 0 0 0
2156 Niravkumar Patel 13 52.1 3 327 12 27.25 6.28 0 0 0
2157 Parmpreet Sandhu 13 83.0 1 368 12 30.67 4.43 0 0 0
2158 Satish Patel 132 67.1 1 386 12 32.17 5.79 0 0 0
2159 Nilesh Patel 155 98.3 4 551 12 45.92 5.63 1 0 0
2160 Bhavesh Patel 64 49.0 2 236 12 19.67 4.82 2 0 0
2161 Zia Khan 47 86.3 4 389 12 32.42 4.53 3 0 0
2162 A.t.j . 7 32.2 1 124 12 10.33 3.90 3 2 0
2163 Mahesh Badrie 90 67.1 2 311 12 25.92 4.69 1 0 0
2164 Mark Nassir 16 62.0 7 232 12 19.33 3.74 2 1 0
2165 Danny Persaud 24 90.1 3 373 12 31.08 4.14 1 0 0
2166 Henry Osinde 14 93.0 9 255 12 21.25 2.74 2 1 0
2167 Bhupendra b Patel 45 83.3 5 340 12 28.33 4.10 1 0 0
2168 Ajay Kumar 6 32.1 3 97 12 8.08 3.02 4 0 0
2169 Ejaz Khan 10 42.2 1 160 12 13.33 3.83 2 1 1
2170 Haroon Khan 35 86.5 8 317 12 26.42 3.66 0 0 0
2171 Jayesh Patel 76 54.5 2 231 12 19.25 4.27 1 0 0
2172 Nimesh Patel 118 77.4 2 369 12 30.75 4.79 0 0 0
2173 Munaf Bala 9 53.2 5 162 12 13.50 3.05 2 1 0
2174 Anoos Khan 26 67.0 4 262 12 21.83 3.91 1 0 0
2175 Ibharahim Bana 27 33.0 2 138 12 11.50 4.29 2 1 0
2176 Ahmad Nana 10 47.2 0 219 12 18.25 4.68 2 1 1
2177 Waleed Khan 9 62.0 1 259 12 21.58 4.18 1 0 0
2178 Nadir Khan 8 48.0 3 196 12 16.33 4.08 2 0 0
2179 Dharmesh n Patel 33 56.4 6 241 12 20.08 4.27 0 0 0
2180 Pawan Kumar 13 66.5 7 234 12 19.50 3.52 1 0 0
2181 Aftab Kurd 11 31.0 0 152 12 12.67 4.90 1 1 1
2182 Nihar Patel 3 25.1 3 82 12 6.83 3.27 3 2 1
2183 Asheesh Atre 7 26.1 2 130 12 10.83 4.98 3 1 0
2184 Sameer Singal 17 44.0 2 214 12 17.83 4.86 2 0 0
2185 Imtiaz Ahmed 7 49.2 6 211 12 17.58 4.29 2 1 0
2186 Khalid Shoib 11 62.0 1 363 12 30.25 5.85 1 0 0
2187 Tejas v. Patel 23 43.2 5 148 12 12.33 3.46 1 0 0
2188 Nitin Deshpande 25 68.2 5 434 12 36.17 6.40 1 0 0
2189 Garey Mathurin 6 45.5 9 119 12 9.92 2.62 4 0 0
2190 Zeeshan Mukaddam 125 76.4 2 412 12 34.33 5.39 1 0 0
2191 Viral Shah 13 59.4 4 232 12 19.33 3.91 1 1 0
2192 Jatinder Atwal 109 57.0 2 295 12 24.58 5.18 1 0 0
2193 Chirag (2709) (u25) patel 22 64.5 4 270 12 22.50 4.19 0 0 0
2194 Sumeen Bali 7 48.0 6 123 12 10.25 2.56 2 1 0
2195 Muhammad saqib Siddiqui 16 50.4 6 164 12 13.67 3.28 0 0 0
2196 Ritesh Gupta 25 59.4 1 376 12 31.33 6.33 2 0 0
2197 Harris Heraman 14 57.5 4 264 12 22.00 4.59 1 0 0
2198 Wasil Munir 62 48.1 2 303 12 25.25 6.35 1 0 0
2199 Mohammad Moosani 18 43.0 2 194 12 16.17 4.55 2 1 0
2200 Chamath Wickramasinghe 17 45.2 1 219 12 18.25 4.89 2 1 1

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs