Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
3601 Mitul Patel 3 15.0 94 4 23.50 6.27 1 0 0
3602 Abhimaneau Kohli 9 6.4 0 47 4 11.75 7.34 1 0 0
3603 Sunil Rcet 8 23.0 0 144 4 36.00 6.26 0 0 0
3604 Varinder Tiwana 2 16.0 1 81 4 20.25 5.06 1 0 0
3605 Mohsan Ali 5 24.0 2 68 4 17.00 2.83 0 0 0
3606 Jainil Majmudar 4 16.3 106 4 26.50 6.67 0 0 0
3607 Mankaran Singh 12 18.0 0 85 4 21.25 4.72 0 0 0
3608 Gurmeet singh Matharu 7 16.0 3 98 4 24.50 6.13 0 0 0
3609 Manjit Sandhu 6 25.0 171 4 42.75 6.84 0 0 0
3610 Angad Walia 1 8.0 2 16 4 4.00 2.00 1 1 0
3611 Naveed Jailani 10 19.0 2 70 4 17.50 3.68 1 0 0
3612 Neville Cassell 65 9.5 1 34 4 8.50 3.58 0 0 0
3613 Manish Patel 45 19.0 0 103 4 25.75 5.42 1 0 0
3614 Deo Ramshoye 5 26.0 3 97 4 24.25 3.73 0 0 0
3615 Shailesh Delvadia 92 42.3 1 179 4 44.75 4.23 0 0 0
3616 Hiten Prajapati 88 14.0 0 79 4 19.75 5.64 1 0 0
3617 Player Unidentified 2 14.0 2 42 4 10.50 3.00 1 0 0
3618 Rajeshkumar n. Patel 13 20.0 2 85 4 21.25 4.25 0 0 0
3619 Elijah Charles 15 22.0 2 108 4 27.00 4.91 0 0 0
3620 Nokran Bhoodhow 3 14.0 0 63 4 15.75 4.50 1 1 0
3621 Qazi Sabir 4 18.0 2 55 4 13.75 3.06 0 0 0
3622 Kameel (jinx) Rahim 9 21.0 0 109 4 27.25 5.19 1 0 0
3623 Fazil Sattaur 13 24.0 1 69 4 17.25 2.88 1 0 0
3624 Amarjit Sharma (soni) 12 14.0 1 59 4 14.75 4.21 0 0 0
3625 Ken Ramnarine 10 20.0 0 96 4 24.00 4.80 1 0 0
3626 Roopan Singh 11 20.4 0 135 4 33.75 6.62 0 0 0
3627 Aman Singh 2 11.2 3 29 4 7.25 2.59 1 0 0
3628 Sameer Patel 3 6.1 2 24 4 6.00 3.93 1 1 0
3629 Nadir Irani 11 3.5 0 23 4 5.75 6.57 1 1 0
3630 Mike Bryan 10 33.0 0 144 4 36.00 4.36 0 0 0
3631 Anil Mahadeo 13 46.0 2 263 4 65.75 5.72 0 0 0
3632 Sanjay.d Patel 9 50.0 3 221 4 55.25 4.42 0 0 0
3633 Kalpan Patel 9 11.0 1 110 4 27.50 10.00 0 0 0
3634 Rohan Annirood 3 10.0 0 44 4 11.00 4.40 1 1 0
3635 Shahroz Shah 9 24.5 2 67 4 16.75 2.73 0 0 0
3636 Danson Andrews 11 29.0 1 172 4 43.00 5.93 0 0 0
3637 Naveed Mohammad 12 16.4 2 65 4 16.25 3.96 0 0 0
3638 Amandeep (old) Singh 8 9.0 0 46 4 11.50 5.11 1 1 0
3639 Joel Nembhard 11 17.2 1 117 4 29.25 6.80 1 0 0
3640 Umer (cco) Farooq 25 25.3 0 142 4 35.50 5.70 0 0 0
3641 Umair Rashid 23 18.0 0 122 4 30.50 6.78 0 0 0
3642 Nusli Konkrawala 62 26.3 0 159 4 39.75 6.05 0 0 0
3643 Mehervan Wadia 27 19.3 0 153 4 38.25 7.93 0 0 0
3644 Irfan Daya 5 19.4 0 70 4 17.50 3.61 0 0 0
3645 Sharvil Vahara 7 11.5 0 72 4 18.00 6.26 0 0 0
3646 Irfan Vakharia 85 28.2 1 153 4 38.25 5.58 0 0 0
3647 Prince Hasan 43 9.0 0 28 4 7.00 3.11 1 1 0
3648 Ejaz Ahmed 5 28.0 1 127 4 31.75 4.54 0 0 0
3649 Peter Persaud 2 11.4 1 44 4 11.00 3.86 1 1 0
3650 Zeeshan Arshad 13 28.0 2 142 4 35.50 5.07 0 0 0
3651 Hifzur Subedar 5 28.3 4 118 4 29.50 4.17 1 1 0
3652 Naresh Lallan 2 13.0 2 21 4 5.25 1.62 0 0 0
3653 Maghan Patel 4 19.0 0 83 4 20.75 4.37 0 0 0
3654 Akshat Sehgal 11 14.3 0 42 4 10.50 2.94 1 1 0
3655 Sudhir(happy) Sharma 16 20.0 0 57 4 14.25 2.85 0 0 0
3656 Imtiyaz Master 7 20.0 0 90 4 22.50 4.50 0 0 0
3657 Danish Khawaja 12 13.2 1 109 4 27.25 8.26 0 0 0
3658 Umar Munir 4 14.0 2 73 4 18.25 5.21 0 0 0
3659 Mukesh(mumbay) Patel 33 19.4 0 70 4 17.50 3.61 0 0 0
3660 Norman Wright 2 15.0 0 78 4 19.50 5.20 1 1 0
3661 Karan Patel 126 16.5 0 122 4 30.50 7.39 0 0 0
3662 Syed murtza Abbas 4 20.0 0 123 4 30.75 6.15 0 0 0
3663 Asghar Baig 5 13.0 0 72 4 18.00 5.54 0 0 0
3664 Vishwas Thoke 10 7.2 0 32 4 8.00 4.71 0 0 0
3665 Ovais Khan 7 19.5 1 50 4 12.50 2.56 1 0 0
3666 Waqas Chaudhary 34 39.0 0 210 4 52.50 5.38 0 0 0
3667 Basit Abdul 4 4.0 1 11 4 2.75 2.75 1 1 0
3668 Raj (challengers) Desai 17 13.2 0 62 4 15.50 4.70 0 0 0
3669 Pranab Patel 8 5.0 0 45 4 11.25 9.00 1 0 0
3670 Idris Bana 8 26.3 1 137 4 34.25 5.21 1 1 0
3671 Irfan Malik 12 15.3 3 54 4 13.50 3.53 0 0 0
3672 Abdul (old) Basit 12 11.0 6 36 4 9.00 3.27 0 0 0
3673 Samir Jariwala 47 34.4 1 229 4 57.25 6.66 0 0 0
3674 Shahrukh Qureshi 4 15.0 0 42 4 10.50 2.80 1 1 0
3675 Nabieel Zafar 5 17.0 1 76 4 19.00 4.47 0 0 0
3676 Jasbir Sehdev 17 35.0 0 194 4 48.50 5.54 0 0 0
3677 Chirag hasmukhlal Patel 8 26.4 4 80 4 20.00 3.03 1 0 0
3678 Rajesh Ravindran 20 21.0 1 98 4 24.50 4.67 1 0 0
3679 Siraj Belim 4 12.0 1 46 4 11.50 3.83 1 0 0
3680 Chinton Karkatkia 5 17.0 1 67 4 16.75 3.94 0 0 0
3681 Pearan Bernard 9 12.0 0 49 4 12.25 4.08 0 0 0
3682 Tahir bilal Syed 3 23.0 2 74 4 18.50 3.22 1 0 0
3683 Deodat Chowtie 2 20.0 1 78 4 19.50 3.90 1 0 0
3684 Mohammed shahid Iqbal 4 13.0 2 69 4 17.25 5.31 1 1 0
3685 Priyank Chohan 4 32.0 5 157 4 39.25 4.91 0 0 0
3686 Tariq (universal) Khan 1 10.0 1 34 4 8.50 3.40 1 1 0
3687 Tanveer Elahi 3 6.0 0 39 4 9.75 6.50 1 1 0
3688 Abdullah Omar 4 15.0 0 53 4 13.25 3.53 0 0 0
3689 Kunauth Harry 91 45.0 0 252 4 63.00 5.65 0 0 0
3690 Saurabh Patel 101 15.2 0 88 4 22.00 5.95 0 0 0
3691 Sanaullah Javed 9 16.0 0 137 4 34.25 8.56 1 0 0
3692 Nikhil Dutta 7 21.4 1 70 4 17.50 3.27 1 0 0
3693 Ramesh Brown 7 17.0 0 119 4 29.75 7.00 1 0 0
3694 Chintan Shah 10 12.0 0 87 4 21.75 7.25 1 0 0
3695 Saqib Sheikh 1 7.4 2 27 4 6.75 3.65 1 1 0
3696 Ibrar Iqbal 9 22.5 3 91 4 22.75 4.04 0 0 0
3697 Lasith (e) manukulasooriya 25 23.4 0 74 4 18.50 3.16 0 0 0
3698 Gurinder Virdi 22 30.0 1 163 4 40.75 5.43 1 0 0
3699 Sukhvir Saini 42 21.4 0 132 4 33.00 6.17 1 0 0
3700 Lakdas Liyanage 5 24.0 1 104 4 26.00 4.33 0 0 0
3701 Ibrahim Sheikh 1 7.0 0 35 4 8.75 5.00 1 1 0
3702 Mohmed Norat 14 15.0 0 58 4 14.50 3.87 1 1 0
3703 Aiyoob Memon 2 10.2 0 42 4 10.50 4.12 1 1 0
3704 Ali Malik 2 11.0 0 58 4 14.50 5.27 1 1 0
3705 Vrushabh Kamat 10 17.5 0 118 4 29.50 6.74 0 0 0
3706 Ali Hashmi 4 12.0 0 41 4 10.25 3.42 1 0 0
3707 Azath Samsun mueen 26 19.0 0 91 4 22.75 4.79 0 0 0
3708 Antik Dey 5 17.0 0 79 4 19.75 4.65 0 0 0
3709 Syed shujaat Zaidi 26 18.0 1 111 4 27.75 6.17 0 0 0
3710 Anjum Shafique 61 11.4 0 81 4 20.25 7.11 1 0 0
3711 Utkrisht Saroha 8 19.0 0 102 4 25.50 5.37 0 0 0
3712 Mohammed jawad Alam 2 12.0 5 25 4 6.25 2.08 1 0 0
3713 Suhel r Patel 2 14.0 0 83 4 20.75 5.93 0 0 0
3714 Puneet Malhotra 7 24.0 2 109 4 27.25 4.54 0 0 0
3715 Neeraj Dave 6 30.0 0 144 4 36.00 4.80 0 0 0
3716 Omar Kahn 7 10.0 0 62 4 15.50 6.20 0 0 0
3717 Royston Crandon 2 8.0 0 35 4 8.75 4.38 1 1 0
3718 Bryce Anderson 8 26.0 1 108 4 27.00 4.15 0 0 0
3719 Manin Trivedi 14 38.0 3 175 4 43.75 4.61 0 0 0
3720 Paresh Patel 4 17.0 3 45 4 11.25 2.65 1 0 0
3721 Asbert Joseph 28 26.0 0 135 4 33.75 5.19 1 0 0
3722 Harinder Singh 2 4.0 1 24 4 6.00 6.00 1 1 0
3723 Zain Adeeb 11 15.0 0 101 4 25.25 6.73 0 0 0
3724 Pratheepan Thambu 4 19.0 0 94 4 23.50 4.95 1 0 0
3725 Kelvin Jeremiah 6 8.3 0 53 4 13.25 6.39 1 0 0
3726 Saleem Deshmukh 5 21.2 3 82 4 20.50 3.87 0 0 0
3727 Abhishek Sharma 4 10.0 1 55 4 13.75 5.50 1 0 0
3728 Ahmad Qamar 1 10.0 2 34 4 8.50 3.40 1 1 0
3729 Ketankumar Modi 15 18.2 1 74 4 18.50 4.07 1 1 0
3730 Javaid Rao 2 18.0 2 55 4 13.75 3.06 0 0 0
3731 Vinay kumar Kaja 21 25.2 3 135 4 33.75 5.36 0 0 0
3732 Saad Siddiqui 46 39.3 1 314 4 78.50 7.99 0 0 0
3733 Ishaq Lakhi 29 16.0 0 48 4 12.00 3.00 0 0 0
3734 Kaizad Debu 12 19.0 1 100 4 25.00 5.26 0 0 0
3735 Babar Jamal 3 16.0 2 76 4 19.00 4.75 0 0 0
3736 Pratik Marathe 2 13.2 4 41 4 10.25 3.11 1 0 0
3737 Ahmad Saleem 8 23.0 0 131 4 32.75 5.70 0 0 0
3738 Adil Haniff 2 19.0 5 53 4 13.25 2.79 0 0 0
3739 Deep Samra 3 11.0 0 45 4 11.25 4.09 1 0 0
3740 Harshil Patel (ncc) 6 18.0 3 58 4 14.50 3.22 0 0 0
3741 Khyber Khan 6 19.0 0 66 4 16.50 3.47 1 0 0
3742 Syed fahimi iqbal Rizvi 4 14.0 1 81 4 20.25 5.79 1 0 0
3743 Mohit Punjabi 11 22.0 0 124 4 31.00 5.64 0 0 0
3744 Salim m. Patel 5 19.0 3 54 4 13.50 2.84 0 0 0
3745 Fazal Patel 3 7.5 0 33 4 8.25 4.40 0 0 0
3746 Deraj Harrinaraine 25 22.0 1 123 4 30.75 5.59 0 0 0
3747 Chaminda Marasinghe 9 15.0 1 80 4 20.00 5.33 0 0 0
3748 Ajaib singh Tiwana 3 11.3 1 54 4 13.50 4.78 1 0 0
3749 Karna Sheth 8 18.1 0 58 4 14.50 3.20 0 0 0
3750 Shaheryar Khan 67 17.0 1 118 4 29.50 6.94 0 0 0
3751 Arsh Grewal 7 9.2 0 42 4 10.50 4.77 0 0 0
3752 Harpreet ( y c a ) Singh 6 15.5 0 78 4 19.50 5.03 1 1 0
3753 Vasant v. Patel 14 9.3 0 49 3 16.33 5.27 0 0 0
3754 Balbir Singh 17 10.0 0 41 3 13.67 4.10 0 0 0
3755 Gurmail Singh (diamond) 1 9.0 0 24 3 8.00 2.67 1 0 0
3756 Desmond Robinson 34 16.0 1 92 3 30.67 5.75 0 0 0
3757 Yogesh Lad 15 15.0 1 50 3 16.67 3.33 0 0 0
3758 Dipak Lad 52 18.1 0 102 3 34.00 5.76 0 0 0
3759 Anil Shukla 6 8.0 0 28 3 9.33 3.50 0 0 0
3760 Jayesh t. Patel 34 7.0 0 49 3 16.33 7.00 0 0 0
3761 Radcliff Linton 5 8.0 0 62 3 20.67 7.75 1 0 0
3762 Khalid . 4 20.2 1 58 3 19.33 2.87 0 0 0
3763 Gurpal Virk 19 21.0 1 95 3 31.67 4.52 0 0 0
3764 Krishna Sooknanan 8 16.0 0 109 3 36.33 6.81 0 0 0
3765 Tahir Khan 9 30.3 4 116 3 38.67 3.83 0 0 0
3766 Peter Baldeo 6 17.0 1 86 3 28.67 5.06 0 0 0
3767 Marcos Lalsee 11 19.2 0 77 3 25.67 4.01 0 0 0
3768 Zachara Patel 5 32.0 9 62 3 20.67 1.94 0 0 0
3769 Zahid Khan 1 2.4 1 4 3 1.33 1.67 1 0 0
3770 Cris Ramglogan 20 22.0 0 148 3 49.33 6.73 0 0 0
3771 Siddharth Khemani 20 15.1 0 71 3 23.67 4.70 0 0 0
3772 Maxwell Palmer 60 9.0 1 43 3 14.33 4.78 0 0 0
3773 Winston Facey 7 6.3 0 25 3 8.33 3.97 1 0 0
3774 Arun g Patel 51 6.4 0 37 3 12.33 6.17 0 0 0
3775 Bharat Mistry 4 9.0 0 30 3 10.00 3.33 1 0 0
3776 Maaz Atcha 3 14.3 3 31 3 10.33 2.17 1 0 0
3777 Mukesh(swami) Patel 5 4.0 0 22 3 7.33 5.50 1 0 0
3778 Arshad Moqeem 8 13.0 1 32 3 10.67 2.46 0 0 0
3779 Steve Ramlal 4 11.0 0 75 3 25.00 6.82 1 0 0
3780 Steven Simmons 4 18.0 0 62 3 20.67 3.44 0 0 0
3781 Iqbal Mohammed 77 20.0 0 107 3 35.67 5.35 0 0 0
3782 Fenmore Blake 6 22.0 3 89 3 29.67 4.05 0 0 0
3783 Oliver Walker 6 10.0 0 45 3 15.00 4.50 1 0 0
3784 Munib Khan 57 6.2 0 47 3 15.67 8.70 0 0 0
3785 Naeem Jogyat 4 21.0 2 70 3 23.33 3.33 0 0 0
3786 Tushar Mukhawala 38 13.0 0 58 3 19.33 4.46 0 0 0
3787 Syed Ali 41 17.5 0 119 3 39.67 6.80 0 0 0
3788 Anthony Gilbert 36 26.5 3 114 3 38.00 4.30 0 0 0
3789 Imad ali Syed 10 16.3 0 51 3 17.00 3.13 0 0 0
3790 Wajahat Mir 9 5.0 0 17 3 5.67 3.40 1 0 0
3791 Fawad Mehmud 18 9.0 1 37 3 12.33 4.11 1 0 0
3792 Ronnie Smith 11 17.0 1 51 3 17.00 3.00 0 0 0
3793 Inderpal singh Dhillon 19 9.0 0 57 3 19.00 6.33 0 0 0
3794 Jayesh .c Patel 3 18.0 2 65 3 21.67 3.61 0 0 0
3795 Sanjay .t Patel 44 20.0 1 77 3 25.67 3.85 0 0 0
3796 Sunil Dhaniram 2 11.5 0 55 3 18.33 4.78 0 0 0
3797 Ajay max Patel 3 9.0 0 38 3 12.67 4.22 0 0 0
3798 Jitesh (india sports Patel 1 6.4 1 25 3 8.33 3.91 1 0 0
3799 Jayu (jayesh) Patel 21 21.2 0 88 3 29.33 4.15 0 0 0
3800 John Wellington 50 22.0 0 152 3 50.67 6.91 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs