Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
4801 Jatin (jk) Patel 35 8.0 0 59 1 59.00 7.38 0 0 0
4802 Pratik Shah 22 2.0 0 15 1 15.00 7.50 0 0 0
4803 Murtaza Baksh 2 15.0 0 44 1 44.00 2.93 0 0 0
4804 Omair Farhat 2 2.0 0 12 1 12.00 6.00 0 0 0
4805 Dashrath Damoadar 1 10.0 1 51 1 51.00 5.10 0 0 0
4806 Vijay jagbhai Patel 3 4.0 0 15 1 15.00 3.75 0 0 0
4807 Salman Sheik 3 10.0 0 98 1 98.00 9.80 0 0 0
4808 Khurram Sheraz 11 17.5 1 79 1 79.00 4.51 0 0 0
4809 Atul Gupta 7 32.2 1 171 1 171.00 5.31 0 0 0
4810 Davish Patel 2 9.0 0 35 1 35.00 3.89 0 0 0
4811 Irfan Rabbani 1 7.0 1 16 1 16.00 2.29 0 0 0
4812 Shaeed Mohammad 2 19.0 3 58 1 58.00 3.05 0 0 0
4813 Safi Gangat 30 7.4 0 15 1 15.00 2.03 0 0 0
4814 Imtiyaz Kazi 3 7.0 0 28 1 28.00 4.00 0 0 0
4815 Abdul Majeed 2 0.1 0 0 1 0.00 0.00 0 0 0
4816 Steve Bachan 5 5.0 0 33 1 33.00 6.60 0 0 0
4817 Ansar Butt 8 15.0 0 68 1 68.00 4.53 0 0 0
4818 Hemraj Zain 5 5.0 1 15 1 15.00 3.00 0 0 0
4819 Jasbir Shevdev 8 4.0 0 12 1 12.00 3.00 0 0 0
4820 Manjit singh Thandi 33 13.3 0 74 1 74.00 5.56 0 0 0
4821 Salman Qureshi 10 11.0 0 62 1 62.00 5.64 0 0 0
4822 Fawad Ul-hasan 5 4.0 0 29 1 29.00 7.25 0 0 0
4823 Safi Kazi 5 0.3 0 4 1 4.00 13.33 0 0 0
4824 Dhanraj b Gocool 24 15.0 3 86 1 86.00 5.73 0 0 0
4825 Hemraj Singh 9 4.0 0 13 1 13.00 3.25 0 0 0
4826 Michael l Kadir 1 5.0 0 22 1 22.00 4.40 0 0 0
4827 Danish Afroz 19 4.0 0 35 1 35.00 8.75 0 0 0
4828 Aakaash Patel 45 15.4 0 161 1 161.00 10.45 0 0 0
4829 Ravi b Mehta 117 21.5 3 65 1 65.00 3.02 0 0 0
4830 Dixon Modeste 4 5.0 1 13 1 13.00 2.60 0 0 0
4831 Ashif Shaikh 14 3.5 0 18 1 18.00 5.14 0 0 0
4832 Jalpesh Patel 2 3.0 0 18 1 18.00 6.00 0 0 0
4833 Ray Persaud 10 16.0 2 96 1 96.00 6.00 0 0 0
4834 Balbir Matharu 137 1.0 0 11 1 11.00 18.33 0 0 0
4835 Kaushik Patel 10 3.0 0 14 1 14.00 4.67 0 0 0
4836 Deoraj Ramsaran 7 24.0 1 127 1 127.00 5.29 0 0 0
4837 Rizwan Yusuf 11 6.0 1 29 1 29.00 4.83 0 0 0
4838 Amit Sooknanan 3 7.0 0 72 1 72.00 10.29 0 0 0
4839 Navin Sooknanan 2 4.0 1 19 1 19.00 4.75 0 0 0
4840 Sunny Bijlani 3 15.0 2 67 1 67.00 4.47 0 0 0
4841 Mohamed Ingar 25 6.0 0 23 1 23.00 3.83 0 0 0
4842 Shoaib Baghiya 12 1.4 0 7 1 7.00 5.00 0 0 0
4843 Salim Ingar 14 5.0 0 18 1 18.00 3.60 0 0 0
4844 Yuvraj Singh 4 5.0 0 35 1 35.00 7.00 0 0 0
4845 Michael Hunter 1 5.0 0 14 1 14.00 2.80 0 0 0
4846 Paval Tarasingha 1 2.0 0 7 1 7.00 3.50 0 0 0
4847 Norman Gorden 1 4.0 0 35 1 35.00 8.75 0 0 0
4848 Krishendath Persaud 1 5.3 1 12 1 12.00 2.26 0 0 0
4849 Patel Sanjay d 1 10.0 0 22 1 22.00 2.20 0 0 0
4850 Shah Murad 7 9.0 1 51 1 51.00 5.67 0 0 0
4851 Vishnu Balram 5 5.0 0 17 1 17.00 3.40 0 0 0
4852 Kulvindar Singh 67 7.0 0 53 1 53.00 7.57 0 0 0
4853 Elroy Singroy 2 11.3 3 38 1 38.00 3.36 0 0 0
4854 Jeetendra Patel 64 13.2 0 62 1 62.00 4.70 0 0 0
4855 Mehmood Pirzada 2 3.0 0 21 1 21.00 7.00 0 0 0
4856 Mark Banfield 4 6.0 0 29 1 29.00 4.83 0 0 0
4857 Willkie Edwards 4 7.0 0 43 1 43.00 6.14 0 0 0
4858 Abed Periyazad 2 13.0 0 61 1 61.00 4.69 0 0 0
4859 Sohail Ingar 5 0.5 0 1 1 1.00 2.00 0 0 0
4860 Alex Luckhoo 4 2.0 0 17 1 17.00 8.50 0 0 0
4861 Shafat Hassan 2 4.0 0 19 1 19.00 4.75 0 0 0
4862 Chunialal Mangroo 9 1.0 0 9 1 9.00 9.00 0 0 0
4863 Mansoor Ahmed 1 9.0 0 73 1 73.00 8.11 0 0 0
4864 Joshua Zafar 9 21.0 0 72 1 72.00 3.43 0 0 0
4865 Shray Suri 16 8.0 1 45 1 45.00 5.63 0 0 0
4866 Akhil Shah 5 6.0 1 43 1 43.00 7.17 0 0 0
4867 Ashish Amin 5 2.2 0 15 1 15.00 6.82 0 0 0
4868 Akash Mangat 11 11.0 1 55 1 55.00 5.00 0 0 0
4869 Sohaib Farooq 9 1.0 0 5 1 5.00 5.00 0 0 0
4870 Kashyap Jadeja 6 11.0 0 51 1 51.00 4.64 0 0 0
4871 Zohaib Rana 112 3.0 0 29 1 29.00 9.67 0 0 0
4872 Imtiaz Malik 8 8.0 1 35 1 35.00 4.38 0 0 0
4873 Mohammed Khalid 5 2.3 0 11 1 11.00 4.78 0 0 0
4874 Mohammed Nawaz 21 4.0 0 29 1 29.00 7.25 0 0 0
4875 Faiz alam Baseer 1 7.0 0 19 1 19.00 2.71 0 0 0
4876 Nihar Bhagat 12 2.0 0 10 1 10.00 5.00 0 0 0
4877 Talal Pervez 48 12.4 0 119 1 119.00 9.60 0 0 0
4878 Tushar d Patel 28 13.0 0 48 1 48.00 3.69 0 0 0
4879 Ankit Naik 23 7.0 0 25 1 25.00 3.57 0 0 0
4880 Chiragkumar . d Patel 5 2.0 0 10 1 10.00 5.00 0 0 0
4881 Ramesh Kumar 31 8.0 0 48 1 48.00 6.00 0 0 0
4882 Ramnarine Chattergoon 5 17.0 1 72 1 72.00 4.24 0 0 0
4883 Mohammad ali Siddiqi 2 6.0 0 13 1 13.00 2.17 0 0 0
4884 Kamal kishore Modi 2 3.0 0 20 1 20.00 6.67 0 0 0
4885 Todd Karan 25 9.4 0 56 1 56.00 5.96 0 0 0
4886 Saagar Mehta 77 1.0 0 4 1 4.00 4.00 0 0 0
4887 Kashif Sabir 18 17.0 3 75 1 75.00 4.41 0 0 0
4888 Mikesh Patel 39 5.0 0 44 1 44.00 8.80 0 0 0
4889 Zaheer Abdulali 5 1.0 0 9 1 9.00 9.00 0 0 0
4890 Hemant(krishna) Patel 48 1.0 0 6 1 6.00 6.00 0 0 0
4891 Amandeep singh Lally 1 6.0 0 32 1 32.00 5.33 0 0 0
4892 Hardik Bhatt 3 16.0 1 46 1 46.00 2.88 0 0 0
4893 Yagnesh Natalia 14 5.0 0 24 1 24.00 4.80 0 0 0
4894 Faizal Kazi 28 8.0 0 38 1 38.00 4.75 0 0 0
4895 Vijay Shah 6 3.0 0 13 1 13.00 4.33 0 0 0
4896 Ranjit Chaudhri 17 18.0 0 127 1 127.00 7.06 0 0 0
4897 Varun Shah 11 7.0 0 27 1 27.00 3.86 0 0 0
4898 Sanjeev Dhiman 9 7.0 0 46 1 46.00 6.57 0 0 0
4899 Rajeev Kumar 4 7.0 1 17 1 17.00 2.43 0 0 0
4900 Hitesh Patel 32 1.1 0 9 1 9.00 12.86 0 0 0
4901 Raju (riddish) Patel 20 4.2 0 32 1 32.00 7.62 0 0 0
4902 Robert Davis 6 32.0 0 184 1 184.00 5.75 0 0 0
4903 Kodi Anuradha 3 13.0 0 42 1 42.00 3.23 0 0 0
4904 Hassan Mir 2 5.0 0 12 1 12.00 2.40 0 0 0
4905 Ashdin Bahmardi 19 1.0 0 3 1 3.00 3.00 0 0 0
4906 Venkata r reddy Guntaka 3 0.5 0 2 1 2.00 4.00 0 0 0
4907 Imran amin Sajun 10 12.0 0 51 1 51.00 4.25 0 0 0
4908 Suhail Variyava 2 12.0 0 34 1 34.00 2.83 0 0 0
4909 Vivek Kajal 4 7.0 1 24 1 24.00 3.43 0 0 0
4910 Sunil Patel 1 5.0 0 13 1 13.00 2.60 0 0 0
4911 Charanjit Randhawa 3 8.0 0 30 1 30.00 3.75 0 0 0
4912 Manpreet Natt 5 6.0 0 8 1 8.00 1.33 0 0 0
4913 Namamullah Pacha 14 4.0 1 9 1 9.00 2.25 0 0 0
4914 Chintadripet Balakumar 10 17.0 0 50 1 50.00 2.94 0 0 0
4915 Navin Nauth 1 5.0 0 24 1 24.00 4.80 0 0 0
4916 Kassie Ganness 5 4.2 0 13 1 13.00 3.10 0 0 0
4917 Danish Lallani 2 8.3 0 57 1 57.00 6.87 0 0 0
4918 Ron Anthony 2 7.1 1 16 1 16.00 2.25 0 0 0
4919 Dickey Kamal 22 1.0 0 6 1 6.00 6.00 0 0 0
4920 Surindranath Ramdeen 13 4.0 0 17 1 17.00 4.25 0 0 0
4921 Javid aslam Khan 5 15.5 1 54 1 54.00 3.48 0 0 0
4922 Qasim Khan 6 8.0 1 43 1 43.00 5.38 0 0 0
4923 Pravin Surianarayanan 2 9.0 0 36 1 36.00 4.00 0 0 0
4924 Ketan Walse 81 8.0 2 59 1 59.00 7.38 0 0 0
4925 Nagman Akbar 28 4.0 1 8 1 8.00 2.00 0 0 0
4926 Shival Pershad 3 4.0 1 20 1 20.00 5.00 0 0 0
4927 Niaz Kirmani 127 5.5 0 34 1 34.00 6.18 0 0 0
4928 Daishik Patel 42 22.4 1 159 1 159.00 7.10 0 0 0
4929 Raheel Lakhani 38 2.4 0 14 1 14.00 5.83 0 0 0
4930 Ramiz Ur-rehman 6 6.0 0 48 1 48.00 8.00 0 0 0
4931 Manoj Rajapaksha 25 8.0 0 13 1 13.00 1.63 0 0 0
4932 Farid Temuri 1 10.0 0 42 1 42.00 4.20 0 0 0
4933 Shazim Baksh 10 13.0 0 82 1 82.00 6.31 0 0 0
4934 Fahad a Khan 5 5.0 0 45 1 45.00 9.00 0 0 0
4935 Ramsuchit Puran 11 5.0 0 29 1 29.00 5.80 0 0 0
4936 Parin Patel 11 3.0 0 30 1 30.00 10.00 0 0 0
4937 Abdul basit Khan 7 1.0 0 7 1 7.00 7.00 0 0 0
4938 Bahadur Mangat 1 8.0 2 18 1 18.00 2.25 0 0 0
4939 Omer Sheikh 13 5.0 0 37 1 37.00 7.40 0 0 0
4940 Abubakar Patel 10 3.0 0 17 1 17.00 5.67 0 0 0
4941 Amit Kamta 2 6.0 0 66 1 66.00 11.00 0 0 0
4942 Syed Ali 4 9.0 0 45 1 45.00 5.00 0 0 0
4943 Shilpesh Gandhi 1 2.0 0 9 1 9.00 4.50 0 0 0
4944 Ahsan Aman 1 5.0 0 29 1 29.00 5.80 0 0 0
4945 Clinton Pelay 5 3.0 1 12 1 12.00 4.00 0 0 0
4946 James Ramgadoo 11 6.0 0 38 1 38.00 6.33 0 0 0
4947 Shahid Vohra 4 3.3 0 20 1 20.00 6.06 0 0 0
4948 Enam Abbasi 4 9.0 3 23 1 23.00 2.56 0 0 0
4949 Cyrus Nabeel 2 5.0 0 16 1 16.00 3.20 0 0 0
4950 Mohammed saqib Mushtaq 1 1.0 0 9 1 9.00 9.00 0 0 0
4951 Udara Varuna 1 10.0 1 32 1 32.00 3.20 0 0 0
4952 Shary Tariq 6 9.0 0 67 1 67.00 7.44 0 0 0
4953 Rahul Anand 3 5.0 0 22 1 22.00 4.40 0 0 0
4954 Yashpreet Thind 9 14.0 0 78 1 78.00 5.57 0 0 0
4955 Prem Baljit 1 4.0 0 24 1 24.00 6.00 0 0 0
4956 Meherab Chothia 13 5.3 0 40 1 40.00 7.55 0 0 0
4957 Mahmood Khan 1 4.0 0 7 1 7.00 1.75 0 0 0
4958 Naeem Hasham 6 12.0 0 60 1 60.00 5.00 0 0 0
4959 Shanil Fernando 1 2.0 0 14 1 14.00 7.00 0 0 0
4960 Jaspal Gill 5 3.0 0 21 1 21.00 7.00 0 0 0
4961 Ranbir Singh 88 10.0 1 39 1 39.00 3.90 0 0 0
4962 Jagmel Dhillon 18 4.0 0 28 1 28.00 7.00 0 0 0
4963 Saud Naqvi 27 5.0 0 34 1 34.00 6.80 0 0 0
4964 John Wu 37 11.0 0 50 1 50.00 4.55 0 0 0
4965 Amit Aggarwal 3 5.0 0 38 1 38.00 7.60 0 0 0
4966 Shahryar Vaziri 12 29.0 0 173 1 173.00 5.97 0 0 0
4967 Umesh (kv) Patel 7 10.0 0 39 1 39.00 3.90 0 0 0
4968 Rohit Maisuria 91 16.2 0 136 1 136.00 8.40 0 0 0
4969 Ibrahim Rangrej 12 5.0 0 15 1 15.00 3.00 0 0 0
4970 Shaiv Kamat 7 7.0 0 41 1 41.00 5.86 0 0 0
4971 Mukul Gupta 2 8.0 0 62 1 62.00 7.75 0 0 0
4972 Roland King 27 4.0 0 24 1 24.00 6.00 0 0 0
4973 Jeewantha Weligamage 10 5.0 0 30 1 30.00 6.00 0 0 0
4974 Aroshan Senadhipathy 4 4.0 0 12 1 12.00 3.00 0 0 0
4975 Latif Anwarali 4 18.0 0 126 1 126.00 7.00 0 0 0
4976 Ahsan Syed 12 6.0 0 28 1 28.00 4.67 0 0 0
4977 Khurm Zafar 17 10.2 0 41 1 41.00 4.02 0 0 0
4978 Mohit Sodhi 3 6.0 2 16 1 16.00 2.67 0 0 0
4979 Shawn s Singh 13 35.0 1 205 1 205.00 5.86 0 0 0
4980 Mohinder Saini 1 8.0 0 33 1 33.00 4.13 0 0 0
4981 Pradeep Chamoli 1 1.0 0 15 1 15.00 15.00 0 0 0
4982 Gaurav Raval 11 26.0 0 129 1 129.00 4.96 0 0 0
4983 Syed Ehsanullah 24 11.0 0 66 1 66.00 6.00 0 0 0
4984 Pankaj Chhabra 3 4.0 0 26 1 26.00 6.50 0 0 0
4985 Dharmesh Parmar 4 7.0 1 31 1 31.00 4.43 0 0 0
4986 Vireshkumar Rajput 31 7.0 0 60 1 60.00 8.57 0 0 0
4987 Avtaar Bhangoo 2 6.0 1 36 1 36.00 6.00 0 0 0
4988 Moin Khan 33 18.0 0 98 1 98.00 5.44 0 0 0
4989 Nicholas Aska 4 2.0 0 11 1 11.00 5.50 0 0 0
4990 Vivek Dhanju 58 3.0 0 26 1 26.00 8.67 0 0 0
4991 Viral a. Patel 1 7.0 0 18 1 18.00 2.57 0 0 0
4992 Sunil Khondor 1 6.0 0 31 1 31.00 5.17 0 0 0
4993 Andrew Tulsie 4 2.0 0 25 1 25.00 12.50 0 0 0
4994 Ketan m Patel 7 5.0 0 30 1 30.00 6.00 0 0 0
4995 Rohit Sharma 69 17.0 0 75 1 75.00 4.41 0 0 0
4996 Siddharthraj ashwin Patel 13 1.3 0 11 1 11.00 8.46 0 0 0
4997 Harmandeep Malhi 12 19.0 2 81 1 81.00 4.26 0 0 0
4998 Hiteshwar Khaira 1 3.0 0 28 1 28.00 9.33 0 0 0
4999 Raju (hari om) Patel 1 9.0 0 30 1 30.00 3.33 0 0 0
5000 Timothy Sinanan 2 1.0 0 1 1 1.00 1.00 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs