Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
6601 Harpreet Toor 2 10.0 0 57 0 0.00 5.70 0 0 0
6602 Bharat bhushan Kaushal 1 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6603 Satinderdeep Bhullar 5 3.0 0 10 0 0.00 3.33 0 0 0
6604 Bipin a. Patel 4 3.0 0 14 0 0.00 4.67 0 0 0
6605 Priyank Patel 35 28.0 0 169 0 0.00 6.04 0 0 0
6606 Bobby Sankar 21 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6607 Prative Patel 3 2.0 0 17 0 0.00 8.50 0 0 0
6608 Tejveer singh Randhawa 151 9.0 1 45 0 0.00 5.00 0 0 0
6609 Inderjit Dhaliwal 5 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6610 Jawad Iqbal 1 1.0 0 16 0 0.00 16.00 0 0 0
6611 Suhel Limbada 16 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6612 Kunal Shah 24 0.2 0 4 0 0.00 20.00 0 0 0
6613 Shankar Gandhi 11 3.2 0 19 0 0.00 5.94 0 0 0
6614 Ashish kumar Patel 3 2.0 0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
6615 Milan Ramanayake 3 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
6616 Aniruddh Patel 2 2.0 0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
6617 Brandon Persaud 1 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
6618 John Peellegoda 15 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
6619 Paul Kowlessar 3 4.0 0 23 0 0.00 5.75 0 0 0
6620 Parbhulal Singh 6 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
6621 Lackram Harridyal 4 4.0 1 10 0 0.00 2.50 0 0 0
6622 Manu Mehra 29 5.0 0 45 0 0.00 9.00 0 0 0
6623 Kamal Gill 11 6.0 1 15 0 0.00 2.50 0 0 0
6624 Hamid Faran 66 22.0 0 147 0 0.00 6.68 0 0 0
6625 Ahsan Anwar 5 9.0 0 65 0 0.00 7.22 0 0 0
6626 Atif Sabir 2 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
6627 Kenny Morgam 1 4.0 1 16 0 0.00 4.00 0 0 0
6628 Richard Kirsch 2 3.0 0 32 0 0.00 10.67 0 0 0
6629 Bhavin (universal) Patel 8 5.0 0 29 0 0.00 5.80 0 0 0
6630 Adam Decosta 2 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6631 Amyn Batliwalla 25 10.0 0 66 0 0.00 6.60 0 0 0
6632 Sajid Pir 7 3.0 0 16 0 0.00 5.33 0 0 0
6633 Ismail Kazi 1 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6634 Harris Shakeel 2 7.0 0 42 0 0.00 6.00 0 0 0
6635 Farrukh Siddique 27 8.0 0 48 0 0.00 6.00 0 0 0
6636 Tahseen Nasir 11 4.0 0 36 0 0.00 9.00 0 0 0
6637 Vaibhav Kakkar 11 3.0 0 41 0 0.00 13.67 0 0 0
6638 Jagjit singh Dusanjh 6 5.0 1 10 0 0.00 2.00 0 0 0
6639 Chirag Panchal 19 8.1 0 25 0 0.00 3.09 0 0 0
6640 Humanyun Abbasi 2 4.0 0 30 0 0.00 7.50 0 0 0
6641 Preetmohinder singh Ahuja 2 10.0 0 49 0 0.00 4.90 0 0 0
6642 Anser Butt 5 16.0 1 97 0 0.00 6.06 0 0 0
6643 Qasim Butt 3 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6644 Andy James 8 1.0 0 2 0 0.00 2.00 0 0 0
6645 Zafar Kayani 4 1.0 0 20 0 0.00 20.00 0 0 0
6646 Imran Haq 2 4.0 0 24 0 0.00 6.00 0 0 0
6647 Nishit Patel 10 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6648 Khurram Mirza ali 2 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6649 Satinder p. Khakharu 15 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6650 Jasvir Singh (sacc) 11 3.0 0 8 0 0.00 2.67 0 0 0
6651 Alijawad Karim 2 0.4 0 4 0 0.00 10.00 0 0 0
6652 Rutvik Pandya 8 1.5 0 11 0 0.00 7.33 0 0 0
6653 Karim Amanali 5 4.0 0 25 0 0.00 6.25 0 0 0
6654 Rimzan Giffry 21 5.0 0 29 0 0.00 5.80 0 0 0
6655 Sachin Gupta 2 2.0 0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
6656 Ricky Mehra 1 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6657 Lallbeharry Drigpal 104 3.0 0 20 0 0.00 6.67 0 0 0
6658 Malvinder Tung 3 1.0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6659 Hemant Bhavsar 2 1.1 0 14 0 0.00 12.73 0 0 0
6660 Harsh Vakil 1 1.0 20 0 0.00 20.00 0 0 0
6661 Saurabh Baweja 12 1.2 0 21 0 0.00 17.50 0 0 0
6662 Hasan Idrees 3 2.0 0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6663 Ramn Oberoi 9 4.0 0 37 0 0.00 9.25 0 0 0
6664 Yusuf Patel 5 10.0 3 24 0 0.00 2.40 0 0 0
6665 Karan Kapoor 2 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6666 Fayyaz a Lalva 16 3.0 0 16 0 0.00 5.33 0 0 0
6667 Fahad Farooq 16 8.0 0 48 0 0.00 6.00 0 0 0
6668 Fahim Mohamed kara 18 0.2 0 5 0 0.00 25.00 0 0 0
6669 Samir Mistry 8 4.0 0 9 0 0.00 2.25 0 0 0
6670 Ashvinkumar Mistry 7 3.0 0 9 0 0.00 3.00 0 0 0
6671 Paresh Peshwa 1 4.0 1 7 0 0.00 1.75 0 0 0
6672 Simon Arif 2 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6673 Jason Cyprain 11 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6674 Muzamil Shah 1 7.0 0 37 0 0.00 5.29 0 0 0
6675 Jaya krishna Akkiraju 40 33.3 0 154 0 0.00 4.62 0 0 0
6676 Kunwardeep Sanjar 6 1.0 0 26 0 0.00 26.00 0 0 0
6677 Clifton Mc donald 2 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6678 Nicholas Balessar 5 2.0 0 14 0 0.00 7.00 0 0 0
6679 Keiron Charles 7 5.0 0 30 0 0.00 6.00 0 0 0
6680 Jonerit Sookdeo 6 9.0 1 30 0 0.00 3.33 0 0 0
6681 Rutesh Panchal 3 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6682 Asad. Zaidi 1 4.0 1 7 0 0.00 1.75 0 0 0
6683 Surajkumar ambelal Patel 8 4.0 0 24 0 0.00 6.00 0 0 0
6684 Marvin Hale 37 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
6685 Rahim Hasan 1 2.0 0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
6686 Kalpesh (hari om) Patel 1 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6687 Roy Decastro 2 8.0 1 22 0 0.00 2.75 0 0 0
6688 Varun Maryada 3 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6689 Roeen Rahmani 2 0.5 0 5 0 0.00 10.00 0 0 0
6690 Worrel Kinglock 8 2.0 0 20 0 0.00 10.00 0 0 0
6691 Mathew Abraham 1 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6692 Reyaz (2718) (u25) prahalad 9 12.0 0 57 0 0.00 4.75 0 0 0
6693 Lalit (492) (u25) summan 6 3.0 1 13 0 0.00 4.33 0 0 0
6694 Siddharth Maheshwari 13 5.0 0 60 0 0.00 12.00 0 0 0
6695 Samuel Thompson 9 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6696 Faisal Mirza 3 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
6697 Khaliq Ahmed 10 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
6698 Karan Bhatti 4 13.0 1 84 0 0.00 6.46 0 0 0
6699 Rajan Kumar 4 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6700 Harjot Dhillon 6 0.3 0 6 0 0.00 20.00 0 0 0
6701 Adnan Ahmed 39 10.1 0 64 0 0.00 6.34 0 0 0
6702 Aman Khan 105 2.2 0 22 0 0.00 10.00 0 0 0
6703 Bilal Amar 6 7.0 0 37 0 0.00 5.29 0 0 0
6704 S. junaid Ali 8 2.0 0 14 0 0.00 7.00 0 0 0
6705 Hemant Barot 37 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6706 Karan Sequeiri 5 1.0 0 33 0 0.00 33.00 0 0 0
6707 Sarthak Nanavaty 4 1.4 0 15 0 0.00 10.71 0 0 0
6708 Naveed Ahmad 1 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6709 Kristopher Mohammed 52 2.0 0 27 0 0.00 13.50 0 0 0
6710 Prashantbhai Patel 8 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6711 Mark Stephen 2 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6712 Harpal singh Beniwal 10 1.0 0 2 0 0.00 2.00 0 0 0
6713 Avinav Verma 48 7.0 0 40 0 0.00 5.71 0 0 0
6714 Daniyal Fahim 1 5.0 0 25 0 0.00 5.00 0 0 0
6715 Thomas benson Yogarajah 8 5.0 0 31 0 0.00 6.20 0 0 0
6716 Jagjot Singh 24 2.0 0 25 0 0.00 12.50 0 0 0
6717 Saadi Farooq 11 23.2 0 92 0 0.00 3.97 0 0 0
6718 Shafiullah Baig 46 7.0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6719 Jaspal Singh virdee 5 5.5 0 36 0 0.00 6.55 0 0 0
6720 Jayesh b. Mistry 3 5.0 0 42 0 0.00 8.40 0 0 0
6721 Zameer Mahmood 3 4.0 0 19 0 0.00 4.75 0 0 0
6722 Nishant Sharma 2 5.0 0 49 0 0.00 9.80 0 0 0
6723 Gautham Radhakrishna 14 10.0 0 45 0 0.00 4.50 0 0 0
6724 Rahim Ramal 5 3.0 0 22 0 0.00 7.33 0 0 0
6725 Asif Bhatti 1 1.0 0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
6726 Abdul Hameed 3 3.0 0 28 0 0.00 9.33 0 0 0
6727 Sada Ram 18 12.0 2 48 0 0.00 4.00 0 0 0
6728 Syed Shah 2 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
6729 Dinyar Buhariwalla 8 4.0 0 38 0 0.00 9.50 0 0 0
6730 Navinbhai Parmar 2 3.0 0 24 0 0.00 8.00 0 0 0
6731 Kunauth (3317) (u25) harry 3 5.0 0 20 0 0.00 4.00 0 0 0
6732 Abdul Manjra 5 7.0 0 45 0 0.00 6.43 0 0 0
6733 Manish Kapoor 18 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6734 Kamalpreet singh Uppal 9 6.0 1 45 0 0.00 7.50 0 0 0
6735 Gopasandra Ananda 11 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6736 Ahmed Faizan 10 7.1 0 47 0 0.00 6.62 0 0 0
6737 Sundeep Kanda 2 8.0 0 24 0 0.00 3.00 0 0 0
6738 Adeel (3902) (u25) siddiqi 6 4.0 0 42 0 0.00 10.50 0 0 0
6739 Sagar Satish 2 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6740 Asif k Patel 2 6.0 1 7 0 0.00 1.17 0 0 0
6741 Anthony Josephs 3 6.0 0 25 0 0.00 4.17 0 0 0
6742 Dhairye Kiri 2 1.0 0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
6743 Aditya Sheth 4 6.0 0 64 0 0.00 10.67 0 0 0
6744 Nabil Khan 4 3.0 0 24 0 0.00 8.00 0 0 0
6745 Kasun Pererra 4 5.0 0 19 0 0.00 3.80 0 0 0
6746 Emad Khan 5 7.0 0 43 0 0.00 6.14 0 0 0
6747 Bhavesh p Patel 9 3.0 0 33 0 0.00 11.00 0 0 0
6748 Rafee Muhammad 2 5.0 0 20 0 0.00 4.00 0 0 0
6749 Haramritpal singh Gill 3 4.0 1 9 0 0.00 2.25 0 0 0
6750 Pratik (2389) (u25) patel 4 7.0 0 43 0 0.00 6.14 0 0 0
6751 Navin Stewart 3 10.0 3 34 0 0.00 3.40 0 0 0
6752 Abidool Ahmad 1 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
6753 Zeeshan Arshaad 1 5.0 0 18 0 0.00 3.60 0 0 0
6754 Sohaib Asif 1 4.0 0 16 0 0.00 4.00 0 0 0
6755 Munaf M. notta 5 3.0 0 20 0 0.00 6.67 0 0 0
6756 Tahir Razzak 7 12.0 0 79 0 0.00 6.58 0 0 0
6757 Soraine Durand 1 10.0 0 35 0 0.00 3.50 0 0 0
6758 Navi Sandhu 1 5.0 0 23 0 0.00 4.60 0 0 0
6759 Vishal Sandhu 7 4.0 0 26 0 0.00 6.50 0 0 0
6760 Balvinder s. Gill 4 5.0 0 41 0 0.00 8.20 0 0 0
6761 Sachintha Fernando 1 6.0 0 55 0 0.00 9.17 0 0 0
6762 Janaka Hewage 1 2.0 0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
6763 Charanjeev singh Randhawa 2 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
6764 Danny Harriram 2 2.0 1 16 0 0.00 8.00 0 0 0
6765 Ejaz Muhammad 1 5.0 0 16 0 0.00 3.20 0 0 0
6766 Ahilesan (4827) (u25) pancharajah 1 5.0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6767 Dharmik (1137) (u25) patel 1 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6768 Hirenkumar Patel 12 3.0 1 4 0 0.00 1.33 0 0 0
6769 Parampreet Bedi 4 8.0 0 53 0 0.00 6.63 0 0 0
6770 Riptesh a. Dave 5 3.0 0 18 0 0.00 6.00 0 0 0
6771 Kunal Shah (k.s) 5 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6772 Muhammad asim Mirza 9 3.0 0 29 0 0.00 9.67 0 0 0
6773 Hamad Naqi 2 5.0 0 22 0 0.00 4.40 0 0 0
6774 Usman Anwar 1 4.0 0 19 0 0.00 4.75 0 0 0
6775 Ramsammy Permaul 8 0.4 0 9 0 0.00 22.50 0 0 0
6776 Anthony Harrilall 12 4.0 0 17 0 0.00 4.25 0 0 0
6777 Manpreet Aulakh 14 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6778 Gurjinderpal singh Dhalla 8 23.0 0 102 0 0.00 4.43 0 0 0
6779 Prasant Dasadia 5 3.0 0 17 0 0.00 5.67 0 0 0
6780 Koon Siew 5 10.0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6781 Salman Mansoor 7 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
6782 Azhar Patel 4 12.0 1 37 0 0.00 3.08 0 0 0
6783 Mohammad ahsan Zubair 14 1.0 0 17 0 0.00 17.00 0 0 0
6784 Priteshkumar Panchal 9 6.2 0 52 0 0.00 8.39 0 0 0
6785 Anik Shah 3 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6786 Vivek d Patel 1 3.0 0 5 0 0.00 1.67 0 0 0
6787 Naserdin Jaipersaud 1 3.0 0 29 0 0.00 9.67 0 0 0
6788 Adil Anwar 2 3.0 0 26 0 0.00 8.67 0 0 0
6789 Ruwan Senevirathne 3 3.0 0 24 0 0.00 8.00 0 0 0
6790 Zeeshan Nazakat 1 2.0 0 9 0 0.00 4.50 0 0 0
6791 Amul Gandhi 28 3.0 0 14 0 0.00 4.67 0 0 0
6792 Khan Zaib 4 1.3 0 7 0 0.00 5.38 0 0 0
6793 Anupkumar Ahir 7 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6794 Vatsal Tailor 31 4.0 0 35 0 0.00 8.75 0 0 0
6795 Vishal Mahadeo 5 5.0 0 34 0 0.00 6.80 0 0 0
6796 Nelroy Quadros 1 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
6797 Azmal Patel 8 3.0 0 16 0 0.00 5.33 0 0 0
6798 Shoaib Mushtaq 1 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6799 Atif Naeem 4 2.0 0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6800 Preet Singh 1 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs