Bowling Stats - 50 Overs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Rank
Player Name
Matches
Overs
Maidens
Runs
Wickets
Avg.
Eco.
3+ wkts
4+ wkts
5+ wkts
6801 Gaurav Choudhary 1 9.4 0 36 0 0.00 3.83 0 0 0
6802 Jhon Mendis 27 2.0 0 4 0 0.00 2.00 0 0 0
6803 Kamran Zaidi 6 10.3 2 44 0 0.00 4.27 0 0 0
6804 Aaron Chacko 9 4.1 0 39 0 0.00 9.51 0 0 0
6805 George Salesman 13 5.0 0 43 0 0.00 8.60 0 0 0
6806 Ahmed Sabah 3 3.0 1 30 0 0.00 10.00 0 0 0
6807 Bashar Ashfaq 16 10.0 0 49 0 0.00 4.90 0 0 0
6808 Moin Khan 43 1.0 0 1 0 0.00 1.00 0 0 0
6809 Mustafa Ismail 5 5.0 0 37 0 0.00 7.40 0 0 0
6810 Zeeshan Mukaddam 1 3.0 0 23 0 0.00 7.67 0 0 0
6811 Saad Ishtiaque 6 6.0 0 48 0 0.00 8.00 0 0 0
6812 Mansoor Mahmood 18 1.5 0 11 0 0.00 7.33 0 0 0
6813 Atif (peel raider) Khan 16 8.0 0 51 0 0.00 6.38 0 0 0
6814 Beebarg Raza 3 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6815 Sumeet Singh 3 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6816 Faizan Azhar 4 1.0 0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
6817 Yash Patel 84 2.0 0 23 0 0.00 11.50 0 0 0
6818 Parmeet Singh 16 10.0 0 82 0 0.00 8.20 0 0 0
6819 Nirav (springdale) Patel 2 4.2 0 20 0 0.00 4.76 0 0 0
6820 Shivang Kantawala 5 9.0 0 58 0 0.00 6.44 0 0 0
6821 Dhaval d Patel 5 3.0 0 33 0 0.00 11.00 0 0 0
6822 Marzouq Khan 7 7.0 0 50 0 0.00 7.14 0 0 0
6823 Ezaam Yusuf 1 1.0 0 2 0 0.00 2.00 0 0 0
6824 Mayur Patel 17 1.0 0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6825 Kishan Gunaratna 8 4.0 0 39 0 0.00 9.75 0 0 0
6826 Taha Jalil 5 14.0 1 66 0 0.00 4.71 0 0 0
6827 Sunil Alapatti 15 1.0 0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6828 Rushil Patel (jr.) 2 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
6829 Adeel Qasim 99 3.1 0 38 0 0.00 12.26 0 0 0
6830 Gurwinder Singh 2 1.0 0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6831 Harjinder Singh 5 5.0 0 60 0 0.00 12.00 0 0 0
6832 Jude Anton 4 1.5 0 23 0 0.00 15.33 0 0 0
6833 Noel D'souza 3 5.0 0 62 0 0.00 12.40 0 0 0
6834 Faisal Shahzada 10 3.0 0 25 0 0.00 8.33 0 0 0
6835 Zurais Ahmed 1 2.0 0 20 0 0.00 10.00 0 0 0
6836 Taha Khan 2 1.1 0 7 0 0.00 6.36 0 0 0
6837 Prakash Jham 5 1.0 0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6838 Nashad Narine 5 0.2 0 9 0 0.00 45.00 0 0 0
6839 Saad Qureshi 9 8.0 39 0 0.00 4.88 0 0 0
6840 Yagnesh Patel 4 0.4 32 0 0.00 80.00 0 0 0
6841 Tharindu Wickramasuriya 4 3.0 32 0 0.00 10.67 0 0 0
6842 Dayan De silva 12 9.0 0 38 0 0.00 4.22 0 0 0
6843 Harry Singh 10 3.2 0 23 0 0.00 7.19 0 0 0
6844 Manjot s Virk 2 3.1 0 35 0 0.00 11.29 0 0 0
6845 Salman Ranger 4 3.0 0 36 0 0.00 12.00 0 0 0
6846 Jaymin Thakkar 3 5.0 15 0 0.00 3.00 0 0 0
6847 Harsimrat Singh 33 1.1 0 16 0 0.00 14.55 0 0 0
6848 Sarfraz Ahmed 6 2.0 0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6849 Aamer Zangi 3 1.0 0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6850 Osman Maqsood 6 8.0 0 39 0 0.00 4.88 0 0 0
6851 Shane Rajapaksha 5 8.0 0 30 0 0.00 3.75 0 0 0
6852 Talha Ahmad 1 1.0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
6853 Ameet Bhatti 2 3.0 0 22 0 0.00 7.33 0 0 0
6854 Phani Raj 5 2.2 0 21 0 0.00 9.55 0 0 0
6855 Manish Bajaj 13 10.3 0 44 0 0.00 4.27 0 0 0
6856 Jonathan Cornwall 1 2.0 0 16 0 0.00 8.00 0 0 0
6857 Gautam Jani 3 1.0 2 0 0.00 2.00 0 0 0
6858 Kamal Patel 6 2.0 14 0 0.00 7.00 0 0 0
6859 Kuldeep Sajjan 1 1.0 4 0 0.00 4.00 0 0 0
6860 Abhijeet Kindal 1 1.0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6861 Maninder Singh 8 10.0 87 0 0.00 8.70 0 0 0
6862 Sanjeev Malla 4 1.0 0 7 0 0.00 7.00 0 0 0
6863 Mihir Rao 47 1.2 10 5 0 0.00 4.17 0 0 0
6864 Usama Naveed 14 10.0 47 0 0.00 4.70 0 0 0
6865 Dheeraj Ramkrishna 31 2.2 20 0 0.00 9.09 0 0 0
6866 Parminder Singh 3 14.0 85 0 0.00 6.07 0 0 0
6867 Ranbir singh Sidhu 6 17.3 119 0 0.00 6.88 0 0 0
6868 Shehryar Majeed 8 4.0 30 0 0.00 7.50 0 0 0
6869 Daniyal Majeed 14 7.0 37 0 0.00 5.29 0 0 0
6870 Ayyaz Mallick 3 1.0 1 0 0.00 0 0 0
6871 Shrikantkumar Patel 2 1.0 12 0 0.00 12.00 0 0 0
6872 Noman Siddiqui 5 4.0 28 0 0.00 7.00 0 0 0
6873 Ihtsham Haq 1 4.0 22 0 0.00 5.50 0 0 0
6874 Basit Abdul 6 6.0 38 0 0.00 6.33 0 0 0
6875 Robert Da ree 2 2.0 0 19 0 0.00 9.50 0 0 0
6876 Simranjeet Singh 1 4.0 23 0 0.00 5.75 0 0 0
6877 Mehul Kumar 2 2.0 8 0 0.00 4.00 0 0 0
6878 Amandeep Sran 6 3.0 18 0 0.00 6.00 0 0 0
6879 Naveed Farzand 3 2.0 23 0 0.00 11.50 0 0 0
6880 Akshay Shah 12 7.0 30 0 0.00 4.29 0 0 0
6881 Ishaan Kapoor 7 3.0 0 48 0 0.00 16.00 0 0 0
6882 Navdeep Momi 3 10.1 53 0 0.00 5.25 0 0 0
6883 Rav Nalaratnam 58 3.0 0 43 0 0.00 14.33 0 0 0
6884 Ramesh Patel 3 2.0 11 0 0.00 5.50 0 0 0
6885 Eric Persaud 3 0.4 0 4 0 0.00 10.00 0 0 0
6886 Shekhar Goyal 3 6.0 48 0 0.00 8.00 0 0 0
6887 Gagandeep Singh jaswal 96 3.0 15 0 0.00 5.00 0 0 0
6888 Qaiser Tabasum 1 1.0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6889 Dominic Levesque 9 4.3 0 42 0 0.00 9.77 0 0 0
6890 Gaggan Sandhu 1 7.0 42 0 0.00 6.00 0 0 0
6891 Gurinder Grewal 8 4.0 49 0 0.00 12.25 0 0 0
6892 Yuvraj Chabbra 1 2.0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6893 Prasanjit Bhamber 6 7.0 26 0 0.00 3.71 0 0 0
6894 Amrit Dwarika 13 9.0 50 0 0.00 5.56 0 0 0
6895 Nigel Cockwell 19 2.0 30 0 0.00 15.00 0 0 0
6896 John Metcalf 14 13.0 92 0 0.00 7.08 0 0 0
6897 Inderjeet Rehal 13 9.0 1 55 0 0.00 6.11 0 0 0
6898 Abdul Faruqi 7 10.0 62 0 0.00 6.20 0 0 0
6899 Saif Ansari 4 10.0 1 43 0 0.00 4.30 0 0 0
6900 Atif Khan 1 1.0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6901 Shivam Gautam 12 1.0 13 0 0.00 13.00 0 0 0
6902 Surinder Chahahl 3 7.0 44 0 0.00 6.29 0 0 0
6903 ANKUSH JOSHI 6 2.0 17 0 0.00 8.50 0 0 0
6904 Paramdeep Bagla 7 7.5 49 0 0.00 6.53 0 0 0
6905 Rocky Singh 12 5.0 0 37 0 0.00 7.40 0 0 0
6906 Satheeskumar Pararajasingam 4 1.0 0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
6907 Jignesh Patel 24 4.0 13 0 0.00 3.25 0 0 0
6908 Shiv Patel 46 1.2 8 0 0.00 6.67 0 0 0
6909 Jenish Patel 55 9.0 91 0 0.00 10.11 0 0 0
6910 Sapan bhatt 4 3.0 17 0 0.00 5.67 0 0 0
6911 NEVIL PATEL 61 12.0 33 0 0.00 2.75 0 0 0
6912 Chandrasekar Venkatesan 10 8.0 73 0 0.00 9.13 0 0 0
6913 Munir Nawas 6 1.0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6914 jagjeet singh 2 5.0 44 0 0.00 8.80 0 0 0
6915 AHMEDBILAL BABULKHER 3 1.0 6 0 0.00 6.00 0 0 0
6916 Vinod Deerasuriya 7 11.0 114 0 0.00 10.36 0 0 0
6917 Bilshan Hunukumbura 6 3.0 5 0 0.00 1.67 0 0 0
6918 Subeg Singh 2 1.0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
6919 Mustafa Zaidi 13 3.1 21 0 0.00 6.77 0 0 0
6920 Jonathan Chaitoo 2 0.4 6 0 0.00 15.00 0 0 0
6921 Harpreet Dhillon 2 2.0 0 5 0 0.00 2.50 0 0 0
6922 Dushan Madumal 2 8.0 54 0 0.00 6.75 0 0 0
6923 AMARJEET SINGH 6 3.0 19 0 0.00 6.33 0 0 0
6924 Atiba Allert 1 9.0 1 33 0 0.00 3.67 0 0 0
6925 Fahad Ali 1 2.0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
6926 Gapoovarathasan Kannathasan 1 9.0 23 0 0.00 2.56 0 0 0
6927 Parminder Singh 3 7.0 1 42 0 0.00 6.00 0 0 0
6928 Jasdeep Walia 13 8.0 0 69 0 0.00 8.63 0 0 0
6929 Karandeep Channa 15 2.0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
6930 Vidur Krishan 1 1.0 13 0 0.00 13.00 0 0 0
6931 Syed Imran Qadir 1 4.0 15 0 0.00 3.75 0 0 0
6932 Rakulan Rathnam 2 7.0 0 0.00 0 0 0
6933 Kevin Bandara 1 10.0 44 0 0.00 4.40 0 0 0
6934 Dharminder Singh 18 3.0 31 0 0.00 10.33 0 0 0
6935 Sankalp Sinha 1 8.0 33 0 0.00 4.13 0 0 0
6936 Mathimugan Thanabalasingam 13 5.0 0 45 0 0.00 9.00 0 0 0
6937 Mohammad Sattar 6 1.0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6938 Junaid Aziz 2 5.0 37 0 0.00 7.40 0 0 0
6939 Navjot Rehal 2 8.0 36 0 0.00 4.50 0 0 0
6940 Mukund Badyal 29 2.0 0 20 0 0.00 10.00 0 0 0
6941 Jagveer S Dhillon 9 8.0 1 58 0 0.00 7.25 0 0 0
6942 Bashir Khan 8 5.0 0 27 0 0.00 5.40 0 0 0
6943 Nimesh Patel 2 0.4 6 0 0.00 15.00 0 0 0
6944 Vishal Bawa 47 5.0 0 23 0 0.00 4.60 0 0 0
6945 Gurkirat Singh 2 5.0 25 0 0.00 5.00 0 0 0
6946 Arth Darji 25 4.0 22 0 0.00 5.50 0 0 0
6947 Abdul Samee 12 1.0 18 0 0.00 18.00 0 0 0
6948 Manav Patel 7 11.0 2 50 0 0.00 4.55 0 0 0
6949 Rahman Pathan 1 1.0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6950 Arshpreet Kler 3 3.0 10 0 0.00 3.33 0 0 0
6951 Nitesh Singh 1 2.0 12 0 0.00 6.00 0 0 0
6952 Harman Sidhu 2 1.0 15 0 0.00 15.00 0 0 0
6953 Biland Shah 15 8.0 48 0 0.00 6.00 0 0 0
6954 Sagar Kokal 18 5.0 36 0 0.00 7.20 0 0 0
6955 Abijith Sudhakar 5 7.0 48 0 0.00 6.86 0 0 0
6956 Kartikeya Sharma 2 11.0 67 0 0.00 6.09 0 0 0
6957 shashank sharma 2 1.0 9 0 0.00 9.00 0 0 0
6958 Ankush Saini 18 10.0 56 0 0.00 5.60 0 0 0
6959 Riteshbhai Patel 5 4.0 25 0 0.00 6.25 0 0 0
6960 Kanwalpreet Singh 8 0.3 4 0 0.00 13.33 0 0 0
6961 Umair Aziz 1 2.0 20 0 0.00 10.00 0 0 0
6962 Sai Reddy 3 1.0 0 13 0 0.00 13.00 0 0 0
6963 Shiv Patel 2 2.0 24 0 0.00 12.00 0 0 0
6964 Kamlesh Patel 12 4.0 50 0 0.00 12.50 0 0 0
6965 Manpreet Bumrah 14 2.0 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6966 Ravi inder Tumber 1 2.0 0 16 0 0.00 8.00 0 0 0
6967 Tushar Sharma 1 1.0 8 0 0.00 8.00 0 0 0
6968 Sai Thiparani 2 5.0 0 25 0 0.00 5.00 0 0 0
6969 Chaitanya Thiparani 7 3.0 27 0 0.00 9.00 0 0 0
6970 Raj Pagadala 10 10.0 1 30 0 0.00 3.00 0 0 0
6971 Raviteja Vajja 12 3.0 11 0 0.00 3.67 0 0 0
6972 Anil Gupta 40 3.0 0 10 0 0.00 3.33 0 0 0
6973 Dhanush Beerla 4 3.0 19 0 0.00 6.33 0 0 0
6974 Aman Kapoor 11 5.0 55 0 0.00 11.00 0 0 0
6975 Maninderpal Dhillon 6 12.0 0 91 0 0.00 7.58 0 0 0
6976 Jaikumar Bhavsar 1 5.0 32 0 0.00 6.40 0 0 0
6977 Ravindra Nauth 2 2.0 17 0 0.00 8.50 0 0 0
6978 Kartik Dua 1 1.0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6979 Gaurav Bains 1 3.0 0 26 0 0.00 8.67 0 0 0
6980 Akash Airy 1 3.0 0 15 0 0.00 5.00 0 0 0
6981 Amandeep Dhaliwal 20 1.0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6982 Anmol Bhinder 21 7.3 35 0 0.00 4.79 0 0 0
6983 Milan Upadhyay 6 6.0 34 0 0.00 5.67 0 0 0
6984 Rishabh Shukla 1 7.0 0 0.00 0 0 0
6985 Kavian Naress 1 10.0 39 0 0.00 3.90 0 0 0
6986 Achini Perera 1 5.0 44 0 0.00 8.80 0 0 0
6987 Alay Patel 3 1.0 11 0 0.00 11.00 0 0 0
6988 Prateek Aurora 1 3.0 20 0 0.00 6.67 0 0 0
6989 Irfan Hashmi 1 7.0 31 0 0.00 4.43 0 0 0
6990 Aaryan Lakhanpaul 1 2.0 1 18 0 0.00 9.00 0 0 0
6991 Parminder Kumar 3 12.0 0 48 0 0.00 4.00 0 0 0
6992 Virender Bajwa 5 12.0 1 62 0 0.00 5.17 0 0 0
6993 Kamaljit Singh 2 2.0 0 6 0 0.00 3.00 0 0 0
6994 Nikhil Kapoor 2 12.0 49 0 0.00 4.08 0 0 0
6995 Narayan Anandula 17 3.0 12 0 0.00 4.00 0 0 0
6996 Parm Janda 2 2.0 10 0 0.00 5.00 0 0 0
6997 Jay Mori 2 4.0 19 0 0.00 4.75 0 0 0
6998 Moazam Qureshi 3 1.0 14 0 0.00 14.00 0 0 0
6999 Sukhwinder Rai 1 1.0 10 0 0.00 10.00 0 0 0
7000 Nadeem Gondal 1 7.0 21 0 0.00 3.00 0 0 0

Top Performers - Bowling

Most Wickets
Vimal (bodali) Patel
427 Wickets
Best Average
Dipakbhai b Patel
8.74 AverageMost 5+ Wickets
Zohaib Anis
18 5+ Wickets
Most 4+ Wickets
Rakesh Patel
37 4+ WicketsMost 3+ Wickets
Rakesh Patel
73 3+ Wickets
Most Maidens
Rakesh Patel
277 MaidensMost Overs
Rahim Hamedi
1718.2 Overs