Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
6401 Aameer Tareeq 6 10.0 0 65 0 0.00 6.50 0 0 0
6402 Bentley Black 4 6.0 0 22 0 0.00 3.67 0 0 0
6403 Alvin Toni 3 5.0 0 31 0 0.00 6.20 0 0 0
6404 Uresh Patel 18 0.5 0 9 0 0.00 18.00 0 0 0
6405 Zack Kanaka 2 12.0 0 54 0 0.00 4.50 0 0 0
6406 Abdul Samad 4 6.0 1 15 0 0.00 2.50 0 0 0
6407 Jaipersaud Vinnie 7 1.1 0 9 0 0.00 8.18 0 0 0
6408 Amit Talreja 32 10.0 0 56 0 0.00 5.60 0 0 0
6409 Awais Qureshi 1 0.1 0 1 0 0.00 10.00 0 0 0
6410 Ben Smith 6 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6411 Rohit Issac 1 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6412 Calvin Brissette 1 10.0 2 34 0 0.00 3.40 0 0 0
6413 Anuj Chaudrhai 1 1.0 0 21 0 0.00 21.00 0 0 0
6414 Omar Siddiqui 1 8.0 1 34 0 0.00 4.25 0 0 0
6415 Halid Gilani 12 21.0 0 104 0 0.00 4.95 0 0 0
6416 Rafeek Ali inshanally 21 10.0 0 53 0 0.00 5.30 0 0 0
6417 Sunil d Patel 3 3.0 0 8 0 0.00 2.67 0 0 0
6418 Ashdir Bhim 5 8.0 0 53 0 0.00 6.63 0 0 0
6419 Sarim Aidrus 2 10.0 0 44 0 0.00 4.40 0 0 0
6420 Krunal Patel 61 3.0 0 14 0 0.00 4.67 0 0 0
6421 Allen Desouza 4 2.3 0 15 0 0.00 6.52 0 0 0
6422 Nicolas Degroot 5 4.0 0 39 0 0.00 9.75 0 0 0
6423 Amerdeep Singh 2 4.0 0 18 0 0.00 4.50 0 0 0
6424 Kushang Shah 3 3.0 0 6 0 0.00 2.00 0 0 0
6425 Fayzal Hassan 1 3.0 0 19 0 0.00 6.33 0 0 0
6426 Kishor Amar 2 10.0 0 37 0 0.00 3.70 0 0 0
6427 Munaf Notta 1 2.0 1 7 0 0.00 3.50 0 0 0
6428 Roby Chatterpaul 1 4.0 1 26 0 0.00 6.50 0 0 0
6429 Andy Chinsamy 7 10.0 0 35 0 0.00 3.50 0 0 0
6430 Devindra Maharaj 1 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6431 Jitender Kumar 9 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6432 Hardick Kansara 5 6.0 0 27 0 0.00 4.50 0 0 0
6433 Vijay Perera 3 10.0 0 45 0 0.00 4.50 0 0 0
6434 Asanka Jayaratna 1 3.0 1 17 0 0.00 5.67 0 0 0
6435 Mumtaz Abro 35 3.1 0 26 0 0.00 9.63 0 0 0
6436 Ajit Singh 51 1.0 0 22 0 0.00 22.00 0 0 0
6437 Jainul Nawab 1 5.0 1 17 0 0.00 3.40 0 0 0
6438 Abdullah Nakhuda 2 1.0 0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
6439 Nigel Isaacs 1 6.0 0 26 0 0.00 4.33 0 0 0
6440 Chirag Patel 2 4.0 0 23 0 0.00 5.75 0 0 0
6441 Manojkumar Patel 3 2.0 0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
6442 Suleman Hafezi 1 4.0 1 10 0 0.00 2.50 0 0 0
6443 Altaf Mulla 7 11.2 0 45 0 0.00 4.02 0 0 0
6444 Javed Bemat 2 8.0 0 51 0 0.00 6.38 0 0 0
6445 Jasbeer singh Bhogal 11 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6446 Dinesh Gupta 95 8.0 0 22 0 0.00 2.75 0 0 0
6447 Sohail Abdullah 7 2.0 0 13 0 0.00 6.50 0 0 0
6448 Masrur Mahmood 2 5.0 0 36 0 0.00 7.20 0 0 0
6449 Sukhwinder singh Saran 5 3.0 0 19 0 0.00 6.33 0 0 0
6450 Mouzzam Usman 6 3.0 0 23 0 0.00 7.67 0 0 0
6451 Syed mohammad Haris 6 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6452 Hassan Malik 1 4.0 0 20 0 0.00 5.00 0 0 0
6453 Raymond Allard 7 10.0 0 17 0 0.00 1.70 0 0 0
6454 Raj Rajkumar 4 4.0 0 9 0 0.00 2.25 0 0 0
6455 Vinod .n. Patel 4 3.0 0 19 0 0.00 6.33 0 0 0
6456 Dashvir Kheppar 1 7.0 0 29 0 0.00 4.14 0 0 0
6457 Taranji Periera 9 0.2 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6458 Rudolf Anderson 3 6.3 0 21 0 0.00 3.33 0 0 0
6459 Pinal Patel 72 8.5 0 74 0 0.00 8.71 0 0 0
6460 Jason Reynolds 1 3.0 0 17 0 0.00 5.67 0 0 0
6461 Micheal Hunter 2 8.4 0 49 0 0.00 5.83 0 0 0
6462 Pankaj Patel 96 17.5 0 94 0 0.00 5.37 0 0 0
6463 Daljit Klair 1 2.0 0 9 0 0.00 4.50 0 0 0
6464 Parkaj Thanki 3 2.0 0 20 0 0.00 10.00 0 0 0
6465 Jignesh t. Patel 5 2.0 0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
6466 Satish Singh 2 1.0 0 1 0 0.00 1.00 0 0 0
6467 Jayant Patel 118 12.5 0 95 0 0.00 7.60 0 0 0
6468 Dinesh Malik 17 3.0 0 29 0 0.00 9.67 0 0 0
6469 Naresh(karakhat) Patel 7 8.0 0 33 0 0.00 4.13 0 0 0
6470 Amir Kadir 1 10.0 0 35 0 0.00 3.50 0 0 0
6471 Shohail Kazi 1 2.0 0 4 0 0.00 2.00 0 0 0
6472 Sharik Naqvi 2 3.0 1 4 0 0.00 1.33 0 0 0
6473 Teja Vajha 3 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6474 Govinderaj Sooknanan 3 6.0 0 53 0 0.00 8.83 0 0 0
6475 Shawn Singh 9 4.0 0 10 0 0.00 2.50 0 0 0
6476 Hummayun Malik 9 10.0 0 38 0 0.00 3.80 0 0 0
6477 Bhupinder Banwait 6 3.0 0 28 0 0.00 9.33 0 0 0
6478 Imran Lashari 16 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6479 Narinder Badwal 6 2.0 0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
6480 Abishek Sen 13 17.0 0 73 0 0.00 4.29 0 0 0
6481 Parvis Irani 8 3.0 2 19 0 0.00 6.33 0 0 0
6482 Yakoob Ingar 19 1.0 0 13 0 0.00 13.00 0 0 0
6483 Eddie Shirman 1 2.0 0 29 0 0.00 14.50 0 0 0
6484 Syed Wajahat 16 10.0 0 25 0 0.00 2.50 0 0 0
6485 Anil (master) Patel 7 1.0 0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
6486 Adrian Ahmed 2 12.0 0 56 0 0.00 4.67 0 0 0
6487 Victor Ewarts 2 7.0 0 34 0 0.00 4.86 0 0 0
6488 Jordan Afzal 11 5.0 0 29 0 0.00 5.80 0 0 0
6489 N Sharma 2 0.2 0 3 0 0.00 15.00 0 0 0
6490 Anil Puri 99 13.0 0 71 0 0.00 5.46 0 0 0
6491 Satwant ( monu ) si Walia 2 1.0 0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6492 Homer Furgerson 4 19.0 1 74 0 0.00 3.89 0 0 0
6493 Navin Rai 4 2.0 0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
6494 Harman Singh 4 7.0 0 53 0 0.00 7.57 0 0 0
6495 Abul Nabid 2 4.0 0 29 0 0.00 7.25 0 0 0
6496 Rajaish Singh 3 17.0 0 74 0 0.00 4.35 0 0 0
6497 Raju Patel (aryans) 3 4.0 0 24 0 0.00 6.00 0 0 0
6498 Nimesh. r. Patel 27 0.2 0 1 0 0.00 5.00 0 0 0
6499 Roy Mahindra 6 15.1 1 68 0 0.00 4.50 0 0 0
6500 Salim saeed Patel 3 2.0 0 14 0 0.00 7.00 0 0 0
6501 Saeed Rasool 1 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6502 Khan Fahmeed 7 2.0 0 31 0 0.00 15.50 0 0 0
6503 Syed shoukat Ali 4 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6504 Ashoo Sharma 2 1.0 0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
6505 Jasraj Singh 5 6.0 0 38 0 0.00 6.33 0 0 0
6506 Harpreet Singh bhella 1 9.0 0 60 0 0.00 6.67 0 0 0
6507 Jigneshkumar Patel 5 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
6508 Syed Faheem 1 4.0 0 17 0 0.00 4.25 0 0 0
6509 Derrick Latchman 1 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6510 Indraneel Karnik 3 2.0 0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6511 Faisal Junaid rai 10 0.2 0 6 0 0.00 30.00 0 0 0
6512 Umar (sunny) Farooq 36 6.0 0 4 0 0.00 0.67 0 0 0
6513 Ankit Sharma 14 3.0 0 10 0 0.00 3.33 0 0 0
6514 Roman Yosofzai 3 1.0 0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
6515 Niaz Ahmad 54 11.1 0 61 0 0.00 5.50 0 0 0
6516 Manav Arora 75 6.2 0 47 0 0.00 7.58 0 0 0
6517 Naeem Wahab 30 2.0 0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
6518 Anhum Shafiq 4 9.0 0 69 0 0.00 7.67 0 0 0
6519 Hemal Patel 7 4.0 0 26 0 0.00 6.50 0 0 0
6520 Sohaib Syed 2 5.0 0 22 0 0.00 4.40 0 0 0
6521 Muaz Syed 18 6.0 0 61 0 0.00 10.17 0 0 0
6522 Archit Shah 3 3.0 0 36 0 0.00 12.00 0 0 0
6523 Ajay Mistry 15 3.0 0 29 0 0.00 9.67 0 0 0
6524 Hiteshkumar Patel 48 0.4 0 4 0 0.00 10.00 0 0 0
6525 Emad Butt 2 3.0 0 25 0 0.00 8.33 0 0 0
6526 Akbar Virani 7 6.0 0 36 0 0.00 6.00 0 0 0
6527 Bhavin Zaveri 128 6.4 0 58 0 0.00 9.06 0 0 0
6528 Sean Rambajan 9 5.0 0 26 0 0.00 5.20 0 0 0
6529 Anuj Tickoo 11 14.0 0 52 0 0.00 3.71 0 0 0
6530 Richard Tombran 9 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
6531 Ankit Sarvaiya 6 10.0 1 57 0 0.00 5.70 0 0 0
6532 Jagmeet singh Sidhu 40 4.0 0 34 0 0.00 8.50 0 0 0
6533 Qadir Khan 13 2.0 0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
6534 Modassar Rehman 1 2.0 0 15 0 0.00 7.50 0 0 0
6535 Satvinder singh Bhalla 13 18.0 2 79 0 0.00 4.39 0 0 0
6536 Adesh Persaud 2 4.0 0 36 0 0.00 9.00 0 0 0
6537 Lalchand Paltooram 4 3.0 0 12 0 0.00 4.00 0 0 0
6538 Javaid Iqbal 28 0.1 0 1 0 0.00 10.00 0 0 0
6539 Parminder Bhatti 7 0.2 0 4 0 0.00 20.00 0 0 0
6540 Farooq Patel 9 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6541 Kanta Maharaj 2 1.0 0 19 0 0.00 19.00 0 0 0
6542 Dunstan Barclay 5 5.0 0 30 0 0.00 6.00 0 0 0
6543 Manishbhai Patel 9 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
6544 Satyananda Sarju 7 10.0 0 28 0 0.00 2.80 0 0 0
6545 Ramanand Sarju 1 6.0 1 16 0 0.00 2.67 0 0 0
6546 Crishna Kissoon 3 2.0 0 16 0 0.00 8.00 0 0 0
6547 Mohammad Asif 7 5.1 0 34 0 0.00 6.67 0 0 0
6548 Adnan Manzoor 7 27.0 0 165 0 0.00 6.11 0 0 0
6549 Dilip p Patel 13 1.1 0 1 0 0.00 0.91 0 0 0
6550 Shailesh b Patel 26 1.0 0 21 0 0.00 21.00 0 0 0
6551 Deepak Patel 27 2.0 0 9 0 0.00 4.50 0 0 0
6552 Sivaram Angalakuduru 25 6.2 0 22 0 0.00 3.55 0 0 0
6553 Rahul Shukla 2 5.0 0 16 0 0.00 3.20 0 0 0
6554 Swapnil Jakate 5 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6555 Tyrone Persaud 1 0.1 0 4 0 0.00 40.00 0 0 0
6556 Manishkumar nathu Patel 1 2.0 0 9 0 0.00 4.50 0 0 0
6557 Janak Hewagama 1 4.0 0 27 0 0.00 6.75 0 0 0
6558 Fiaz Nazar 1 5.0 0 28 0 0.00 5.60 0 0 0
6559 Saad Qureshi 3 8.0 52 0 0.00 6.50 0 0 0
6560 Deni Patel 1 2.0 0 5 0 0.00 2.50 0 0 0
6561 Jasjit Mangat 2 2.0 0 27 0 0.00 13.50 0 0 0
6562 Hasan Farooqui 18 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6563 Sumitt Datta 6 6.0 3 27 0 0.00 4.50 0 0 0
6564 Sukhpreet Sandhu 1 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6565 Aziz Khan 5 4.0 0 31 0 0.00 7.75 0 0 0
6566 Narvan Singh 1 10.0 0 28 0 0.00 2.80 0 0 0
6567 Hemanshu (harry) Patel 22 3.0 0 9 0 0.00 3.00 0 0 0
6568 Tony Lackhan 1 1.0 0 1 0 0.00 1.00 0 0 0
6569 Farhan Sheikh 2 1.0 0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
6570 Harnan Kahlon 2 9.0 0 32 0 0.00 3.56 0 0 0
6571 Asloob-hasan Armughan 60 3.0 0 19 0 0.00 6.33 0 0 0
6572 Jaspal Khepar 2 0.1 0 1 0 0.00 10.00 0 0 0
6573 Manoj Hariharan 10 5.0 1 30 0 0.00 6.00 0 0 0
6574 Ajay Bulet 45 1.0 0 23 0 0.00 23.00 0 0 0
6575 Kaukab Syed 6 0.3 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0
6576 Naeem Sahi 1 2.0 1 8 0 0.00 4.00 0 0 0
6577 Ikhlaq Kurd 9 6.0 0 67 0 0.00 11.17 0 0 0
6578 Eric Cole 1 5.0 1 14 0 0.00 2.80 0 0 0
6579 Waqar Chatha 1 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6580 Arshad Khan 9 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
6581 Kerwin Ganouri 1 10.0 0 35 0 0.00 3.50 0 0 0
6582 Mark Sawh 1 7.1 0 39 0 0.00 5.49 0 0 0
6583 Mital Patel 73 1.0 0 3 0 0.00 3.00 0 0 0
6584 Yasir Kamal 2 3.0 0 16 0 0.00 5.33 0 0 0
6585 Murtuza Kazmi 3 6.0 0 15 0 0.00 2.50 0 0 0
6586 Nisarg Patel 4 1.0 0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
6587 Mohammed Tahir 1 1.0 0 18 0 0.00 18.00 0 0 0
6588 Lesroy Thomas 6 3.0 0 22 0 0.00 7.33 0 0 0
6589 Nicolas Williams 6 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6590 David Weedon 29 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6591 Aslam Khan 8 1.2 0 5 0 0.00 4.17 0 0 0
6592 Rizwan Majid 10 2.0 0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6593 Kunjan kumar Patel 2 2.0 0 28 0 0.00 14.00 0 0 0
6594 Sai Krishnamraju 1 8.0 1 43 0 0.00 5.38 0 0 0
6595 Atif Rab 5 2.0 0 25 0 0.00 12.50 0 0 0
6596 Sukhdeep Kaler 5 3.0 0 14 0 0.00 4.67 0 0 0
6597 Haroon Saleem 12 7.0 0 47 0 0.00 6.71 0 0 0
6598 Manmeet singh Sadhra 11 1.0 0 5 0 0.00 5.00 0 0 0
6599 Khurram Masud 20 1.1 0 9 0 0.00 8.18 0 0 0
6600 Milan Patel 44 3.0 0 31 0 0.00 10.33 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
17 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
34 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Vimal (bodali) Patel
72 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
254 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1645.0 Overs