Most Wickets - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
3401 Amit p. Panchal 15 10.0 0 64 3 21.33
3402 Diaram Satrohan 2 16.0 0 64 3 21.33
3403 Sanjot Singh 2 7.0 64 3 21.33
3404 Muhammad Azam 2 16.0 4 64 3 21.33
3405 Jayesh .c Patel 3 18.0 2 65 3 21.67
3406 Muhammad ali Cheema 45 11.0 0 65 3 21.67
3407 Shan Ananthrajah 18 9.4 0 65 3 21.67
3408 Subhan Khan 5 13.2 1 65 3 21.67
3409 Chaminda Jayaweera 3 14.3 1 66 3 22.00
3410 Mani Bhardwaj 4 19.0 66 3 22.00
3411 Melvin Pagwa 10 17.0 1 67 3 22.33
3412 Akash Shah 2 17.0 1 67 3 22.33
3413 Miraj Patel 92 8.4 0 68 3 22.67
3414 Zeeshan Baig 14 12.0 0 68 3 22.67
3415 Hussaun Syed 6 11.0 0 68 3 22.67
3416 Mohammad Siddiqui 4 16.3 68 3 22.67
3417 Gurpreet Matharu 3 14.1 0 69 3 23.00
3418 Qudrat Mohammed 3 12.1 0 69 3 23.00
3419 Muneeb Syed 4 12.0 0 69 3 23.00
3420 Naeem Jogyat 4 21.0 2 70 3 23.33
3421 Raheel Khan 84 13.4 1 70 3 23.33
3422 Shahzad Jiwani 18 11.0 1 70 3 23.33
3423 Maaz Naseer 5 9.0 0 70 3 23.33
3424 Suraj Bahl 2 18.0 0 70 3 23.33
3425 Siddharth Khemani 20 15.1 0 71 3 23.67
3426 Asim Aijaz 13 18.0 0 72 3 24.00
3427 Muhammad Moin khan 11 10.1 0 73 3 24.33
3428 Ramraj Sookdeo 14 14.1 0 73 3 24.33
3429 Harpreet Bedi 8 16.0 2 73 3 24.33
3430 Omadati Jawahir 6 18.0 2 74 3 24.67
3431 Girish Patel 12 16.0 0 74 3 24.67
3432 Anand n Patel 7 24.0 2 74 3 24.67
3433 Steve Ramlal 4 11.0 0 75 3 25.00
3434 Khetal Lad 35 10.0 0 75 3 25.00
3435 Guha Ganesh 3 23.0 2 75 3 25.00
3436 Dilip Bhaktha 4 23.0 5 76 3 25.33
3437 Jay rajesh Bhatt 5 14.0 0 76 3 25.33
3438 Pradeep Navaratne 7 11.0 0 76 3 25.33
3439 Mankaran Hara 20 14.3 0 76 3 25.33
3440 Marcos Lalsee 11 19.2 0 77 3 25.67
3441 Sanjay .t Patel 44 20.0 1 77 3 25.67
3442 Vireen Sud 6 16.0 0 77 3 25.67
3443 Amish Parmar 7 14.0 1 77 3 25.67
3444 Mayur Mahatme 10 10.0 0 77 3 25.67
3445 Anubhav Nath 4 13.5 1 78 3 26.00
3446 Jeron Maniram 8 26.4 4 78 3 26.00
3447 Rohan Jumani 5 17.0 1 78 3 26.00
3448 M. shamim Khan 25 14.4 0 79 3 26.33
3449 Akiff Babur 6 25.0 5 79 3 26.33
3450 Mayur Patel 14 12.0 0 79 3 26.33
3451 Navnitbhai Patel 6 14.0 0 79 3 26.33
3452 Shivam (cosmos) Saini 4 20.0 1 79 3 26.33
3453 Sudeep Garg 8 14.1 0 79 3 26.33
3454 Mahesh Ramachandran 3 19.0 4 80 3 26.67
3455 Robil Barjatia 8 10.0 0 80 3 26.67
3456 Rahul Patel 11 20.3 4 80 3 26.67
3457 Parminder Mann 2 14.0 81 3 27.00
3458 Dalbir Singh 2 12.0 81 3 27.00
3459 Marc Marajh 9 15.0 1 82 3 27.33
3460 Jashank Vyas 14 17.0 1 82 3 27.33
3461 Nikhil Francis 8 24.3 2 82 3 27.33
3462 Sunendra Persaud 31 15.1 2 84 3 28.00
3463 Faisal Hasan 6 19.0 1 84 3 28.00
3464 Devendra Patel 42 20.4 1 85 3 28.33
3465 Ali Idrees 5 18.0 1 85 3 28.33
3466 Hemnarine Chattergoon 8 30.2 9 85 3 28.33
3467 Peter Baldeo 6 17.0 1 86 3 28.67
3468 Manjot mokha 16 15.0 0 86 3 28.67
3469 Atiq Malik 12 17.0 0 87 3 29.00
3470 Gurtej Munjal 12 27.0 0 87 3 29.00
3471 Ravinderjeet Pharwaha 12 19.3 1 87 3 29.00
3472 Harman ( y c a ) Sidhu 6 11.0 0 87 3 29.00
3473 Jayu (jayesh) Patel 21 21.2 0 88 3 29.33
3474 Kumar Missir 10 15.2 0 88 3 29.33
3475 Brandon Beharry 71 13.5 0 88 3 29.33
3476 Amit Koul 4 20.0 2 88 3 29.33
3477 Fenmore Blake 6 22.0 3 89 3 29.67
3478 Asim Khan 155 16.4 0 89 3 29.67
3479 Talha Kirmani 3 24.0 2 89 3 29.67
3480 Atul Gupta n 10 13.0 1 90 3 30.00
3481 Sathis Abaywardana 41 12.0 1 90 3 30.00
3482 Vaid Saraswat 7 17.0 90 3 30.00
3483 Michael Kesar 28 9.0 0 91 3 30.33
3484 Mohanrai Mohanlall 3 24.0 3 91 3 30.33
3485 Akshay Sinha 18 17.0 0 91 3 30.33
3486 Kittoo Sadana 12 17.0 0 91 3 30.33
3487 Desmond Robinson 34 16.0 1 92 3 30.67
3488 Ambrish Patel 5 21.0 3 92 3 30.67
3489 Temporary Player-4 4 20.1 0 92 3 30.67
3490 Deepak Anand 5 22.0 4 92 3 30.67
3491 Jaskirat Nijjar 99 11.0 0 93 3 31.00
3492 Amir Shiek 5 21.0 1 93 3 31.00
3493 Ravinder Singh 4 25.0 31 93 3 31.00
3494 Sanjay Ramsunaik 10 14.5 0 94 3 31.33
3495 Gurpal Virk 19 21.0 1 95 3 31.67
3496 Swapnil Abrol 8 10.0 0 96 3 32.00
3497 Aman Ahuja 2 14.0 1 96 3 32.00
3498 Dipak Lad 52 18.1 0 102 3 34.00
3499 Vinay Bansal 23 16.0 102 3 34.00
3500 Deepinder (gtacc) Singh 3 19.5 0 103 3 34.33
3501 David Livingston 6 28.2 2 103 3 34.33
3502 Cliff Massey 6 26.0 2 105 3 35.00
3503 Nakib Khan a 12 21.4 3 105 3 35.00
3504 Iqbal Mohammed 77 20.0 0 107 3 35.67
3505 Sarpreet singh Chahal 6 19.0 0 107 3 35.67
3506 Chaitanya Sri harsha 23 11.2 0 107 3 35.67
3507 Mahjuj (1417) (u25) sourav jassim 5 28.0 0 108 3 36.00
3508 Krishna Sooknanan 8 16.0 0 109 3 36.33
3509 Jahanzeb Sheikh 6 16.0 0 109 3 36.33
3510 Yousaf Chaudry 11 17.0 0 109 3 36.33
3511 Fahad Syed 10 18.0 0 110 3 36.67
3512 Charles Sebastian 5 18.0 0 110 3 36.67
3513 Rasool Shaik 11 12.3 0 111 3 37.00
3514 Ibrar Majeed 11 21.5 0 113 3 37.67
3515 Anthony Gilbert 36 26.5 3 114 3 38.00
3516 Tahir Khan 9 30.3 4 116 3 38.67
3517 Syed Ali 41 17.5 0 119 3 39.67
3518 Harnek Dhillon 11 19.0 0 120 3 40.00
3519 Gurjit Jutla 9 23.2 0 120 3 40.00
3520 BALRAJ HEER 8 27.3 2 120 3 40.00
3521 Fahad Nisar 12 21.0 2 123 3 41.00
3522 Ahsen Iqbal 7 15.0 0 124 3 41.33
3523 Yogesh Chauhan 5 20.0 0 125 3 41.67
3524 Sreenivas Phukan 8 29.0 1 125 3 41.67
3525 Amritpal Sran 8 15.0 126 3 42.00
3526 Amrinder Grewal 6 23.3 127 3 42.33
3527 Bilawal Sarwar 16 14.0 127 3 42.33
3528 Kartik Sharma 5 19.0 128 3 42.67
3529 Jeremy Gordon 5 30.2 3 130 3 43.33
3530 Farhan Naeem 40 18.1 0 132 3 44.00
3531 Parmveer Kharoud 4 28.0 3 132 3 44.00
3532 Nicholas Jawahir 24 20.0 0 134 3 44.67
3533 Nazima Mohammed 10 39.0 1 134 3 44.67
3534 Srinath Patel 11 29.0 1 134 3 44.67
3535 Siddhant Bawdekar 10 20.0 2 135 3 45.00
3536 Aditya Sharma 10 30.1 2 135 3 45.00
3537 Leshan Kankannamge 14 10.0 0 136 3 45.33
3538 Saman Arachchilage 23 32.2 6 138 3 46.00
3539 Mohan vamsee Sattiraju 5 15.0 0 140 3 46.67
3540 Zeeshan Mir 12 26.1 0 140 3 46.67
3541 Haseeb Tufail 11 28.0 3 141 3 47.00
3542 David Moonilal 18 20.1 0 143 3 47.67
3543 Bhavneet Bathla 22 21.0 1 146 3 48.67
3544 Joseph Benjamin 11 34.2 0 147 3 49.00
3545 Majed a. Khan 13 37.0 6 147 3 49.00
3546 Cris Ramglogan 20 22.0 0 148 3 49.33
3547 Nishant Pandya 11 16.5 1 148 3 49.33
3548 Nirmal Patel 11 37.0 3 150 3 50.00
3549 John Wellington 50 22.0 0 152 3 50.67
3550 Dipesh Bhatt 4 22.0 153 3 51.00
3551 Alexander Patraj 14 32.0 3 155 3 51.67
3552 Bhavesh Patel 37 26.0 0 159 3 53.00
3553 Talib Shaikh 10 27.3 2 161 3 53.67
3554 Sukhchain Johal 96 27.4 1 164 3 54.67
3555 Sameed Sohail 7 29.0 0 170 3 56.67
3556 Kuldeep Virhia 10 32.0 171 3 57.00
3557 Simon Kalyan 48 27.4 2 172 3 57.33
3558 Kunal Khare 21 27.0 0 173 3 57.67
3559 Madih Butt 17 24.5 0 176 3 58.67
3560 Rohan y. Tank 52 21.0 0 177 3 59.00
3561 Sultan Khan 16 23.0 1 185 3 61.67
3562 Manikandan Venkatakrishnaprasad 34 30.0 1 189 3 63.00
3563 Aayush Jaypuriar 10 33.0 0 192 3 64.00
3564 Pankaj Kasana 26 33.0 0 192 3 64.00
3565 Mankaran Singh 79 37.0 0 192 3 64.00
3566 Indergat singh Sond 116 30.1 0 199 3 66.33
3567 Amit Patel 81 26.2 0 201 3 67.00
3568 Prashant Gandhi 27 30.0 0 204 3 68.00
3569 Pawan Guwalani 14 36.3 0 204 3 68.00
3570 Gobin g Nandu 73 46.2 3 212 3 70.67
3571 Pranav Thirumalai 11 39.4 1 227 3 75.67
3572 Junaid Malik 6 34.0 0 230 3 76.67
3573 Zeeshan Majid 39 32.0 0 232 3 77.33
3574 Manmohan Sharma 73 47.3 1 248 3 82.67
3575 Player #9 Cccat 27 55.4 0 263 3 87.67
3576 Navdeep Samra 18 38.3 1 267 3 89.00
3577 Mayur Prajapati 46 52.1 1 306 3 102.00
3578 Abdul-mateen Syed 1 0.0 0 0 2 0.00
3579 Moin ullah Jan 1 1.1 0 1 2 0.50
3580 Khawar Azad 4 4.0 1 4 2 2.00
3581 Jay Pathak 27 2.1 0 4 2 2.00
3582 Rajesh Kukreja 36 3.0 0 5 2 2.50
3583 Herbet Walter 1 5.0 0 5 2 2.50
3584 Renick Pierre 29 2.0 0 6 2 3.00
3585 Waqas Nisar 46 3.3 0 6 2 3.00
3586 Hardik Jani 2 5.0 2 6 2 3.00
3587 Pratik Vyansh 33 2.3 0 7 2 3.50
3588 Ramnarine Sahadeo 2 4.0 0 8 2 4.00
3589 Sandeep Mohindru 25 2.0 0 8 2 4.00
3590 Gagan Jura 4 5.0 2 9 2 4.50
3591 Lyndon Mcintosh 13 2.5 0 9 2 4.50
3592 Andrew Lutchman 1 5.0 2 9 2 4.50
3593 Laheesan Sathiyanathan 1 4.0 0 9 2 4.50
3594 Nasir Rehman 12 3.0 0 10 2 5.00
3595 Rahul Shah 1 5.0 1 10 2 5.00
3596 Khalil jamal Johnson 2 2.0 0 10 2 5.00
3597 Arnab Maitra 12 3.1 1 10 2 5.00
3598 Anil Kumar 1 1.2 10 2 5.00
3599 Devang p.k. Patel 1 5.0 0 11 2 5.50
3600 Arjuna Gamage 1 2.3 0 11 2 5.50

Top Performers - Bowling

50 Overs

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
386 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageT25

Most Wickets
Manish Tomer
212 Wickets
Best Average
Saleem Mohammad
11.35 AverageT20

Most Runs
Nandit (3269) (U25) Beri
31 Wickets
Best Average
Nandit (3269) (U25) Beri
9.90 Average