Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
5201 Damien Mathews 1 9.0 0 27 1 27.00 3.00 0 0 0
5202 Harish Shivanna 30 7.0 0 52 1 52.00 7.43 0 0 0
5203 Imran Khwaja 2 8.0 0 35 1 35.00 4.38 0 0 0
5204 Kawser Ahmed 6 8.0 0 39 1 39.00 4.88 0 0 0
5205 Vinayak Katnawer 9 13.0 0 66 1 66.00 5.08 0 0 0
5206 Davis Ramlochan 25 3.0 0 28 1 28.00 10.77 0 0 0
5207 Ram Iyer 3 5.4 0 32 1 32.00 5.93 0 0 0
5208 Adeel (hcc) Ahmad 21 15.1 0 108 1 108.00 7.35 0 0 0
5209 Maninder Maingi 5 5.0 0 24 1 24.00 4.80 0 0 0
5210 Avinash Sukhdeo 57 16.0 1 86 1 86.00 5.38 0 0 0
5211 Rajesh (cco) Kumar 1 2.0 0 11 1 11.00 5.50 0 0 0
5212 Rasanayagam Sabes 10 7.0 1 20 1 20.00 2.86 0 0 0
5213 Utheshan Navaladiyan 5 5.0 0 43 1 43.00 8.60 0 0 0
5214 Therence Benjamin 3 10.0 1 39 1 39.00 3.90 0 0 0
5215 Angad Hanjra 1 2.0 0 12 1 12.00 6.00 0 0 0
5216 Bobby Singh 2 6.0 0 28 1 28.00 4.67 0 0 0
5217 Silochan Ganess 2 6.0 1 26 1 26.00 4.33 0 0 0
5218 Troy Ganga 1 6.0 2 16 1 16.00 2.67 0 0 0
5219 Sean Saram 15 23.0 1 98 1 98.00 4.26 0 0 0
5220 Mukesh Gupta 4 9.0 0 34 1 34.00 3.78 0 0 0
5221 Abhinav Kanaya 9 6.0 0 32 1 32.00 5.33 0 0 0
5222 Akshit Shah 2 4.0 0 33 1 33.00 8.25 0 0 0
5223 Dinil Kumar 4 6.0 0 45 1 45.00 7.50 0 0 0
5224 Faisal Khawaja 1 4.0 0 16 1 16.00 4.00 0 0 0
5225 Sohel Variava 1 5.0 0 18 1 18.00 3.60 0 0 0
5226 Winston Duncan 2 7.0 0 26 1 26.00 3.71 0 0 0
5227 Shahzada Intakhab 1 1.0 0 19 1 19.00 19.00 0 0 0
5228 Nilesh Thakkar 64 7.2 0 63 1 63.00 8.75 0 0 0
5229 Mohan Tanguturi 15 6.2 0 56 1 56.00 9.66 0 0 0
5230 Baninderjeet Bassi 11 3.0 0 22 1 22.00 7.33 0 0 0
5231 Sameer Bhagirathi 34 22.0 1 92 1 92.00 4.18 0 0 0
5232 Anil Kaul 11 1.5 0 20 1 20.00 13.33 0 0 0
5233 Raza Ali 23 17.4 2 72 1 72.00 4.14 0 0 0
5234 Xavier Vasanth 23 6.0 0 32 1 32.00 5.33 0 0 0
5235 Siddharth Rastogi 118 25.4 0 192 1 192.00 7.56 0 0 0
5236 Akshay Sharma 3 7.0 0 40 1 40.00 5.71 0 0 0
5237 Tarsem Singh 5 9.0 1 76 1 76.00 8.44 0 0 0
5238 Parth Parmar 3 6.0 0 35 1 35.00 5.83 0 0 0
5239 Dhaval Patel 10 4.3 0 41 1 41.00 9.53 0 0 0
5240 Abhay Patel 55 2.0 0 10 1 10.00 5.00 0 0 0
5241 Mathivanan Muhilan 8 6.0 0 36 1 36.00 6.00 0 0 0
5242 Gurbir Maan 54 2.0 0 12 1 12.00 6.00 0 0 0
5243 Nimal Anthony 3 5.0 0 26 1 26.00 5.20 0 0 0
5244 Rohan Kundlass 26 2.0 0 15 1 15.00 7.50 0 0 0
5245 Purshinderjeet Singh 2 3.0 0 26 1 26.00 8.67 0 0 0
5246 Jigar Patel 5 10.0 2 27 1 27.00 2.70 0 0 0
5247 Preyesh Patel 10 3.0 0 10 1 10.00 3.33 0 0 0
5248 Rajbir Multani 18 4.0 36 1 36.00 9.00 0 0 0
5249 Ashish Dubey 8 21.2 0 115 1 115.00 5.42 0 0 0
5250 Jugraj Kang 29 7.4 0 50 1 50.00 6.76 0 0 0
5251 Naveen Kothagandhi 3 3.0 0 35 1 35.00 11.67 0 0 0
5252 Ritchie Perera 5 17.0 0 101 1 101.00 5.94 0 0 0
5253 Sukhdeep singh Bahal 43 17.0 1 70 1 70.00 4.12 0 0 0
5254 Akash Gill 2 17.0 2 56 1 56.00 3.29 0 0 0
5255 Tausif Sabir 5 3.5 0 19 1 19.00 5.43 0 0 0
5256 Harmanjit Hero 4 5.5 0 40 1 40.00 7.27 0 0 0
5257 Aditya Dhar 7 6.0 34 1 34.00 5.67 0 0 0
5258 Gurtej singh Bhullar 4 10.0 0 60 1 60.00 6.00 0 0 0
5259 Rukshan Mendis 5 22.0 0 80 1 80.00 3.64 0 0 0
5260 Jagjeet Singh 5 20.0 1 72 1 72.00 3.60 0 0 0
5261 Paritosh Chahal 3 16.0 1 93 1 93.00 5.81 0 0 0
5262 Vishwas Pandya 20 24.0 0 206 1 206.00 8.58 0 0 0
5263 Ankit Gandhi 1 4.0 0 27 1 27.00 6.75 0 0 0
5264 Ashok Senadeera 1 9.0 0 42 1 42.00 4.67 0 0 0
5265 Praveen Victor 3 6.0 34 1 34.00 5.67 0 0 0
5266 Arjun Lad 4 8.0 0 41 1 41.00 5.13 0 0 0
5267 Asim Chughtai 17 9.5 0 73 1 73.00 7.68 0 0 0
5268 Kathan Patel 9 5.0 0 28 1 28.00 5.60 0 0 0
5269 Mohamed usman Nizam 3 4.0 0 19 1 19.00 4.75 0 0 0
5270 Mohamed Chaviwala 7 20.1 0 150 1 150.00 7.46 0 0 0
5271 Hasan Ansari 1 6.0 0 38 1 38.00 6.33 0 0 0
5272 Simran Sandhu 4 7.3 0 55 1 55.00 7.53 0 0 0
5273 Hishant Dher 1 7.0 0 47 1 47.00 6.71 0 0 0
5274 Anuj Shah 18 12.3 0 75 1 75.00 6.10 0 0 0
5275 Rajbir Dhillon 7 11.0 0 75 1 75.00 6.82 0 0 0
5276 Shashidhar Muppala 5 10.0 0 37 1 37.00 3.70 0 0 0
5277 Rishi Siew 6 4.2 0 22 1 22.00 5.24 0 0 0
5278 Asif Naeem 6 28.0 1 120 1 120.00 4.29 0 0 0
5279 Satnam Singh 1 5.0 15 1 15.00 3.00 0 0 0
5280 Pratheeban Balendran 1 1.4 0 12 1 12.00 8.57 0 0 0
5281 Ripal Patel 76 6.0 0 65 1 65.00 10.83 0 0 0
5282 Imba Rajendra 14 28.5 0 177 1 177.00 6.21 0 0 0
5283 Davryn Raymond 1 8.0 29 1 29.00 3.63 0 0 0
5284 Amandeep Kaberwal 3 8.0 1 39 1 39.00 4.88 0 0 0
5285 Rowan Elliott 4 13.0 0 83 1 83.00 6.38 0 0 0
5286 Dwight Ramenaden 5 1.0 0 3 1 3.00 3.00 0 0 0
5287 Niroj Acharya 7 7.0 0 34 1 34.00 4.86 0 0 0
5288 Jaskarn Dhaliwal 18 11.4 3 47 1 47.00 4.12 0 0 0
5289 Albert Sabananthan 5 9.0 0 71 1 71.00 7.89 0 0 0
5290 Preveen Danieal 9 15.0 29 1 29.00 1.93 0 0 0
5291 Mukesh Samaroo 34 23.4 2 96 1 96.00 4.10 0 0 0
5292 Usman khalid Butt 3 3.0 0 23 1 23.00 7.67 0 0 0
5293 Abdul Gafoor 3 4.0 0 42 1 42.00 10.50 0 0 0
5294 Ali uzair Sibtain 2 3.0 0 13 1 13.00 4.33 0 0 0
5295 Tajinder Rai 1 3.0 10 1 10.00 3.33 0 0 0
5296 Dipesh Patel 13 5.2 0 38 1 38.00 7.31 0 0 0
5297 Ankur Patel 7 6.0 34 1 34.00 5.67 0 0 0
5298 Muhammad Iqbal 3 8.0 66 1 66.00 8.25 0 0 0
5299 Faisal Yasin 1 7.0 53 1 53.00 7.57 0 0 0
5300 Mohib Vadia 1 7.0 2 24 1 24.00 3.43 0 0 0
5301 Ronak Rao 5 8.0 0 32 1 32.00 4.00 0 0 0
5302 Zeeshan Abbasi 13 21.0 2 106 1 106.00 5.15 0 0 0
5303 Ranjit Rai 15 10.0 58 1 58.00 6.04 0 0 0
5304 Ankur Patel 1 3.0 0 15 1 15.00 5.00 0 0 0
5305 Devarshi Patel 3 2.0 23 1 23.00 11.50 0 0 0
5306 Dilpreet Singh 4 11.0 1 71 1 71.00 6.45 0 0 0
5307 Nisarg Patel 12 5.0 50 1 50.00 10.00 0 0 0
5308 Faizan Sajid 2 5.3 24 1 24.00 4.53 0 0 0
5309 Nihanth Badugu 1 8.2 58 1 58.00 7.07 0 0 0
5310 Talha Ahmad 4 8.0 58 1 58.00 7.25 0 0 0
5311 Saruhasan Hareenthiran 4 5.0 0 40 1 40.00 8.00 0 0 0
5312 Hussain Jawa 7 10.0 105 1 105.00 10.50 0 0 0
5313 Collis Worrell 9 6.0 49 1 49.00 8.17 0 0 0
5314 Jade Padmore 1 7.0 27 1 27.00 3.86 0 0 0
5315 Chintan Tailor 12 2.0 10 1 10.00 5.00 0 0 0
5316 Atif Majeed 6 8.0 46 1 46.00 5.75 0 0 0
5317 Kashif Majeed 8 18.0 54 1 54.00 3.00 0 0 0
5318 Ayaz Hanslod 16 4.0 36 1 36.00 9.00 0 0 0
5319 Baldev Brar 2 6.0 1 20 1 20.00 3.33 0 0 0
5320 Nitin Sharma 32 3.0 28 1 28.00 9.33 0 0 0
5321 Umar Barroo 4 8.0 65 1 65.00 8.13 0 0 0
5322 Seth Subha 11 4.0 34 1 34.00 8.50 0 0 0
5323 Ali Qureshi 2 1.0 16 1 16.00 16.00 0 0 0
5324 Mohsin Mahmood 11 6.0 0 50 1 50.00 8.33 0 0 0
5325 Siddh Lad 20 3.0 1 10 1 10.00 3.33 0 0 0
5326 Sai Omkaram 30 14.0 1 77 1 77.00 5.50 0 0 0
5327 saleem moten 8 40.0 255 1 255.00 6.38 0 0 0
5328 Balamurugan Gunasekaran 51 3.5 1 12 1 12.00 3.43 0 0 0
5329 Neel Patel 5 3.0 15 1 15.00 5.00 0 0 0
5330 Sagardeep Singh Chatha 66 3.0 0 14 1 14.00 4.67 0 0 0
5331 Gurveer Sran 1 3.2 22 1 22.00 6.88 0 0 0
5332 umair muammad 1 1.0 9 1 9.00 9.00 0 0 0
5333 Rajat Bains 3 3.0 0 12 1 12.00 4.00 0 0 0
5334 Srikar Singeetham 25 7.0 12 1 12.00 1.71 0 0 0
5335 Mihir Rajput 1 4.0 2 11 1 11.00 2.75 0 0 0
5336 Waheed Raza 1 5.4 0 7 1 7.00 1.30 0 0 0
5337 Shubham Gogna 1 3.0 1 2 1 2.00 0.67 0 0 0
5338 sukhjinder sangha 50 14.0 2 65 1 65.00 4.64 0 0 0
5339 Uvin Bandara 1 5.0 35 1 35.00 7.00 0 0 0
5340 Dillon Mohammed 4 18.0 2 49 1 49.00 2.72 0 0 0
5341 Shailesh Patel 3 10.0 1 60 1 60.00 6.00 0 0 0
5342 Harjinder Grewal 1 4.0 15 1 15.00 3.75 0 0 0
5343 Anish Dhawan 7 11.3 94 1 94.00 8.32 0 0 0
5344 Amzad Hanif 1 4.0 0 29 1 29.00 7.25 0 0 0
5345 Harjot Grewal 54 3.0 0 12 1 12.00 4.00 0 0 0
5346 Ghannam Wasif 1 2.0 0 18 1 18.00 9.00 0 0 0
5347 Vishal Mahi 39 12.0 1 59 1 59.00 4.92 0 0 0
5348 Jaspreet Buttar 7 18.0 0 109 1 109.00 6.06 0 0 0
5349 Harsimran Tatla 35 3.0 11 1 11.00 3.67 0 0 0
5350 Gurpreet Singh chumber 2 13.0 50 1 50.00 3.85 0 0 0
5351 Kumar Kalra 1 4.0 34 1 34.00 8.50 0 0 0
5352 Amandeep Singh 17 6.3 21 1 21.00 3.33 0 0 0
5353 Hitanshu Sharma 2 2.5 20 1 20.00 8.00 0 0 0
5354 Gagan Singh 1 5.0 14 1 14.00 2.80 0 0 0
5355 Sabinus Joyous 13 19.2 0 169 1 169.00 8.99 0 0 0
5356 Iqbal Khan 7 14.2 0 104 1 104.00 7.32 0 0 0
5357 Dominic Dumenil 2 4.0 44 1 44.00 11.00 0 0 0
5358 Jaymin Bhalsod 8 6.0 44 1 44.00 7.33 0 0 0
5359 Jainit Nayak 2 9.0 43 1 43.00 4.78 0 0 0
5360 Amit Chouhan 15 15.0 94 1 94.00 6.27 0 0 0
5361 Kamal Vinayagam 9 3.0 28 1 28.00 9.33 0 0 0
5362 Nitin Shangari 5 2.0 23 1 23.00 11.50 0 0 0
5363 Zain Uddin 1 8.0 39 1 39.00 4.88 0 0 0
5364 Avee Gandhi 3 3.4 10 1 10.00 2.94 0 0 0
5365 Raj Patel 1 3.0 21 1 21.00 7.00 0 0 0
5366 Vaibhav Sharma 1 5.0 0 28 1 28.00 5.60 0 0 0
5367 Darshit Patel 6 3.4 1 25 1 25.00 7.35 0 0 0
5368 Yax Patel 4 21.0 3 63 1 63.00 3.00 0 0 0
5369 Gurpreet Singh 2 9.0 51 1 51.00 5.67 0 0 0
5370 Amandeep Singh 2 9.0 1 55 1 55.00 6.11 0 0 0
5371 Puneet Ghuman 4 5.0 0 39 1 39.00 7.80 0 0 0
5372 Mehul Saini 5 7.0 38 1 38.00 5.43 0 0 0
5373 Jeevan Cheema 2 7.0 1 18 1 18.00 2.57 0 0 0
5374 Haseeb Aslam 12 2.0 32 1 32.00 16.00 0 0 0
5375 Azam Jaffri 1 7.0 36 1 36.00 5.14 0 0 0
5376 Deep Patel 4 0.4 2 1 2.00 5.00 0 0 0
5377 Farhan Aslam 3 17.0 112 1 112.00 6.59 0 0 0
5378 Sohel Kazi 6 4.0 37 1 37.00 9.25 0 0 0
5379 Sumit Bhalla 16 8.0 1 37 1 37.00 4.63 0 0 0
5380 Nitin Singh 5 7.0 0 52 1 52.00 7.43 0 0 0
5381 Manavjot Saini 35 8.1 58 1 58.00 7.16 0 0 0
5382 Jashanpreet Singh 15 18.0 129 1 129.00 7.17 0 0 0
5383 Jay Desai 3 3.4 17 1 17.00 5.00 0 0 0
5384 Mandeep Singh 1 4.0 21 1 21.00 5.25 0 0 0
5385 Shon Somwaru 12 8.0 0 38 1 38.00 4.75 0 0 0
5386 Sukhpreet Basra 18 3.0 0 17 1 17.00 5.67 0 0 0
5387 Shankar Iyer 3 10.0 0 40 1 40.00 4.00 0 0 0
5388 Guriqbal Sandhu 2 16.0 92 1 92.00 5.75 0 0 0
5389 Mitch Bacchus 2 20.0 0 116 1 116.00 5.80 0 0 0
5390 Taranbir Singh 1 9.0 42 1 42.00 4.67 0 0 0
5391 Syed Mohyuddin 3 2.0 7 1 7.00 3.50 0 0 0
5392 Pranav Teja 21 18.0 116 1 116.00 6.44 0 0 0
5393 Maulik Patel 4 16.0 2 62 1 62.00 3.88 0 0 0
5394 Dhananjay Sharma 1 8.2 36 1 36.00 4.39 0 0 0
5395 Abhinav Dikshit 19 32.0 233 1 233.00 7.28 0 0 0
5396 Ashish Mehla 1 4.0 15 1 15.00 3.75 0 0 0
5397 Jay Patel 18 8.2 98 1 98.00 11.95 0 0 0
5398 Manjinder Gill 3 20.0 2 112 1 112.00 5.60 0 0 0
5399 Muhammad saqib Rehan 1 5.0 22 1 22.00 4.40 0 0 0
5400 Bilal Asif 5 6.0 1 27 1 27.00 4.50 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs