Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
5601 Aizaz Ahmad 12 3.0 0 19 0 0.00 6.33 0 0 0
5602 Abhinav Jaiswal 6 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
5603 Waqas Mehmood 5 11.0 0 78 0 0.00 7.09 0 0 0
5604 Faiq Qadri 4 3.0 0 17 0 0.00 5.67 0 0 0
5605 Gurmeet Jaggi 2 2.0 0 23 0 0.00 11.50 0 0 0
5606 Zoheb Shah 4 4.0 0 40 0 0.00 10.00 0 0 0
5607 Nadim Ahamad 7 5.0 0 37 0 0.00 7.40 0 0 0
5608 Sulaiman Arab 3 5.0 0 33 0 0.00 6.60 0 0 0
5609 Peck Horne 9 8.0 0 40 0 0.00 5.00 0 0 0
5610 Omkar Paladkal 3 2.0 0 7 0 0.00 3.50 0 0 0
5611 Harsimran Singh virk 1 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
5612 Yogesh nagin Patel 16 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
5613 Saurav Datta 3 7.0 0 27 0 0.00 3.86 0 0 0
5614 Sabik Haque 2 3.0 0 12 0 0.00 4.00 0 0 0
5615 Sarajit das Deb 3 1.0 0 2 0 0.00 2.00 0 0 0
5616 Salman Mohammad 9 0.1 0 1 0 0.00 10.00 0 0 0
5617 Jamroz Khan 2 3.0 0 6 0 0.00 2.00 0 0 0
5618 Anil Chawla 2 1.0 0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
5619 Ryan rakesh Ramdass 46 6.0 1 32 0 0.00 5.33 0 0 0
5620 Muhammad Afzal 14 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
5621 Sunilkumar Patel 1 1.3 0 10 0 0.00 7.69 0 0 0
5622 Amin Rashid 1 3.0 0 20 0 0.00 6.67 0 0 0
5623 Rehan Shahid 4 5.0 0 32 0 0.00 6.40 0 0 0
5624 Rishabh Sharma 2 1.0 0 13 0 0.00 13.00 0 0 0
5625 Samaoon (surat) Parekh 1 1.0 0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
5626 Evan Cooper 6 4.0 0 28 0 0.00 7.00 0 0 0
5627 Pramod Lakhiani 8 2.0 0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
5628 Junior Robinson 5 10.0 0 63 0 0.00 6.30 0 0 0
5629 Nida Haque 13 2.0 0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
5630 Sukhpreet singh Walia 1 2.0 0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
5631 Omar ahmad Khan 2 4.0 0 17 0 0.00 4.25 0 0 0
5632 Mirza Baig 1 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
5633 Harjit singh Punia 1 6.0 0 22 0 0.00 3.67 0 0 0
5634 Lathan Thamilselven 5 8.0 0 43 0 0.00 5.38 0 0 0
5635 Yasir waheed Abbasi 1 5.0 0 31 0 0.00 6.20 0 0 0
5636 Rohan kumar Burman 8 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
5637 Usman Akram muhammad 4 10.0 0 36 0 0.00 3.60 0 0 0
5638 Ripal Parikh 3 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
5639 Temporary Player-6 1 3.0 0 17 0 0.00 5.67 0 0 0
5640 Anil Gurpersaud 1 0.1 0 6 0 0.00 60.00 0 0 0
5641 Devendra Bachan 10 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
5642 Khurram Sandhu 11 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
5643 Muhammad haris Nadeem 5 1.0 0 20 0 0.00 20.00 0 0 0
5644 Harry Shivs 6 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
5645 Maraj Ahmad 10 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
5646 Amjad Ali 25 13.0 0 102 0 0.00 7.85 0 0 0
5647 Mahir Khan 26 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
5648 Majid Fasih 46 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
5649 Taimoor Anwar 6 1.0 0 16 0 0.00 16.00 0 0 0
5650 Ruchira Paranagama 11 1.0 0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
5651 Datta Mankari 12 3.3 0 24 0 0.00 7.27 0 0 0
5652 Vineet Sharma 28 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
5653 Harshil Kaushal 6 14.0 0 113 0 0.00 8.07 0 0 0
5654 Parminder S 5 25.0 4 101 0 0.00 4.04 0 0 0
5655 Adeel Yaqoob 1 3.0 0 13 0 0.00 4.33 0 0 0
5656 Mehul Roy 2 1.0 0 24 0 0.00 24.00 0 0 0
5657 Suraj Lekhi 80 0.4 0 2 0 0.00 5.00 0 0 0
5658 Hafiz shoaib Ali 3 6.0 0 46 0 0.00 7.67 0 0 0
5659 Farhan(easterns) Khan 2 1.3 0 28 0 0.00 21.54 0 0 0
5660 Sam Vavala 9 11.0 0 72 0 0.00 6.55 0 0 0
5661 Conroy Elvy 2 1.0 0 19 0 0.00 19.00 0 0 0
5662 Murad Haidri 1 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
5663 Ahmad Mian 4 6.0 0 48 0 0.00 8.00 0 0 0
5664 Mustafa Bhatti 8 2.0 0 27 0 0.00 13.50 0 0 0
5665 Wasi Khan 1 4.0 0 41 0 0.00 10.25 0 0 0
5666 Soheb Rangrej 28 4.0 0 34 0 0.00 8.50 0 0 0
5667 Neelesh Patel 7 6.0 0 30 0 0.00 5.00 0 0 0
5668 Himal Patel 12 0.3 0 3 0 0.00 10.00 0 0 0
5669 Karanbir Jallo 1 7.0 0 36 0 0.00 5.14 0 0 0
5670 Shashi Prajapati 5 2.0 0 13 0 0.00 6.50 0 0 0
5671 Samdarsh Ahuja 1 10.0 0 60 0 0.00 6.00 0 0 0
5672 Ajaykumar Patel 26 7.0 1 40 0 0.00 5.71 0 0 0
5673 Dinesh Ajodha 33 0.2 0 1 0 0.00 5.00 0 0 0
5674 Jayesh Adeshra 4 5.0 0 37 0 0.00 7.40 0 0 0
5675 Qamar Syed 6 0.4 0 10 0 0.00 25.00 0 0 0
5676 Imran Sajun 3 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
5677 Najam Syed (nash) 2 6.0 0 43 0 0.00 7.17 0 0 0
5678 Singh Simar 1 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
5679 Sagar Mayank 1 8.0 2 18 0 0.00 2.25 0 0 0
5680 Kultaran singh Sehdev (diamond) 5 6.0 0 52 0 0.00 8.67 0 0 0
5681 Jatinder Batth 18 1.0 0 21 0 0.00 21.00 0 0 0
5682 Mandeep Phangura 65 10.0 0 46 0 0.00 4.60 0 0 0
5683 Kishan Puthran 1 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
5684 Razzak Memon abdul 3 1.5 0 28 0 0.00 18.67 0 0 0
5685 Gurpreetsingh Singh 1 4.0 0 10 0 0.00 2.50 0 0 0
5686 Muhammad Amin 5 3.0 0 19 0 0.00 6.33 0 0 0
5687 Irtaza Shah 4 6.5 0 52 0 0.00 8.00 0 0 0
5688 Amer Dogar 13 2.0 0 25 0 0.00 12.50 0 0 0
5689 David Qadri 1 5.0 0 28 0 0.00 5.60 0 0 0
5690 Rayed Saeed 10 0.3 0 2 0 0.00 6.67 0 0 0
5691 Yasser Qureshi 5 4.0 0 49 0 0.00 12.25 0 0 0
5692 Syedali Imran 3 2.0 0 7 0 0.00 3.50 0 0 0
5693 Sheehan Abeysena 2 2.0 0 13 0 0.00 6.50 0 0 0
5694 Farhan Amin 1 3.0 0 23 0 0.00 7.67 0 0 0
5695 Rahil Bhandari 57 5.2 0 39 0 0.00 7.50 0 0 0
5696 Sanjaybhai Patel 19 2.0 0 9 0 0.00 4.50 0 0 0
5697 Aubrey Allen 2 8.0 0 35 0 0.00 4.38 0 0 0
5698 Balaji Krishna 13 9.0 0 47 0 0.00 5.22 0 0 0
5699 Swapnil Bhalerao 4 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
5700 Lakdhas Liyanagay 4 6.0 0 61 0 0.00 10.17 0 0 0
5701 Awwad Wajahat 2 3.3 0 24 0 0.00 7.27 0 0 0
5702 Rizwan Shahid 3 4.0 0 42 0 0.00 10.50 0 0 0
5703 Anzar Shaikh 3 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
5704 Abhay Pandey 1 2.0 0 20 0 0.00 10.00 0 0 0
5705 Ramanbhai Patel 2 6.0 0 14 0 0.00 2.33 0 0 0
5706 Akeem Browne 2 0.1 0 1 0 0.00 10.00 0 0 0
5707 Naeem Tahir qazi 1 2.0 0 24 0 0.00 12.00 0 0 0
5708 Ahsan Iqbal 1 1.0 0 24 0 0.00 24.00 0 0 0
5709 Nicholas Authur 31 2.0 0 23 0 0.00 11.50 0 0 0
5710 Rizwan Aziz 1 5.0 1 14 0 0.00 2.80 0 0 0
5711 Rushabh Patel 16 4.0 0 24 0 0.00 6.00 0 0 0
5712 Jay satish Patel 4 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
5713 Zishan ali Khan 15 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
5714 Sajid Nizami 9 2.0 0 13 0 0.00 6.50 0 0 0
5715 Amit Tipnis 49 4.2 0 34 0 0.00 8.10 0 0 0
5716 Daljeet Sidhu 11 3.0 0 17 0 0.00 5.67 0 0 0
5717 Abhinay Natarajan 44 8.0 0 49 0 0.00 6.13 0 0 0
5718 Navaneetha kannan Viswanathan 16 3.0 0 19 0 0.00 6.33 0 0 0
5719 Shiva santosh Avvaru 15 6.0 0 42 0 0.00 7.00 0 0 0
5720 Qaiser Khan 1 3.0 0 18 0 0.00 6.00 0 0 0
5721 Ganesh Murlikaran 26 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
5722 Rahul Raman 51 14.0 0 82 0 0.00 5.86 0 0 0
5723 Manpreet Dhillon 1 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
5724 Samiullah Farooq 1 5.0 1 22 0 0.00 4.40 0 0 0
5725 Harman Dhillon 41 0.3 0 3 0 0.00 10.00 0 0 0
5726 Pranay Katnawer 3 4.0 1 15 0 0.00 3.75 0 0 0
5727 Eshan Sehgal 10 9.0 3 20 0 0.00 2.22 0 0 0
5728 Omar Abdulla 3 14.0 0 102 0 0.00 7.29 0 0 0
5729 Shafik Daya 43 3.1 0 37 0 0.00 11.94 0 0 0
5730 Ahmed Razzaq 11 7.0 0 45 0 0.00 6.43 0 0 0
5731 Sarim Ali 1 1.0 0 1 0 0.00 1.00 0 0 0
5732 Sunil Hasrajani 5 2.0 0 16 0 0.00 8.00 0 0 0
5733 Tilo Mitra 55 4.0 1 40 0 0.00 10.00 0 0 0
5734 Ramshankar Annamalai 3 1.0 0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
5735 Gagan Cheema 2 5.0 0 10 0 0.00 2.00 0 0 0
5736 Allan Desouza 6 8.0 2 28 0 0.00 3.50 0 0 0
5737 Hamza Hamid 2 5.0 1 18 0 0.00 3.60 0 0 0
5738 Rizwan Shabbir 3 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
5739 Mayank Darji 47 15.0 0 80 0 0.00 5.33 0 0 0
5740 Murtaza Hemani 1 7.0 0 30 0 0.00 4.29 0 0 0
5741 Kabeer Mohiuddin 4 12.0 0 83 0 0.00 6.92 0 0 0
5742 Rajindra Singh 9 4.0 1 11 0 0.00 2.75 0 0 0
5743 Jayson Samuda 14 5.0 0 32 0 0.00 6.40 0 0 0
5744 Satnampal Singh 1 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
5745 Mayoor Patel 4 3.0 0 13 0 0.00 4.33 0 0 0
5746 Asim Mehboob 10 13.0 0 69 0 0.00 5.31 0 0 0
5747 Khalinder Singh 2 1.0 0 17 0 0.00 17.00 0 0 0
5748 Arfaj Ahmed 31 3.0 0 17 0 0.00 5.67 0 0 0
5749 Ahmad Shah 1 1.0 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0
5750 Robin Singh 8 5.0 0 16 0 0.00 3.20 0 0 0
5751 Abdulrahim Gangat 1 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
5752 Kunal Patel 4 5.0 0 14 0 0.00 2.80 0 0 0
5753 Damion Ebanks 4 6.0 0 39 0 0.00 6.50 0 0 0
5754 Sharjeel Abbasi 6 3.0 0 14 0 0.00 4.67 0 0 0
5755 Hiren (picc) Patel 2 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
5756 Gurucharan Kodali 8 12.0 0 101 0 0.00 8.42 0 0 0
5757 Keith Makawita 2 2.0 0 7 0 0.00 3.50 0 0 0
5758 Shanan Perinparajah 4 6.0 0 72 0 0.00 12.00 0 0 0
5759 Harvinder Thind 64 10.0 0 56 0 0.00 5.60 0 0 0
5760 Basit Chaudhary 3 0.2 0 5 0 0.00 25.00 0 0 0
5761 Muhammed Musa 22 7.2 0 66 0 0.00 9.17 0 0 0
5762 Farhan Lallany 1 2.0 0 45 0 0.00 22.50 0 0 0
5763 Gagandeep Sodi 29 3.0 0 8 0 0.00 2.67 0 0 0
5764 Dinith Dissanayake 4 1.1 0 9 0 0.00 8.18 0 0 0
5765 Dhammika Dissanayake 2 11.0 0 47 0 0.00 4.27 0 0 0
5766 Ali Irfan 1 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
5767 Tanmay Patel 13 3.0 0 27 0 0.00 9.00 0 0 0
5768 Monark Pandya 31 17.0 0 110 0 0.00 6.47 0 0 0
5769 Bhaveshkumar Patel 1 0.1 0 4 0 0.00 40.00 0 0 0
5770 Venkatesh Suri 13 16.0 0 94 0 0.00 5.88 0 0 0
5771 Sukhdeep Singh 1 4.0 0 21 0 0.00 5.25 0 0 0
5772 Amrish Patel 7 13.0 0 71 0 0.00 5.46 0 0 0
5773 Jailani Abdulazeez 6 3.3 0 34 0 0.00 10.30 0 0 0
5774 Mahaesh Kadir 3 7.0 0 15 0 0.00 2.14 0 0 0
5775 Lalishan Kumarasamy 2 2.3 0 14 0 0.00 6.09 0 0 0
5776 Davendra Roshundatt 8 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
5777 Junaid Khan 4 1.0 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0
5778 Channa Perera 8 0.4 0 7 0 0.00 17.50 0 0 0
5779 Keyur Patel 6 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
5780 Parth Vegada 19 0.2 0 8 0 0.00 40.00 0 0 0
5781 Hussam Ayubi 2 3.0 1 14 0 0.00 4.67 0 0 0
5782 Tiru Kanduri 3 3.0 0 11 0 0.00 3.67 0 0 0
5783 Sukhwant Singh 5 5.2 0 47 0 0.00 9.04 0 0 0
5784 Gaurav Shinde 29 0.5 0 8 0 0.00 16.00 0 0 0
5785 Jaswinder Dhillon 16 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
5786 Navtej Singh 1 4.0 18 0 0.00 4.50 0 0 0
5787 Roy Singh 4 0.2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
5788 Kevin Singh 15 10.0 0 50 0 0.00 5.00 0 0 0
5789 Rushil Perera 1 5.0 0 40 0 0.00 8.00 0 0 0
5790 Chintankumar Gandhi 2 4.0 0 25 0 0.00 6.25 0 0 0
5791 Jeyakrishan Krishnsmoorthy 4 5.0 0 16 0 0.00 3.20 0 0 0
5792 Emanuel Khokhar (u-19) 5 2.0 0 7 0 0.00 3.50 0 0 0
5793 Maninder Singh 21 12.0 0 66 0 0.00 5.50 0 0 0
5794 Shawn Dayanada 32 52.0 1 266 0 0.00 5.12 0 0 0
5795 Rizwan Razi 4 1.0 0 25 0 0.00 25.00 0 0 0
5796 Kamaldeep Sandhu 22 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
5797 Shaihryar Khan 1 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
5798 Prasad Kulatunga 2 9.0 1 45 0 0.00 5.00 0 0 0
5799 Amit Sethi 5 11.5 0 49 0 0.00 4.26 0 0 0
5800 Dilip Patel 2 4.0 0 13 0 0.00 3.25 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs