Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
6001 Amandeep Dhaliwal 20 1.0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6002 Milan Upadhyay 6 6.0 34 0 0.00 5.67 0 0 0
6003 Rishabh Shukla 1 7.0 0 0.00 0 0 0
6004 Kavian Naress 1 10.0 39 0 0.00 3.90 0 0 0
6005 Achini Perera 1 5.0 44 0 0.00 8.80 0 0 0
6006 Prateek Aurora 1 3.0 20 0 0.00 6.67 0 0 0
6007 Irfan Hashmi 1 7.0 31 0 0.00 4.43 0 0 0
6008 Aaryan Lakhanpaul 1 2.0 1 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6009 Parminder Kumar 3 12.0 0 48 0 0.00 4.00 0 0 0
6010 Virender Bajwa 5 12.0 1 62 0 0.00 5.17 0 0 0
6011 Kamaljit Singh 2 2.0 0 6 0 0.00 3.00 0 0 0
6012 Nikhil Kapoor 2 12.0 49 0 0.00 4.08 0 0 0
6013 Narayan Anandula 17 3.0 12 0 0.00 4.00 0 0 0
6014 Parm Janda 2 2.0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
6015 Jay Mori 2 4.0 19 0 0.00 4.75 0 0 0
6016 Moazam Qureshi 3 1.0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6017 Sukhwinder Rai 1 1.0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6018 Nadeem Gondal 1 7.0 21 0 0.00 3.00 0 0 0
6019 Karan Gopal 1 1.0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6020 Manpreet singh Bhatia 18 1.0 2 0 0.00 2.00 0 0 0
6021 Rizwan Aslam 1 1.0 13 0 0.00 13.00 0 0 0
6022 Farzan Muljiani 4 3.0 22 0 0.00 7.33 0 0 0
6023 Waseem Khan 6 14.0 66 0 0.00 4.71 0 0 0
6024 Vinit Makwana 32 2.0 0 20 0 0.00 10.00 0 0 0
6025 Kamaldeep Dhaliwal 26 4.0 25 0 0.00 6.25 0 0 0
6026 Harinder Brar 2 2.0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6027 Sirajudeen Basheer 1 1.0 19 0 0.00 19.00 0 0 0
6028 Yovin Jaimangal 4 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6029 Raja Shekar 1 5.0 1 10 0 0.00 2.00 0 0 0
6030 Thevarasa Senthooran 1 1.0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6031 Jitesh Patel 2 2.0 22 0 0.00 11.00 0 0 0
6032 Vidit Desai 9 7.0 66 0 0.00 9.43 0 0 0
6033 Shanikumar Patel 1 2.0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6034 Suman Bhaumik 15 2.0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6035 Jaspreet Bhullar 8 5.0 29 0 0.00 5.80 0 0 0
6036 Dharminder Bhullar 1 6.0 34 0 0.00 5.67 0 0 0
6037 Hameed Khan 3 3.0 0 56 0 0.00 18.67 0 0 0
6038 Prabhjot Singh 1 1.0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
6039 Shakeel Ghumman 1 10.0 35 0 0.00 3.50 0 0 0
6040 Ehsan Kharal 2 3.0 16 0 0.00 5.33 0 0 0
6041 Harmandeep Singh 2 1.0 21 0 0.00 21.00 0 0 0
6042 Rajdeep Chahal 1 1.0 1 0 0.00 1.00 0 0 0
6043 Ankit Bhatt 1 5.0 48 0 0.00 9.60 0 0 0
6044 Pradeesh Saraswathy 1 5.0 31 0 0.00 6.20 0 0 0
6045 Mahideep (fake) Sidhu 1 3.0 38 0 0.00 12.67 0 0 0
6046 Utsav Thaker 5 3.0 27 0 0.00 9.00 0 0 0
6047 Avninder Singh 9 11.0 30 0 0.00 2.73 0 0 0
6048 Rajat Chopra 18 4.0 23 0 0.00 5.75 0 0 0
6049 Nainesh Patel 28 15.1 141 0 0.00 9.34 0 0 0
6050 Jagadeesh Karri 1 2.0 20 0 0.00 10.00 0 0 0
6051 Abdulmajidbin Babulker 2 2.0 7 0 0.00 3.50 0 0 0
6052 Hamzah Shah 2 4.0 34 0 0.00 8.50 0 0 0
6053 Abubaker Rathore 2 3.0 41 0 0.00 13.67 0 0 0
6054 Akash Aakash 7 3.0 12 0 0.00 4.00 0 0 0
6055 Hassan Jamal 4 2.0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
6056 Dakshesh Patel 4 7.0 62 0 0.00 8.86 0 0 0
6057 Mann Patel 5 2.0 28 0 0.00 14.00 0 0 0
6058 Harvinder singh Toor 2 1.0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6059 Ranjodh Singh 1 1.0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
6060 Arjun Gosain 2 5.0 42 0 0.00 8.40 0 0 0
6061 Hiten Patel 1 3.0 21 0 0.00 7.00 0 0 0
6062 Jevante Peters 2 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
6063 Talha Ahmed 2 4.0 0 19 0 0.00 4.75 0 0 0
6064 Hitkumar Barochia 11 12.0 119 0 0.00 9.92 0 0 0
6065 Rahul Kalra 1 2.0 24 0 0.00 12.00 0 0 0
6066 Keerat Ghuman 1 2.0 34 0 0.00 17.00 0 0 0
6067 Rohan Patel 1 2.0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
6068 Meet Patel 1 2.4 22 0 0.00 9.17 0 0 0
6069 Puneet Sharma 11 9.0 0 56 0 0.00 6.22 0 0 0
6070 Varun Singla 10 1.0 1 0 0.00 1.00 0 0 0
6071 Sahil Sharma 7 2.0 24 0 0.00 12.00 0 0 0
6072 Vamsi Ravitla 19 23.0 0 208 0 0.00 9.20 0 0 0
6073 Sandeepan Mandal 30 0.4 11 0 0.00 27.50 0 0 0
6074 Jatinder Sharma 1 3.0 16 0 0.00 5.33 0 0 0
6075 Abhishek Bunki 12 2.1 23 0 0.00 10.95 0 0 0
6076 Syed muhammad Anwer 1 6.0 33 0 0.00 5.50 0 0 0
6077 Srikanth Sesham 6 1.0 21 0 0.00 21.00 0 0 0
6078 Vijay kiran Kambhampati 1 2.0 17 0 0.00 8.50 0 0 0
6079 Chintankumar Barot 1 5.0 12 0 0.00 2.40 0 0 0
6080 Maddireddy Reddy 4 5.0 0 39 0 0.00 7.80 0 0 0
6081 Nasir Khan 1 4.0 12 0 0.00 3.00 0 0 0
6082 Juhin Nayee 3 5.0 0 23 0 0.00 4.60 0 0 0
6083 Jerrin James 16 0.1 0 4 0 0.00 40.00 0 0 0
6084 Akshay Verma 8 18.4 1 114 0 0.00 6.20 0 0 0
6085 Thivagar Sriganeshan 1 1.0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6086 Ashmeet Singh 24 2.0 9 0 0.00 4.50 0 0 0
6087 Kamaljit Singh 2 4.0 28 0 0.00 7.00 0 0 0
6088 Ahmed Shah 5 9.0 67 0 0.00 7.44 0 0 0
6089 Asem Iqbal 1 1.0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6090 Amandeep Singh 2 1.0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6091 Tarandeep Khehra 1 3.0 18 0 0.00 6.00 0 0 0
6092 Randeep Singh 1 1.0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6093 Pandian Gunasekaran 1 4.0 26 0 0.00 6.50 0 0 0
6094 Gurpreet Gill 7 7.0 63 0 0.00 9.00 0 0 0
6095 Farhan Temuri 22 5.0 10 0 0.00 2.00 0 0 0
6096 Gurjeet Benipal 2 1.0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6097 Simranjeet Singh 2 3.0 0 19 0 0.00 6.33 0 0 0
6098 Sachin Thombare 1 1.0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6099 Aditya Tatiparthi 2 5.0 33 0 0.00 6.60 0 0 0
6100 Tansangat Takhar 1 1.0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6101 Arashdeep Sidhu 9 3.0 0 14 0 0.00 4.67 0 0 0
6102 Lovedeep Waraich 2 1.0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6103 Ravi Patel 20 1.0 20 0 0.00 20.00 0 0 0
6104 Raghuveer Singh 2 5.0 0 52 0 0.00 10.40 0 0 0
6105 Deepak Dua 6 0.5 17 0 0.00 34.00 0 0 0
6106 Purusoth Wijayaraj 1 5.0 31 0 0.00 6.20 0 0 0
6107 Kannan Rajagopal 2 1.0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6108 Karamjeet Singh 13 3.4 0 35 0 0.00 10.29 0 0 0
6109 Gursimran Singh 12 0.2 13 0 0.00 65.00 0 0 0
6110 Affan Ali 3 4.0 38 0 0.00 9.50 0 0 0
6111 Shubham Poonia 1 3.0 5 0 0.00 1.67 0 0 0
6112 Mukesh Narula 7 6.0 0 20 0 0.00 3.33 0 0 0
6113 Subhash Joshi 2 3.0 46 0 0.00 15.33 0 0 0
6114 Deergh Gandhi 4 2.0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
6115 Ashraful Khan 2 3.0 1 6 0 0.00 2.00 0 0 0
6116 Abbas Kerrai 12 5.0 0 45 0 0.00 9.00 0 0 0
6117 Nasir Mehmood 20 3.4 0 46 0 0.00 13.53 0 0 0
6118 Avinash Kumar 4 6.0 0 59 0 0.00 9.83 0 0 0
6119 Mahek Nandani 8 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
6120 Jaskaran Gill 12 1.0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
6121 Aamir Sahal 2 1.0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6122 Lomesh Patel 7 4.0 17 0 0.00 4.25 0 0 0
6123 Sunil Dhalan 2 1.0 2 0 0.00 2.00 0 0 0
6124 Mohit Malik 1 1.0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6125 Jitesh Dwivedi 1 1.1 15 0 0.00 13.64 0 0 0
6126 Martin Sykes 12 4.3 0 17 0 0.00 3.95 0 0 0
6127 Satwant Singh 6 3.3 22 0 0.00 6.67 0 0 0
6128 Gursimranjit Singh 6 0.2 4 0 0.00 20.00 0 0 0
6129 Ahmad Murad 8 3.0 32 0 0.00 10.67 0 0 0
6130 Francis Joseph 2 8.0 45 0 0.00 5.63 0 0 0
6131 Taha Usmani 5 13.4 1 83 0 0.00 6.19 0 0 0
6132 Umair Ali 3 10.0 2 34 0 0.00 3.40 0 0 0
6133 Jaspreet singh Chopra 1 3.0 0 9 0 0.00 3.00 0 0 0
6134 Pawanpal Singh 3 5.0 8 0 0.00 1.60 0 0 0
6135 Param Desai 5 5.0 0 36 0 0.00 7.20 0 0 0
6136 Vashist Chaudhari 26 6.0 1 17 0 0.00 2.83 0 0 0
6137 Deep Amin 15 1.0 1 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6138 Manpreet singh Bumrah 8 2.0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6139 Rizwan Bhatti 2 7.0 1 18 0 0.00 2.57 0 0 0
6140 Sarab Sachdeva 13 5.0 46 0 0.00 9.20 0 0 0
6141 Pavan kumar Chilakalapudi 3 11.0 0 67 0 0.00 6.09 0 0 0
6142 Fayez Alaziz 15 4.0 0 25 0 0.00 6.25 0 0 0
6143 Abdul Hafeez 4 0.4 0 2 0 0.00 5.00 0 0 0
6144 Surya Singh 1 6.0 1 15 0 0.00 2.50 0 0 0
6145 Palak Patel 12 9.0 1 46 0 0.00 5.11 0 0 0
6146 Smitkumar Patel 4 3.0 13 0 0.00 4.33 0 0 0
6147 Mandeep Gill 1 9.0 1 34 0 0.00 3.78 0 0 0
6148 Sunil Bamble 9 1.0 1 0 0.00 1.00 0 0 0
6149 Mohsin Sajjad 1 2.0 0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6150 Nasir Ali 4 1.0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6151 Ravinder Singh 3 7.0 26 0 0.00 3.71 0 0 0
6152 Kawalpreet Singh 13 8.2 0 35 0 0.00 4.27 0 0 0
6153 Varinder Singh 2 3.0 35 0 0.00 11.67 0 0 0
6154 Many Singh 1 1.0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6155 Rajveer Garcha 5 7.0 56 0 0.00 8.00 0 0 0
6156 Gavin Bhullar 2 5.0 29 0 0.00 5.80 0 0 0
6157 Bharat Assudani 11 5.1 0 32 0 0.00 6.27 0 0 0
6158 Harsh Joshi 6 1.0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
6159 Siva Sodadasu 2 9.0 0 45 0 0.00 5.00 0 0 0
6160 Harvik Chaudhari 17 4.0 22 0 0.00 5.50 0 0 0
6161 Jatinder Rai 1 6.0 36 0 0.00 6.00 0 0 0
6162 Khushdeep Singh 4 1.0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
6163 Mohanish Bansal 18 3.0 39 0 0.00 13.00 0 0 0
6164 Gagandeep Dhillon 1 4.0 0 22 0 0.00 5.50 0 0 0
6165 Kevin Somani 4 6.0 1 38 0 0.00 6.33 0 0 0
6166 Monu Sharma 7 1.0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
6167 Karanvir Singh 6 1.0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
6168 Yugraj Singh 18 3.0 0 26 0 0.00 8.67 0 0 0
6169 Krishna Trivedi 1 7.0 29 0 0.00 4.14 0 0 0
6170 Santhoshkumar Subramania ghandhi 2 5.0 0 23 0 0.00 4.60 0 0 0
6171 Hishab Khattar 5 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6172 Gagandeep Singh 4 13.0 2 83 0 0.00 6.38 0 0 0
6173 Sunjaybhai Odd 1 2.0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
6174 Salman Patel 1 1.0 18 0 0.00 18.00 0 0 0
6175 Jivi Singh 1 2.0 0 2 0 0.00 1.00 0 0 0
6176 Tirlok Singh 2 1.0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6177 Anil Patel 5 3.0 7 0 0.00 2.33 0 0 0
6178 Ramandeep Singh 1 3.0 26 0 0.00 8.67 0 0 0
6179 Manish Salgotra 1 3.0 0 7 0 0.00 2.33 0 0 0
6180 Muhammad Khan 2 9.0 0 60 0 0.00 6.67 0 0 0
6181 Hassan Ashfaq 1 2.0 3 0 0.00 1.50 0 0 0
6182 Paramjeet Singh 13 3.0 18 0 0.00 6.00 0 0 0
6183 Syed Ghaznavi 1 8.0 1 23 0 0.00 2.88 0 0 0
6184 Tushant Kumar 2 2.0 35 0 0.00 17.50 0 0 0
6185 Vignesh Eataram 2 1.0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
6186 Gurveer Sidhu 3 12.0 0 46 0 0.00 3.83 0 0 0
6187 Jay Chaudhary 1 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6188 Prateek Chaudhary 9 3.0 25 0 0.00 8.33 0 0 0
6189 Gurmeet Singh 3 1.0 2 0 0.00 2.00 0 0 0
6190 Saheraj Shaikh 6 2.0 0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
6191 Nasr Khan 3 12.0 1 78 0 0.00 6.50 0 0 0
6192 Jinit Suthar 2 4.3 0 36 0 0.00 8.37 0 0 0
6193 Ubair Fasihi 8 0.4 0 3 0 0.00 7.50 0 0 0
6194 Harsh Patel 2 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6195 Mustufa Wadiwala 1 4.0 1 18 0 0.00 4.50 0 0 0
6196 Aditya Nair 2 5.0 1 16 0 0.00 3.20 0 0 0
6197 Huzaifa Shahid 3 5.0 45 0 0.00 9.00 0 0 0
6198 Kishore Sathyam 1 5.0 0 28 0 0.00 5.60 0 0 0
6199 Himanshu Malhotra 13 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
6200 Safa Siddiqi 1 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs