Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
3201 Bhaumik Moodi 6 39.0 4 155 5 31.00 3.97 0 0 0
3202 Amandeep Panag 4 11.4 0 49 5 9.80 4.30 1 1 0
3203 Rajesh (rainbow) Kumar 8 27.0 4 91 5 18.20 3.37 1 0 0
3204 Colvert Hooper 5 17.0 2 65 5 13.00 3.82 1 0 0
3205 Devin Patel 2 20.0 2 58 5 11.60 2.90 1 0 0
3206 Amid Popal 21 10.1 1 69 5 13.80 7.11 1 1 0
3207 Omar Palmer 4 12.4 0 57 5 11.40 4.60 0 0 0
3208 Dave Raymond 27 20.0 2 83 5 16.60 4.15 0 0 0
3209 Kamran Khan 6 30.0 1 91 5 18.20 3.03 1 0 0
3210 Kenroy Lavia 23 36.0 2 158 5 31.60 4.39 1 0 0
3211 Siva Nadendla 12 28.0 0 174 5 34.80 6.21 1 0 0
3212 Sarbjit singh Ajimal 4 17.3 1 83 5 16.60 4.80 1 0 0
3213 Faraz Butt 15 13.0 0 83 5 16.60 6.38 0 0 0
3214 Samir Kane pai 32 37.0 3 141 5 28.20 3.81 0 0 0
3215 Amir Awan ali 15 33.0 2 145 5 29.00 4.39 0 0 0
3216 Akeel Abdeen 16 44.0 2 153 5 30.60 3.48 1 0 0
3217 Habib Ahmed 6 17.1 1 104 5 20.80 6.08 1 0 0
3218 Adeel Siddiqi 40 50.0 4 219 5 43.80 4.38 0 0 0
3219 Muhammad Qaiser 3 22.0 0 101 5 20.20 4.59 1 1 0
3220 Parul Puri 17 10.1 0 95 5 19.00 9.41 1 0 0
3221 Ramesh. b. Patel 12 39.0 2 209 5 41.80 5.36 0 0 0
3222 Shihab Shahriar 106 46.0 0 243 5 48.60 5.28 0 0 0
3223 Shahid riaz Mughal 4 24.0 1 109 5 21.80 4.54 0 0 0
3224 Rajeshkumar shantila Patel 79 33.0 2 132 5 26.40 4.00 0 0 0
3225 Robert Kanhai 4 27.0 1 142 5 28.40 5.26 0 0 0
3226 Gaurav j Patel 29 39.0 3 151 5 30.20 3.87 0 0 0
3227 Saad Munir 6 27.0 1 110 5 22.00 4.07 1 0 0
3228 Bhavesh Rathod 9 25.0 5 77 5 15.40 3.08 0 0 0
3229 Mohammed Mallick 89 42.0 3 247 5 49.40 5.88 0 0 0
3230 Royan Elliott 26 50.2 4 210 5 42.00 4.18 0 0 0
3231 Hameed Khan 7 31.4 1 148 5 29.60 4.71 1 0 0
3232 Abdul Malik 40 28.0 1 173 5 34.60 6.18 1 0 0
3233 Deep Patel 12 43.0 1 112 5 22.40 2.60 0 0 0
3234 Niravkumar Patel 56 25.3 0 138 5 27.60 5.45 0 0 0
3235 Pratik Panchal 13 27.0 0 93 5 18.60 3.44 0 0 0
3236 Jasbir singh Malhi 5 14.0 1 75 5 15.00 5.36 0 0 0
3237 Shan Mirza 11 15.3 0 94 5 18.80 6.14 0 0 0
3238 Usman Chaudhary 15 68.4 3 230 5 46.00 3.36 1 0 0
3239 Fahim Limbada 90 16.0 0 104 5 20.80 6.50 0 0 0
3240 Jatinderjeet Bassi 12 51.0 6 199 5 39.80 3.90 0 0 0
3241 Varun Sheth 42 19.2 0 123 5 24.60 6.41 0 0 0
3242 Sunil Chauhan 11 18.4 0 67 5 13.40 3.64 0 0 0
3243 Fazal Hussain 6 26.1 1 118 5 23.60 4.52 1 0 0
3244 Roopu Abraham 10 14.0 2 42 5 8.40 3.00 0 0 0
3245 Jaspal Singh 10 23.0 3 90 5 18.00 3.91 1 0 0
3246 Hasmukh(hashu) Patel 2 14.0 1 44 5 8.80 3.14 1 0 0
3247 Kaizar Abdulali 7 25.5 1 113 5 22.60 4.43 0 0 0
3248 Titus Sequeira 6 16.0 0 94 5 18.80 5.88 0 0 0
3249 Saleem Zafar 42 17.0 1 81 5 16.20 4.76 0 0 0
3250 Abdulla Zaffar 14 20.0 0 94 5 18.80 4.70 1 0 0
3251 Shivnarine George 1 10.0 0 33 5 6.60 3.30 1 1 1
3252 Milind Shah 40 14.1 0 106 5 21.20 7.52 1 0 0
3253 Pratik Chaudhary 18 25.0 2 95 5 19.00 3.80 0 0 0
3254 Ijaz Malik 3 8.0 2 44 5 8.80 5.50 1 0 0
3255 Sujeedharan Thyagarajah 6 32.0 3 110 5 22.00 3.44 1 0 0
3256 Simarjit Kahlon 41 31.0 1 199 5 39.80 6.42 1 0 0
3257 Usman Akhtar 12 27.4 0 171 5 34.20 6.24 0 0 0
3258 Ryan Roper 2 16.0 1 46 5 9.20 2.88 1 0 0
3259 Shaikh Ahmad 3 10.0 0 84 5 16.80 8.40 0 0 0
3260 Zeshaan Ahmed 14 42.0 1 189 5 37.80 4.50 1 0 0
3261 Idris Koya 15 39.0 3 146 5 29.20 3.74 0 0 0
3262 Nissanka Perera 10 33.0 7 109 5 21.80 3.30 1 0 0
3263 Jatinderjeet Basi 8 38.0 1 189 5 37.80 4.97 0 0 0
3264 Imranul haq Kazmi 63 20.1 2 77 5 15.40 3.83 1 0 0
3265 Mustafa Moosajee 27 27.2 0 183 5 36.60 6.83 0 0 0
3266 Gaurav Kumar 6 22.0 0 132 5 26.40 6.00 0 0 0
3267 Prakash m Patel 16 24.0 1 127 5 25.40 5.29 0 0 0
3268 Omdatt Jawahir 11 17.4 1 83 5 16.60 4.77 0 0 0
3269 Adam Achchha 112 26.0 1 139 5 27.80 5.35 1 0 0
3270 Wilson D'souza 13 15.4 1 117 5 23.40 7.60 1 0 0
3271 Saad Meer 14 13.4 0 84 5 16.80 6.27 0 0 0
3272 Mayank Chauhan 24 12.0 0 85 5 17.00 7.08 1 1 0
3273 Arnab Biswas 23 19.0 0 111 5 22.20 5.84 1 0 0
3274 Jasmer singh Mann 10 16.0 2 70 5 14.00 4.38 0 0 0
3275 Lalith Abeysena 1 8.0 0 63 5 12.60 7.88 1 1 1
3276 Geanarine Ramnarine 10 42.0 4 141 5 28.20 3.36 0 0 0
3277 Saad Nazar 3 12.4 3 41 5 8.20 3.31 1 1 0
3278 Chris Singh 8 11.0 0 42 5 8.40 3.82 1 0 0
3279 Murtie Ricknauth 41 26.0 2 114 5 22.80 4.38 1 0 0
3280 Vivek Chandwani 12 21.2 0 88 5 17.60 4.15 0 0 0
3281 Varish (1778) (u25) shaikh 5 32.0 2 140 5 28.00 4.38 0 0 0
3282 Usman Lakhani 18 53.0 3 232 5 46.40 4.38 0 0 0
3283 Maninderpal Singh 4 25.0 3 94 5 18.80 3.76 0 0 0
3284 Harsh Chaudhari 22 16.4 2 70 5 14.00 4.27 0 0 0
3285 Dhiraj Barla 18 9.4 0 68 5 13.60 7.23 0 0 0
3286 Akshar R patel 5 26.5 5 64 5 12.80 2.42 1 0 0
3287 Ahmed (u25) patel 4 19.0 0 90 5 18.00 4.74 0 0 0
3288 Bipin (st) Patel 10 27.5 0 143 5 28.60 5.20 1 0 0
3289 Sree rama krishna Gotipati 9 31.2 0 193 5 38.60 6.19 0 0 0
3290 Marlon Bharath 5 11.5 2 30 5 6.00 2.61 1 0 0
3291 Steve Dat 17 12.5 0 78 5 15.60 6.24 1 0 0
3292 Sai ram Dhanam 33 13.3 1 71 5 14.20 5.34 1 1 0
3293 Robin ( y c a ) Sidhu 6 19.0 0 107 5 21.40 5.63 1 0 0
3294 Deeraj Arjune 57 16.0 0 78 5 15.60 4.88 0 0 0
3295 Ravi Siew 88 34.2 2 167 5 33.40 4.94 0 0 0
3296 Tushaar Lakhotia 59 18.4 2 102 5 20.40 5.67 1 1 0
3297 Bhavanesh kumar Patel 3 14.5 0 52 5 10.40 3.59 1 0 0
3298 Hammad Ahmed 7 25.0 1 148 5 29.60 5.92 0 0 0
3299 Irfan Arab 18 55.0 1 206 5 41.20 3.75 0 0 0
3300 Dhruv Patel 10 20.2 3 43 5 8.60 2.13 1 0 0
3301 Vasanth Rajan 26 33.0 1 139 5 27.80 4.21 1 1 0
3302 Zohaib Ahmed. 18 31.0 1 225 5 45.00 7.26 0 0 0
3303 Satinder Sohi 11 19.0 2 93 5 18.60 4.89 1 0 0
3304 Mandeep Randhawa(eastern) 46 16.0 0 117 5 23.40 7.31 1 0 0
3305 Damanpreet (y c a ) Parmar 11 16.0 0 112 5 22.40 7.00 1 0 0
3306 Albar(y.c.a) Sultan 8 17.0 0 90 5 18.00 5.29 1 0 0
3307 Kanesan Sivakanthan 7 25.0 1 114 5 22.80 4.56 0 0 0
3308 Vinood Persaud 3 15.0 1 68 5 13.60 4.53 1 1 1
3309 Aamir Iqbal 33 21.4 0 112 5 22.40 5.23 1 0 0
3310 Akeel (u25) cheema 1 7.0 0 41 5 8.20 5.86 1 1 1
3311 Vivek j. Patel 55 10.0 1 53 5 10.60 5.30 1 0 0
3312 M. junaid Qureshi 10 25.3 1 110 5 22.00 4.35 0 0 0
3313 Hitendrakumar natvar Patel 12 19.0 1 74 5 14.80 3.89 0 0 0
3314 Jeremy Singh 8 18.3 0 81 5 16.20 4.43 0 0 0
3315 Aqeel Ishan 3 26.0 0 112 5 22.40 4.31 1 0 0
3316 Nitish Sharma 20 34.0 4 145 5 29.00 4.26 0 0 0
3317 Suthanharan Ghangasuthan 16 13.0 1 76 5 15.20 5.85 1 0 0
3318 Nishant Mehta 17 23.0 1 133 5 26.60 5.78 0 0 0
3319 Bhargav Bhavsar 13 41.0 2 265 5 53.00 6.46 0 0 0
3320 Tajinder Bhamra 3 15.0 2 66 5 13.20 4.40 1 1 1
3321 Abdul Hakeem 9 20.2 1 102 5 20.40 5.05 1 0 0
3322 Banpreet Nagra 8 21.2 1 108 5 21.60 5.09 1 1 1
3323 Krutarth Raval 14 49.0 2 255 5 51.00 5.20 1 0 0
3324 Venkatramanan Gowrishankar 28 36.3 1 236 5 47.20 6.50 1 0 0
3325 Nico Adams 4 21.0 1 74 5 14.80 3.52 1 1 0
3326 Temporary Player-3 5 17.0 0 93 5 18.60 5.47 1 0 0
3327 Priyanjith Peiris 41 24.0 0 109 5 21.80 4.54 1 0 0
3328 Talha Dadabhoy 2 11.2 1 43 5 8.60 3.84 1 1 0
3329 Arsalan Afzal 6 17.0 1 93 5 18.60 5.47 0 0 0
3330 Frank Persaud 13 31.1 3 151 5 30.20 4.86 0 0 0
3331 Christopher Stanton 43 20.5 0 154 5 30.80 7.66 0 0 0
3332 Shubham Pandit 17 29.2 1 134 5 26.80 4.59 1 0 0
3333 Amit (rexdale) Sharma 8 22.0 0 159 5 31.80 7.23 1 0 0
3334 Havishal singh Kler 12 33.4 0 218 5 43.60 6.53 1 1 0
3335 Mubasher (mobee) Khan 14 31.5 0 217 5 43.40 6.89 0 0 0
3336 Player #11 Cccat 24 55.0 4 237 5 47.40 4.31 0 0 0
3337 Milan Patel (zcc) 2 11.5 2 46 5 9.20 4.00 1 1 1
3338 Ibrahim Patel 13 20.0 0 63 5 12.60 3.15 1 0 0
3339 Kashif Sabir 13 5.2 0 36 5 7.20 7.50 0 0 0
3340 Jasraj Khaira 9 30.0 1 110 5 22.00 3.67 1 0 0
3341 Mithil Shah 16 18.0 0 99 5 19.80 5.50 1 0 0
3342 Emanuel Khokhar 13 45.0 4 162 5 32.40 3.60 0 0 0
3343 Shane Fernandez 24 34.0 0 168 5 33.60 4.94 0 0 0
3344 Dhanuka Pathirana 2 9.0 1 16 5 3.20 1.78 1 1 1
3345 Raza Ali 12 34.2 1 166 5 33.20 4.91 0 0 0
3346 Rubalpreet Singh 36 32.0 1 149 5 29.80 4.66 0 0 0
3347 Shubhankar Chatterjee 4 12.2 0 80 5 16.00 6.56 0 0 0
3348 Satinder Kang 4 12.2 0 69 5 13.80 5.66 1 1 0
3349 Oziar Qaiser 92 25.4 0 220 5 44.00 8.94 0 0 0
3350 Abhay Vashi 10 50.0 2 236 5 47.20 4.76 0 0 0
3351 Akshan Bansal 29 25.1 0 144 5 28.80 5.83 1 0 0
3352 Gurpreet Sidhu 10 22.0 0 95 5 19.00 4.32 0 0 0
3353 Jalal Khan 35 46.0 1 259 5 51.80 5.68 0 0 0
3354 Rana Khizer 14 27.0 2 140 5 28.00 5.19 0 0 0
3355 Amzad Hosein 9 14.1 1 83 5 16.60 5.89 1 0 0
3356 Ruchit Patel 22 49.0 1 217 5 43.40 4.43 1 0 0
3357 Anuj Chaudhry 2 18.0 0 58 5 11.60 3.22 1 0 0
3358 Mahesh Jeewantha 18 25.5 0 137 5 27.40 5.37 0 0 0
3359 Suchit Boora 4 16.0 2 62 5 12.40 3.88 1 0 0
3360 Mohsin Rizvi 3 9.0 0 65 5 13.00 7.22 1 0 0
3361 Param Singh 26 18.1 1 106 5 21.20 5.99 0 0 0
3362 Amer Rehman 10 34.2 1 178 5 35.60 5.27 0 0 0
3363 Shlok Bhatt 25 33.5 0 218 5 43.60 6.51 0 0 0
3364 Seenarine Narine 2 20.0 0 119 5 23.80 5.95 1 0 0
3365 Arthikan Wilson 28 35.4 1 263 5 52.60 7.43 0 0 0
3366 Bhishm Chetram 7 38.0 1 189 5 37.80 4.97 0 0 0
3367 Akhil Reddy 5 27.0 1 127 5 25.40 4.70 1 0 0
3368 Mamik Luthra 5 24.0 2 139 5 27.80 5.79 0 0 0
3369 Salman Daniyal 25 27.5 147 5 29.40 5.35 0 0 0
3370 Sohal Malek 9 39.0 1 224 5 44.80 5.74 1 0 0
3371 Brij Patel 17 18.5 79 5 15.80 4.27 1 1 0
3372 Jassmeet Singh Lidhar 6 39.0 4 187 5 37.40 4.79 0 0 0
3373 Idris Bhayat 4 25.0 179 5 35.80 7.16 1 0 0
3374 Hemant Sharma 31 22.2 0 79 5 15.80 3.56 0 0 0
3375 Hardik Patel 12 22.0 5 99 5 19.80 4.50 1 0 0
3376 Nahid Imran 7 34.0 3 177 5 35.40 5.21 1 0 0
3377 Anudeep Kalva 17 25.3 2 121 5 24.20 4.78 0 0 0
3378 Vikrant Thakur 11 39.2 2 227 5 45.40 5.79 0 0 0
3379 Hariprasad Kannan 10 35.0 4 109 5 21.80 3.11 1 0 0
3380 Pushpkaran Singh 4 16.0 0 49 5 9.80 3.06 1 0 0
3381 Shivnarine Chattergoon 39 21.3 0 170 5 34.00 7.98 0 0 0
3382 Deep Parekh 31 39.5 1 303 5 60.60 7.67 0 0 0
3383 Darshil Patel 6 26.5 2 155 5 31.00 5.85 0 0 0
3384 Sukhwinder Garcha 12 36.0 1 194 5 38.80 5.39 0 0 0
3385 Shadees Selvarajah 1 9.0 3 34 5 6.80 3.78 1 1 1
3386 Falcon Suhagiya 8 33.5 0 139 5 27.80 4.15 1 0 0
3387 Syed mehdi Hyder 4 19.0 124 5 24.80 6.53 1 1 0
3388 Jatinder Singh 6 31.0 0 173 5 34.60 5.58 0 0 0
3389 Akashdeep Singh 7 25.0 1 152 5 30.40 6.08 1 0 0
3390 Tariq Ali 8 18.0 0 103 5 20.60 5.72 1 1 0
3391 Prashant Patel 22 47.1 1 264 5 52.80 5.61 0 0 0
3392 Shumial Matin 2 16.0 1 111 5 22.20 6.94 1 1 1
3393 Vaibhav Patel 6 13.2 69 5 13.80 5.23 1 0 0
3394 Rohit Malhotra 13 36.2 1 262 5 52.40 7.24 0 0 0
3395 Hafeez Ullah 2 16.0 6 42 5 8.40 2.63 1 0 0
3396 Paramvir Gill 27 29.0 1 159 5 31.80 5.56 0 0 0
3397 Akshat Bhavsar 10 37.0 3 128 5 25.60 3.46 0 0 0
3398 Navjit Pawar 7 30.0 0 159 5 31.80 5.30 0 0 0
3399 Manish Patel 9 37.0 0 206 5 41.20 5.57 0 0 0
3400 Vimal Patel 3 15.0 1 70 5 14.00 4.67 1 1 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs