Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
5201 Arjun Lad 4 8.0 0 41 1 41.00 5.13 0 0 0
5202 Asim Chughtai 17 9.5 0 73 1 73.00 7.68 0 0 0
5203 Kathan Patel 9 5.0 0 28 1 28.00 5.60 0 0 0
5204 Mohamed usman Nizam 3 4.0 0 19 1 19.00 4.75 0 0 0
5205 Mohamed Chaviwala 14 21.1 0 170 1 170.00 8.06 0 0 0
5206 Hasan Ansari 1 6.0 0 38 1 38.00 6.33 0 0 0
5207 Simran Sandhu 4 7.3 0 55 1 55.00 7.53 0 0 0
5208 Hishant Dher 1 7.0 0 47 1 47.00 6.71 0 0 0
5209 Anuj Shah 18 12.3 0 75 1 75.00 6.10 0 0 0
5210 Rajbir Dhillon 7 11.0 0 75 1 75.00 6.82 0 0 0
5211 Shashidhar Muppala 5 10.0 0 37 1 37.00 3.70 0 0 0
5212 Rishi Siew 6 4.2 0 22 1 22.00 5.24 0 0 0
5213 Asif Naeem 6 28.0 1 120 1 120.00 4.29 0 0 0
5214 Satnam Singh 1 5.0 15 1 15.00 3.00 0 0 0
5215 Pratheeban Balendran 1 1.4 0 12 1 12.00 8.57 0 0 0
5216 Ripal Patel 83 6.0 0 65 1 65.00 10.83 0 0 0
5217 Jibran Shaukat 17 3.0 0 29 1 29.00 9.67 0 0 0
5218 Imba Rajendra 14 28.5 0 177 1 177.00 6.21 0 0 0
5219 Davryn Raymond 1 8.0 29 1 29.00 3.63 0 0 0
5220 Amandeep Kaberwal 3 8.0 1 39 1 39.00 4.88 0 0 0
5221 Rowan Elliott 4 13.0 0 83 1 83.00 6.38 0 0 0
5222 Dwight Ramenaden 5 1.0 0 3 1 3.00 3.00 0 0 0
5223 Niroj Acharya 7 7.0 0 34 1 34.00 4.86 0 0 0
5224 Jaskarn Dhaliwal 24 11.4 3 47 1 47.00 4.12 0 0 0
5225 Albert Sabananthan 5 9.0 0 71 1 71.00 7.89 0 0 0
5226 Preveen Danieal 9 15.0 29 1 29.00 1.93 0 0 0
5227 Mukesh Samaroo 34 23.4 2 96 1 96.00 4.10 0 0 0
5228 Usman khalid Butt 3 3.0 0 23 1 23.00 7.67 0 0 0
5229 Abdul Gafoor 3 4.0 0 42 1 42.00 10.50 0 0 0
5230 Ali uzair Sibtain 2 3.0 0 13 1 13.00 4.33 0 0 0
5231 Tajinder Rai 1 3.0 10 1 10.00 3.33 0 0 0
5232 Dipesh Patel 14 5.2 0 38 1 38.00 7.31 0 0 0
5233 Ankur Patel 7 6.0 34 1 34.00 5.67 0 0 0
5234 Muhammad Iqbal 3 8.0 66 1 66.00 8.25 0 0 0
5235 Faisal Yasin 1 7.0 53 1 53.00 7.57 0 0 0
5236 Mohib Vadia 1 7.0 2 24 1 24.00 3.43 0 0 0
5237 Ronak Rao 5 8.0 0 32 1 32.00 4.00 0 0 0
5238 Zeeshan Abbasi 13 21.0 2 106 1 106.00 5.15 0 0 0
5239 Ranjit Rai 15 10.0 58 1 58.00 6.04 0 0 0
5240 Ankur Patel 1 3.0 0 15 1 15.00 5.00 0 0 0
5241 Devarshi Patel 3 2.0 23 1 23.00 11.50 0 0 0
5242 Nisarg Patel 12 5.0 50 1 50.00 10.00 0 0 0
5243 Faizan Sajid 2 5.3 24 1 24.00 4.53 0 0 0
5244 Nihanth Badugu 1 8.2 58 1 58.00 7.07 0 0 0
5245 Talha Ahmad 4 8.0 58 1 58.00 7.25 0 0 0
5246 Saruhasan Hareenthiran 4 5.0 0 40 1 40.00 8.00 0 0 0
5247 Hussain Jawa 7 10.0 105 1 105.00 10.50 0 0 0
5248 Collis Worrell 9 6.0 49 1 49.00 8.17 0 0 0
5249 Chintan Tailor 12 2.0 10 1 10.00 5.00 0 0 0
5250 Atif Majeed 6 8.0 46 1 46.00 5.75 0 0 0
5251 Kashif Majeed 8 18.0 54 1 54.00 3.00 0 0 0
5252 Ayaz Hanslod 16 4.0 36 1 36.00 9.00 0 0 0
5253 Baldev Brar 2 6.0 1 20 1 20.00 3.33 0 0 0
5254 Nitin Sharma 32 3.0 28 1 28.00 9.33 0 0 0
5255 Umar Barroo 4 8.0 65 1 65.00 8.13 0 0 0
5256 Seth Subha 11 4.0 34 1 34.00 8.50 0 0 0
5257 Ali Qureshi 2 1.0 16 1 16.00 16.00 0 0 0
5258 Mohsin Mahmood 11 6.0 0 50 1 50.00 8.33 0 0 0
5259 Siddh Lad 29 3.0 1 10 1 10.00 3.33 0 0 0
5260 Sai Omkaram 30 14.0 1 77 1 77.00 5.50 0 0 0
5261 saleem moten 8 40.0 255 1 255.00 6.38 0 0 0
5262 Neel Patel 5 3.0 15 1 15.00 5.00 0 0 0
5263 Sagardeep Singh Chatha 81 3.0 0 14 1 14.00 4.67 0 0 0
5264 Gurveer Sran 1 3.2 22 1 22.00 6.88 0 0 0
5265 umair muammad 1 1.0 9 1 9.00 9.00 0 0 0
5266 Rajat Bains 3 3.0 0 12 1 12.00 4.00 0 0 0
5267 Srikar Singeetham 25 7.0 12 1 12.00 1.71 0 0 0
5268 Mihir Rajput 1 4.0 2 11 1 11.00 2.75 0 0 0
5269 Waheed Raza 1 5.4 0 7 1 7.00 1.30 0 0 0
5270 Shubham Gogna 1 3.0 1 2 1 2.00 0.67 0 0 0
5271 sukhjinder sangha 56 14.0 2 65 1 65.00 4.64 0 0 0
5272 Uvin Bandara 1 5.0 35 1 35.00 7.00 0 0 0
5273 Dillon Mohammed 4 18.0 2 49 1 49.00 2.72 0 0 0
5274 Shailesh Patel 3 10.0 1 60 1 60.00 6.00 0 0 0
5275 Harjinder Grewal 1 4.0 15 1 15.00 3.75 0 0 0
5276 Anish Dhawan 7 11.3 94 1 94.00 8.32 0 0 0
5277 Amzad Hanif 1 4.0 0 29 1 29.00 7.25 0 0 0
5278 Harjot Grewal 56 3.0 0 12 1 12.00 4.00 0 0 0
5279 Ghannam Wasif 1 2.0 0 18 1 18.00 9.00 0 0 0
5280 Vishal Mahi 51 12.0 1 59 1 59.00 4.92 0 0 0
5281 Jaspreet Buttar 7 18.0 0 109 1 109.00 6.06 0 0 0
5282 Harsimran Tatla 39 3.0 11 1 11.00 3.67 0 0 0
5283 Gurpreet Singh chumber 2 13.0 50 1 50.00 3.85 0 0 0
5284 Kumar Kalra 1 4.0 34 1 34.00 8.50 0 0 0
5285 Amandeep Singh 17 6.3 21 1 21.00 3.33 0 0 0
5286 Hitanshu Sharma 2 2.5 20 1 20.00 8.00 0 0 0
5287 Gagan Singh 1 5.0 14 1 14.00 2.80 0 0 0
5288 Sabinus Joyous 13 19.2 0 169 1 169.00 8.99 0 0 0
5289 Iqbal Khan 7 14.2 0 104 1 104.00 7.32 0 0 0
5290 Dominic Dumenil 2 4.0 44 1 44.00 11.00 0 0 0
5291 Jaymin Bhalsod 8 6.0 44 1 44.00 7.33 0 0 0
5292 Jainit Nayak 2 9.0 43 1 43.00 4.78 0 0 0
5293 Amit Chouhan 15 15.0 94 1 94.00 6.27 0 0 0
5294 Arjuna Sukhu 4 14.0 1 82 1 82.00 5.86 0 0 0
5295 Kamal Vinayagam 9 3.0 28 1 28.00 9.33 0 0 0
5296 Nitin Shangari 5 2.0 23 1 23.00 11.50 0 0 0
5297 Zain Uddin 1 8.0 39 1 39.00 4.88 0 0 0
5298 Avee Gandhi 3 3.4 10 1 10.00 2.94 0 0 0
5299 Raj Patel 1 3.0 21 1 21.00 7.00 0 0 0
5300 Vaibhav Sharma 1 5.0 0 28 1 28.00 5.60 0 0 0
5301 Darshit Patel 6 3.4 1 25 1 25.00 7.35 0 0 0
5302 Yax Patel 4 21.0 3 63 1 63.00 3.00 0 0 0
5303 Gurpreet Singh 2 9.0 51 1 51.00 5.67 0 0 0
5304 Amandeep Singh 2 9.0 1 55 1 55.00 6.11 0 0 0
5305 Puneet Ghuman 4 5.0 0 39 1 39.00 7.80 0 0 0
5306 Mehul Saini 5 7.0 38 1 38.00 5.43 0 0 0
5307 Jeevan Cheema 3 8.0 1 29 1 29.00 3.63 0 0 0
5308 Haseeb Aslam 12 2.0 32 1 32.00 16.00 0 0 0
5309 Azam Jaffri 1 7.0 36 1 36.00 5.14 0 0 0
5310 Deep Patel 4 0.4 2 1 2.00 5.00 0 0 0
5311 Farhan Aslam 3 17.0 112 1 112.00 6.59 0 0 0
5312 Farzan Muljiani 7 4.2 0 34 1 34.00 8.10 0 0 0
5313 Sohel Kazi 6 4.0 37 1 37.00 9.25 0 0 0
5314 Sumit Bhalla 16 8.0 1 37 1 37.00 4.63 0 0 0
5315 Nitin Singh 5 7.0 0 52 1 52.00 7.43 0 0 0
5316 Manavjot Saini 35 8.1 58 1 58.00 7.16 0 0 0
5317 Jashanpreet Singh 15 18.0 129 1 129.00 7.17 0 0 0
5318 Jay Desai 3 3.4 17 1 17.00 5.00 0 0 0
5319 Mandeep Singh 1 4.0 21 1 21.00 5.25 0 0 0
5320 Shon Somwaru 12 8.0 0 38 1 38.00 4.75 0 0 0
5321 Sukhpreet Basra 18 3.0 0 17 1 17.00 5.67 0 0 0
5322 Shankar Iyer 3 10.0 0 40 1 40.00 4.00 0 0 0
5323 Guriqbal Sandhu 2 16.0 92 1 92.00 5.75 0 0 0
5324 Mitch Bacchus 2 20.0 0 116 1 116.00 5.80 0 0 0
5325 Taranbir Singh 1 9.0 42 1 42.00 4.67 0 0 0
5326 Syed Mohyuddin 3 2.0 7 1 7.00 3.50 0 0 0
5327 Pranav Teja 21 18.0 116 1 116.00 6.44 0 0 0
5328 Maulik Patel 4 16.0 2 62 1 62.00 3.88 0 0 0
5329 Dhananjay Sharma 1 8.2 36 1 36.00 4.39 0 0 0
5330 Abhinav Dikshit 32 32.0 233 1 233.00 7.28 0 0 0
5331 Furqan Ali 16 6.0 52 1 52.00 8.67 0 0 0
5332 Ashish Mehla 1 4.0 15 1 15.00 3.75 0 0 0
5333 Jay Patel 23 8.2 98 1 98.00 11.95 0 0 0
5334 Manjinder Gill 3 20.0 2 112 1 112.00 5.60 0 0 0
5335 Abubaker Rathore 8 8.0 0 71 1 71.00 8.88 0 0 0
5336 Muhammad saqib Rehan 1 5.0 22 1 22.00 4.40 0 0 0
5337 Bilal Asif 5 6.0 1 27 1 27.00 4.50 0 0 0
5338 Minhas Iftikhar 2 9.0 63 1 63.00 7.00 0 0 0
5339 Jaspreet Singh 3 7.0 47 1 47.00 6.71 0 0 0
5340 Ravi Kumar 3 4.0 36 1 36.00 9.00 0 0 0
5341 Ricavo Williams 1 3.0 22 1 22.00 7.33 0 0 0
5342 Yash Patel 1 7.0 41 1 41.00 5.86 0 0 0
5343 Rushabh Shah 1 4.0 0 35 1 35.00 8.75 0 0 0
5344 Vishal Adlakha 4 5.0 45 1 45.00 9.00 0 0 0
5345 Saad Ali 12 9.0 0 85 1 85.00 9.88 0 0 0
5346 Humayul Abbasi 1 2.0 5 1 5.00 2.50 0 0 0
5347 Abdul Mateen 2 4.0 29 1 29.00 7.25 0 0 0
5348 Naeem Motara 2 3.0 23 1 23.00 7.67 0 0 0
5349 Mayank Bisht 16 7.4 29 1 29.00 3.92 0 0 0
5350 Aditya Deosthale 3 4.0 33 1 33.00 8.25 0 0 0
5351 Praveen Kayitha 7 6.0 3 17 1 17.00 2.83 0 0 0
5352 Mayur Jariwala 6 6.1 1 33 1 33.00 5.79 0 0 0
5353 Sujaan Singh 1 4.0 1 11 1 11.00 2.75 0 0 0
5354 Rakshith Vadlamani 6 3.0 16 1 16.00 5.33 0 0 0
5355 Ajay Nanda 23 10.0 86 1 86.00 8.60 0 0 0
5356 Sheshasai Kankipati 25 9.0 0 40 1 40.00 4.44 0 0 0
5357 Ashmeet Singh 38 3.0 10 1 10.00 3.33 0 0 0
5358 Jay Patel 5 3.0 33 1 33.00 11.00 0 0 0
5359 Piyush Patel 9 9.0 0 50 1 50.00 5.56 0 0 0
5360 Rajwinder Kooner 1 4.0 30 1 30.00 7.50 0 0 0
5361 Pratik Patel 39 8.0 1 42 1 42.00 5.25 0 0 0
5362 Harmandeep Chahal 1 4.0 0 16 1 16.00 4.00 0 0 0
5363 Paras Jaggotta 1 5.0 50 1 50.00 10.00 0 0 0
5364 Varinder Singh 2 5.0 1 31 1 31.00 6.20 0 0 0
5365 Jaspreet Singh 1 6.0 28 1 28.00 4.67 0 0 0
5366 Milan Patel 1 5.0 53 1 53.00 10.60 0 0 0
5367 Gurmeet Singh 1 4.0 23 1 23.00 5.75 0 0 0
5368 Azhar Bashirdeen 1 5.0 30 1 30.00 6.00 0 0 0
5369 Surinder Sidhu 2 3.0 30 1 30.00 10.00 0 0 0
5370 Niraj Muni 6 8.0 83 1 83.00 10.38 0 0 0
5371 Mebin Benny 2 4.0 29 1 29.00 7.25 0 0 0
5372 Karan Tekwani 1 3.0 22 1 22.00 7.33 0 0 0
5373 Shravan Bhat 14 26.1 156 1 156.00 5.98 0 0 0
5374 Satinder Singh 1 4.0 0 33 1 33.00 8.25 0 0 0
5375 Balihar Singh 2 13.0 0 53 1 53.00 4.08 0 0 0
5376 Shahzad Khan 8 10.0 112 1 112.00 11.20 0 0 0
5377 Lalit Sharma 4 5.0 1 26 1 26.00 5.20 0 0 0
5378 Abhay Rai 2 8.0 37 1 37.00 4.63 0 0 0
5379 Nasir Mehmood 29 6.0 0 52 1 52.00 9.29 0 0 0
5380 Saad Noor 1 3.0 0 9 1 9.00 3.00 0 0 0
5381 Jasdeep Pannu 2 6.4 1 29 1 29.00 4.53 0 0 0
5382 Jaskaran Gill 28 8.0 0 47 1 47.00 5.88 0 0 0
5383 Mohit Malik 2 4.0 33 1 33.00 8.25 0 0 0
5384 Raghav Arora 1 6.0 35 1 35.00 5.83 0 0 0
5385 Amir Nooristani 9 3.0 0 23 1 23.00 7.67 0 0 0
5386 Honey Bassian 5 14.3 57 1 57.00 3.99 0 0 0
5387 Jarnail Singh 1 4.0 34 1 34.00 8.50 0 0 0
5388 Eshan Bhatia 19 4.0 47 1 47.00 11.75 0 0 0
5389 Amandeep Sangha 3 16.0 1 76 1 76.00 4.75 0 0 0
5390 Muhammad Tahir 5 9.0 57 1 57.00 6.33 0 0 0
5391 Parvinder Singh 6 16.0 139 1 139.00 8.69 0 0 0
5392 Jasmeet Gill 2 12.0 0 73 1 73.00 6.08 0 0 0
5393 Anmol Kamboj 8 8.0 25 1 25.00 3.13 0 0 0
5394 Jay Ramasamy 2 15.0 1 95 1 95.00 6.33 0 0 0
5395 Yuvarajsinh Ghariya 8 4.5 0 39 1 39.00 8.67 0 0 0
5396 Lovejeet Singh 1 5.0 0 54 1 54.00 10.80 0 0 0
5397 Jasbir Virk 12 5.3 26 1 26.00 4.91 0 0 0
5398 Shehnam Ashraf 1 5.0 51 1 51.00 10.20 0 0 0
5399 Het Mehta 3 10.0 1 65 1 65.00 6.50 0 0 0
5400 Love Dhawan 2 2.0 15 1 15.00 7.50 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs