Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
5601 Prakash .g. l . Patel 1 10.0 2 24 1 24.00 2.40 0 0 0
5602 Pramod .p . Patel 4 5.0 0 14 1 14.00 2.80 0 0 0
5603 Malyar Ibrahim 2 5.0 0 50 1 50.00 10.00 0 0 0
5604 Ashokkumar zinabhai Patel 23 7.0 0 36 1 36.00 5.14 0 0 0
5605 Saram Bokhari 11 15.0 1 51 1 51.00 3.40 0 0 0
5606 Jignesh n Patel 21 4.0 0 34 1 34.00 8.50 0 0 0
5607 John Weekes 2 9.0 0 34 1 34.00 3.78 0 0 0
5608 Jatin (jk) Patel 35 8.0 0 59 1 59.00 7.38 0 0 0
5609 Pratik Shah 22 2.0 0 15 1 15.00 7.50 0 0 0
5610 Murtaza Baksh 2 15.0 0 44 1 44.00 2.93 0 0 0
5611 Omair Farhat 2 2.0 0 12 1 12.00 6.00 0 0 0
5612 Dashrath Damoadar 1 10.0 1 51 1 51.00 5.10 0 0 0
5613 Vijay jagbhai Patel 3 4.0 0 15 1 15.00 3.75 0 0 0
5614 Salman Sheik 3 10.0 0 98 1 98.00 9.80 0 0 0
5615 Khurram Sheraz 11 17.5 1 79 1 79.00 4.51 0 0 0
5616 Atul Gupta 7 32.2 1 171 1 171.00 5.31 0 0 0
5617 Davish Patel 2 9.0 0 35 1 35.00 3.89 0 0 0
5618 Irfan Rabbani 1 7.0 1 16 1 16.00 2.29 0 0 0
5619 Shaeed Mohammad 2 19.0 3 58 1 58.00 3.05 0 0 0
5620 Safi Gangat 30 7.4 0 15 1 15.00 2.03 0 0 0
5621 Imtiyaz Kazi 3 7.0 0 28 1 28.00 4.00 0 0 0
5622 Abdul Majeed 2 0.1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0
5623 Steve Bachan 5 5.0 0 33 1 33.00 6.60 0 0 0
5624 Ansar Butt 8 15.0 0 68 1 68.00 4.53 0 0 0
5625 Hemraj Zain 5 5.0 1 15 1 15.00 3.00 0 0 0
5626 Jasbir Shevdev 8 4.0 0 12 1 12.00 3.00 0 0 0
5627 Manjit singh Thandi 33 13.3 0 74 1 74.00 5.56 0 0 0
5628 Salman Qureshi 10 11.0 0 62 1 62.00 5.64 0 0 0
5629 Fawad Ul-hasan 5 4.0 0 29 1 29.00 7.25 0 0 0
5630 Safi Kazi 5 0.3 0 4 1 4.00 13.33 0 0 0
5631 Dhanraj b Gocool 24 15.0 3 86 1 86.00 5.73 0 0 0
5632 Hemraj Singh 9 4.0 0 13 1 13.00 3.25 0 0 0
5633 Michael l Kadir 1 5.0 0 22 1 22.00 4.40 0 0 0
5634 Danish Afroz 19 4.0 0 35 1 35.00 8.75 0 0 0
5635 Aakaash Patel 45 15.4 0 161 1 161.00 10.45 0 0 0
5636 Ravi b Mehta 117 21.5 3 65 1 65.00 3.02 0 0 0
5637 Dixon Modeste 4 5.0 1 13 1 13.00 2.60 0 0 0
5638 Ashif Shaikh 14 3.5 0 18 1 18.00 5.14 0 0 0
5639 Jalpesh Patel 2 3.0 0 18 1 18.00 6.00 0 0 0
5640 Ray Persaud 10 16.0 2 96 1 96.00 6.00 0 0 0
5641 Balbir Matharu 137 1.0 0 11 1 11.00 18.33 0 0 0
5642 Kaushik Patel 10 3.0 0 14 1 14.00 4.67 0 0 0
5643 Deoraj Ramsaran 7 24.0 1 127 1 127.00 5.29 0 0 0
5644 Rizwan Yusuf 11 6.0 1 29 1 29.00 4.83 0 0 0
5645 Amit Sooknanan 3 7.0 0 72 1 72.00 10.29 0 0 0
5646 Navin Sooknanan 2 4.0 1 19 1 19.00 4.75 0 0 0
5647 Sunny Bijlani 3 15.0 2 67 1 67.00 4.47 0 0 0
5648 Mohamed Ingar 25 6.0 0 23 1 23.00 3.83 0 0 0
5649 Shoaib Baghiya 12 1.4 0 7 1 7.00 5.00 0 0 0
5650 Salim Ingar 14 5.0 0 18 1 18.00 3.60 0 0 0
5651 Yuvraj Singh 4 5.0 0 35 1 35.00 7.00 0 0 0
5652 Michael Hunter 1 5.0 0 14 1 14.00 2.80 0 0 0
5653 Paval Tarasingha 1 2.0 0 7 1 7.00 3.50 0 0 0
5654 Norman Gorden 1 4.0 0 35 1 35.00 8.75 0 0 0
5655 Krishendath Persaud 1 5.3 1 12 1 12.00 2.26 0 0 0
5656 Patel Sanjay d 1 10.0 0 22 1 22.00 2.20 0 0 0
5657 Shah Murad 7 9.0 1 51 1 51.00 5.67 0 0 0
5658 Vishnu Balram 5 5.0 0 17 1 17.00 3.40 0 0 0
5659 Kulvindar Singh 67 7.0 0 53 1 53.00 7.57 0 0 0
5660 Elroy Singroy 2 11.3 3 38 1 38.00 3.36 0 0 0
5661 Jeetendra Patel 64 13.2 0 62 1 62.00 4.70 0 0 0
5662 Mehmood Pirzada 2 3.0 0 21 1 21.00 7.00 0 0 0
5663 Mark Banfield 4 6.0 0 29 1 29.00 4.83 0 0 0
5664 Willkie Edwards 4 7.0 0 43 1 43.00 6.14 0 0 0
5665 Abed Periyazad 2 13.0 0 61 1 61.00 4.69 0 0 0
5666 Sohail Ingar 5 0.5 0 1 1 1.00 2.00 0 0 0
5667 Alex Luckhoo 4 2.0 0 17 1 17.00 8.50 0 0 0
5668 Shafat Hassan 2 4.0 0 19 1 19.00 4.75 0 0 0
5669 Chunialal Mangroo 9 1.0 0 9 1 9.00 9.00 0 0 0
5670 Mansoor Ahmed 1 9.0 0 73 1 73.00 8.11 0 0 0
5671 Joshua Zafar 9 21.0 0 72 1 72.00 3.43 0 0 0
5672 Shray Suri 16 8.0 1 45 1 45.00 5.63 0 0 0
5673 Akhil Shah 5 6.0 1 43 1 43.00 7.17 0 0 0
5674 Ashish Amin 5 2.2 0 15 1 15.00 6.82 0 0 0
5675 Akash Mangat 11 11.0 1 55 1 55.00 5.00 0 0 0
5676 Sohaib Farooq 9 1.0 0 5 1 5.00 5.00 0 0 0
5677 Kashyap Jadeja 6 11.0 0 51 1 51.00 4.64 0 0 0
5678 Zohaib Rana 112 3.0 0 29 1 29.00 9.67 0 0 0
5679 Imtiaz Malik 8 8.0 1 35 1 35.00 4.38 0 0 0
5680 Mohammed Khalid 5 2.3 0 11 1 11.00 4.78 0 0 0
5681 Mohammed Nawaz 21 4.0 0 29 1 29.00 7.25 0 0 0
5682 Faiz alam Baseer 1 7.0 0 19 1 19.00 2.71 0 0 0
5683 Nihar Bhagat 12 2.0 0 10 1 10.00 5.00 0 0 0
5684 Talal Pervez 48 12.4 0 119 1 119.00 9.60 0 0 0
5685 Tushar d Patel 28 13.0 0 48 1 48.00 3.69 0 0 0
5686 Ankit Naik 23 7.0 0 25 1 25.00 3.57 0 0 0
5687 Chiragkumar . d Patel 5 2.0 0 10 1 10.00 5.00 0 0 0
5688 Ramesh Kumar 31 8.0 0 48 1 48.00 6.00 0 0 0
5689 Ramnarine Chattergoon 5 17.0 1 72 1 72.00 4.24 0 0 0
5690 Mohammad ali Siddiqi 2 6.0 0 13 1 13.00 2.17 0 0 0
5691 Kamal kishore Modi 2 3.0 0 20 1 20.00 6.67 0 0 0
5692 Todd Karan 25 9.4 0 56 1 56.00 5.96 0 0 0
5693 Saagar Mehta 77 1.0 0 4 1 4.00 4.00 0 0 0
5694 Kashif Sabir 18 17.0 3 75 1 75.00 4.41 0 0 0
5695 Mikesh Patel 39 5.0 0 44 1 44.00 8.80 0 0 0
5696 Zaheer Abdulali 5 1.0 0 9 1 9.00 9.00 0 0 0
5697 Hemant(krishna) Patel 48 1.0 0 6 1 6.00 6.00 0 0 0
5698 Amandeep singh Lally 1 6.0 0 32 1 32.00 5.33 0 0 0
5699 Hardik Bhatt 3 16.0 1 46 1 46.00 2.88 0 0 0
5700 Yagnesh Natalia 14 5.0 0 24 1 24.00 4.80 0 0 0
5701 Faizal Kazi 28 8.0 0 38 1 38.00 4.75 0 0 0
5702 Vijay Shah 6 3.0 0 13 1 13.00 4.33 0 0 0
5703 Ranjit Chaudhri 17 18.0 0 127 1 127.00 7.06 0 0 0
5704 Varun Shah 11 7.0 0 27 1 27.00 3.86 0 0 0
5705 Sanjeev Dhiman 9 7.0 0 46 1 46.00 6.57 0 0 0
5706 Rajeev Kumar 4 7.0 1 17 1 17.00 2.43 0 0 0
5707 Hitesh Patel 32 1.1 0 9 1 9.00 12.86 0 0 0
5708 Raju (riddish) Patel 20 4.2 0 32 1 32.00 7.62 0 0 0
5709 Robert Davis 6 32.0 0 184 1 184.00 5.75 0 0 0
5710 Kodi Anuradha 3 13.0 0 42 1 42.00 3.23 0 0 0
5711 Hassan Mir 2 5.0 0 12 1 12.00 2.40 0 0 0
5712 Ashdin Bahmardi 19 1.0 0 3 1 3.00 3.00 0 0 0
5713 Venkata r reddy Guntaka 3 0.5 0 2 1 2.00 4.00 0 0 0
5714 Imran amin Sajun 10 12.0 0 51 1 51.00 4.25 0 0 0
5715 Suhail Variyava 2 12.0 0 34 1 34.00 2.83 0 0 0
5716 Vivek Kajal 4 7.0 1 24 1 24.00 3.43 0 0 0
5717 Sunil Patel 1 5.0 0 13 1 13.00 2.60 0 0 0
5718 Charanjit Randhawa 3 8.0 0 30 1 30.00 3.75 0 0 0
5719 Manpreet Natt 5 6.0 0 8 1 8.00 1.33 0 0 0
5720 Namamullah Pacha 14 4.0 1 9 1 9.00 2.25 0 0 0
5721 Chintadripet Balakumar 10 17.0 0 50 1 50.00 2.94 0 0 0
5722 Navin Nauth 1 5.0 0 24 1 24.00 4.80 0 0 0
5723 Kassie Ganness 5 4.2 0 13 1 13.00 3.10 0 0 0
5724 Danish Lallani 2 8.3 0 57 1 57.00 6.87 0 0 0
5725 Ron Anthony 2 7.1 1 16 1 16.00 2.25 0 0 0
5726 Dickey Kamal 22 1.0 0 6 1 6.00 6.00 0 0 0
5727 Surindranath Ramdeen 13 4.0 0 17 1 17.00 4.25 0 0 0
5728 Javid aslam Khan 5 15.5 1 54 1 54.00 3.48 0 0 0
5729 Qasim Khan 6 8.0 1 43 1 43.00 5.38 0 0 0
5730 Pravin Surianarayanan 2 9.0 0 36 1 36.00 4.00 0 0 0
5731 Ketan Walse 81 8.0 2 59 1 59.00 7.38 0 0 0
5732 Nagman Akbar 28 4.0 1 8 1 8.00 2.00 0 0 0
5733 Shival Pershad 3 4.0 1 20 1 20.00 5.00 0 0 0
5734 Niaz Kirmani 127 5.5 0 34 1 34.00 6.18 0 0 0
5735 Daishik Patel 46 28.4 1 197 1 197.00 6.94 0 0 0
5736 Raheel Lakhani 38 2.4 0 14 1 14.00 5.83 0 0 0
5737 Ramiz Ur-rehman 6 6.0 0 48 1 48.00 8.00 0 0 0
5738 Manoj Rajapaksha 25 8.0 0 13 1 13.00 1.63 0 0 0
5739 Farid Temuri 1 10.0 0 42 1 42.00 4.20 0 0 0
5740 Shazim Baksh 10 13.0 0 82 1 82.00 6.31 0 0 0
5741 Fahad a Khan 5 5.0 0 45 1 45.00 9.00 0 0 0
5742 Ramsuchit Puran 11 5.0 0 29 1 29.00 5.80 0 0 0
5743 Parin Patel 11 3.0 0 30 1 30.00 10.00 0 0 0
5744 Abdul basit Khan 7 1.0 0 7 1 7.00 7.00 0 0 0
5745 Bahadur Mangat 1 8.0 2 18 1 18.00 2.25 0 0 0
5746 Omer Sheikh 13 5.0 0 37 1 37.00 7.40 0 0 0
5747 Abubakar Patel 10 3.0 0 17 1 17.00 5.67 0 0 0
5748 Amit Kamta 2 6.0 0 66 1 66.00 11.00 0 0 0
5749 Syed Ali 4 9.0 0 45 1 45.00 5.00 0 0 0
5750 Shilpesh Gandhi 1 2.0 0 9 1 9.00 4.50 0 0 0
5751 Ahsan Aman 1 5.0 0 29 1 29.00 5.80 0 0 0
5752 Clinton Pelay 5 3.0 1 12 1 12.00 4.00 0 0 0
5753 James Ramgadoo 11 6.0 0 38 1 38.00 6.33 0 0 0
5754 Shahid Vohra 4 3.3 0 20 1 20.00 6.06 0 0 0
5755 Enam Abbasi 4 9.0 3 23 1 23.00 2.56 0 0 0
5756 Cyrus Nabeel 2 5.0 0 16 1 16.00 3.20 0 0 0
5757 Mohammed saqib Mushtaq 1 1.0 0 9 1 9.00 9.00 0 0 0
5758 Udara Varuna 1 10.0 1 32 1 32.00 3.20 0 0 0
5759 Shary Tariq 6 9.0 0 67 1 67.00 7.44 0 0 0
5760 Rahul Anand 3 5.0 0 22 1 22.00 4.40 0 0 0
5761 Yashpreet Thind 9 14.0 0 78 1 78.00 5.57 0 0 0
5762 Prem Baljit 1 4.0 0 24 1 24.00 6.00 0 0 0
5763 Meherab Chothia 13 5.3 0 40 1 40.00 7.55 0 0 0
5764 Mahmood Khan 1 4.0 0 7 1 7.00 1.75 0 0 0
5765 Naeem Hasham 7 14.0 0 79 1 79.00 5.64 0 0 0
5766 Shanil Fernando 1 2.0 0 14 1 14.00 7.00 0 0 0
5767 Jaspal Gill 5 3.0 0 21 1 21.00 7.00 0 0 0
5768 Ranbir Singh 88 10.0 1 39 1 39.00 3.90 0 0 0
5769 Jagmel Dhillon 18 4.0 0 28 1 28.00 7.00 0 0 0
5770 Saud Naqvi 27 5.0 0 34 1 34.00 6.80 0 0 0
5771 John Wu 37 11.0 0 50 1 50.00 4.55 0 0 0
5772 Amit Aggarwal 3 5.0 0 38 1 38.00 7.60 0 0 0
5773 Shahryar Vaziri 12 29.0 0 173 1 173.00 5.97 0 0 0
5774 Umesh (kv) Patel 7 10.0 0 39 1 39.00 3.90 0 0 0
5775 Rohit Maisuria 91 16.2 0 136 1 136.00 8.40 0 0 0
5776 Ibrahim Rangrej 12 5.0 0 15 1 15.00 3.00 0 0 0
5777 Shaiv Kamat 7 7.0 0 41 1 41.00 5.86 0 0 0
5778 Mukul Gupta 2 8.0 0 62 1 62.00 7.75 0 0 0
5779 Roland King 27 4.0 0 24 1 24.00 6.00 0 0 0
5780 Jeewantha Weligamage 10 5.0 0 30 1 30.00 6.00 0 0 0
5781 Aroshan Senadhipathy 4 4.0 0 12 1 12.00 3.00 0 0 0
5782 Latif Anwarali 4 18.0 0 126 1 126.00 7.00 0 0 0
5783 Ahsan Syed 12 6.0 0 28 1 28.00 4.67 0 0 0
5784 Khurm Zafar 17 10.2 0 41 1 41.00 4.02 0 0 0
5785 Mohit Sodhi 3 6.0 2 16 1 16.00 2.67 0 0 0
5786 Shawn s Singh 13 35.0 1 205 1 205.00 5.86 0 0 0
5787 Mohinder Saini 1 8.0 0 33 1 33.00 4.13 0 0 0
5788 Pradeep Chamoli 1 1.0 0 15 1 15.00 15.00 0 0 0
5789 Gaurav Raval 11 26.0 0 129 1 129.00 4.96 0 0 0
5790 Syed Ehsanullah 24 11.0 0 66 1 66.00 6.00 0 0 0
5791 Pankaj Chhabra 3 4.0 0 26 1 26.00 6.50 0 0 0
5792 Dharmesh Parmar 4 7.0 1 31 1 31.00 4.43 0 0 0
5793 Vireshkumar Rajput 31 7.0 0 60 1 60.00 8.57 0 0 0
5794 Avtaar Bhangoo 2 6.0 1 36 1 36.00 6.00 0 0 0
5795 Moin Khan 33 18.0 0 98 1 98.00 5.44 0 0 0
5796 Nicholas Aska 4 2.0 0 11 1 11.00 5.50 0 0 0
5797 Vivek Dhanju 58 3.0 0 26 1 26.00 8.67 0 0 0
5798 Viral a. Patel 1 7.0 0 18 1 18.00 2.57 0 0 0
5799 Sunil Khondor 1 6.0 0 31 1 31.00 5.17 0 0 0
5800 Andrew Tulsie 4 2.0 0 25 1 25.00 12.50 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs