Most Wickets - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
6001 Hayee a Khawaja 1 0.0 0 0 0 0.00
6002 Tahir Javed 4 0.0 0 0 0 0.00
6003 Sajid Hussain 2 0.0 0 0 0 0.00
6004 Soraine Durand 1 10.0 0 35 0 0.00
6005 Kashinf Samson 4 0.0 0 0 0 0.00
6006 Navi Sandhu 1 5.0 0 23 0 0.00
6007 Vishal Sandhu 7 4.0 0 26 0 0.00
6008 Samir t. Modhera 1 0.0 0 0 0 0.00
6009 Balvinder s. Gill 4 5.0 0 41 0 0.00
6010 Sachintha Fernando 1 6.0 0 55 0 0.00
6011 Janaka Hewage 1 2.0 0 15 0 0.00
6012 Deval chandrakantbha Patel 1 0.0 0 0 0 0.00
6013 Charanjeev singh Randhawa 2 2.0 0 19 0 0.00
6014 Brijesh Sharthiya 2 0.0 0 0 0 0.00
6015 Angad Deengar 3 0.0 0 0 0 0.00
6016 Sheik Parsram 10 0.0 0 0 0 0.00
6017 Danny Harriram 2 2.0 1 16 0 0.00
6018 Ejaz Muhammad 1 5.0 0 16 0 0.00
6019 Muzammil Ali 18 0.0 0 0 0 0.00
6020 Shan Dayananda 2 0.0 0 0 0 0.00
6021 Ahilesan (4827) (u25) pancharajah 1 5.0 0 0 0 0.00
6022 Shifur (2019) (u25) rahman 1 0.0 0 0 0 0.00
6023 Dharmik (1137) (u25) patel 1 1.0 0 4 0 0.00
6024 Asif (1839) (u25) manjra 1 0.0 0 0 0 0.00
6025 Hritesh (1749) (u25) patel 2 0.0 0 0 0 0.00
6026 Shazray Haroon 8 0 0.00
6027 Ramesh kumar Jayachandran 4 0.0 0 0 0 0.00
6028 Bhagya raj Tallapally 26 0.0 0 0 0 0.00
6029 Shaheer Khan 1 0.0 0 0 0 0.00
6030 Hirenkumar Patel 12 3.0 1 4 0 0.00
6031 Saif Basheer 1 0 0.00
6032 Amit Joneja 6 0.0 0 0 0 0.00
6033 Bhavin Gandhi 3 0.0 0 0 0 0.00
6034 Parampreet Bedi 4 8.0 0 53 0 0.00
6035 Madhu Dandamudi 20 0.0 0 0 0 0.00
6036 Riptesh a. Dave 5 3.0 0 18 0 0.00
6037 Vrushant j. Shah 8 0.0 0 0 0 0.00
6038 Aloysuis Shu 33 0.0 0 0 0 0.00
6039 Abhinav Dendakuri 1 0.0 0 0 0 0.00
6040 Omer Fayyaz 1 0.0 0 0 0 0.00
6041 Kunal Shah (k.s) 5 2.0 0 11 0 0.00
6042 Chetan Brahmbhatt 3 0.0 0 0 0 0.00
6043 Akash Vaidya 2 0.0 0 0 0 0.00
6044 Manesh( y.c.a.) Mahajan 14 0.0 0 0 0 0.00
6045 Muhammad asim Mirza 9 3.0 0 29 0 0.00
6046 Fahad ali Khan 1 0.0 0 0 0 0.00
6047 Hamad Naqi 2 5.0 0 22 0 0.00
6048 Amanvir ( y c a) Matharoo 7 0.0 0 0 0 0.00
6049 Usman Anwar 1 4.0 0 19 0 0.00
6050 Kaushik Parmar 2 0.0 0 0 0 0.00
6051 Mohsin a Shaikh 19 0.0 0 0 0 0.00
6052 Mehendra Jaipersaud 136 0.0 0 0 0 0.00
6053 Ramsammy Permaul 8 0.4 0 9 0 0.00
6054 Kenny Drepaul 7 0.0 0 0 0 0.00
6055 Zamin Hussain 3 0.0 0 0 0 0.00
6056 Chinsammy Permaul 42 0.0 0 0 0 0.00
6057 Anthony Harrilall 12 4.0 0 17 0 0.00
6058 Devon Jaipersaud 12 0.0 0 0 0 0.00
6059 Manpreet Aulakh 14 1.0 0 4 0 0.00
6060 Murray Edwards 34 0.0 0 0 0 0.00
6061 Gurjinderpal singh Dhalla 8 23.0 0 102 0 0.00
6062 Prasant Dasadia 5 3.0 0 17 0 0.00
6063 Nikhil Jaswal 2 0.0 0 0 0 0.00
6064 Koon Siew 5 10.0 0 0 0 0.00
6065 Mohhamed Hanif 7 0.0 0 0 0 0.00
6066 Salman Mansoor 7 1.0 0 15 0 0.00
6067 Munavvar Patel 2 0.0 0 0 0 0.00
6068 Azhar Patel 4 12.0 1 37 0 0.00
6069 Sahil(1904) (u25)malhotra 1 0.0 0 0 0 0.00
6070 Sebastian Lilly 1 0.0 0 0 0 0.00
6071 Sinji Joseph 5 0.0 0 0 0 0.00
6072 Amar(4654) (u25)shah 1 0.0 0 0 0 0.00
6073 Imran Achchha 1 0.0 0 0 0 0.00
6074 Micheal Joel dhanraj 17 0.0 0 0 0 0.00
6075 Nemat Jalall hoseiny 1 0.0 0 0 0 0.00
6076 Mohammad ahsan Zubair 14 1.0 0 17 0 0.00
6077 Pratik natwarlal Patel 4 0.0 0 0 0 0.00
6078 Amandeep Rathore 4 0.0 0 0 0 0.00
6079 Asadullah Hasnain 3 0.0 0 0 0 0.00
6080 Priteshkumar Panchal 9 6.2 0 52 0 0.00
6081 Anik Shah 3 2.0 0 11 0 0.00
6082 Pritesh k. Patel 4 0.0 0 0 0 0.00
6083 Vivek d Patel 1 3.0 0 5 0 0.00
6084 Naserdin Jaipersaud 1 3.0 0 29 0 0.00
6085 Gerald Deer 41 0.0 0 0 0 0.00
6086 Adil Anwar 2 3.0 0 26 0 0.00
6087 Allan Khan 3 0.0 0 0 0 0.00
6088 Kosa Soori 3 0.0 0 0 0 0.00
6089 Gagandeep Hehar 1 0.0 0 0 0 0.00
6090 Keerthi Abeysena 4 0.0 0 0 0 0.00
6091 Dimanta Jayasekera 11 0.0 0 0 0 0.00
6092 Ruwan Senevirathne 3 3.0 0 24 0 0.00
6093 Keerthi Abeysena 5 0.0 0 0 0 0.00
6094 Salman Ali 1 0.0 0 0 0 0.00
6095 Danish Chandra 3 0.0 0 0 0 0.00
6096 Raza ul Aslam 4 0.0 0 0 0 0.00
6097 Mukul (u25)chandwani 2 0.0 0 0 0 0.00
6098 Wasil Munir 4 0.0 0 0 0 0.00
6099 Zeeshan Nazakat 1 2.0 0 9 0 0.00
6100 Amul Gandhi 28 3.0 0 14 0 0.00
6101 Ketan junior Patel 4 0.0 0 0 0 0.00
6102 Khan Zaib 4 1.3 0 7 0 0.00
6103 Rajiv Kaushal 5 0.0 0 0 0 0.00
6104 Dharmendra Patel 10 0.0 0 0 0 0.00
6105 Rakesh b. Patel 9 0.0 0 0 0 0.00
6106 Anton kushan Chackrewarthy 3 0.0 0 0 0 0.00
6107 Chamath Wickramasinghe 2 0 0.00
6108 Anupkumar Ahir 7 1.0 0 3 0 0.00
6109 Nizar Moosa 10 0.0 0 0 0 0.00
6110 Vatsal Tailor 19 4.0 0 35 0 0.00
6111 Manjinder Atwal 1 0.0 0 0 0 0.00
6112 Vishal Mahadeo 5 5.0 0 34 0 0.00
6113 Rich Rumble 4 0.0 0 0 0 0.00
6114 Vishal Sudhalkar 3 0.0 0 0 0 0.00
6115 Mohammed abdal Ali 4 0.0 0 0 0 0.00
6116 Alshafei Ali 1 0.0 0 0 0 0.00
6117 Nelroy Quadros 1 1.0 0 7 0 0.00
6118 Azmal Patel 8 3.0 0 16 0 0.00
6119 Vikrant Talwar 6 0.0 0 0 0 0.00
6120 Viren p Patel 1 0.0 0 0 0 0.00
6121 Vipul Patel 20 0.0 0 0 0 0.00
6122 Amit Saini 3 0.0 0 0 0 0.00
6123 Shoaib Mushtaq 1 1.0 0 12 0 0.00
6124 Alok Thakar 9 0.0 0 0 0 0.00
6125 Atif Naeem 4 2.0 0 18 0 0.00
6126 Preet Singh 1 2.0 0 10 0 0.00
6127 Mustafa Ali 1 0.0 0 0 0 0.00
6128 Khurram Farooq 3 0.0 0 0 0 0.00
6129 Amandeep singh Sandhu 3 2.0 0 8 0 0.00
6130 Mohammed Farooque 2 0.0 0 0 0 0.00
6131 Adnan Khan 2 0 0.00
6132 Mihir Amin 2 0.0 0 0 0 0.00
6133 Uzair Javaid 2 0.0 0 0 0 0.00
6134 Ramesh kumar Sharma 13 0.0 0 0 0 0.00
6135 Gunjan k (u25) patel 2 0.0 0 0 0 0.00
6136 Michael Abala 1 0.0 0 0 0 0.00
6137 Sran Gopal 3 0.0 0 0 0 0.00
6138 Arvin Sundar 7 0.0 0 0 0 0.00
6139 Rabindra v. Diaram 2 12.1 0 37 0 0.00
6140 Gopalprasad Arumugam 83 3.0 0 26 0 0.00
6141 Jayesh d Patel 4 3.0 0 14 0 0.00
6142 Harrynarine Hariprasaud 1 10.0 0 55 0 0.00
6143 Ravain Yusuf 1 0.0 0 0 0 0.00
6144 Abdul aziz Sadek 3 0.0 0 0 0 0.00
6145 Nakul Patel 1 0.0 0 0 0 0.00
6146 Harmanjeet( y c a ) Singh 8 3.0 0 6 0 0.00
6147 Bljeevan ( y c a ) Sidhu 7 9.0 0 65 0 0.00
6148 Syed sheer (y.c.a.) Izhar 6 6.2 0 42 0 0.00
6149 Parampreet( y c a ) Parmar 10 0.0 0 0 0 0.00
6150 Diomond ( y c a ) Noul 8 6.0 0 24 0 0.00
6151 Raimond (y.c.a.) Noul 6 5.0 0 31 0 0.00
6152 Kenil ( y c a ) Modi 7 0.0 0 0 0 0.00
6153 Anmol (y.c.a.) Hundal 8 12.0 0 69 0 0.00
6154 Alaski ( y c a) Bawa 7 0.0 0 0 0 0.00
6155 Kunal (y.c.a.) Gautam 2 2.0 0 20 0 0.00
6156 Anshuk ( y.c.a.) Chibbar 2 0.0 0 0 0 0.00
6157 Mohammad sohail Cheema 1 0.0 0 0 0 0.00
6158 Rajiv Mehta 3 0.0 0 0 0 0.00
6159 Sanket k Patel 43 0.0 0 0 0 0.00
6160 Paras Gandhi 1 0.0 0 0 0 0.00
6161 Samir v Patel 10 5.0 0 39 0 0.00
6162 Mohmmad ali Syed 1 4.0 0 32 0 0.00
6163 Hardil Arora 1 0.0 0 0 0 0.00
6164 Syed junaid Ali 2 0.0 0 0 0 0.00
6165 Ansar Bacchus 3 0.0 0 0 0 0.00
6166 Usman Khalid 3 0.0 0 0 0 0.00
6167 Ammar Jafri 1 4.0 0 24 0 0.00
6168 Intekhab Askari 2 1.0 0 15 0 0.00
6169 Inayatullah Hanslod 4 0.0 0 0 0 0.00
6170 Anish Kapadia 1 1.0 0 10 0 0.00
6171 Pankaj Bhatti 5 1.0 0 10 0 0.00
6172 Tosif Patel 1 0.0 0 0 0 0.00
6173 Mehul m Patel 6 1.2 0 9 0 0.00
6174 Franklin Harrilal 28 0.0 0 0 0 0.00
6175 Brahmjot Singh 7 0 0.00
6176 Jaykumar Trivedi 2 1.0 0 3 0 0.00
6177 Sada Raja 2 0.0 0 0 0 0.00
6178 Pavan Sharda 2 2.0 0 17 0 0.00
6179 Zeal Shah 2 6.0 0 70 0 0.00
6180 Hassan Raza 1 0.0 0 0 0 0.00
6181 Zohaib (heartlake) Chaudhry 1 5.0 0 30 0 0.00
6182 Fahid Kalair 15 0.0 0 0 0 0.00
6183 Surrinder Singh 1 0.0 0 0 0 0.00
6184 Dhaval Mistry 3 0.0 0 0 0 0.00
6185 Mohammad ali Siddiqui 6 0.1 0 4 0 0.00
6186 Isaiah Argunen 4 0.0 0 0 0 0.00
6187 Aminul islam Mohammed 4 11.0 0 60 0 0.00
6188 Muhammad Talha 7 2.3 0 8 0 0.00
6189 Sunny Patel 2 0.0 0 0 0 0.00
6190 Hari Yarapotina 3 0.0 0 0 0 0.00
6191 Ahmad(y c a ) Babary 4 10.0 0 42 0 0.00
6192 Tanay Patel 3 0.0 0 0 0 0.00
6193 Ayyaz Ali 2 5.0 0 32 0 0.00
6194 Prashil Mehta 6 1.0 0 2 0 0.00
6195 Tahir Shaikh 25 3.0 0 16 0 0.00
6196 Qadeer Hussain 1 0.0 0 0 0 0.00
6197 Asif Rajani 2 3.0 0 29 0 0.00
6198 Avaz Feroze 2 0.0 0 0 0 0.00
6199 Divyeshbhai c Patel 2 0.0 0 0 0 0.00
6200 Jay Bhimani 1 0.2 0 5 0 0.00

Top Performers - Bowling

50 Overs

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
386 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageT25

Most Wickets
Manish Tomer
212 Wickets
Best Average
Saleem Mohammad
11.35 AverageT20

Most Runs
Nandit (3269) (U25) Beri
31 Wickets
Best Average
Nandit (3269) (U25) Beri
9.90 Average