Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
5401 Minhas Iftikhar 2 9.0 63 1 63.00 7.00 0 0 0
5402 Jaspreet Singh 3 7.0 47 1 47.00 6.71 0 0 0
5403 Ravi Kumar 3 4.0 36 1 36.00 9.00 0 0 0
5404 Yash Patel 1 7.0 41 1 41.00 5.86 0 0 0
5405 Rushabh Shah 1 4.0 0 35 1 35.00 8.75 0 0 0
5406 Vishal Adlakha 4 5.0 45 1 45.00 9.00 0 0 0
5407 Saad Ali 8 2.5 29 1 29.00 11.60 0 0 0
5408 Humayul Abbasi 1 2.0 5 1 5.00 2.50 0 0 0
5409 Abdul Mateen 2 4.0 29 1 29.00 7.25 0 0 0
5410 Naeem Motara 2 3.0 23 1 23.00 7.67 0 0 0
5411 Mayank Bisht 16 7.4 29 1 29.00 3.92 0 0 0
5412 Aditya Deosthale 3 4.0 33 1 33.00 8.25 0 0 0
5413 Praveen Kayitha 7 6.0 3 17 1 17.00 2.83 0 0 0
5414 Ahsen Qureshi 9 15.0 1 148 1 148.00 9.87 0 0 0
5415 Pratham Kashyap 17 4.0 1 14 1 14.00 3.50 0 0 0
5416 Mayur Jariwala 6 6.1 1 33 1 33.00 5.79 0 0 0
5417 Sujaan Singh 1 4.0 1 11 1 11.00 2.75 0 0 0
5418 Rakshith Vadlamani 6 3.0 16 1 16.00 5.33 0 0 0
5419 Ajay Nanda 17 10.0 86 1 86.00 8.60 0 0 0
5420 Rajwant Singh 11 44.0 5 223 1 223.00 5.07 0 0 0
5421 Sheshasai Kankipati 21 9.0 0 40 1 40.00 4.44 0 0 0
5422 Jay Patel 5 3.0 33 1 33.00 11.00 0 0 0
5423 Chrag Dhaliwal 2 9.0 42 1 42.00 4.67 0 0 0
5424 Piyush Patel 6 5.0 0 35 1 35.00 7.00 0 0 0
5425 Rajwinder Kooner 1 4.0 30 1 30.00 7.50 0 0 0
5426 Pratik Patel 24 8.0 1 42 1 42.00 5.25 0 0 0
5427 Harmandeep Chahal 1 4.0 0 16 1 16.00 4.00 0 0 0
5428 Paras Jaggotta 1 5.0 50 1 50.00 10.00 0 0 0
5429 Varinder Singh 2 5.0 1 31 1 31.00 6.20 0 0 0
5430 Jaspreet Singh 1 6.0 28 1 28.00 4.67 0 0 0
5431 Milan Patel 1 5.0 53 1 53.00 10.60 0 0 0
5432 Gurmeet Singh 1 4.0 23 1 23.00 5.75 0 0 0
5433 Azhar Bashirdeen 1 5.0 30 1 30.00 6.00 0 0 0
5434 Surinder Sidhu 1 3.0 30 1 30.00 10.00 0 0 0
5435 Niraj Muni 6 8.0 83 1 83.00 10.38 0 0 0
5436 Mebin Benny 2 4.0 29 1 29.00 7.25 0 0 0
5437 Dennis Raphel 4 19.4 2 104 1 104.00 5.36 0 0 0
5438 Karan Tekwani 1 3.0 22 1 22.00 7.33 0 0 0
5439 Gursimran Singh 10 21.0 119 1 119.00 5.67 0 0 0
5440 Shravan Bhat 14 26.1 156 1 156.00 5.98 0 0 0
5441 Dilwar Singh 15 4.3 0 37 1 37.00 9.49 0 0 0
5442 Satinder Singh 1 4.0 0 33 1 33.00 8.25 0 0 0
5443 Balihar Singh 2 13.0 0 53 1 53.00 4.08 0 0 0
5444 Farid Pasha 15 8.4 85 1 85.00 10.12 0 0 0
5445 Shahzad Khan 6 10.0 112 1 112.00 11.20 0 0 0
5446 Lalit Sharma 4 5.0 1 26 1 26.00 5.20 0 0 0
5447 Abhay Rai 2 8.0 37 1 37.00 4.63 0 0 0
5448 Saad Noor 1 3.0 0 9 1 9.00 3.00 0 0 0
5449 Khizar Shehbaz 4 9.0 2 39 1 39.00 4.33 0 0 0
5450 Harshil Chunnawala 5 1.1 8 1 8.00 7.27 0 0 0
5451 Jasdeep Pannu 2 6.4 1 29 1 29.00 4.53 0 0 0
5452 Raghav Arora 1 6.0 35 1 35.00 5.83 0 0 0
5453 Raheel Malik 10 10.0 3 38 1 38.00 3.80 0 0 0
5454 Safiullah Jalali 1 5.0 1 20 1 20.00 4.00 0 0 0
5455 Yash Chaudhary 6 6.0 20 1 20.00 3.33 0 0 0
5456 Amir Nooristani 6 3.0 0 23 1 23.00 7.67 0 0 0
5457 Honey Bassian 4 7.0 57 1 57.00 8.14 0 0 0
5458 Aman Kumar 7 17.0 127 1 127.00 7.47 0 0 0
5459 Jarnail Singh 1 4.0 34 1 34.00 8.50 0 0 0
5460 Ashish Jaggi 7 14.1 0 83 1 83.00 5.89 0 0 0
5461 Choudhary Singh 1 4.0 26 1 26.00 6.50 0 0 0
5462 Amandeep Sangha 3 16.0 1 76 1 76.00 4.75 0 0 0
5463 Parvinder Singh 6 16.0 139 1 139.00 8.69 0 0 0
5464 Jasmeet Gill 2 12.0 0 73 1 73.00 6.08 0 0 0
5465 Anmol Kamboj 8 8.0 25 1 25.00 3.13 0 0 0
5466 Jay Ramasamy 2 15.0 1 95 1 95.00 6.33 0 0 0
5467 Yuvarajsinh Ghariya 8 4.5 0 39 1 39.00 8.67 0 0 0
5468 Lovejeet Singh 1 5.0 0 54 1 54.00 10.80 0 0 0
5469 Shehnam Ashraf 1 5.0 51 1 51.00 10.20 0 0 0
5470 Gurpinder Singh 6 6.0 0 42 1 42.00 7.00 0 0 0
5471 Het Mehta 3 10.0 1 65 1 65.00 6.50 0 0 0
5472 Love Dhawan 2 2.0 15 1 15.00 7.50 0 0 0
5473 Saif Ullah 7 11.0 89 1 89.00 8.09 0 0 0
5474 Ravi Singh 2 3.0 11 1 11.00 3.67 0 0 0
5475 Hardeep Singh 1 3.0 27 1 27.00 9.00 0 0 0
5476 Samdeesh Matharu 2 4.0 9 1 9.00 2.25 0 0 0
5477 Aashir Vahidy 3 4.0 0 17 1 17.00 4.25 0 0 0
5478 Amandeep Singh 2 7.0 0 24 1 24.00 3.43 0 0 0
5479 Majid Mohamed 3 14.0 84 1 84.00 6.00 0 0 0
5480 Harpreet Manes 6 8.0 0 54 1 54.00 6.75 0 0 0
5481 Karamvir Grewal 1 2.0 12 1 12.00 6.00 0 0 0
5482 Aman Jandu 5 21.0 1 111 1 111.00 5.29 0 0 0
5483 Sanchit Ramnath 2 9.0 1 46 1 46.00 5.11 0 0 0
5484 Iqbal Singh 1 7.4 45 1 45.00 6.08 0 0 0
5485 Rahuldeep Singh 4 3.5 41 1 41.00 11.71 0 0 0
5486 Akash Dadwal 1 3.0 20 1 20.00 6.67 0 0 0
5487 Gurjot Deol 6 7.0 1 43 1 43.00 6.14 0 0 0
5488 Anshul Sheokand 2 11.4 1 47 1 47.00 4.12 0 0 0
5489 Nishanth kumar Kishore 1 5.0 42 1 42.00 8.40 0 0 0
5490 Kush Patel 1 7.0 42 1 42.00 6.00 0 0 0
5491 Abdullah Noor 1 2.0 6 1 6.00 3.00 0 0 0
5492 Parth Patel 7 4.3 0 52 1 52.00 12.09 0 0 0
5493 Kulwant Singh 7 7.0 0 57 1 57.00 8.14 0 0 0
5494 Arshpreet Singh 1 2.4 1 9 1 9.00 3.75 0 0 0
5495 Balraj Randhawa 5 14.0 0 71 1 71.00 5.07 0 0 0
5496 Jagdeep Singh 6 16.0 0 115 1 115.00 7.19 0 0 0
5497 Shazil Sulman 4 27.0 1 134 1 134.00 4.96 0 0 0
5498 Varun Sharma 3 12.0 1 94 1 94.00 7.83 0 0 0
5499 Mohammad Shoaib 1 4.0 32 1 32.00 8.00 0 0 0
5500 Saurabh Panchal 2 6.0 31 1 31.00 5.17 0 0 0
5501 Shekhar Prajapati 6 18.0 1 78 1 78.00 4.33 0 0 0
5502 Maninderjit Kandola 5 5.2 0 71 1 71.00 13.65 0 0 0
5503 Yasar Ali 8 10.0 60 1 60.00 6.00 0 0 0
5504 Amrit Singh 1 3.0 22 1 22.00 7.33 0 0 0
5505 Jatan Mehta 4 14.0 1 45 1 45.00 3.21 0 0 0
5506 Vikram Malhotra 4 8.0 0 25 1 25.00 3.13 0 0 0
5507 Raj Patel 5 24.0 0 121 1 121.00 5.04 0 0 0
5508 Deep Patidar 5 7.0 0 53 1 53.00 7.57 0 0 0
5509 Narinder Singh 3 12.0 49 1 49.00 4.08 0 0 0
5510 Riwaz Vashist 9 5.0 4 1 4.00 0.80 0 0 0
5511 Saumil Thakkar 5 15.0 0 99 1 99.00 6.60 0 0 0
5512 Nigam Machchhar 10 2.0 16 1 16.00 8.00 0 0 0
5513 Yash Patel 4 14.0 83 1 83.00 5.93 0 0 0
5514 Aditya Date 6 6.0 51 1 51.00 8.50 0 0 0
5515 Abhaypartap Kang 4 8.0 0 66 1 66.00 8.25 0 0 0
5516 Harjot Singh 1 4.0 20 1 20.00 5.00 0 0 0
5517 Pargat Nandha 1 1.0 7 1 7.00 7.00 0 0 0
5518 Muneeb Ahsan 5 11.0 0 126 1 126.00 11.45 0 0 0
5519 Sumit Kumar 2 4.0 22 1 22.00 5.50 0 0 0
5520 Pardeep Singh 2 12.0 100 1 100.00 8.33 0 0 0
5521 Omar Edwards 1 1.0 0 4 1 4.00 4.00 0 0 0
5522 Sumit Michael 7 4.0 11 1 11.00 2.75 0 0 0
5523 Bhupender Punia 4 7.0 0 29 1 29.00 4.14 0 0 0
5524 Karanpreet Badesha 6 16.1 0 111 1 111.00 6.89 0 0 0
5525 Kawalnain Singh 9 34.0 0 181 1 181.00 5.32 0 0 0
5526 Nikhil Chavan 4 12.0 65 1 65.00 5.42 0 0 0
5527 Manoj Gavini 1 3.0 23 1 23.00 7.67 0 0 0
5528 Prabhjot Sran 1 10.0 1 28 1 28.00 2.80 0 0 0
5529 Jason Shantikumar 4 8.0 60 1 60.00 7.50 0 0 0
5530 Udit Sharma 2 6.0 23 1 23.00 3.83 0 0 0
5531 Mohit Kumar 1 8.0 1 34 1 34.00 4.25 0 0 0
5532 Mujtaba Walki 6 17.5 1 102 1 102.00 5.83 0 0 0
5533 Jayadeep Brar 1 3.2 23 1 23.00 7.19 0 0 0
5534 Fahad Matadar 2 11.0 0 94 1 94.00 8.55 0 0 0
5535 Jaffar Samad 2 6.0 39 1 39.00 6.50 0 0 0
5536 Harsh Patel 6 3.0 21 1 21.00 7.00 0 0 0
5537 Manpreet Virk 1 1.0 0 5 1 5.00 5.00 0 0 0
5538 Daljeet Ganda 1 10.0 1 36 1 36.00 3.60 0 0 0
5539 Sunilkumar Kambhampati 3 17.0 2 98 1 98.00 5.76 0 0 0
5540 Waleed Sohail 1 7.0 1 37 1 37.00 5.29 0 0 0
5541 Utkarsh Shukla 2 7.0 32 1 32.00 4.57 0 0 0
5542 Kanish Ajj 1 4.0 20 1 20.00 5.00 0 0 0
5543 Inderjit Goraya 3 8.0 82 1 82.00 10.25 0 0 0
5544 Kunal (y.c.a.) Gautam 2 2.0 0 20 0 0.00 10.00 0 0 0
5545 Samir v Patel 12 5.0 0 39 0 0.00 7.80 0 0 0
5546 Mohmmad ali Syed 1 4.0 0 32 0 0.00 8.00 0 0 0
5547 Ammar Jafri 1 4.0 0 24 0 0.00 6.00 0 0 0
5548 Intekhab Askari 2 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
5549 Anish Kapadia 1 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
5550 Pankaj Bhatti 5 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
5551 Mehul m Patel 6 1.2 0 9 0 0.00 7.50 0 0 0
5552 Jaykumar Trivedi 2 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
5553 Pavan Sharda 2 2.0 0 17 0 0.00 8.50 0 0 0
5554 Zeal Shah 2 6.0 0 70 0 0.00 11.67 0 0 0
5555 Zohaib (heartlake) Chaudhry 1 5.0 0 30 0 0.00 6.00 0 0 0
5556 Mohammad ali Siddiqui 6 0.1 0 4 0 0.00 40.00 0 0 0
5557 Aminul islam Mohammed 4 11.0 0 60 0 0.00 5.45 0 0 0
5558 Muhammad Talha 7 2.3 0 8 0 0.00 3.48 0 0 0
5559 Ahmad(y c a ) Babary 4 10.0 0 42 0 0.00 4.20 0 0 0
5560 Ayyaz Ali 2 5.0 0 32 0 0.00 6.40 0 0 0
5561 Prashil Mehta 6 1.0 0 2 0 0.00 2.00 0 0 0
5562 Tahir Shaikh 25 3.0 0 16 0 0.00 5.33 0 0 0
5563 Asif Rajani 2 3.0 0 29 0 0.00 9.67 0 0 0
5564 Jay Bhimani 1 0.2 0 5 0 0.00 25.00 0 0 0
5565 Nick Seenath 44 3.0 0 10 0 0.00 3.33 0 0 0
5566 Suraj Chetnani 1 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
5567 Saunil Desai 1 3.0 0 27 0 0.00 9.00 0 0 0
5568 Arslan (y c a ) Mohammad 1 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
5569 Thurshan(shan) Anantharaj 2 3.0 1 12 0 0.00 4.00 0 0 0
5570 Raza Jamal 16 4.0 0 16 0 0.00 4.00 0 0 0
5571 Anandkumar Gandhi 2 10.0 0 51 0 0.00 5.10 0 0 0
5572 Brandon Kalsi 10 3.3 0 31 0 0.00 9.39 0 0 0
5573 Usman ahmed Qazi 7 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
5574 Taimur Bukhari 7 1.0 0 1 0 0.00 1.00 0 0 0
5575 Yogesh Parekh 1 1.0 0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
5576 Asad Moghal 1 5.0 1 18 0 0.00 3.60 0 0 0
5577 Syed asim Hasan 2 1.0 0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
5578 Aniq Zahid 1 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
5579 Mahir Ameen 4 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
5580 Mohammed Shaheer 1 5.0 0 30 0 0.00 6.00 0 0 0
5581 Jagdeep (b-town) Smagh 1 5.0 0 15 0 0.00 3.00 0 0 0
5582 Jawad Neazi 3 2.0 0 14 0 0.00 7.00 0 0 0
5583 Mihir (mcgrath) Patel 23 5.1 0 39 0 0.00 7.65 0 0 0
5584 Kaushik dhansukhbhai Mansuria 14 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
5585 Prafulbhai jerambhai Patel 2 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
5586 Arsalan Ghani 5 5.0 0 16 0 0.00 3.20 0 0 0
5587 Sandip Adhvaryu 1 2.3 14 0 0.00 6.09 0 0 0
5588 Zulfiqar Ahmed 16 2.2 0 48 0 0.00 21.82 0 0 0
5589 Saqib Khwaja 31 10.0 0 75 0 0.00 7.50 0 0 0
5590 Abhinav Dadarkar 3 5.0 0 16 0 0.00 3.20 0 0 0
5591 Dwijen Bharad 6 0.1 0 4 0 0.00 40.00 0 0 0
5592 Nirav (usrc) Dave 1 0.3 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
5593 Fawad Nissari 16 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
5594 Mitesh Patel 46 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
5595 Obaid Siddique 8 19.0 0 79 0 0.00 4.16 0 0 0
5596 Muhammad Soofi 2 2.0 0 25 0 0.00 12.50 0 0 0
5597 Hussan Ayubi 1 6.0 0 16 0 0.00 2.67 0 0 0
5598 Mahesh Krishna 16 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
5599 Mohib Alam 1 2.0 0 26 0 0.00 13.00 0 0 0
5600 Avninder Singh 2 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs