Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
4401 Prital Singh 2 9.0 1 39 2 19.50 4.33 0 0 0
4402 Gurpreet Singh 3 12.0 53 2 26.50 4.42 0 0 0
4403 Nirmal Cheema 7 12.0 0 62 2 31.00 5.17 0 0 0
4404 Sunil Kamboj 3 8.0 0 62 2 31.00 7.75 0 0 0
4405 Balwinder Singh 6 10.0 73 2 36.50 7.30 0 0 0
4406 Harpreet Bhullar 3 8.0 0 49 2 24.50 6.13 0 0 0
4407 Vipan Dheer 2 7.0 36 2 18.00 5.14 0 0 0
4408 Rasanayagam Sabes 6 38.0 2 170 2 85.00 4.47 0 0 0
4409 Kevin Ramchand 1 4.0 0 15 2 7.50 3.75 0 0 0
4410 Ramandeep Singh 18 11.4 2 92 2 46.00 8.07 0 0 0
4411 Harkarn Singh 6 10.0 1 38 2 19.00 3.80 0 0 0
4412 Harpreet Singh 1 10.0 39 2 19.50 3.90 0 0 0
4413 Mohammed Yaseenuddin 4 9.0 0 46 2 23.00 5.11 0 0 0
4414 Sahil Patel 2 13.0 4 20 2 10.00 1.54 0 0 0
4415 Ajmer Sahni 20 9.4 58 2 29.00 6.17 0 0 0
4416 Mazhar Jaffri 6 11.0 0 75 2 37.50 6.82 0 0 0
4417 Muhammad Raheel uddin 5 8.0 1 36 2 18.00 4.50 0 0 0
4418 Navdeep Sadyora 4 8.0 46 2 23.00 5.75 0 0 0
4419 Ipsit Behera 1 5.0 21 2 10.50 4.20 0 0 0
4420 Vikram Gowda 1 7.0 0 26 2 13.00 3.71 0 0 0
4421 Dhruvam Thakkar 11 11.0 1 73 2 36.50 6.64 0 0 0
4422 Ajdar Qureshi 7 12.0 0 71 2 35.50 5.92 0 0 0
4423 Rajandeep Singh 3 12.5 0 131 2 65.50 10.48 0 0 0
4424 Ahmed Nouman 2 3.0 0 30 2 15.00 10.00 0 0 0
4425 Vinayak Kolan 8 6.0 36 2 18.00 6.00 0 0 0
4426 Raghunathan Rajamani 4 8.0 48 2 24.00 6.00 0 0 0
4427 Parth Thakkar 2 9.0 1 61 2 30.50 6.78 0 0 0
4428 Om Shelat 2 5.0 36 2 18.00 7.20 0 0 0
4429 Shaurya Deswal 2 14.0 71 2 35.50 5.07 0 0 0
4430 Akeem Williams 3 20.0 1 115 2 57.50 5.75 0 0 0
4431 Amandeep Singh 5 9.0 1 45 2 22.50 5.00 0 0 0
4432 Gaurav Kamboj 15 15.2 1 89 2 44.50 5.86 0 0 0
4433 Ajay Rana 11 23.0 1 164 2 82.00 7.13 0 0 0
4434 Karmit Patel 9 15.0 84 2 42.00 5.60 0 0 0
4435 Harshdip Satasiya 1 8.0 65 2 32.50 8.13 0 0 0
4436 Navdeep Shergill 4 21.0 1 97 2 48.50 4.62 0 0 0
4437 Tanishq Pahwa 8 23.0 169 2 84.50 7.35 0 0 0
4438 Madhusan Ranganathan 10 11.0 0 80 2 40.00 7.27 0 0 0
4439 Visvaskumar Patel 5 6.3 1 14 2 7.00 2.22 0 0 0
4440 Dylan Rais 2 17.0 1 96 2 48.00 5.65 0 0 0
4441 Ashad Afridi 5 5.0 0 18 2 9.00 3.60 0 0 0
4442 Umar Khan 5 9.0 1 54 2 27.00 6.00 0 0 0
4443 Ajmal Khalid 2 8.0 1 48 2 24.00 6.00 0 0 0
4444 Sarvjot Singh 5 18.0 0 133 2 66.50 7.39 0 0 0
4445 Chintankumar Patel 3 6.0 22 2 11.00 3.67 0 0 0
4446 Saurabh Bhasin 3 14.0 2 49 2 24.50 3.50 0 0 0
4447 Dalvir Maan 13 8.2 0 67 2 33.50 8.17 0 0 0
4448 Harmandeep Aulakh 2 10.0 63 2 31.50 6.30 0 0 0
4449 Satinderpal Bhanghu 8 5.0 0 31 2 15.50 6.20 0 0 0
4450 Sridhar Kumar 7 15.0 0 128 2 64.00 8.53 0 0 0
4451 Rahul chandra Velpula 2 11.0 0 52 2 26.00 4.73 0 0 0
4452 Vikasdeep Singh 4 4.0 0 40 2 20.00 10.00 0 0 0
4453 Parth Meharwal 2 4.3 0 45 2 22.50 10.47 0 0 0
4454 Tanweer Danish 1 6.0 0 25 2 12.50 4.17 0 0 0
4455 Ishan Gambhir 3 14.0 79 2 39.50 5.64 0 0 0
4456 Yash Mondkar 1 8.0 2 30 2 15.00 3.75 0 0 0
4457 Satbir Virdi 3 21.0 0 96 2 48.00 4.57 0 0 0
4458 Tishant Dabla 1 10.0 2 33 2 16.50 3.30 0 0 0
4459 Jashandeep Singh 3 12.0 0 42 2 21.00 3.50 0 0 0
4460 Akhil Kumar 4 5.0 34 2 17.00 6.80 0 0 0
4461 Ankit Jain 1 4.0 16 2 8.00 4.00 0 0 0
4462 Shamiul Karim 3 15.4 0 92 2 46.00 5.97 0 0 0
4463 Kulvinder Pandher 7 21.2 166 2 83.00 7.83 0 0 0
4464 Nisarg Vadgama 1 7.0 4 11 2 5.50 1.57 0 0 0
4465 Ranveer Khela 4 14.4 1 64 2 32.00 4.44 0 0 0
4466 Gaurav Arora 1 2.2 0 11 2 5.50 5.00 0 0 0
4467 Prashanth Adhe 4 20.0 129 2 64.50 6.45 0 0 0
4468 Kamal Chaudhary 2 17.0 3 75 2 37.50 4.41 0 0 0
4469 Roy Chowbay 5 10.0 1 45 2 22.50 4.50 0 0 0
4470 Dyal Singh 2 17.0 1 97 2 48.50 5.71 0 0 0
4471 Robert Seeratan 1 10.0 1 33 2 16.50 3.30 0 0 0
4472 Harry Seeratan 3 23.0 1 111 2 55.50 4.83 0 0 0
4473 Ishwardat Singh 3 20.0 7 76 2 38.00 3.80 0 0 0
4474 Rajesh c. Patel 1 7.0 2 21 2 10.50 3.00 0 0 0
4475 Ramanbhai s. (mama) Patel 11 17.0 2 48 2 24.00 2.82 0 0 0
4476 Renick Pierre 29 2.0 0 6 2 3.00 3.00 0 0 0
4477 Navnit (amitabh) Patel 46 4.0 0 37 2 18.50 9.25 0 0 0
4478 Vimal j Patel 17 7.0 0 16 2 8.00 2.29 0 0 0
4479 Jayanti Patel 80 12.5 0 59 2 29.50 4.72 0 0 0
4480 Sunny Dhaliwal 5 20.0 1 76 2 38.00 3.80 0 0 0
4481 Paul Armstrong 15 12.0 2 33 2 16.50 2.75 0 0 0
4482 Wesley Rozario 3 10.0 1 65 2 32.50 6.50 0 0 0
4483 Farrukh Siddiqui 24 16.0 1 55 2 27.50 3.44 0 0 0
4484 Bhoj Sukhdeo 29 26.0 0 162 2 81.00 6.23 0 0 0
4485 Bhudoo X 1 8.0 0 32 2 16.00 4.00 0 0 0
4486 Zahir Hanif 5 7.0 0 43 2 21.50 6.14 0 0 0
4487 Mohammed haroon Khan 9 7.0 0 60 2 30.00 8.57 0 0 0
4488 Kevin Jeremiah 10 6.0 0 32 2 16.00 5.33 0 0 0
4489 Gurpreet Singh 3 5.4 0 12 2 6.00 2.22 0 0 0
4490 Mohan Harchar 4 8.0 0 35 2 17.50 4.38 0 0 0
4491 Eunice Mcdonald 10 22.0 0 119 2 59.50 5.41 0 0 0
4492 Sadique Andrews 23 3.0 0 20 2 10.00 6.67 0 0 0
4493 Francis Monize 9 10.0 0 55 2 27.50 5.50 0 0 0
4494 Wilbert Plumer 1 8.3 0 22 2 11.00 2.65 0 0 0
4495 Rohit Mehta 2 7.0 0 33 2 16.50 4.71 0 0 0
4496 Soyab Ingar 41 16.0 0 89 2 44.50 5.56 0 0 0
4497 Sameer Choksi 1 9.0 0 30 2 15.00 3.33 0 0 0
4498 Asif Mulla 33 17.0 0 61 2 30.50 3.59 0 0 0
4499 Zain Ghadially 115 14.0 0 55 2 27.50 3.93 0 0 0
4500 Adil Patel 2 4.0 0 24 2 12.00 6.00 0 0 0
4501 Vikram Tathe 13 8.0 2 32 2 16.00 4.00 0 0 0
4502 Abdul Razak 2 9.0 0 46 2 23.00 5.11 0 0 0
4503 Dhiren Patel 8 9.0 0 41 2 20.50 4.56 0 0 0
4504 Ashish Patel 65 16.5 0 75 2 37.50 4.55 0 0 0
4505 Mukesh n Patel 48 6.0 0 46 2 23.00 7.67 0 0 0
4506 Ashook Jabar 72 36.0 2 233 2 116.50 6.47 0 0 0
4507 Rakesh Patel 54 13.3 0 64 2 32.00 4.81 0 0 0
4508 Manish(simangam) Patel 12 23.0 2 95 2 47.50 4.13 0 0 0
4509 Gagan Jura 4 5.0 2 9 2 4.50 1.80 0 0 0
4510 Mahmood Musawar 10 18.0 0 62 2 31.00 3.44 0 0 0
4511 Ramnarine Sahadeo 2 4.0 0 8 2 4.00 2.00 0 0 0
4512 Joel Surajbally 1 10.0 0 49 2 24.50 4.90 0 0 0
4513 Surendra Seeraj 1 5.4 1 15 2 7.50 2.78 0 0 0
4514 Danesh Chandra 8 9.5 0 57 2 28.50 6.00 0 0 0
4515 Rawle Pittiman 4 18.0 1 88 2 44.00 4.89 0 0 0
4516 Muneshwar Dass 1 9.0 0 47 2 23.50 5.22 0 0 0
4517 Clive Newman 53 9.1 1 46 2 23.00 5.05 0 0 0
4518 Bhavan Patel 4 10.0 3 19 2 9.50 1.90 0 0 0
4519 Zubair Ahmed 8 20.0 1 79 2 39.50 3.95 0 0 0
4520 Orbiton Ollivierre 2 9.0 0 42 2 21.00 4.67 0 0 0
4521 Fayed Ahmed 7 10.0 1 18 2 9.00 1.80 0 0 0
4522 Gurnek Singh 5 15.0 2 39 2 19.50 2.60 0 0 0
4523 Saad Saleem 13 29.0 3 156 2 78.00 5.38 0 0 0
4524 Murli T 3 15.0 1 67 2 33.50 4.47 0 0 0
4525 Altaf Mohammed 26 10.0 0 35 2 17.50 3.50 0 0 0
4526 Paresh.b Patel 5 22.0 0 77 2 38.50 3.50 0 0 0
4527 Chris Mitchell 4 14.2 0 64 2 32.00 4.51 0 0 0
4528 Ian Young 13 3.0 0 14 2 7.00 4.67 0 0 0
4529 Terry Ferreira 2 10.0 0 36 2 18.00 3.60 0 0 0
4530 Jaanpal Kingra 4 3.0 0 23 2 11.50 7.67 0 0 0
4531 Varun Harish 11 15.3 1 72 2 36.00 4.71 0 0 0
4532 Asif Ali 1 5.0 0 17 2 8.50 3.40 0 0 0
4533 Sonny Singh 9 10.3 0 64 2 32.00 6.21 0 0 0
4534 Desmond Chumney 4 5.0 0 24 2 12.00 4.80 0 0 0
4535 Shaffick Mohammed 58 11.4 0 58 2 29.00 5.09 0 0 0
4536 Colin Trench 1 7.0 0 31 2 15.50 4.43 0 0 0
4537 Ahmed Gangat 4 7.0 1 26 2 13.00 3.71 0 0 0
4538 Suleman Motala 1 7.0 2 13 2 6.50 1.86 0 0 0
4539 Vimal Lad 14 8.0 0 30 2 15.00 3.75 0 0 0
4540 Ramandeep (diamond) Singh 7 24.0 3 104 2 52.00 4.33 0 0 0
4541 Ashraf Hanslod 32 9.1 0 45 2 22.50 5.17 0 0 0
4542 Jaswinder singh Basra 107 7.2 0 25 2 12.50 3.47 0 0 0
4543 Rashpinder Singh 1 4.0 0 14 2 7.00 3.50 0 0 0
4544 Haider Sahi 3 10.0 0 45 2 22.50 4.50 0 0 0
4545 Pawan Sutrala 11 11.0 1 48 2 24.00 4.36 0 0 0
4546 Omar Khan m 15 20.0 0 139 2 69.50 6.95 0 0 0
4547 Karunvir singh Basra 16 7.0 0 28 2 14.00 4.00 0 0 0
4548 Adnan Maqsood 3 3.0 0 25 2 12.50 8.33 0 0 0
4549 Mukhtar Ahmed 1 10.0 0 64 2 32.00 6.40 0 0 0
4550 Kiran Patel 8 6.5 0 50 2 25.00 7.69 0 0 0
4551 Raed Saqur 11 10.0 1 25 2 12.50 2.50 0 0 0
4552 Sohail Lalani 1 3.0 0 15 2 7.50 5.00 0 0 0
4553 Naresh Chatterpaul 37 19.0 0 141 2 70.50 7.42 0 0 0
4554 Pratik Vyansh 33 2.3 0 7 2 3.50 3.04 0 0 0
4555 Himanshu d. Patel 6 7.0 0 23 2 11.50 3.29 0 0 0
4556 Preet Sandhu 5 28.0 3 118 2 59.00 4.21 0 0 0
4557 Alixis Lowrie 6 38.0 1 162 2 81.00 4.26 0 0 0
4558 Ryan Rampat 2 10.0 0 71 2 35.50 7.10 0 0 0
4559 Saqib Rias 13 7.0 0 60 2 30.00 8.57 0 0 0
4560 Mukesh Luckhoo 13 20.0 0 103 2 51.50 5.15 0 0 0
4561 Qasir Choudhary 9 18.0 1 78 2 39.00 4.33 0 0 0
4562 Pragnesh t Patel 1 9.0 0 24 2 12.00 2.67 0 0 0
4563 Parveen Saroya 4 17.0 0 82 2 41.00 4.82 0 0 0
4564 Irfan Desai 7 16.0 0 64 2 32.00 4.00 0 0 0
4565 Shahid Saleh 2 9.0 1 37 2 18.50 4.11 0 0 0
4566 Tamseel Ahmed 4 3.0 0 12 2 6.00 4.00 0 0 0
4567 Altaf Patel 1 7.0 2 21 2 10.50 3.00 0 0 0
4568 Shamsul Arefeen 3 12.0 2 38 2 19.00 3.17 0 0 0
4569 Lyndon Mcintosh 13 2.5 0 9 2 4.50 3.60 0 0 0
4570 Sidhu Harjot 3 11.0 1 39 2 19.50 3.55 0 0 0
4571 Marine Sase 2 14.0 0 60 2 30.00 4.29 0 0 0
4572 Ramlal Taran 9 10.2 0 35 2 17.50 3.43 0 0 0
4573 Azeemul Hanif 3 14.0 0 71 2 35.50 5.07 0 0 0
4574 Aftab Qaisar 5 9.0 1 35 2 17.50 3.89 0 0 0
4575 Ijaz Ali 10 9.2 0 61 2 30.50 6.63 0 0 0
4576 Farhan Ali 3 10.0 0 68 2 34.00 6.80 0 0 0
4577 Hameed Wasti 5 14.0 0 61 2 30.50 4.36 0 0 0
4578 Shreyans Patel 8 4.0 0 20 2 10.00 5.00 0 0 0
4579 Mandeep Sohal 10 5.0 1 18 2 9.00 3.60 0 0 0
4580 Sandeep Mohindru 25 2.0 0 8 2 4.00 4.00 0 0 0
4581 Navin b. Patel 72 4.0 0 72 2 36.00 18.00 0 0 0
4582 Gurpreet s. Purba 21 11.0 1 40 2 20.00 3.64 0 0 0
4583 Adil Raza 3 10.0 1 64 2 32.00 6.40 0 0 0
4584 Kirikaran Tharmakulasingam 4 9.0 0 26 2 13.00 2.89 0 0 0
4585 Raj Paul 4 8.0 1 38 2 19.00 4.75 0 0 0
4586 Harihar Mohan 3 19.2 1 71 2 35.50 3.70 0 0 0
4587 Shawn Emran 2 16.0 0 64 2 32.00 4.00 0 0 0
4588 Kishor .k. Patel 4 1.0 0 12 2 6.00 12.00 0 0 0
4589 Ahuja Jaspreet 1 5.0 0 25 2 12.50 5.00 0 0 0
4590 Zamal Khan 7 16.0 1 54 2 27.00 3.38 0 0 0
4591 Mukesh m Patel 80 9.5 0 47 2 23.50 4.95 0 0 0
4592 Desmond Samuels 11 21.0 3 94 2 47.00 4.48 0 0 0
4593 Pankaj Prashar 5 5.0 1 20 2 10.00 4.00 0 0 0
4594 Sharm Pierre 4 10.0 1 47 2 23.50 4.70 0 0 0
4595 Andrew Lutchman 1 5.0 2 9 2 4.50 1.80 0 0 0
4596 Sukhwinder Saran 9 28.1 2 114 2 57.00 4.06 0 0 0
4597 Justin Naiken 5 34.0 0 145 2 72.50 4.26 0 0 0
4598 Looknauth Ramsuchit 4 10.0 1 40 2 20.00 4.00 0 0 0
4599 Brahmjot Hundal 2 17.0 2 54 2 27.00 3.18 0 0 0
4600 Omar Anjum 7 7.0 0 25 2 12.50 3.57 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs