Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
2201 Nabil Beg-mohamed 18 63.5 3 288 13 22.15 4.54 1 0 0
2202 Farhan s Arif 27 43.1 0 286 13 22.00 6.64 2 2 0
2203 Ali Hemraj 9 58.4 7 216 13 16.62 3.70 1 1 1
2204 Shivam Yakhmi 13 59.0 4 214 13 16.46 3.63 2 1 0
2205 Dharmesh n. Patel 12 53.3 4 212 13 16.31 3.98 2 0 0
2206 Umer Yousuf 45 69.0 2 365 13 28.08 5.29 1 1 0
2207 Shahid Hussain 23 49.0 3 226 13 17.38 4.61 3 1 0
2208 Abhishek Umesh 8 29.0 4 111 13 8.54 3.83 1 1 0
2209 Ibrahim a. Darsot 69 71.2 3 239 13 18.38 3.38 1 1 0
2210 Hardik Kothari 31 33.3 0 302 13 23.23 9.18 2 1 0
2211 Nadir ahmed Ebrar 6 47.0 5 174 13 13.38 3.70 2 1 0
2212 Jatinder Atwal 116 59.0 3 305 13 23.46 5.17 1 0 0
2213 Basit Khurshid 10 50.4 3 222 13 17.08 4.40 2 0 0
2214 Vivek (2043) (u25) patel 9 57.0 5 244 13 18.77 4.28 1 0 0
2215 Krishnakant (1428) (u25) patel 15 71.2 2 282 13 21.69 3.98 2 1 1
2216 Nandit (3269) (u25) beri 7 38.0 1 153 13 11.77 4.03 3 1 0
2217 Zaheer (1959) (u25) allard 9 57.3 4 231 13 17.77 4.06 3 0 0
2218 Yasir Hussain 14 69.0 3 298 13 22.92 4.32 0 0 0
2219 Owais Arif 33 74.0 1 343 13 26.38 4.64 1 1 0
2220 Abdil Parsram 28 98.0 6 375 13 28.85 3.83 1 0 0
2221 Haris Ahmed 15 67.3 3 286 13 22.00 4.25 1 1 0
2222 Arpit Master 11 43.3 8 179 13 13.77 4.13 2 2 1
2223 Satish Patel 132 67.1 1 386 12 32.17 5.79 0 0 0
2224 Nilesh Patel 155 98.3 4 551 12 45.92 5.63 1 0 0
2225 Bhavesh Patel 64 49.0 2 236 12 19.67 4.82 2 0 0
2226 Zia Khan 47 86.3 4 389 12 32.42 4.53 3 0 0
2227 A.t.j . 7 32.2 1 124 12 10.33 3.90 3 2 0
2228 Mahesh Badrie 90 67.1 2 311 12 25.92 4.69 1 0 0
2229 Mark Nassir 16 62.0 7 232 12 19.33 3.74 2 1 0
2230 Danny Persaud 24 90.1 3 373 12 31.08 4.14 1 0 0
2231 Henry Osinde 14 93.0 9 255 12 21.25 2.74 2 1 0
2232 Bhupendra b Patel 45 83.3 5 340 12 28.33 4.10 1 0 0
2233 Ajay Kumar 6 32.1 3 97 12 8.08 3.02 4 0 0
2234 Ejaz Khan 10 42.2 1 160 12 13.33 3.83 2 1 1
2235 Haroon Khan 35 86.5 8 317 12 26.42 3.66 0 0 0
2236 Jayesh Patel 76 54.5 2 231 12 19.25 4.27 1 0 0
2237 Nimesh Patel 118 77.4 2 369 12 30.75 4.79 0 0 0
2238 Munaf Bala 9 53.2 5 162 12 13.50 3.05 2 1 0
2239 Anoos Khan 26 67.0 4 262 12 21.83 3.91 1 0 0
2240 Ibharahim Bana 27 33.0 2 138 12 11.50 4.29 2 1 0
2241 Ahmad Nana 10 47.2 0 219 12 18.25 4.68 2 1 1
2242 Waleed Khan 9 62.0 1 259 12 21.58 4.18 1 0 0
2243 Nadir Khan 8 48.0 3 196 12 16.33 4.08 2 0 0
2244 Dharmesh n Patel 33 56.4 6 241 12 20.08 4.27 0 0 0
2245 Pawan Kumar 13 66.5 7 234 12 19.50 3.52 1 0 0
2246 Aftab Kurd 11 31.0 0 152 12 12.67 4.90 1 1 1
2247 Nihar Patel 3 25.1 3 82 12 6.83 3.27 3 2 1
2248 Asheesh Atre 7 26.1 2 130 12 10.83 4.98 3 1 0
2249 Sameer Singal 17 44.0 2 214 12 17.83 4.86 2 0 0
2250 Imtiaz Ahmed 7 49.2 6 211 12 17.58 4.29 2 1 0
2251 Khalid Shoib 11 62.0 1 363 12 30.25 5.85 1 0 0
2252 Tejas v. Patel 23 43.2 5 148 12 12.33 3.46 1 0 0
2253 Nitin Deshpande 25 68.2 5 434 12 36.17 6.40 1 0 0
2254 Garey Mathurin 6 45.5 9 119 12 9.92 2.62 4 0 0
2255 Zeeshan Mukaddam 125 76.4 2 412 12 34.33 5.39 1 0 0
2256 Viral Shah 15 60.4 4 247 12 20.58 4.09 1 1 0
2257 Chirag (2709) (u25) patel 22 64.5 4 270 12 22.50 4.19 0 0 0
2258 Sumeen Bali 7 48.0 6 123 12 10.25 2.56 2 1 0
2259 Manish Kapoor 26 44.0 2 226 12 18.83 5.14 3 1 0
2260 Muhammad saqib Siddiqui 16 50.4 6 164 12 13.67 3.28 0 0 0
2261 Ritesh Gupta 25 59.4 1 376 12 31.33 6.33 2 0 0
2262 Harris Heraman 14 57.5 4 264 12 22.00 4.59 1 0 0
2263 Wasil Munir 76 50.1 2 321 12 26.75 6.46 1 0 0
2264 Mohammad Moosani 18 43.0 2 194 12 16.17 4.55 2 1 0
2265 Chamath Wickramasinghe 17 45.2 1 219 12 18.25 4.89 2 1 1
2266 Bankim Patel 19 21.4 1 71 12 5.92 3.32 2 1 0
2267 Jathurshan(y c a ) Thamilselvan 11 36.2 0 208 12 17.33 5.75 2 1 1
2268 Mohammad walla Ikram 12 53.0 2 200 12 16.67 3.77 1 1 1
2269 Pranav k. Patel 6 40.0 0 229 12 19.08 5.73 2 1 1
2270 Temporary Player-2 7 49.0 0 257 12 21.42 5.24 3 0 0
2271 Trevor Henry 16 92.0 14 266 12 22.17 2.89 2 0 0
2272 Jibran Zahidy 16 25.2 1 132 12 11.00 5.32 2 1 0
2273 Mughees Altaf 42 116.0 4 634 12 52.83 5.47 0 0 0
2274 Umair Khalid 18 95.0 7 442 12 36.83 4.65 1 0 0
2275 Khalid Jawaid 39 66.3 2 329 12 27.42 4.99 1 0 0
2276 Saeed Sheikhani 8 26.0 2 90 12 7.50 3.46 2 2 0
2277 Ashutosh Walia 75 69.0 2 415 12 34.58 6.01 1 0 0
2278 Ram Sookdeo 18 87.4 7 380 12 31.67 4.35 1 0 0
2279 Jay Nayakwade 12 60.0 7 269 12 22.42 4.48 1 0 0
2280 Rajesh Kumar 11 35.5 1 146 12 12.17 4.11 3 2 0
2281 Kulveer Bhatti 15 72.1 4 340 12 28.33 4.72 1 1 1
2282 Abdul Kazi 7 47.0 7 194 12 16.17 4.13 2 1 1
2283 Osama Hamid 9 44.4 1 168 12 14.00 3.78 0 0 0
2284 Kemrun Patel 140 70.5 1 492 12 41.00 7.02 1 0 0
2285 Harmeet Singh 104 66.5 4 369 12 30.75 5.55 1 0 0
2286 Arun Galva 51 48.5 5 284 12 23.67 5.86 0 0 0
2287 Randy Baliram 16 42.0 5 139 12 11.58 3.31 2 0 0
2288 Ajay Chacko 22 51.5 3 263 12 21.92 5.11 1 0 0
2289 Amandeep Bhullar 22 95.0 6 402 12 33.50 4.23 1 1 0
2290 Dilan Jayasooriya 9 42.0 4 173 12 14.42 4.12 2 0 0
2291 Ayush Verma 17 82.0 1 417 12 34.75 5.09 0 0 0
2292 Aminesh Jayani 12 60.0 3 336 12 28.00 5.60 2 1 0
2293 Umair Atif 12 46.0 3 209 12 17.42 4.54 0 0 0
2294 Pavanshesh Narayan 16 97.4 7 487 12 40.58 5.00 2 1 1
2295 Sarib Qureshi 9 49.4 1 242 12 20.17 4.90 2 1 0
2296 Opinder Buttar 8 34.0 158 12 13.17 4.65 2 1 0
2297 Parakh Shah 18 71.2 3 365 12 30.42 5.13 1 0 0
2298 Arunkumar Mohankumar 16 41.0 4 227 12 18.92 5.54 2 0 0
2299 Sandeep Singh 66 76.2 0 518 12 43.17 6.83 2 0 0
2300 Dilveen Singh 5 30.4 134 12 11.17 4.47 3 1 0
2301 Amit Thakur 74 42.0 2 193 12 16.08 4.60 2 2 1
2302 Servesh Bothra 6 34.0 201 12 16.75 5.91 3 2 0
2303 Asadullah Qureshi 22 82.5 3 434 12 36.17 5.26 2 1 0
2304 Taha Shahzad 8 55.0 2 219 12 18.25 3.98 2 1 0
2305 Ameer Hamza 21 76.0 7 375 12 31.25 4.93 0 0 0
2306 Suhail Uppal 9 36.5 3 149 12 12.42 4.08 2 2 1
2307 Kapil Bajaj 10 67.2 6 276 12 23.00 4.13 0 0 0
2308 Gursimran Singh 24 69.0 2 351 12 29.25 5.09 2 1 0
2309 Sai swethan Banda 41 49.4 5 250 12 20.83 5.06 1 1 0
2310 Navtej Brar 8 36.0 1 176 12 14.67 4.89 1 0 0
2311 Harsh Minhas 16 56.5 4 269 12 22.42 4.76 0 0 0
2312 Mohit Mathew 6 40.0 3 171 12 14.25 4.28 3 1 0
2313 Angad Bhatia 15 53.0 5 227 12 18.92 4.28 1 0 0
2314 Niravkumar Patel 14 52.1 3 327 12 27.25 6.28 0 0 0
2315 Parwinder Brar 24 66.0 3 392 12 32.67 5.94 0 0 0
2316 Raza Dar 10 72.0 3 227 12 18.92 3.15 2 1 0
2317 Lovepreet Singh 10 57.1 0 312 12 26.00 5.46 1 0 0
2318 Varinder Tiwana 8 40.3 4 195 12 16.25 4.84 2 1 0
2319 Jainil Majmudar 11 41.5 1 211 12 17.58 5.13 2 1 0
2320 Siddarth kanna Kannapiran 20 50.1 2 272 12 22.67 5.47 1 0 0
2321 Daljeet Ganda 11 55.0 6 266 12 22.17 4.84 1 1 1
2322 Prabhav Prakash 11 58.4 7 266 12 22.17 4.55 1 1 0
2323 Everton Patterson 13 71.0 2 501 12 41.75 7.06 1 1 0
2324 Rupinder Sandhu 10 58.0 1 371 12 30.92 6.40 1 0 0
2325 Manpreet Singh 9 76.0 4 287 12 23.92 3.78 2 0 0
2326 Harpreet Singh 8 53.0 5 216 12 18.00 4.11 1 0 0
2327 Nirmit Patel 14 39.0 3 192 11 17.45 4.92 1 0 0
2328 Priyanshu Butta 7 30.0 1 114 11 10.36 3.80 3 2 0
2329 Akhil reddy Thoutreddy 8 50.0 5 180 11 16.36 3.60 2 1 0
2330 Rachit Dang 8 44.1 5 155 11 14.09 3.51 1 0 0
2331 Jaskarn Parmar 11 45.0 2 214 11 19.45 4.80 1 1 1
2332 Mayank Sharma 8 42.1 3 164 11 14.91 3.90 1 0 0
2333 Harshdeep Singh Grewal 7 20.2 4 62 11 5.64 3.07 2 1 0
2334 Gurloveleen Sekhon 7 53.0 3 255 11 23.18 4.81 3 1 0
2335 Harrajan Singh 6 44.2 6 199 11 18.09 4.50 3 0 0
2336 Denny Patel 14 63.0 2 296 11 26.91 4.70 2 1 0
2337 Curtis Desilva 41 49.2 10 171 11 15.55 3.50 1 1 1
2338 Paras Shah 100 35.3 1 276 11 25.09 8.00 1 1 1
2339 Mustafa Lukmanji 42 44.3 1 262 11 23.82 5.91 2 0 0
2340 Mohammed amin Khan 9 53.5 8 191 11 17.36 3.57 1 1 0
2341 Andrew Mcleish 97 55.4 1 342 11 31.09 6.17 0 0 0
2342 Tanveer Abdullah 114 57.4 3 255 11 23.18 4.44 1 0 0
2343 Resham Boysie 25 88.0 2 350 11 31.82 3.98 1 0 0
2344 Gurshinder Multani 12 68.0 7 320 11 29.09 4.71 0 0 0
2345 Sameer Hasham 6 44.5 6 131 11 11.91 2.97 2 1 0
2346 Parbhjot Barar 9 42.0 6 131 11 11.91 3.15 3 0 0
2347 Asim Hussain 17 37.0 3 185 11 16.82 5.00 2 1 0
2348 Salil Mehta 94 45.0 0 269 11 24.45 5.98 1 0 0
2349 Khawar Saif ul haque 13 58.0 8 207 11 18.82 3.57 1 0 0
2350 Samuel Boodram 9 44.0 3 205 11 18.64 4.66 3 1 0
2351 Suresh k Patel 48 104.4 14 338 11 30.73 3.25 1 0 0
2352 Muhammad Abdulrehman 11 49.3 4 205 11 18.64 4.16 2 1 1
2353 Navaid Farooqui 45 42.0 3 341 11 31.00 8.20 1 0 0
2354 Dharmesh j Patel 9 45.0 6 194 11 17.64 4.31 1 0 0
2355 Umesh Gorantla 30 82.0 3 363 11 33.00 4.43 0 0 0
2356 Tyrone Persaud 12 72.0 11 268 11 24.36 3.74 1 0 0
2357 Bhagwandin Bhoodu 9 39.0 3 140 11 12.73 3.59 2 0 0
2358 Nitish r Kumar 9 52.0 3 195 11 17.73 3.75 2 1 0
2359 Aizaz Alam 16 63.0 1 375 11 34.09 5.95 0 0 0
2360 Haroon Syed 15 39.0 2 254 11 23.09 6.51 1 0 0
2361 Jitendra Chaudhari 16 42.0 1 199 11 18.09 4.74 3 0 0
2362 Gaurav Baweja 19 50.1 1 236 11 21.45 4.75 2 0 0
2363 Taranjeet Chohan 21 55.0 7 258 11 23.45 4.69 0 0 0
2364 Simranjit singh Sandhu 11 52.0 6 153 11 13.91 2.94 1 0 0
2365 Nilesh kv Patel 73 48.0 0 272 11 24.73 5.67 1 1 1
2366 Muhammad Asim 19 64.1 6 287 11 26.09 4.51 1 0 0
2367 John Verneuil 11 63.0 1 312 11 28.36 4.95 1 0 0
2368 Bilal Javed 42 48.1 2 266 11 24.18 5.58 1 1 1
2369 Dipesh Mahesuria 42 34.4 0 255 11 23.18 7.41 2 0 0
2370 Sanjam Suri 16 63.3 7 291 11 26.45 4.63 2 0 0
2371 Chintan Thakkar 24 81.3 9 314 11 28.55 3.86 1 0 0
2372 Hemal (y.c.a.) Patel 11 39.0 0 193 11 17.55 4.95 0 0 0
2373 Ali Baloch 9 53.3 4 237 11 21.55 4.45 2 0 0
2374 Akila Mahagamulla gamage 7 30.2 1 142 11 12.91 4.70 3 0 0
2375 Shwetank Swaroop 8 50.0 3 294 11 26.73 5.88 3 0 0
2376 Surinder Katri 13 64.0 2 329 11 29.91 5.14 1 0 0
2377 Gurjarman Sandhu 11 65.1 4 271 11 24.64 4.19 1 0 0
2378 Ammar Hakim 5 23.4 2 136 11 12.36 5.81 3 1 0
2379 Zeeshan Ansari 77 50.4 0 350 11 31.82 6.94 0 0 0
2380 Hammad Shoaib 75 70.1 2 385 11 35.00 5.56 1 1 1
2381 Dave Sinanan 10 75.0 10 238 11 21.64 3.17 2 0 0
2382 Richie Anand 6 44.0 4 203 11 18.45 4.61 1 1 0
2383 Himanshu Singh 11 35.5 5 217 11 19.73 6.11 2 0 0
2384 Sultan Shahzada 38 72.2 5 381 11 34.64 5.28 1 0 0
2385 Ahmad Ali 4 36.0 0 132 11 12.00 3.67 3 0 0
2386 Harkamal Sandhu 111 87.4 7 417 11 37.91 4.77 0 0 0
2387 Mohsin Niaz 11 34.0 2 117 11 10.64 3.44 2 1 0
2388 Sukhchain Johal 145 69.1 1 420 11 38.18 6.15 0 0 0
2389 Umair Wasim 13 54.0 2 258 11 23.45 4.78 0 0 0
2390 Bhavin Patel 11 41.0 1 164 11 14.91 4.04 2 2 1
2391 Jugraj Ghuman 141 36.0 6 116 11 10.55 3.22 0 0 0
2392 Keon Isaac 11 47.0 5 175 11 15.91 3.72 1 0 0
2393 Abubakar Masood 11 55.5 3 270 11 24.55 4.86 1 1 0
2394 Imtias Hosein 13 71.0 2 307 11 27.91 4.32 2 0 0
2395 Abdullah Khokar 115 74.2 3 415 11 37.73 5.65 0 0 0
2396 Rajith Attapattu 23 66.2 6 344 11 31.27 5.20 2 0 0
2397 Amrinder Deol 31 99.0 4 486 11 44.18 4.91 0 0 0
2398 Rushabh Patel 56 37.2 12 205 11 18.64 5.57 1 1 1
2399 Dylan Menezes 23 68.3 2 450 11 40.91 6.63 1 1 0
2400 Nairon Motilal 8 45.0 4 167 11 15.18 3.74 2 2 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs