Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
3801 Payol Thurairaja 5 13.0 0 61 3 20.33 4.69 0 0 0
3802 Abdul samad Panchbhaya 1 10.0 0 42 3 14.00 4.20 1 0 0
3803 Raheel Khan 84 13.4 1 70 3 23.33 5.22 0 0 0
3804 Muhammad ali Cheema 45 11.0 0 65 3 21.67 5.91 0 0 0
3805 Shujaat ali Khan 10 8.4 0 30 3 10.00 3.57 1 0 0
3806 Sanjay (diamond) Sharma 5 12.0 0 46 3 15.33 3.83 0 0 0
3807 Farhan Naeem 40 18.1 0 132 3 44.00 7.29 0 0 0
3808 Tabaasum Sahafiq 4 10.0 1 33 3 11.00 3.30 0 0 0
3809 Atul Gupta n 10 13.0 1 90 3 30.00 6.92 0 0 0
3810 Omadati Jawahir 6 18.0 2 74 3 24.67 4.11 0 0 0
3811 Raymond Tobias 33 4.0 0 16 3 5.33 4.00 1 0 0
3812 Edwards Everton 1 10.0 0 35 3 11.67 3.50 1 0 0
3813 Atiq Malik 12 17.0 0 87 3 29.00 5.12 0 0 0
3814 Andy Natoo 2 10.0 1 27 3 9.00 2.70 1 0 0
3815 Joseph Benjamin 11 34.2 0 147 3 49.00 4.30 0 0 0
3816 Danny Singh 3 9.0 0 37 3 12.33 4.11 0 0 0
3817 Keval m. Patel 9 13.0 4 44 3 14.67 3.38 0 0 0
3818 Melvin Pagwa 10 17.0 1 67 3 22.33 3.94 0 0 0
3819 Rooplall Singh 3 10.0 1 30 3 10.00 3.00 1 0 0
3820 Cliff Massey 6 26.0 2 105 3 35.00 4.04 0 0 0
3821 Chris (bw) Singh 4 10.5 0 60 3 20.00 5.71 0 0 0
3822 Reyaz Drahalad 6 10.0 0 59 3 19.67 5.90 0 0 0
3823 Raffick Ali 2 16.0 2 50 3 16.67 3.13 0 0 0
3824 Sanjay Ramsunaik 10 14.5 0 94 3 31.33 6.48 0 0 0
3825 Jaskirat Nijjar 99 11.0 0 93 3 31.00 8.45 0 0 0
3826 Desmond Benjamin 1 8.0 1 24 3 8.00 3.00 1 0 0
3827 M. shamim Khan 25 14.4 0 79 3 26.33 5.49 0 0 0
3828 Yunus Ingar 7 9.0 0 39 3 13.00 4.33 0 0 0
3829 Ambrish Patel 5 21.0 3 92 3 30.67 4.38 0 0 0
3830 Kunal Khare 21 27.0 0 173 3 57.67 6.41 0 0 0
3831 Shahid Sarwar 12 13.0 1 51 3 17.00 3.92 0 0 0
3832 Irfan Mavani 10 7.0 0 42 3 14.00 6.00 1 0 0
3833 Khemraj Sukhnandan 1 10.0 0 47 3 15.67 4.70 1 0 0
3834 Bana Ibhrahim 7 8.0 0 27 3 9.00 3.38 1 0 0
3835 Mcpherson Meade 2 15.0 1 44 3 14.67 2.93 1 0 0
3836 Zahid Atcha 2 8.0 0 27 3 9.00 3.38 1 0 0
3837 Nitant Parekh 4 6.0 2 9 3 3.00 1.50 1 0 0
3838 Dhaval Gandhi 3 13.0 0 64 3 21.33 4.92 1 0 0
3839 Jahanzeb Sheikh 6 16.0 0 109 3 36.33 6.81 1 0 0
3840 Muhammad Moin khan 11 10.1 0 73 3 24.33 7.23 0 0 0
3841 Devendra Patel 42 20.4 1 85 3 28.33 4.17 0 0 0
3842 Balubhai Patel 4 20.0 0 49 3 16.33 2.45 0 0 0
3843 Divyash Patel 3 9.0 0 42 3 14.00 4.67 1 0 0
3844 Manoj Kaloo 1 5.0 0 13 3 4.33 2.60 1 0 0
3845 Ramraj Sookdeo 14 14.1 0 73 3 24.33 5.18 0 0 0
3846 Aizaz Ahmed 12 13.0 1 55 3 18.33 4.23 1 0 0
3847 Gurtej Munjal 12 27.0 0 87 3 29.00 3.22 0 0 0
3848 Bhupinder Sihra 3 13.5 0 46 3 15.33 3.41 0 0 0
3849 Girish Patel 12 16.0 0 74 3 24.67 4.63 0 0 0
3850 Harish Patel 2 20.0 0 57 3 19.00 2.85 0 0 0
3851 Ravinderjeet Pharwaha 12 19.3 1 87 3 29.00 4.51 0 0 0
3852 Altaf Navla 8 10.0 1 35 3 11.67 3.50 1 0 0
3853 Prashant Gandhi 27 30.0 0 204 3 68.00 6.80 1 0 0
3854 Mukesh h Patel 5 11.0 0 37 3 12.33 3.36 0 0 0
3855 Gilbert Bookal 8 17.0 2 49 3 16.33 2.88 0 0 0
3856 Mehmood Pizada 4 16.0 5 59 3 19.67 3.69 0 0 0
3857 Miraj Patel 92 8.4 0 68 3 22.67 8.10 0 0 0
3858 Asim Khan 155 16.4 0 89 3 29.67 5.43 0 0 0
3859 Awais Qurashi 2 7.0 0 30 3 10.00 4.29 1 0 0
3860 Shahzad Jiwani 18 11.0 1 70 3 23.33 6.36 0 0 0
3861 Akiff Babur 6 25.0 5 79 3 26.33 3.16 0 0 0
3862 Nakib Khan a 12 21.4 3 105 3 35.00 4.91 1 0 0
3863 Rommel Shakil 5 10.0 0 54 3 18.00 5.40 1 0 0
3864 Doodnauth Singh 33 12.3 1 49 3 16.33 3.98 1 0 0
3865 Syed aijaz Naqvi 34 13.0 1 59 3 19.67 4.54 0 0 0
3866 Sherjeel Hidayat 5 10.0 1 32 3 10.67 3.20 0 0 0
3867 Mayur Patel 14 12.0 0 79 3 26.33 6.58 0 0 0
3868 Amit p. Panchal 15 10.0 0 64 3 21.33 6.40 0 0 0
3869 Frini Samy 2 9.0 1 38 3 12.67 4.22 1 0 0
3870 Mihir Bhatt 2 10.0 0 51 3 17.00 5.10 1 0 0
3871 Subhash jai jala Patel 5 5.0 0 18 3 6.00 3.60 0 0 0
3872 Harnek Dhillon 11 19.0 0 120 3 40.00 6.32 0 0 0
3873 Fahad Syed 10 18.0 0 110 3 36.67 6.11 0 0 0
3874 Sarpreet singh Chahal 6 19.0 0 107 3 35.67 5.63 0 0 0
3875 Zeeshan Majid 39 32.0 0 232 3 77.33 7.25 0 0 0
3876 Swapnil Abrol 8 10.0 0 96 3 32.00 9.60 0 0 0
3877 Kumar Missir 10 15.2 0 88 3 29.33 5.79 0 0 0
3878 Joshua Poonai 3 10.0 0 36 3 12.00 3.60 0 0 0
3879 Junaid Malik 6 34.0 0 230 3 76.67 6.76 0 0 0
3880 Jeremy Gordon 5 30.2 3 130 3 43.33 4.30 0 0 0
3881 Mahesh Ramachandran 3 19.0 4 80 3 26.67 4.21 0 0 0
3882 Ali Idrees 5 18.0 1 85 3 28.33 4.72 0 0 0
3883 Roomi Khan 1 10.0 0 26 3 8.67 2.60 1 0 0
3884 Dhimant Shah 9 15.4 0 58 3 19.33 3.87 0 0 0
3885 Nirmal Patel 11 37.0 3 150 3 50.00 4.05 0 0 0
3886 Avtar Singh 8 7.1 0 52 3 17.33 7.32 0 0 0
3887 Yogesh Chauhan 5 20.0 0 125 3 41.67 6.25 0 0 0
3888 Rodney Redoy 3 7.0 1 42 3 14.00 6.00 0 0 0
3889 Manish j. Patel 3 9.1 1 34 3 11.33 3.74 0 0 0
3890 Amir Shiek 5 21.0 1 93 3 31.00 4.43 0 0 0
3891 Pushpjeet Palia 5 9.5 0 24 3 8.00 2.53 0 0 0
3892 Nilesh t. Patel 5 15.0 1 43 3 14.33 2.87 0 0 0
3893 Zeeshan Baig 14 12.0 0 68 3 22.67 5.67 0 0 0
3894 Verinder Singh 2 10.0 1 50 3 16.67 5.00 0 0 0
3895 Harjit singh Birdi 4 11.0 0 42 3 14.00 3.82 0 0 0
3896 Marc Marajh 9 15.0 1 82 3 27.33 5.47 0 0 0
3897 Omesh Doodram 1 6.0 0 57 3 19.00 9.50 1 0 0
3898 Awais Chaudhry 12 13.1 2 47 3 15.67 3.59 0 0 0
3899 Michael Kesar 28 9.0 0 91 3 30.33 10.11 0 0 0
3900 Gurpreet Matharu 3 14.1 0 69 3 23.00 4.89 0 0 0
3901 Ramesh Samaroo 17 8.4 0 55 3 18.33 6.55 0 0 0
3902 Jaynil Patel 30 5.0 0 43 3 14.33 9.35 0 0 0
3903 Ravi Supaul 9 8.4 1 51 3 17.00 6.07 0 0 0
3904 Sukhjinder singh Dhindsa 10 8.2 0 46 3 15.33 5.61 0 0 0
3905 Hassan Choghtai 2 16.3 3 43 3 14.33 2.64 0 0 0
3906 Mohanrai Mohanlall 3 24.0 3 91 3 30.33 3.79 0 0 0
3907 Indergat singh Sond 117 30.1 0 199 3 66.33 6.70 0 0 0
3908 Harsh Sharthiya 11 6.0 0 28 3 9.33 4.67 1 0 0
3909 Mayur Prajapati 46 52.1 1 306 3 102.00 5.96 0 0 0
3910 Navnitbhai Patel 6 14.0 0 79 3 26.33 5.64 0 0 0
3911 Aayush Jaypuriar 10 33.0 0 192 3 64.00 5.82 0 0 0
3912 Yousaf Chaudry 11 17.0 0 109 3 36.33 6.41 0 0 0
3913 Dilip Bhaktha 4 23.0 5 76 3 25.33 3.30 0 0 0
3914 Mahjuj (1417) (u25) sourav jassim 5 28.0 0 108 3 36.00 3.86 0 0 0
3915 Firoz Kazi 1 10.0 0 50 3 16.67 5.00 1 0 0
3916 Fayez (4697) (u25) qamar 3 11.0 0 49 3 16.33 4.45 1 0 0
3917 Heeran (1987) (u25) patel 1 7.0 3 9 3 3.00 1.29 1 0 0
3918 Anand n Patel 7 24.0 2 74 3 24.67 3.08 0 0 0
3919 Harpreet Bedi 8 16.0 2 73 3 24.33 4.56 0 0 0
3920 Rohan y. Tank 52 21.0 0 177 3 59.00 8.43 0 0 0
3921 Harman ( y c a ) Sidhu 6 11.0 0 87 3 29.00 7.91 0 0 0
3922 Gobin g Nandu 73 46.2 3 212 3 70.67 4.59 0 0 0
3923 Hemnarine Chattergoon 8 30.2 9 85 3 28.33 2.81 0 0 0
3924 Alexander Patraj 14 32.0 3 155 3 51.67 4.84 0 0 0
3925 Jay rajesh Bhatt 5 14.0 0 76 3 25.33 5.43 0 0 0
3926 Jeffery Bhola 3 6.0 0 21 3 7.00 3.50 1 0 0
3927 Hashan Fernando 1 5.0 0 38 3 12.67 7.60 1 0 0
3928 Usman Butt 10 14.3 0 61 3 20.33 4.27 0 0 0
3929 Pankaj n Patel 10 6.4 0 48 3 16.00 7.50 1 0 0
3930 Hannes Hussain 3 10.0 0 59 3 19.67 5.90 0 0 0
3931 Muhammad Hafeez 1 6.0 3 8 3 2.67 1.33 1 0 0
3932 Ameer Khawaja 4 5.0 0 26 3 8.67 5.20 1 0 0
3933 Tariq ahmed Noorullah 5 7.4 1 28 3 9.33 3.78 1 0 0
3934 Bhupinder Saigal 7 12.0 0 53 3 17.67 4.42 1 0 0
3935 Parneet (u25) kohli 5 16.5 0 55 3 18.33 3.33 1 0 0
3936 Darius Dalal 13 4.0 0 27 3 9.00 6.75 0 0 0
3937 Majed a. Khan 13 37.0 6 147 3 49.00 3.97 0 0 0
3938 Chaminda Jayaweera 3 14.3 1 66 3 22.00 4.62 0 0 0
3939 Anubhav Nath 4 13.5 1 78 3 26.00 5.78 0 0 0
3940 Ibrahim Bobat 2 14.0 71 3 23.67 5.07 1 0 0
3941 Ashraf Patel 7 8.1 0 31 3 10.33 3.83 1 0 0
3942 Neel Patel 1 10.0 1 25 3 8.33 2.50 1 0 0
3943 Ravi Rajput 93 10.0 0 56 3 18.67 5.60 1 0 0
3944 Amit kumar Tangri 1 6.0 0 25 3 8.33 4.17 1 0 0
3945 Jatinder (y c a ) Dhaliwal 11 8.0 0 46 3 15.33 5.75 0 0 0
3946 Shoaib Khan 1 10.0 0 40 3 13.33 4.00 1 0 0
3947 Mohan vamsee Sattiraju 5 15.0 0 140 3 46.67 9.33 0 0 0
3948 Fahad Nisar 12 21.0 2 123 3 41.00 5.86 0 0 0
3949 Vireen Sud 6 16.0 0 77 3 25.67 4.81 0 0 0
3950 Maaz Naseer 5 9.0 0 70 3 23.33 7.78 1 0 0
3951 Bhavesh Patel 39 26.0 0 159 3 53.00 6.12 0 0 0
3952 Kiran Manjunath 4 6.0 0 20 3 6.67 3.33 1 0 0
3953 Amit Patel 89 29.2 0 209 3 69.67 7.16 0 0 0
3954 Saad Munnir 2 9.0 0 44 3 14.67 4.89 0 0 0
3955 Rabinbranauth Persaud 14 10.3 0 43 3 14.33 4.17 0 0 0
3956 Luqman Ahmad 6 15.0 1 29 3 9.67 1.93 1 0 0
3957 Deepinder (gtacc) Singh 3 19.5 0 103 3 34.33 5.28 0 0 0
3958 Shan Ananthrajah 18 9.4 0 65 3 21.67 6.91 0 0 0
3959 Mandip Singh 14 4.2 0 12 3 4.00 2.86 0 0 0
3960 Pradeep Navaratne 7 11.0 0 76 3 25.33 6.91 0 0 0
3961 Sunendra Persaud 31 15.1 2 84 3 28.00 5.56 0 0 0
3962 Akash Shah 2 17.0 1 67 3 22.33 3.94 1 0 0
3963 Mankaran Hara 20 14.3 0 76 3 25.33 5.31 0 0 0
3964 Mohammad t Ali 2 8.1 0 27 3 9.00 3.33 1 0 0
3965 Cecil Ricardo forde 3 14.3 2 57 3 19.00 3.99 0 0 0
3966 Temporary Player-4 4 20.1 0 92 3 30.67 4.58 0 0 0
3967 Umashankar Gopalasundaram 4 9.4 0 40 3 13.33 4.26 1 0 0
3968 Jay d Patel 13 9.0 3 41 3 13.67 4.56 0 0 0
3969 Amish Parmar 7 14.0 1 77 3 25.67 5.50 0 0 0
3970 Sathis Abaywardana 41 12.0 1 90 3 30.00 7.50 0 0 0
3971 Saman Arachchilage 23 32.2 6 138 3 46.00 4.34 0 0 0
3972 Diaram Satrohan 2 16.0 0 64 3 21.33 4.00 0 0 0
3973 Qudrat Mohammed 3 12.1 0 69 3 23.00 5.70 0 0 0
3974 Syed Murtaza zaidi 3 12.0 2 63 3 21.00 5.25 1 0 0
3975 Khetal Lad 35 10.0 0 75 3 25.00 7.50 0 0 0
3976 Ajay Venugopalan 2 9.3 0 60 3 20.00 6.45 1 0 0
3977 Yasir Usmani 3 15.1 2 54 3 18.00 3.58 0 0 0
3978 Robil Barjatia 8 10.0 0 80 3 26.67 8.00 0 0 0
3979 Qasim ali Chaudhry 2 11.0 0 58 3 19.33 5.27 0 0 0
3980 Subhan Khan 5 13.2 1 65 3 21.67 4.92 0 0 0
3981 Player #9 Cccat 27 55.4 0 263 3 87.67 4.75 0 0 0
3982 Mohammad a Feroz 3 10.0 0 35 3 11.67 3.50 1 0 0
3983 Karanbeer Bham 4 10.0 0 46 3 15.33 4.60 1 0 0
3984 Gurjit Jutla 13 26.2 0 142 3 47.33 5.42 0 0 0
3985 Chaitanya Sri harsha 23 11.2 0 107 3 35.67 9.91 1 0 0
3986 Divyesh Patel 1 10.0 42 3 14.00 4.20 1 0 0
3987 Shivam (cosmos) Saini 4 20.0 1 79 3 26.33 3.95 0 0 0
3988 Asim Aijaz 13 18.0 0 72 3 24.00 4.00 0 0 0
3989 Jerome Fenandes 62 9.0 1 38 3 12.67 4.22 0 0 0
3990 Ahsen Iqbal 7 15.0 0 124 3 41.33 8.27 0 0 0
3991 Charles Sebastian 5 18.0 0 110 3 36.67 6.11 0 0 0
3992 Sudeep Garg 8 14.1 0 79 3 26.33 5.60 0 0 0
3993 Manmohan Sharma 74 48.3 1 257 3 85.67 5.32 0 0 0
3994 Akshay Sinha 18 17.0 0 91 3 30.33 5.35 0 0 0
3995 Renaldo Holder 1 10.0 2 15 3 5.00 1.50 1 0 0
3996 Amandeep Singh 7 14.0 0 60 3 20.00 4.29 0 0 0
3997 Kemrun Patel 124 22.3 0 169 3 56.33 7.72 0 0 0
3998 Jaimin Vyas 1 9.0 0 40 3 13.33 4.44 1 0 0
3999 Bisesh Paul 7 29.3 0 134 3 44.67 4.57 0 0 0
4000 Raza Waheed 2 11.0 1 46 3 15.33 4.18 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs